limited - Turkish English Dictionary
History

limited

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "limited" in Turkish English Dictionary : 36 result(s)

English Turkish
Common Usage
limited adj. kısıtlı
limited adj. sınırlı
General
limited adj. belirlenmiş
limited adj. ekspres tren
limited adj. kıt
limited adj. çevrili
limited adj. az
limited adj. sayılı
limited adj. sınırlı sorumlu (şirket)
limited adj. mahsur
limited adj. ekspres (tren)
limited adj. limitet
limited adj. bitimli
limited adj. sınırlandırılmış
limited adj. hudutlu
limited adj. sınırlandır
limited adj. parçalı
limited adj. belirli
limited adj. sınırlanmış
limited adj. dar
limited adj. sınırlı
limited adj. hudutlarla sınırlı
limited adj. ekspres
limited adj. kısıtlanmış
limited adj. limitli
limited adj. az bulunan
Trade/Economic
limited sınırlı sorumlu
limited limited (şirket)
Law
limited sınırlı
limited mahdut
limited sınırlandırılmış
limited tahdit edilmiş
Technical
limited kısıtlı
Railway
limited yolcu sayısının koltuk sayısı ile sınırlandırıldığı seferler
Chemistry
limited mahdut
Military
limited mahdut

Meanings of "limited" with other terms in English Turkish Dictionary : 368 result(s)

English Turkish
General
be limited v. sınırlanmak
be limited v. sınırlı kalmak
be limited v. sınırlandırmaya tabi tutulmak
remain limited v. sınırlı kalmak
remain limited v. kısıtlı kalmak
be limited v. kısıtlanmak
be true to a limited extent v. doğruluk payı olmak
be correct to a limited degree v. doğruluk payı olmak
work with limited means v. sınırlı araçlarla çalışmak
be limited v. sınırlı olmak
be limited to v. sınırlı olmak
be limited v. sınırlandırılmak
limited input output n. sınırlı girdi çıktı
limited amount n. sınırlı miktar
limited train n. ekspres tren
limited resources n. sınırlı kaynaklar
limited liability company n. limitet şirket
limited partnership n. limited ortaklıklar
limited use n. sınırlı kullanım
contract of limited duration n. sınırlı süreli sözleşme
limited edition n. sınırlı baskı
limited company n. limitet şirket
limited area n. kısıtlanmış bölge
limited use n. kısıtlı kullanım
limited number of studies n. az sayıda çalışma
limited partnership n. komandit şirket
limited participation n. sınırlı katılım
limited by time n. zamanla sınırlı
limited offer n. sınırlı teklif
limited company n. limited şirketi
limited scope n. dar kapsam
limited duration n. sınırlı süre
limited system n. sınırlı sistem
limited system n. kısıtlı sistem
limited responsibility n. sınırlı sorumluluk
limited authority n. sınırlandırılmış yetki
limited authority n. kısıtlanmış yetki
limited liability n. sınırlı sorumluluk
limited authority n. kısıtlı yetki
limited authority n. sınırlı yetki
limited participation n. az sayıda katılım
limited time n. kısıtlı zaman
limited enrolment n. sınırlı kayıt/katılım
one with limited financial means n. maddi olanağı kısıtlı
one with limited finances n. maddi olanağı kısıtlı
limited powers n. kısıtlı güçler/yetkiler
time-limited project n. zaman sınırlı proje
limited working proficiency n. sınırlı/kısıtlı çalışma yeterliliği
limited energy resources n. sınırlı enerji kaynakları
limited source n. sınırlı kaynak
limited source n. kısıtlı kaynak
limited availability n. sınırlı biçimde bulunma/olma
limited availability n. sınırlı sayıda bulunma
limited availability n. sınırlı sayıda olma
limited availability of studies n. sınırlı sayıdaki araştırma
limited availability of studies n. kısıtlı sayıdaki araştırma
limited space n. sınırlı yer
limited space n. sınırlı alan
limited space n. kısıtlı alan
limited space n. kısıtlı yer
limited in number adj. sayılı
not limited to these adj. bunlarla sınırlı değil
not limited with adj. ile sınırlı olmaksızın
time-limited adj. zamanla sınırlı
self-limited adj. bir süreliğine devam eden hastalık
limited in stock adj. stoklarla sınırlı
of/having limited means adj. maddi olanağı kısıtlı
mobility-limited adj. hareketi sınırlandırılmış
financially limited adj. imkanı kısıtlı
without being limited adv. ile sınırlı olmaksızın
(including) but not limited to adv. ile sınırlı olmaksızın
on a limited scale adv. sınırlı miktarda
on a limited scale adv. sınırlı ölçüde
in some limited circumstances adv. bazı sınırlı şartlar altında
in a limited number of patients adv. sınırlı sayıda hastada
not limited to prep. ile sınırlı kalmamak üzere
not limited to prep. sınırlı olmadan
but not limited to prep. sınırlı olmaksızın
not limited to prep. sınırlı olmaksızın
Phrases
but not limited to this bununla sınırlı kalmayacak şekilde
but not limited to sınırlı olmadan
including but not limited to sınırlı olmamak kaydıyla
but not limited to ile sınırlı olmamak üzere
including but not limited to (ancak) bununla sınırlı olmamak üzere
including but not limited to (ancak) bununla sınırlı kalmamak üzere
including but not limited to tahdidi olmamak kaydı ile
limited to sınırlı olmak üzere
Trade/Economic
limited partnership sınırlı sorumlu ortaklık
private limited by shares özel sektör hisseli limitet şirketi
fallacy of limited decisions kararların sınırlılığı safsatası
limited warranty sınırlı garanti
limited company sınırlı sorumlu şirket
limited liability company limited şirket
limited partnership adi komandit şirket
limited asset nakde çevrilebilir aktif
public limited company halka açık limited şirket
limited order fiyat sınırlı emir
limited consumer decision making sınırlı tüketici karan
limited liability sınırlı sorumluluk
limited audit kısmi denetim
limited company limited şirket
limited partnership komandit şirket
limited auditing sınırlı denetleme
limited convertibility sınırlı konvertibilite
limited partnership association hisseli komandit şirket
limited order alıcının fiyat sınırı koyduğu sipariş
type approval with limited effect sınırlı tip onayı
public limited company halka açık şirket
public limited company kamu şirketi
partner with limited liability komanditer
limited audit kısmi teftiş
limited company limitet şirket
limited liability company limitet şirket
limited liability partnership sınırlı sorumlu ortaklık
limited responsibility sınırlı sorumluluk
limited real rights sınırlı ayni haklar
limited partner sınırlı sorumlu ortak
limited audit sınırlı denetim
limited credit sınırlı kredi
limited life sınırlı ömür
limited check sınırlı çek
limited order sınırlı sipariş
limited tax liability sınırlı vergi sorumluluğu
limited market sınırlı piyasa
limited life asset kısa ömürlü varlıklar
limited examination kısmi denetim
limited audit kısıtlı denetim
company limited by guarantee garanti ile sınırlı şirket
limited taxpayer dar mükellef
limited-coverage warranty sınırlı kapsamlı yetki belgesi
limited-line store tek tür mal satış mağazası
limited-service retailer sınırlı hizmet sunan perakendeci
limited-function wholesaler sınırlı faaliyetli toptancı
limited-life asset belirli bir ömre sahip sabit varlıklar
limited-payment life insurance sınırlı prim ödemeli hayat sigortası
limited-function merchant wholesaler sınırlı faaliyetli toptancı tacir
limited-life assets belirli bir ömre sahip ve amortismana tabi olan sabit varlıklar
private limited company özel limitet şirket
limited company sınırlı sorumlu ortaklık
limited life asset aktif değerin belirli eskime süresi
limited life asset aktif değerin aşınma süresi
limited function wholesaler mal stoku bulundurmayan toptancı
limited life asset sınırlı ömürlü sabit değer
limited liability company sınırlı sorumluluklu şirket
limited function wholesaler sınırlı fonksiyonlu toptancı
limited function wholesaler krediyle satış yapmayan toptancı
limited audit kısmi denetleme
limited company sınırlı sorumluluklu şirket
limited production sınırlı üretim
company limited by shares anonim şirket
public company limited by shares hisse senetleri halka arz edilebilen sınırlı sorumlu limited şirketi
private company limited by shares hisse senetleri halka arz edilmeyen limited şirket
limited liability company sınırlı sorumlu şirket
company limited by guarantee ortaklarının sahip olduğu iştirak hisseleri oranında sorumlu şirket
company limited by guarantee hissedarlarının belirli bir miktara kadar şirketin tasfiye açığını garanti etmekle yükümlü olduğu şirket
company limited by share anonim şirket
on a limited scale sınırlı miktarda
on a limited scale sınırlı ölçüde
limited government sınırlı hükümet
limited liability corporation limited şirket
limited practice certificate sınırlı çalışma ruhsatı
limited partnership divided into shares sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
limited partner komanditer ortak
limited purpose company amaçları sınırlı şirket
limited purpose company sınırlı amaçlı şirket
limited monist accounting system ölçülü birinci muhasebe sistemi
limited dualist accounting system ölçülü ikinci muhasebe sistemi
partnership limited by shares hisselerle sınırlanmış ortaklık
limited price order limit fiyatlı emirler
limited investigation sınırlı inceleme
partnership limited by shares sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
limited economies of scale sınırlı ölçek ekonomisi
time-limited campaigns zaman sınırlı kampanyalar
time-limited campaign zaman sınırlı kampanya
industry and trade limited company sanayi ticaret ve limitet şirketi
industry and trade limited company sanayi ve ticaret limited şirketi
industry and trade limited company sanayi ticaret limited şirketi
industry and trade limited company sanayi ticaret limitet şirketi
public limited company halka açık limitet şirket
limited liability company limited şirket
limited liability to tax dar mükellefiyet
limited partnership komandit şirket
llc (limited liability company) limited şirket
limited demand sınırlı talep
Law
company with limited liability limited şirket
limited liability mahdut mesuliyet
limited partner sınırlı sorumlu ortak
limited partner mahdut mesuliyetti ortak
limited liability sınırlı sorumluluk
limited by law kanunla sınırlanmış
limited property right ayni hak
limited rights in rem mülkiyetten gayrı ayni haklar
limited jurisdiction özel kaza yetkisi
limited jurisdiction sınırlı kaza hakkı
limited jurisdiction kısıtlı yargılama hakkı
limited jurisdiction özel kaza hakkı
limited jurisdiction sınırlı kaza yetkisi
limited divorce tahditli boşanma
limited heir ön mirasçı
limited heir sınırlı mirasçı
limited means sınırlı imkanlar
limited means mahdut imkanlar
limited means sınırlı sorumluluklar
limited owner sınırlı malik
limited owner kısıtlı hakkı sahibi
limited owner kısıtlı malik
limited appeal tahditli temyiz başvuru
limited appeal üst mahkemeye tahditli başvuru
limited ownership possession sınırlı mülkiyet
limited real rights sınırlı ayni haklar
limited power of attorney sınırlı vekalet
extent of limited liability sınırlı sorumluluğun genişlemesi
exceptions to limited liability sınırlı sorumluluğa istisnalar
limited partnership in which the capital is divided into shares sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
limited partnership komandit şirket
limited liability company limited şirket
Politics
selective limited tendering istekliler arasında ihale
limited government sınırlı hükümet
limited liability companies sınırlı sorumlu şirketler
limited government meşruti hükümet
limited monarchy meşruti krallık
limited vote sınırlı oy
limited war sınırlı savaş
limited power özel yetki
limited power kısıtlı yetki
limited power mahdut yetki
limited power sınırlı yetki
limited leave to remain sınırlı oturma izni
Institutes
rajar (radio joint audience research limited) n. ingiltere'de bir radyo araştırma kuruluşu
rajar (radio joint audience research limited) n. radyo ortak dinleyici araştırma kuruluşu
Insurance
limited terms sınırlı teminat veren sigorta şartları
Technical
hardware limited operating strategy donanım sınırlı çalıştırma stratejisi
limited capacity sınırlı kapasite
peripheral limited çevresel birim sınırlamalı
input/output limited girdi/çıktı sınırlamalı
faults limited effect arızalar / sınırlı şekilde
computer limited sınırlı kompüter
limited tape sınırlı şerit
load limited governor yük sınırlı regülatör
process limited işlem sınırlamalı
limited access road sınırlı erişimli yol
limited irrigation kısıtlı sulama
limited submission of tenders sınırlı ihale
processor limited işlemci sınırlamalı
limited fire hazard sınırlandırılmış yangın tehlikesi
faults limited effect arızalar şekilde
input limited girdi sınırlamalı
limited slip differential kilitli diferansiyel
faults limited effect sınırlı şekilde
output limited çıktı sınırlamalı
limited input/output sınırlı girdi-çıktı
limited hand throttle sınırlandırılmış el gazı
temperature limited sıcaklık sınırlı
limited air contact sınırlı hava teması
limited flame spread sınırlı alev yayılması
limited value sınırlı değer
limited solid solubility diagram kısıtlı katı çözünürlüklü çizge
limited solubility kısıtlı çözünürlük
limited solid solubility kısıtlı katı çözünürlüğü
limited solid solution kısıtlı katı çözeltisi
limited flame spread material sınırlı alev yayma özelliğine sahip malzeme
limited shelf-life material raf ömrü sınırlanmış malzemeler
injection products with limited ductility sünekliği sınırlı olan enjeksiyon mamulleri
limited ductility sınırlı süneklik
limited flame spread sınırlandırılmış alev yayılması
limited run sınırlı çalışma
Computer
limited access sınırlı erişim
limited to sınırlı
limited to sınırla
memory limited bellek sınırlı
process limited işlem sınırlamalı
peripheral limited çevresel birim sınırlamalı
input limited girdi sınırlamak
limited tape sınırlı şerit
limited input/output sınırlı girdi/çıktı
output limited çıktı sınırlamalı
processor limited işlemci sınırlamalı
band-limited sınırlı bantlı
band-limited bant-sınırlı
limited access user sınırlı kullanıcı
Informatics
distortion-limited operation bozulumla kısıtlı işletme
Telecom
quantum-limited operation en alt seviyede çalışma
quantum-noise-limited operation en az gürültüde sınırlı çalışma
quantum-noise-limited operation çok küçük gürültü sınırlı çalışma
dispersion-limited operation dağılımı sınırlı çalışma
limited resource link sınırlı kaynak bağlantısı
reverberation limited condition yankılama sınırlı ortam
the network limited capacity şebekeyle sınırlı yetenek
residential limited service scheme konutla sınırlı hizmet planı
bandwidth-limited operation sınırlı bant genişliğinde çalışma
attenuation-limited operation sınırlı zayıflatma çalışması
attenuation-limited operation zayıflatması sınırlı çalışma
Electric
tape-limited-band bant tahditli
Construction
resource-limited schedule kaynak-sınırlı program
Lighting
luminaries with limited surface temperatures yüzey sıcaklığı sınırlı armatürler
Automotive
limited slip differential kilitli diferansiyel
limited-slip differential sınırlı kaymalı diferansiyel
helical limited slip differential helis sınırlı kaydırmalı diferansiyel
limited access road sınırlı erişimli yol
limited warranty sınırlı garanti
limited sight distance sınırlı görüş mesafesi
limited-slip differential sınırlı kaydırmalı diferansiyel
limited-slip gear oil sınırlı kaydırmalı diferansiyel yağı
limited edition sınırlı üretim
electronically controlled limited-slip differential elektronik kontrollü sınırlı kaydırmalı difernsiyel
torque sensitive limited-slip differential torka duyarlı sınırlı kaydırmalı diferansiyel
Medical
limited food effects study sınırlı besin etkileri çalışması
self limited lymphadenopathy kendi kendini sınırlayan lenfadenopati
patients with limited involvement sınırlı tutulum gösteren hastalar
self-limited kendi kendiyle sınırlı
limited cardiac and pulmonary functions sınırlı kardiyak ve pulmoner fonksiyonlar
limited radiologic involvement sınırlı radyolojik tutulum
limited neck extension boyun ekstansiyon kısıtlılığı
organ-limited amyloidosis organa sınırlı amiloidoz
symptom-limited exercise semptom sınırlı egzersiz
limited stage patients sınırlı evrede tanı konan hastalar
limited resection sınırlı rezeksiyon
symptom-limited exercise test semptom sınırlı egzersiz testi
limited-stage small cell lung cancer sınırlı evre küçük hücreli akciğer kanseri
limited epidemiologic data sınırlı epidemiyolojik veriler
self-limited condition kendini sınırlayan durum
limited community ambulator toplum içinde sınırlı bağımsız yürüyebilen
limited abdominal ultrasonography sınırlı abdominal ultrasonografi
limited metastatic capacity sınırlı metastaz kapasitesi
self-limited sınırlı
limited open rotator cuff repair sınırlı açık rotator manşet tamiri
limited incision technique sınırlı insizyon tekniği
Psychology
central limited capacity merkezi sınırlı kapasite
adolescent-limited ergenlikle sınırlılık
sex-limited cinsiyetle sınırlı
Dentistry
limited mouth opening ağız açıklığında azalma
Pathology
vasculitis limited to skin deriye sınırlı vaskülit
Optics
diffraction limited kırınımla sınırlı
Statistics
limited information methods sınırlı bilgi yöntemleri
Physics
region of limited proportionality sınırlı orantı bölgesi
Environment
limited mobile shelter kısıtlı seyyar sığınak
limited quantity sınırlı miktar
Meteorology
high resolution limited area model yüksek çözünürlüklü sınırlı bölge modeli
Military
limited traverse emplacement yana dönüş imkanı sınırlı mevzi
limited storage zamanı sınırlı depolama
limited service muharebe kabiliyeti düşük malzeme
limited war mevzii harp
limited distribution messages sınırlı dağıtıma tabi mesajlar
limited conventional war sınırlı klasik harp
limited access route sınırlı giriş yolu
limited special inspection sınırlı özel denetleme
limited war sınırlı harp
limited traverse sınırlı yana dönüş imkanı
limited conventional war sınırlı konvansiyonel harp
limited standard type sınırlı standart tipte madde
limited visibility operations sınırlı görüş koşulları altında harekat
limited test ban treaty sınırlı nükleer deneyleri yasaklama antlaşması
limited denied war sınırlı önlenen harp
limited production type sınırlı istihsal tipi madde
limited war tahditli harp
limited distribution messages dağıtımı sınırlı mesajlar
limited standard article geçici standart madde
limited combat ready kısmen harbe hazır
treaty limited items anlaşma ile sınırlandırılmış teçhizat
limited production type item mahdut miktarda üretilen malzeme
conventional armaments and equipment limited by the treaty antlaşmayla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve araç
limited assignment mahdut görevli sınıf
limited depository bank mahdut yetkili hazine bankası
treaty limited equipment antlaşmayla sınırlandırılmış silah ve araç
limited standard item mahdut standart malzeme
limited objective attack mahdut hedefli taarruz
limited attack mahdut hedefli taarruz
limited procurement mahdut tedarikli malzeme