kademe - Turkish English Dictionary
History

kademeMeanings of "kademe" in English Turkish Dictionary : 23 result(s)

Turkish English
Common Usage
kademe stage n.
kademe rank n.
kademe level n.
kademe grade n.
General
kademe grade n.
kademe graduality n.
kademe remove n.
kademe rank n.
kademe caste n.
kademe bracket n.
kademe rung n.
kademe echelon n.
kademe degree n.
kademe jump n.
kademe step n.
kademe range n.
Trade/Economic
kademe scale
kademe level
Politics
kademe level
Technical
kademe stair
kademe step
Food Engineering
kademe stage
Military
kademe echelon

Meanings of "kademe" with other terms in English Turkish Dictionary : 111 result(s)

Turkish English
General
kademe atlamak be upgraded v.
kademe atlamak go on to the next stage v.
kademe atlamak be raised in rank v.
kademe atlamak go on to the next level v.
kademe atlamak be promoted (at work) v.
üst kademe upper stage n.
üst kademe superstructure n.
alt kademe low level n.
alt kademe lower level n.
kademe tarzında stepped adj.
kademe kademe step by step adv.
Colloquial
çok az/bir kademe/bir gömlek daha iyi a notch better
çok az/bir kademe/bir gömlek daha iyi notch above
Idioms
idari kademe the top brass
bir kademe/seviye altı notch below
Trade/Economic
üst kademe yöneticiler top executives
bir şirket başka bir şirket tarafından devralınınca devralınan şirkette sözleşme gereği işlerini kaybeden üst kademe yöneticilerine ödenecek büyük miktardaki paralar golden parachutes
en alt kademe yöneticisi supervisor
yüksek kademe yöneticisi executive
birinci ve ikinci kademe görevlileri first and second tier officers
toplumsal kademe gerilemesi status deprivation
orta kademe yönetim middle management
orta kademe yönetici middle level manager
alt kademe yönetici junior administrative officer
üst kademe yöneticisi top executive
orta kademe yöneticileri minor executives
orta kademe idare middle management
ilk kademe amiri first level supervisor
orta kademe müdür mid level manager
üst kademe yönetici top executive
orta kademe müdür mid level director
orta kademe yönetici mid level manager
orta kademe yönetici mid level director
alt kademe lower echelons
kademe aylığı level salary
kademe birimleri level units
üst kademe upper-tier
Politics
genel olarak alt kademe ya da ikinci derece yöneticiler ve büro çalışanlarından oluşan meslek grubu üyesi c1 n.
yüksek kademe yöneticilerin yetiştirilmesi executive development
ilk kademe belediyeler first tier municipalities
Technical
kademe kademe gradual
ikinci kademe beton dökümleri second stage concrete lifts
kademe kademe -adım adım in steps
yük altında kademe değiştirici on-load tap changer
kademe tarzinda stepped
esas kademe main stage
esas kademe düzeltmesi calibration correction
kademe anahtarı tap switch
ara kademe step
birinci kademe first stage
birinci kademe kızdırıcı frst stage superheater
yükte kademe değiştirici load tap changer
ilk kademe first stage
kademe regülatörü stepper control
kademe modülü stepping module
kademe anahtarı stepping switch
kademe verimi stage efficiency
kademe basıncı stage pressure
kademe anahtarı step switch
son kademe kanat boyu last-stage blade length
son kademe kanadı last stage blade
son kademe final stage
son kademe kanat çemberi last-stage blade ring
son kademe last stage
yüksüz çalışan kademe değiştirici off-load tap changer
yüklü kademe değiştiricisi on-load tap changer
yüklü kademe değiştirici on-load tap changer
Informatics
kademe atlama step change
kademe değiştirici tap changer
Electric
birinci kademe adresleme first level addressing
yüksüz çalışan kademe değiştirici off-circuit tap-changer
yük altında çalışan kademe değiştirici on-load tap-changer
kademe değiştirici tap-changer
yük altında kademe değiştirici on load tap-changer
kademe pozisyonu indikatörü tap position indicator
darbe/kademe dönüş kaybı pulse/step return loss
frekans bölgesindeki darbe/kademe dönüş kaybının ölçülmesi measurement of the pulse/step return loss in the frequency domain
Construction
kademe derzi lift joint
Automotive
karbüratör kademe motoru carburetor stepper motor
karbüratör kademe motoru carburettor stepper motor
ikinci kademe çocuk güvenlik koltuğu stage 2 child safety seat
dördüncü kademe çocuk güvenlik koltuğu stage 4 child safety seat
birinci kademe çocuk güvenlik koltuğu stage 1 child safety seat
üçüncü kademe çocuk güvenlik koltuğu stage 3 child safety seat
Aeronautic
orta kademe kanopisi intermediate stage canopy
son kademe kanopisi final stage canopy
ilk kademe kanopisi first stage canopy
son kademe roket motoru apogee rocket
pozitif kademe positive stagger
Environment
ikinci kademe secondary stage
birinci kademe primary stage
Military
üçüncü kademe bakımı third echelon maintenance
yarım kademe roketi half stage
üçüncü kademe bakım third echelon maintenance
müteakip kademe kuvvetleri taarruzu follow forces attack
mesafece kademe farkı gun difference
standart kademe aracı standard stage vehicle
dördüncü kademe bakımı fourth echelon maintenance
esas kademe silahı reference piece
esas kademe atışı calibration fire
esas kademe top reference piece
ikinci kademe bakımı second echelon maintenance
ileri kademe forward echelon
geri kademe rear echelon
kademe aracı stage vehicle
kademe bakımı echelon maintenance
birinci kademe bakımı operator maintenance
beşinci kademe bakımı fifth echelon maintenance
beşinci kademe onarımı depot repair
beşinci kademe onarımı fifth echelon repair
birinci kademe bakımı first echelon maintenance