karmaşık - Turkish English Dictionary
History

karmaşıkMeanings of "karmaşık" in English Turkish Dictionary : 30 result(s)

Turkish English
Common Usage
karmaşık complicated adj.
General
karmaşık tawtie [scottish] n.
karmaşık tawtie [scottish] n.
karmaşık tawtie [scottish] n.
karmaşık complicated adj.
karmaşık multifaceted adj.
karmaşık deep adj.
karmaşık involved adj.
karmaşık sophisticate adj.
karmaşık tangled adj.
karmaşık sophisticated adj.
karmaşık elaborate adj.
karmaşık complex adj.
karmaşık heterotaxic adj.
karmaşık labyrinthical adj.
karmaşık labyrinthic adj.
karmaşık intricate adj.
karmaşık ragged adj.
karmaşık tautit adj.
karmaşık tautit adj.
karmaşık tautit adj.
karmaşık abstract adj.
karmaşık tanglesome adj.
karmaşık tangly adj.
Colloquial
karmaşık tricky
Idioms
karmaşık as clear as mud
Trade/Economic
karmaşık root-taking
Math
karmaşık complex
Biochemistry
karmaşık complex molecule
British Slang
karmaşık shambolic

Meanings of "karmaşık" with other terms in English Turkish Dictionary : 181 result(s)

Turkish English
General
karmaşık hale getirmek complicate v.
basitten daha karmaşık bir biçime) dönüşmek evolve into v.
karmaşık sonuç veya akıbetlere yol açmak ramify v.
karmaşık hale getirmek ramify v.
karmaşık hale getirme complication n.
karmaşık durum imbroglio n.
karmaşık iş kettle of fish n.
karmaşık ve komik bir dil kullanarak yazma gobbledegook n.
karmaşık özellikler göstermeyen tarz rural style n.
karmaşık konuşma babble n.
karmaşık hedef complex target n.
karmaşık ton complex tone n.
karmaşık desen crazy quilt n.
karmaşık desen patchwork quilt n.
zor/karmaşık mesele tough question n.
karmaşık birleşim patchwork n.
karmaşık durum morass n.
yabancı bir dilin karmaşık/anlaşılmaz kullanımı (daha çekici göstermek için) flowery n.
karmaşık cümle complex sentence n.
karmaşık sadelik complex simplicity n.
çok değişkenli karmaşık süreç complex multi-variable process n.
karmaşık yapı/yapı ağı plexus n.
karmaşık durum cat's cradle n.
dolaşık ve karmaşık labyrinthine adj.
karmaşık özellikler göstermeyen country-style adj.
karmaşık sonuç veya akıbetlere yol açan ramified adj.
karmaşık bir halde involvedly adv.
karmaşık bir halde complicatedly adv.
karmaşık olarak intricately adv.
karmaşık bir biçimde scratchily adv.
karmaşık bir biçimde in an unorganized fashion adv.
Phrasals
daha karmaşık bir hale getirmek muck something up
daha karmaşık bir hale getirmek muck up something
Colloquial
karmaşık hale getirmek confuse the issue
karmaşık duygular yumağı all mixed bags
Idioms
karmaşık sorun knotty problem
karmaşık bir konuya hakim olmak get one's arms around something
karmaşık sorun can of worms
bir şeyi yahut karmaşık bir durumu düzeltmek set something straight
işleri (bir şeyleri) karmaşıklaştırmak/ daha karmaşık hale getirmek make a production out of something
işleri (bir şeyleri) karmaşıklaştırmak/ daha karmaşık hale getirmek make a production of something
daha da karmaşık hale getirmek open up a can of worms
karmaşık (sistem) rube goldberg
labirent gibi karmaşık veya kıvrımlı olan ve genellikle çıkışı veya çözümü olmayan bir şey, kördüğüm rabbit hole
Slang
karmaşık problem can of worms
karmaşık olmayan mickey mouse
Trade/Economic
karmaşık çoğaltan complex multiplier
uyumlu ilişkilerin oluşturduğu karmaşık birim system
karmaşık makineler sophisticated machinery
karmaşık mallar complex goods
Technical
karmaşık kopma sathı composite surface of failure
karmaşık sayılar complex numbers
karmaşık dalga complex wave
karmaşık bayağı kesir complex fraction
karmaşık periyodik dalga complex periodic weve
karmaşık eşlenik kutuplar complex conjugate pole
karmaşık düzlem complex plane
karmaşık dalga biçimi complex waveform
karmaşık doğrusal uzay complex vector space
karmaşık ölçüm complex measure
karmaşık doğrusal uzay complex linear space
karmaşık dizi complex sequence
karmaşık fay complex fault
karmaşık kopma yüzeyi composite surface of failure
karmaşık eşlenik complex conjugate
karmaşık güç complex power
karmaşık periyodik dalga complex periodic wave
karmaşık bölge complex domain
karmaşık tuz complex salt
karmaşık sıklık complex frequency
karmaşık uygunluk complex compliance
karmaşık karbür complex carbide
karmaşık yüküncü complexing agent
karmaşık iyon complex ion
karmaşık ışınım complex radiation
karmaşık gerilim complex stress
karmaşık kusur complex defect
karmaşık oksit kalıntılar complex oxide inclusions
karmaşık kalıntılar complex inclusions
karmaşık yükün complex ion
karmaşık eşlenik matris complex conjugate matrix
karmaşık dalga işlevi complex wave function
karmaşık oksit complex oxide
karmaşık üçlü dizge complex ternary system
karmaşık young çarpanı complex young's modulus
karmaşık iyoncu complexing agent
karmaşık silikat kalıntılar complex silicate inclusions
karmaşık kesme çarpanı complex shear modulus
eşlenik karmaşık conjugate complex
etkinleştirilmiş karmaşık activated complex
karmaşık düzlem analizi complex plane analysis
Computer
karmaşık sayı complex
karmaşık komut dosyaları complex scripts
karmaşık ton complex tone
karmaşık sayı complex number
karmaşık kalın complex bold
karmaşık ton complex sound
karmaşık yazılar complex scripts
karmaşık sıklık complex frequency
karmaşık değişken complex variable
karmaşık kodlar complex scripts
karmaşık bağlantılar complex links
karmaşık hedef complex target
karmaşık geçiri complex admittance
Informatics
karmaşık değişken complex variable
karmaşık sayı complex number
Electric
karmaşık periyodik dalga complex periodic wave
karmaşık dalga biçimi complex waveform
Mechanic
karmaşık türbin combination turbine
Lighting
karmaşık kırılma indisi complex refractive index
Marine
karmaşık fonksiyon teorisi theory of complex function
Medical
karmaşık örnek composite sample
rey-osterrieth karmaşık şekil testi rey-osterrieth complex figure test
rey karmaşık figür testi rey-osterrieth complex figure test
rey karmaşık figür testi rey complex figure test
karmaşık ayak deformiteleri complex foot deformities
Psychology
ufak bir uyarana verilen tepkiyi daha karmaşık ve bütüncül bir uyaranda tekrarlamak redintegrate v.
uyarıcının bir parçasına verilen yanıtın daha karmaşık bir uyaran bütününe de verilmesi redintegration n.
karmaşık travma sonrası stres bozukluğu complex posttraumatic stress disorder
Food Engineering
karmaşık denetim düzgeleri complex control systems
karmaşık süreç çözümlemesi complex process analysis
Math
karmaşık vektör uzayı complex vector pace
karmaşık matris complex matrix
karmaşık eşlenik sayı conjugate complex number
karmaşık fonksiyon complex function
karmaşık sayının dikey gösterimi rectangular form of a complex number
karmaşık sayının gerçel kısmı real part of complex number
karmaşık sayının sanal kısmı imaginary part of a complex number
genişletilmiş karmaşık düzlem extended complex plane
karmaşık sayılar alanı field of complex numbers
karmaşık sayının eşleniği complex conjugate
karmaşık fonksiyonlar complex functions
karmaşık sayılar complex numbers
karmaşık ölçüm complex measure
karmaşık doğrusal uzay complex vector space
karmaşık doğrusal uzay complex linear space
karmaşık işlev complex function
karmaşık eşlenik complex conjugate
karmaşık düzlem complex plane
karmaşık katmanlı uzay complex manifold
karmaşık kök complex root
karmaşık dizi complex sequence
karmaşık oran complex ratio
karmaşık sayı complex number
karmaşık eşlenik sayılar conjugate complex numbers
karmaşık değişken complex variable
karmaşık değerli fonksiyon complex-valued function
karmaşık doğrusal uzay complex-linear space
karmaşık değerli işlev complex-valued function
iki lineer dalga denklemi ve bir kısa dalganın karmaşık genliği complex amplitude of a short wave and two linear wave equations
karmaşık değerli fonksiyon complex valued function
Statistics
karmaşık birim complex unit
karmaşık gaussian dağılımı complex gaussian distribution
karmaşık geri modülasyon complex demodulation
karmaşık tablo complex table
karmaşık wishart dağılımı complex wishart disribution
karmaşık deney complex experiment
Physics
karmaşık izge complex spectrum
karmaşık dalga complex wave
karmaşık saçılma incoherent scattering
Chemistry
karmaşık tuz complex salt
Biochemistry
üçül karmaşık mekanizma ternary complex mechanism
Marine Biology
üçül karmaşık işlerge ternary complex mechanism
karmaşık özdecik complex molecule
Botanic
karmaşık köklü rootbound
Linguistics
karmaşık biçim complex form
karmaşık simge complex symbol
karmaşık parça complex segment
karmaşık tümce complex sentence
Philosophy
karmaşık, zor ve ezotorik konularda oldukça yetenekli kabala uzmanı cabalist n.
karmaşık bir fikir veya konuyu küçültme veya çarpıtma yoluyla aşırı basitleştirme reductionism n.
Environment
karmaşık afet complex disaster
karmaşık organik karışım complex organic mixture
belli bir doğal ortam ve iklimdeki bütün canlı organizmalardan oluşan karmaşık topluluk biome
Geology
karmaşık organik karışım complex organic mixture
karmaşık değişkenler complex variables
karmaşık fay complex fault
karmaşık kırık complex fault
ofiolitli karmaşık ophiolite complex
ofiyolitik karmaşık bindirmesi ophiolitic mélange thrusting
Music
abd'de 1940'ların ortalarında popüler olmuş, hızlı tempo, karmaşık ve hızlı akor değişimleriyle karakterize şarkılar sunan bir caz türü bebop