kapasite - Turkish English Dictionary
History

kapasiteMeanings of "kapasite" in English Turkish Dictionary : 15 result(s)

Turkish English
Common Usage
kapasite capacity n.
General
kapasite caliber n.
kapasite content n.
kapasite calibre n.
kapasite capacity n.
kapasite duty n.
Trade/Economic
kapasite volume n.
Technical
kapasite capability n.
kapasite effective capacity n.
kapasite capacitance n.
Informatics
kapasite capacitance n.
Automotive
kapasite capacity n.
Food Engineering
kapasite capacity n.
kapasite capacitance n.
Sport
kapasite vital capacity (vc) n.

Meanings of "kapasite" with other terms in English Turkish Dictionary : 292 result(s)

Turkish English
General
kapasite artırmak increase the capacity v.
kapasite kullanmak use capacity v.
kapasite attırmak expand the capacity v.
tam kapasite ile çalışmak operate in full capacity v.
tam kapasite ile çalışmak run in full capacity v.
tam kapasite ile çalışmak work in full capacity v.
kapasite indirimi capacity decrease n.
aşırı kapasite excess capacity n.
endüstriyel kapasite industrial capacity n.
kapasite geliştirme capacity building n.
kapasite katsayısı capacitance coefficient n.
mali kapasite denkleştirmesi fiscal capacity equalization n.
kapasite geliştirme planı capacity enhancement plan n.
manyetik kapasite magnetic capacity n.
özgül kapasite specific capacity n.
atıl kapasite unutilised capacity n.
teorik kapasite theoretical capacity n.
yıllık kapasite annual capacity n.
kapasite azaltma capacity reduction n.
kapasite azaltımı capacity reduction n.
kullanılabilir kapasite available capacity n.
net kapasite net capacity n.
yedek kapasite reserve capacity n.
günlük kapasite daily output n.
net kapasite effective capacity n.
fazla kapasite over-capacity n.
uygun kapasite appropriate capacity n.
kapasite yetersizliği capacity insufficiency n.
kapasite eksikliği lack of capacity n.
kapasite yetersizliği lack of capacity n.
zihinsel kapasite intellectual capacity n.
metakognitif kapasite metacognitive capacity n.
boş kapasite vacant capacity n.
sanatsal kapasite artistic capacity n.
tam kapasite dolu jam-full adj.
Idioms
tam kapasite çalışmak work on all cylinders v.
tam kapasite full-tilt boogie adv.
tam kapasite firing/working on all cylinders expr.
Trade/Economic
aşırı kapasite excess capacity n.
aşırı kapasite overcapacity n.
aşırı kapasite sorunu excess capacity problem n.
atıl kapasite idle capacity n.
atıl kapasite unutilised capacity n.
atıl kapasite unutilized capacity n.
atıl kapasite unused capacity n.
aylak kapasite idle capacity n.
boş kapasite idle capacity n.
borç çevirme kapasite oranı debt service coverage ratio n.
borç çevirme kapasite oranı debt service coverage ratio (dscr) n.
borç çevirme kapasite oranı hesaplaması debt service coverage ratio calculation n.
çift kapasite double capacity n.
düşük kapasite marginal capacity n.
ekonomik kapasite economic capacity n.
eksik kapasite kullanımı subnormal capacity usage n.
eksik kapasite undercapacity n.
finansal kapasite viability n.
fazla kapasite spare capacity n.
faydasından dışlamanın mümkün olduğu ve belirli bir kapasite noktasına kadar tüketiminde rekabetin olmadığı mallar club goods n.
fazla kapasite excess capacity n.
fazla kapasite overcapacity n.
genel üretim giderleri kapasite farkları capacity differences of general production expenses n.
ithalat kapasite indeksi import capacity index n.
idari kapasite administrative capacity n.
ideal kapasite ideal capacity n.
kapasite maliyeti volume cost n.
kapasite nispeti capacity ratio n.
kapasite gereksinim planlaması capacity requirements planning n.
kapasite kaybı capacity loss n.
kapasite gelişimi capacity increase n.
kapasite sapması denominator variance n.
kaba kapasite planlama rough cut capacity planning n.
kapasite oranı capacity ratio n.
kapasite kullanım oranı utilization ratio n.
kapasite raporu capacity report n.
kapasite artırımı capacity increase n.
kapasite kullanım oranı activity ratio n.
kapasite kullanımı capacity utilisation n.
kapasite kullanım oranı rate of capacity utilisation n.
kapasite faktörü capacity factor n.
kapasite artışı increase of capacity n.
kapasite fazlası surplus capacity n.
kapasite kullanımı capacity utilization n.
kapasite sapması utilization variance n.
kapasite gelişimi capacity enhancement n.
kapasite teyidi capacity confirmation n.
kapasite kullanım oranı capacity usage (rate) n.
kapasite ihtiyaç planlaması capacity requirement planning n.
kapasite kullanım oranı capacity usage (ratio) n.
ölçek kapasite scale capacity n.
kapasite planı capacity plan n.
kapasite oranı capacity rate n.
kapasite sapması volume variance n.
kapasite ihtiyaç planlama capacity requirements planning n.
kapasite kullanım oranı capacity utilization rate n.
kapasite artışı capacity increase n.
kapasite gelişimi capacity development n.
kapasite kullanım oranı capacity use rate n.
kaba kapasite planlaması rough cut capacity planning n.
kapasite ve yenileme yatırımları capacity and replacement investments n.
kapasite ilişkili maliyet capacity associated cost n.
kapasite kullanım oranı capacity utilization rate n.
kapasite planlaması capacity planning n.
kapasite sapması capacity variance n.
kapasite yönetimi capacity management n.
kapasite kullanım oranı capacity ratio n.
kapasite artırma çabaları capacity building efforts n.
kazanç kapasite değeri earning capacity value n.
kurumsal kapasite organizational capacity n.
kurumsal kapasite institutional capacity n.
kurulu kapasite installed capacity n.
kurumsal kapasite corporate capacity n.
konjonktürün daralma döneminde firmaların emeği tam kapasite çalıştırmamalarına karşın onları işte tutmaları ve görevlerine son vermemeleri labor hoarding n.
kullanılmayan kapasite unutilized capacity n.
kuramsal kapasite ideal capacity n.
kullanılmayan kapasite kısmı idle capacity n.
kullanılmayan kapasite unused capacity n.
mali kapasite fiscal capacity n.
olumsuz kapasite farkı negative volume variance n.
normal kapasite ordinary ability n.
net kapasite net capacity n.
normal kapasite ordinary capacity n.
ömür ya da kapasite artırıcı masraflar leasehold improvements n.
pratik kapasite practical capacity n.
tam kapasite üretimi capacity output n.
teorik kapasite ideal capacity n.
tek kapasite single capacity n.
tam kapasite maliyeti capacity cost n.
tam kapasite üretimi full-capacity output level n.
üretim kapasite planlama production capacity planning n.
uzun vadeli kapasite maliyetleri long-term capacity costs n.
üretken kapasite productive capacity n.
vergilenebilir kapasite taxable capacity n.
uzun vadeli kapasite maliyetleri long-term n.
yüksek kapasite high capacity n.
yetersiz kapasite veya kullanımdan doğan masraf veya zarar inadequacy n.
yedek kapasite spare capacity n.
kapasite üstü above capacity adj.
Politics
kapasite oluşturma capacity building n.
kapasite oluşturma capacity building n.
kapasite analizi capacity analysis n.
kapasite geliştirme capacity building n.
mali kapasite fiscal room n.
Industry
atıl kapasite spare capacity n.
kapasite ihtiyaçları planlaması capacity requirements planning n.
Tourism
havayolu şirketlerinin kapasite fazlası satışı sebebiyle uçakta yer olmaması ve; bunun sonucu olarak bileti alınmış olan bazı yolcuların uçağa kabul edilmemesi dolayısıyla verilen tazminat denied boarding compensation n.
Technical
aktif kapasite active capacity n.
artık kapasite excess capacity n.
atıl kapasite excess capacity n.
atıl kapasite idle capacity n.
azami kapasite peak power n.
bölünmüş kapasite distributed capacitance n.
brüt kapasite gross capacity n.
dağılmış kapasite distributed capacitance n.
derinlik ve kapasite geyç sistemi depth and capacity gauge system n.
dolu kapasite overflow capacity n.
direnç kapasite osilatörü resistance-capacitance oscillator n.
direnç kapasite bağlantısı resistance-capacitance coupling n.
elektrotlar arası kapasite inter-electrode capacitance n.
elektriksel kapasite capacitance n.
elektrotlar arası kapasite interelectrode capacitance n.
fan kapasite rezervi fan margin n.
etkin kapasite effective capacitance n.
hacimsel kapasite volumetric capacity n.
günlük kapasite daily capacity n.
günlük kapasite daily output n.
gerçek kapasite actual capacity n.
hazır ambalajlı belirli ürünler için müsaade edilen nominal kapasite ve dolum miktarı serileri ranges of nominal quantities and nominal capacities permitted for certain prepackaged products n.
ısıl kapasite thermal capacity n.
ısıl kapasite calorific intensity n.
iş yapma ve kapasite hatası throughput and capacity error n.
ideal kapasite ideal capacity n.
iç kapasite internal capacitance n.
ıslak kapasite wet capacity n.
kapasite kontrolörü capacity controller n.
kapasite aşımı capacity exceed n.
kapasite koruma maintaining capacity n.
karakteristik yük taşıyıcı kapasite characteristic load-carrying capacity n.
kapasite onayı capability approval n.
kapasite regülatörü capacity regulator n.
kapasite reaktansı capacity reactance n.
kapasite rölesi capacitance relay n.
kapasite ve boyutlandırma capacity and sizing n.
kapasite onayı ile birlikte standart üretim standard production with capability approval n.
kapasite faktörü capacity factor n.
kapasite köprüsü capacitance bridge n.
kapasite ayarlayıcısı capacity regulator n.
kapasite planlama capacity planning n.
kapasite aşımı overcapacity n.
kapasite katsayısı capacitance coefficient n.
kapalı durumdaki anma brüt kapasite nominal gross-lidded capacity n.
kapasite indirgeci capacity reducer n.
kapasite onayı capacity approval n.
kapasite göstergesi capacity gauge n.
kapasite kontrolü capacity control n.
kısmi kapasite partial capacitance n.
kurulu kapasite established capacity n.
kullanılabilir kapasite available capacity n.
kullanılabilir kapasite useful capacity n.
maksimum sürekli kapasite continuous maximum capacity n.
mümkün kapasite possible capacity n.
net kapasite net capacity n.
nominal kapasite rated capacity n.
nominal kapasite nominal capacity n.
ortalama kapasite average capacity n.
ortak kapasite mutual capacitance n.
öz kapasite self-capacitance n.
pratik kapasite practical capacity n.
pik kapasite peak capacity n.
rezervuar kapasite eğrisi reservoir capacity curve n.
sabit kapasite firm capacity n.
sınırlı kapasite limited capacity n.
toplam nominal kapasite total rated capacity n.
teorik kapasite theoretical capacity n.
tam kapasite ile çalışma full swing n.
temel kapasite basic capacity n.
yedek kapasite reserve capacity n.
yüksek frekans kapasite mikrofonu high-frequency capacitance microphone n.
1000 litre'ye eşit olan bir kapasite birimi kiloliter n.
1000 litre'ye eşit olan bir kapasite birimi kilolitre n.
Computer
azami kapasite peak power n.
geniş kapasite large capacity n.
iş yapma ve kapasite hatası throughput and capacity error n.
kapasite kurulumu capacity installation n.
kapasite kurulumu installation of capacity n.
kapasite planlama capacity planning n.
toplam kapasite total capacity n.
Telecom
devre anahtarlamalı sayısal kapasite circuit-switched digital capability n.
dinamik kapasite yönetimi dynamic capacity management n.
kapasite yönetimi capacity management n.
kapasite kullanımı capacity utilization n.
Electric
kapasite veya dirençte ince ayarlamalar yapmakta kullanılan değişken bileşen trimmer n.
bölünmüş kapasite distributed capacitance n.
dielektrik kapasite dielectric capacity n.
dağılmış kapasite distributed capacitance n.
etkin kapasite effective capacitance n.
iç kapasite internal capacitance n.
iç ışıl kapasite internal thermal capacity n.
kaçak kapasite stray capacitance n.
kısmi kapasite partial capacitance n.
manyetik kapasite magnetic capacity n.
ortak kapasite mutual capacitance n.
Mechanic
gerçek kapasite actual capacity n.
Automotive
akü kapasite ölçüm aygıtı battery load tester n.
artık kapasite residual capacity n.
belirtilen kapasite bilgisi name plate capacity n.
fasrad kondansatör kapasite birimi farad n.
gerçek kapasite actual capacity n.
maksimum kapasite power consumption n.
nominal kapasite nominal capacity n.
yedek kapasite derecelendirmesi reserve capacity rating n.
Railway
pik saatte kapasite capacity at peak hour n.
Aeronautic
dinamik kapasite dynamic range n.
ilan edilmiş kapasite declared capacity n.
uçak kapasite kontrol feasibility n.
Marine
dedveyt kapasite deadweight capacity n.
gemilerin kapasite ölçüsü net registered tonnage n.
kapasite  tipi dalga ölçer capacitance-type wave gage n.
Medical
aerobik kapasite vesolunum fonksiyonları aerobic capacity and respiratory functions n.
diffüzyon ve vital kapasite bozuklukları defects in diffusing and vital capacity n.
fonksiyonel kapasite tayini determination of functional capacity n.
fonksiyonel kapasite functional capacity n.
fonksiyonel rezidüel kapasite functional residual capacity n.
inspiratuar kapasite inspiratory capacity n.
işlevsel kapasite functional capacity n.
nöroadaptif kapasite skoru neuroadaptive capacity score n.
nörolojik ve adatif kapasite skorları neurologic and adaptive capacity scores n.
vital kapasite manevrası vital capacity maneuver n.
vital kapasite vc (vital capacity) n.
zihinsel kapasite mental capacity n.
Psychology
hayati kapasite vital capacity n.
merkezi sınırlı kapasite central limited capacity n.
Physiology
tam kapasite çalışmayan underactive adj.
Physics
iç kapasite internal capacity n.
termik kapasite thermal capacity n.
Biology
reaktif kapasite ve metabolik aktivitedeki kademeli fark axial gradient n.
Marine Biology
düzenleyici kapasite regulative capacity n.
gizli kapasite latent capacity n.
Agriculture
infiltrasyon kapasite eğrisi infiltration capacity curve n.
özgül kapasite specific capacity n.
tarla kapasite bölgesi field capacity zone n.
Philosophy
zihinsel kapasite amplitude n.
Environment
azami güvenilir kapasite maximum dependable capacity n.
dayanma kapasite faktörü bearing capacity factor n.
kapasite hacim oranı capacity volume ratio n.
kapasite geliştirme capacity building n.
mali kapasite financial capacity n.
net kapasite faktörü capacity factor–net n.
tam kapasite faktörü capacity factor–gross n.
Meteorology
termal kapasite thermal capacity n.
Military
kapasite artırım maliyetleri committed costs n.
yükleme kapasite çizelgesi loading table n.
Sport
fonksiyonel yedek kapasite functional residual capacity (frc) n.