sinir - Turkish English Dictionary
History

sinirMeanings of "sinir" in English Turkish Dictionary : 19 result(s)

Turkish English
Common Usage
sinir anger n.
sinir nerve n.
General
sinir tantrum n.
sinir tendon n.
sinir equanimity n.
sinir fibre n.
sinir sinew n.
sinir fury n.
sinir temper n.
sinir nerve n.
sinir string n.
sinir fiber n.
sinir irksome adj.
sinir annoying adj.
sinir nervous adj.
sinir crabby adj.
sinir irritating adj.
Anatomy
sinir nerve
British Slang
sinir monk on

Meanings of "sinir" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

Turkish English
Common Usage
sinir bozmak bother v.
General
sinir etmek gall v.
sinir bozmak annoy v.
sinir etmek annoy v.
sinir etmek bother v.
sinir etmek get under one's skin v.
sinir bozmak bother v.
sinir etmek aggravate v.
sinir bozmak get on one's nerves v.
sinir kesilmek become all nerves v.
sinir bozmak irritate v.
sinir olmak be peeved at v.
sinir etmek jangle one's nerves v.
sinir etmek get on one's nerves v.
sinir olmak chafe v.
sinir etmek nettle v.
sinir etmek rattle v.
sinir etmek peeve v.
sinir etmek rasp v.
sinir bozmak make angry v.
sinir etmek discomfit v.
sinir olmak be angry about v.
sinir etmek make angry v.
sinir etmek irritate v.
sinir etmek rub somebody up the wrong way v.
sinir yapmak be riled at v.
sinir yapmak get angry v.
sinir bozmak unhinge v.
sinir etmek piss someone off v.
sinir olmak get angry v.
sinir krizi geçirmek go into hysterics v.
sinir krizi geçirmek have a nervous break down v.
sinir krizi geçirmek have an attack of nerves v.
sinir krizinin eşiğine getirmek bring someone to the verge of a nervous breakdown v.
sinir krizinin eşiğine getirmek bring someone to the edge of a nervous breakdown v.
sinir krizinin eşiğine getirmek bring someone to the brink of a nervous breakdown v.
sinir krizi geçirmek crock up v.
sinir uçlarını uyarmak stimulate the nerve endings v.
sinir krizi geçirmek collapse v.
sinir krizi geçirmek break up v.
sinir krizi geçirmek crack up v.
sinir krizi geçirmek crack v.
sonunda sinir krizi geçirmek end up having a nervous breakdown v.
sinir krizine yol açmak lead to a nervous breakdown v.
sinir etmek aggrege v.
akıl ve sinir hastalıkları hastanesi reception institute n.
sinir hastalığı neuropathy n.
sinir bozucu tip stinker n.
sinir krizi fit of hysterics n.
sinir hastalığı neuralgia n.
sinir krizi a fit of nerves n.
sinir herif sod n.
sinir gazı nerve gas n.
sinir hastalıkları uzmanı neurologist n.
sinir krizi attack of nerves n.
sinir bozucu ufak bir şey pinprick n.
sempatik sinir sympathetic nerve n.
sinir bozukluğu breakdown n.
sinir argınlığı nervous breakdown n.
beyindeki sinir ucu thalamus n.
içinden sinir geçen yol canal n.
sinir simülasyonu simstim n.
sinir hastası neurasthenic n.
sinir hastası neurotic n.
bir olayın sinir sisteminde bıraktığı psişik etki veya izlenim engram n.
üçlü sinir trigeminal nerve n.
sinir argınlığı nervous prostration n.
sinir zayıflığı neurasthenia n.
antik fizyolojiye göre aşırı sinir ve asabiyete neden olduğu düşünülen dört etkenden biri yellow bile n.
parasempatik sinir sistemi parasympathetic nervous system n.
sinir sistemi neural system n.
sinir olma frown n.
sinir harbi war of nerves n.
sinir bozucu tip blighter n.
uyarıcı sinir excitor n.
sinir ucu neural crest n.
sinir düğümü ganglion n.
sempatik sinir sympathetic n.
sinir örgüsü plexus n.
sinir bozukluğu neurosis n.
sinir kanatlılar neuroptera n.
sinir otu plantago n.
sinir ağrıları neuralgias n.
sinir dokusu nerve tissue n.
otonom sinir sistemi autonomic nerve system n.
sinir küpü a bag of nerves n.
sinir küpü a bundle of nerves n.
sinir harbi battle of nerves n.
sinir duyarlılığı nerve sensation n.
sinir buhranı nerves thing n.
sinir buhranı attack of nerves n.
son sinir last nerve n.
beynin içerdiği tüm nöronları ve sinir yollarını gösteren diyagrama verilen isim connectome n.
sinir bozucu alışkanlık annoying habit n.
organik çözücülerde çözülebilen ve kimyasal savaşta sinir gazı olarak kullanılan zehirli bir sıvı tabun n.
(öfke/sinir) patlama access n.
(sinir) parlama access n.
sinir etme teasing n.
alaycı sorular sorarak, sataşarak ve kusur bularak sinir bozan kimse badgerer n.
sataşarak sinir bozma badgering n.
iğneleyerek konuşan sinir bozucu kimse needler n.
küçük ve narin sinir nervelet n.
sinir bozukluğu nerves n.
sinir bozucu kimse veya şey nettler n.
getiren (sinir) afferent adj.
sinir bozucu frustrating adj.
sinir bozucu infuriating adj.
sinir bozucu pesky adj.
sinir tepkisi exterofective adj.
sinir edici galling adj.
sinir bozucu unnerving adj.
sinir bozucu annoying adj.
sinir bozucu itching adj.
sinir bozucu irritating adj.
sinir hücrelerini uyaran innervational adj.
sinir bozucu nerve-racking adj.
sinir bozucu nerve-wracking adj.
sinir edici tiresome adj.
sinir bozucu teasing adj.
çarpıntı veya sinir hastalığı tarafından etkilenmiş nerve-shaken adj.
bol miktarda sinir içeren (et) nervous [obsolete] adj.
sinir bozucu thwarting adj.
sinir bozucu bir biçimde raspily adv.
sinir bozucu bir şekilde anticlimactically adv.
sinir bozucu bir biçimde frustratingly adv.
sinir bozucu bir şekilde irritatingly adv.
sinir bozucu bir halde aggravatingly adv.
sinir ederek teasingly adv.
Colloquial
sinir etmek bite v.
sinir yapmak get riled up v.
sinir yapmak be all riled up v.
sinir yapmak get all riled up v.
sinir bozucu şey the limit [obsolete] n.
sinir küpü wired
sinir yumağı wired
artık sinir bozucu hale geldi now it's just annoying
sinir etmek get one's goat
sinir etmek get someone's goat
Idioms
(dert, sır, sinir) küpü olmak be the soul of (something) v.
(şaka yollu) sinir harbi vermek ride the struggle bus v.
sözleriyle sinir bozmak come the acid v.
sinir krizi an attack of nerves n.
sinir bozucu bir an a bad quarter of an hour [old-fashioned] n.
(şaka yollu) sinir harbi struggle bus n.
(şaka yollu) sinir harbi veren on the struggle bus adv.
sinir olmak get one's dander up
sinir olmak can't stand the sight of
sinir törpüsü nerve-wracking
sinir törpüsü nerve-racking
sinir harbi a battle of nerves
sinir küpü a bag of nerves
sinir harbi a war of nerves
sinir bozucu şey something sticks in one's craw
sinir olmak/içini kemirmek be bitter and twisted
nefer/sinir dolu olmak bristle with indignation
nefer/sinir dolu olmak bristle with anger
nefret/sinir dolu olmak bristle with rage
sinir etmek drive someone crazy
sinir etmek send somebody round the twist
sinir etmek send somebody round the bend
sinir etmek drive someone to distraction
sinir etmek drive someone insane
sinir etmek drive someone batty
sinir etmek drive one out of one's mind
sinir etmek drive someone nuts
sinir etmek drive somebody round the twist
sinir etmek drive someone bonkers
sinir etmek drive somebody round the bend
sinir etmek drive someone up the wall
sinir etmek drive someone mad
sinir yumağı bag of nerves
sinir küpü a bundle of nerves
birine sinir olmak freak out over someone
birine sinir olmak freak out at someone
sinir bozucu bir ses çıkartmak grate on
birine sinir olmak have a thing about someone
tepinme sinir krizi hissy fit
birine sinir krizi geçirtmek send someone into a fit of anger
sinir etmek cream one's corn
Speaking
beni sinir etti he pissed me off
Slang
gıcık/sinir etmek gripes one’s butt v.
gıcık/sinir etmek gripes one’s ass v.
sinir bozucu şey real bitch n.
sinir zıplatan … real bitch n.
sinir bozucu, iğrenç kimse chode n.
sinir bozucu makulit
birini sinir etmek give somebody the shits
sinir krizi geçirmek have a spaz
sinir bozucu ve rahatsız edici insan doryphore
sinir krizi geçirmek have a cow
Politics
sinir harbi war of nerves
Technical
yarım sinir facing rib
akustik sinir acoustic nerve
sinir desteği facing rib
sinir gazları nerve gases
akustik sinir acoustic nene
motor sinir hücresi motor neuron
motor sinir motor nerve
periferik sinir sistemi peripheral nervous system
kan ve sinir zehri systemic poison
en uzun sinir hücresi uzantısı axone
yapay sinir ağları artificial neural nets
beslemeli sinir ağı feedforward neural network
yapay si̇ni̇r ağları kullanarak i̇nşaat projeleri̇ni̇n ön mali̇yet tahmi̇ni̇ early stage cost estimation of buildings construction projects using artificial neural networks
Computer
elektronik bir sinir ağında kullanım için tasarlanmış, yarı iletken yonga neural chip n.
sinir yongası neural chip n.
elektronik bir sinir ağında kullanım için tasarlanmış, yarı iletken yonga neurochip n.
sinir yongası neurochip n.
insan sinir ağını kullanarak insan beyninin etkisini taklit etmek için tasarlanmış bilgisayar türü neural computer n.
sinir ağı neural net n.
insan sinir ağını kullanarak insan beyninin etkisini taklit etmek için tasarlanmış bilgisayar türü neurocomputer n.
sinir ağlarını kullanan hesaplama neurocomputing n.
yapay sinir ağı artificial neural network
sinir ağları  neural networks 
yapay sinir ağları artificial neural networks
Telecom
hücresel yapay sinir ağı cellular neural network
Construction
sinir üzerinde zehir etkisi yapan neurotoxic
Traffic
antik fizyolojiye göre aşırı sinir ve asabiyete neden olduğu düşünülen dört etkenden biri choler
Aeronautic
sinir ara sistemi boundary intermediate system
sinir geçiş sahası cross border area
ara sinir intermediate rib
Medical
yeniden sinir sistemine bağlamak reinnervate v.
sağ beyni sol beyne bağlayan sinir köprüsü corpus callosum n.
merkezi sinir sistemi nöronlarında bulunan bir protein tau protein n.
merkezi sinir sistemi nöronlarında bulunan bir protein tau protein n.
merkezi sinir sistemi nöronlarında bulunan bir protein tau protein n.
impulsu merkezi sinir sistemine ileten sinir lifi afferent fiber n.
uzaklaştıran sinir abductor n.
beyindeki sinir hücrelerinin ve omuriliğin tahrip olmasına neden olan genetik bir hastalık tay-sachs disease n.
beyindeki sinir hücrelerinin ve omuriliğin tahrip olmasına neden olan genetik bir hastalık tay-sachs n.
yeniden sinir sistemine bağlama reinnervation n.
sinir bloğu anestezisi nerve block anaesthesia n.
vücut üzerinde bir sinir tarafından beslenen bir bölgenin anestezisi nerve block anaesthesia n.
sinir germe, tetanos gibi hastalıkların giderilmesi için uygulanan sinir germe işlemi nerve stretching n.
sinir sağırlığı nervous deafness n.
özellikle işitme sinirinde ruhsal açıdan sağlıklı olmayan değişime bağlı olarak sinir sisteminin bazı bölümlerinde ortaya çıkan bir tür sağırlık nervous deafness n.
sinir ateşi nervous fever n.
sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde uzman neuropathist n.
bir hastalığın nedeni olarak sinir sisteminin faaliyetlerini inceleyen doktor neuropathist n.
sinir sistemini ele alan radyoloji dalı neuroradiology n.
sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde x-ray ışınlarının kullanımı neuroradiology n.
sinir hastalığını gidermek için yapılan cerrahi müdahale neurosarcocleisis n.
sinir sistemi ile ilgili olan nöroanatomi ve nörobiyoloji gibi bilimlere verilen ad neuroscience n.
sinir anatomisi alanında uzman kimse neurotomist n.
sinir anatomisi alanında ameliyat yapan cerrah neurotomist n.
sinir rahatsızlıklarının teşhisinde kullanılan, parmak titremesini ölçen bir cihaz tronometer n.
sinir ağrıları ile ilgili causalgic adj.
boyundaki omurga, sinir veya kaslardan kaynaklanan cervicogenic adj.
sinir bozukluğundan ileri gelen nervous adj.
sinir fonksiyonlarına etki eden neuropharmacologic adj.
sinir hastalığı ile ilgili neurosal [obsolete] adj.
sinir hastalığına ait neurosal [obsolete] adj.
sinir hastalığından etkilenen neurosal [obsolete] adj.
sinir sisteminin duyusal faaliyet veya işlevleri ile ilgili neurosensory adj.
sinir sisteminin duyusal faaliyet veya işlevlerine ait neurosensory adj.
sinir anlamı veren ön ek nervi- pref.
sinir anlamı veren ön ek nerv- pref.
sinir anlamı veren ön ek nervo- pref.
dışarıdan gelen uyalarıları alan sinir ucu exteroceptor
bir merkezi sinir sistemi tümörü ependymoblastoma
sinir cerrahisi neurosurgery
santral sinir sistemi stimulanı central nervous system stimulant
sinir çevresi tutulumu perineural invasion
hareket ettirici sinir motor nerve
sinir kökenli neurogenic
santral sinir sistemi depresanı central nervous system depressant
yardımcı spinal sinir spinal accessory nerve
bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı methylphenidate
sinir uçlarını etkileyip duyu kaybına yol açan bulaşıcı hastalık leprosy
sinir büyüme faktörü neuron growth factor
kendiliğinden uyarı veren kalp veya bağırsağın özel sinir hücreleri pacemaker
santral sinir sisteminde bulunan gliyal hücreler glial cell
sinir sıkışması nerve compression
propriyospinal sinir propriospinal nervous
sinir argınlığı. neurasthenia
sinir hastalığı olan neurotic
sinir bozukluğu hysterics
sinir merkezi nerve center
bir tür sinir dokusu tümörü ganglioneuroma
sinir hastalığı nervous derangement
sinir kılıfı tümörleri nerve sheath tumors
sinir lifi commissure
habis periferik sinir kılıfı tümörleri malignant neoplasm
sinir hücresi nerve cell
sinir ağrısı. neuralgia
sinir dokusu nerve tissue
sinir ucu nerve ending
sinir ajanı piridostigmin ön tedavisi nerve agent pyridostigmine pretreatment
karındaki sinir dizimi solar plexus
sinir lifi nerve fiber
sinir hastalığı nerve case
optik sinir hastalıkları optic nerve diseases
karın boşluğu sinir ağı solar plexus
kroid sinir ağı chorioid plexus
optik sinir gliyomu optic glioma
sinir sistemi fizyolojisi nervous system physiology
merkezi sinir sistemi lenfomaları central nervous system
frenik sinir felci phrenic nerve palsy
bir tür sinir dokusu tümörü ganglioneuroblastoma
ulnar sinir ulnar nerve
merkezi sinir sisteminde nöron aktivitesini azaltarak nörotransmitter görevi gören amino asit gaba
sempatik sinir sistemi sympathatic nervous system
sinir hücresi neuron
sinir dokusu neural conduction
sinir ağı nerve net
sinir sisteminden kaynaklanan eklem hastalıkları arthropathy
merkezi sinir sistemi ajanları central nervous system agents
habis ve çok kötü bir santral sinir sistemi tümörü glioblastoma multiforme
sinir hücrelerinde oluşan bir tümör neuroma
okülomotor sinir oculomotor nevre
sinir hastalığı neurological disorder
sinir taşıyıcısı neurotransmitter
sinir sistemi tümörleri nervous system neoplasms
çevresinde miyelin tabakası bulunan sinir lifi myelinated
sinir yapısı neural structure
otonom sinir sistemi neurovegetative system
sinir çevresine uygulama perineural use
sempatik sinir sistemi sympathetic nervous system
sinir uyarılarının iletilmesi axon
otonom sinir sisteminin düzensiz çalışması ile belirgin kalıtsal hastalık dysautonomia
sinir ağrısı neuralgia
enterik sinir sistemi enteric nervous system
rekürrent larinjiyal sinir recurrent laryngeal nerve
mediyan sinir nervus medianus
optik sinir kılıfı meninjiyomu optic nerve sheath meningioma
bir tür sinir dokusu tümörü ganglioglioma
frenik sinir phrenic nerve
fasiyel sinir hastalıkları facial nerve diseases
sinir dokusu tümörleri nerve tissue neoplasms
sanral sinir sistemini örten dışzar dura mater
merkezi sinir sistemini örten zar sistemi ile ilgili leptomeningeal
otonom sinir sistemi hastalıkları autonomic nervous system diseases
aksesuar sinir accessory nerve
gliyal hücrelerden orijin almış santral sinir sistemi tümörü glioma
sinir hastalığı neurological disease
bir sinir dokusu tümörü neurinoma
sinir sistemi patolojisi neuropathology
damar daraltan ilaç veya sinir vasoconstrictor
sinir rejenerasyonu nerve regeneration
sinir bozukluğu nervous prostration
habis ve çok kötü bir santral sinir sistemi tümörü glioblastoma
periferik sinir sistemi hastalıkları peripheral nervous system diseases
sinir iltihabı neuritis
optik sinir optic nerve
otonom sinir sistemi autonomic nervous system
sinir sistemi hastalıkları nervous system diseases
otonom sinir sistemine ait parasympathetic
bir çeşit sinir sistemi tümörü pleomorphic xanthoastrocytoma
infraorbital sinir infraorbital nerve
sinir kökü ağrısı radicular pain
sinir sıkışması nerve entrapment
olfaktör sinir sistemi olfactory nervous system
santral sinir sistemi central nervous system
sinir hastalığı neurosis
miyeli yokolmuş (sinir lifi vb) demyelinated
kolinerjik sinir sistemi cholinergic nervous system
sinir merkezi nerve centre
sinir enerjisi nerve energy
santral sinir sistemi içindeki ventriküllere hava verilerek yapılan görüntüleme pneumoencephalogram
otonomik sinir sistemi autonomic nervous system
çoçukluk çağında görülen otonom sinir sistemi tümörü neuroblastoma
bir sinir dokusu tümörü neurilemmoma
habis sinir kılıfı tümörü malignant schwannoma
sinir ağı plexus
sinir büyüme faktörleri nerve growth factors
sinir mütehassısı neurologist
bir çeşit merkezi sinir sistemi tümörü meningioma
otonom sinir sistemi parasympathetic nervous system
fasiyal sinir facial nerve
damar genişleten ilaç veya sinir vasodilator
sinir iletim nerve conduction
periferik sinir tümörleri peripheral nerve neoplasms
sinir hasarı sonrası oluşan rahatsızlık beriberi
okülomotor sinir oculomotor nerve
beriberi (sinir sitemi hastalığı) beriberi
bir merkezi sinir sistemi tümörü ependymoma
sinir bozukluğu nervous breakdown
sinir bloğu anestezisi nerve block anesthesia
sinir gazı sarin
mandibüler sinir mandibular nerve
sinir kılıfı sarkomu nerve graft
fasiyel sinir facial nerve
merkezi sinir sistemi hastalıkları central nervous system diseases
beyinde bir grup sinir lifi lemnisci
abdusens sinir abducens nerve
kas sinir blokaj yapan ajanlar neuromuscular blocking agents
santral sinir sisteminin genetik bozukluklara bağlı sendromları dysgenetic syndromes of central nervous system
kalın bağırsakta bazı sinir hücrelerinin yokolması hirschsprung's disease
sempatik sinir hücrelerini yapan ilkel hücre sympathicoblast
sempatetik sinir sistemi ile ilgili hastalık veya bozukluk sympathicopathy
sempatik sinir sistemi ile ilgili olan sympathicotropic
sempatik sinir sisteminde bir gangliyon veya ağzın ezilip tahrip edilmesi sympathicotripsy
sempatik sinir sisteminin kuvvetli olması sympathicotonia
sinir ağrısı şeklinde neuralgiform
sinir ağrısı gibi neuralgiform
sinir zayıflığı neurasthenia
sinir ekseni tarafına doğru neurad
sinir faaliyetine ait neurergic
sinir krizi geçiren neurasthenic
sinir hücresi topağı olan gangliate
sinir sistemi kaynaklı neurogen
sinir sistemi hastalıkları patolojisi ile ilgili neuropathologic
sinir sistemi fizyolojisi uzmanı neurophysiologist
sinir dokusunu destekleyen hücrelerle ilgili neurogliar
sinir sistemini ve hastalıklarını araştırmak neurologise
sinir sistemi kimyasını inceleyen uzman neurochemist
sinir hastası neuritic
sinir sisteminden doğan neurogenous
sinir sistemi görüntülemesi neurography
sinir sistemi fizyolojisi neurophysiology
içinde sinir hücreleri bulunan gliyom neuroglioma
sinir dokusuna zarar veren toksin neurotoxin
sinir iltihabı neuromyelitis
sinir sistemi biyolojisi uzmanı neurobiologist
sinir bozukluğuna bağlı meydana gelen müzmin ve kaşıntılı rahatsızlık neurodermatitis
sinir hastalığı olan kimse neurotic
oftalmik sinirin üç kolundan biri olan sinir doku nasolachrymal nerve
sinir sistemi üzerinde etkili olan ilaçlarla ilgili neuropharmacological
sinir hücresi protoplazması ile ilgili neuroplasmic
içinde sinir hücreleri bulunan beyin tümörü neuroglioma
sinir ve ruh bozukluğu neurosis
sinir hastası neurotic
sinir kas ilgisi neuromotor
sinir hastalığı neuropathy
sinir ameliyatı neurotomy
sinir sistemi fizyolojisi ile ilgili neurophysiological
merkezi sinir sistemi tümörü neurilemoma
sinir sistemi üzerinde etkili olan ilaçlarla uğraşan farmakoloji dalı neuropharmacology
sinir hücrelerinin fagositoz ile harap olması neuronophagia
sinir sistemi cerrahisi ile ilgili neurosurgical
sinir sistemi hastalıkları patolojisi uzmanı neuropathologist
sinir sistemi kimyası neurochemistry
sinir sistemi ile iç salgı bezleri arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı neuroendocrinology
sinir hücresi uzantısı neurite
uyarıyı merkezi sinir sistemine ileten sinirle ilgili neurosensor
sinir sistemini ve hormonları ilgilendiren neurohormonal
sinir dokusunu uyaran neuroactive
sinir hücresi neurone
sinir sistemi hastalığı neuropathy
sinir anatomisi neurotomy
sinir sistemi kimyası ile ilgili neurochemical
embriyonik sinir hücrelerine ait neuroblastic
sinir uru neuroma
sinir sistemi hastalıkları patolojisi neuropathology
sinir hücrelerinde sitolazmayı her yönde kat eden ince lifler neurofibril
birçok sinir hücresinden oluşan gangliate
sinir dokusu oluşturan veya sinir enerjisi meydana getiren neurogenic
sinir sistemi üzerinde etkili olan ilaçları araştıran uzman neuropharmacologist
sinir sistemi cerrahisi neurosurgery
sinir sistemi ve beyni inceleyen ve araştıran bilim adamı neuroscientist
sinir sistemi fizyolojisi ile ilgili neurophysiologi
içinde sinir hücreleri bulunan gliyom neurospongioma
sinir sistemini ve hastalıklarını araştırmak neurologize
iyi huylu sinir kılıfı tümörü neurinoma
merkezi sinir sistemi tümörü neurogliosis
sinir sistemi destek dokusu hücresi gliacyte
sinir hücrelerini yokeden fagosit neuronophage
sinir demeti kılıfı perineurium
orta sinir nörotomisi meso neurectomy
sinir bilim neurology
sinir merkezleri arası intercentral
bağlayıcı sinir internuncial
sinir telciği neuro fibril
spinal sinir spinal nerve cord
ruh ve sinir hastalıkları neurological disorders
periferik sinir sistemi hastalıkları peripheral nervous diseases
periferik sinir hastalıkları peripheral nerve diseases
sinir sistemi nervous system
sinir hücreleri nerve cells
merkezi sinir sistemi central nervous system
sinir lifleri nerve fibers
sinir iletimi nerve conduction
sinir bloğu nerve block
yapay sinir ağı artificial neural network
beyin ve sinir cerrahı neurosurgeon
sinir ağrısı neuralgic
sinir hastalıkları uzmanı neurologist
sinir düğümü ganglion
glosso-farinjiyal sinir glossopharyngeal nerve
sinir-kas kavşağı neuromuscular junction
sinir-kas hastalıkları neuromuscular diseases
beyin ve sinir sistemi brain and nerve system
sinir sistemine bağlama innervation
sinir sistemine bağlamak innervate
sinir yorulması nerve tire
sinir kordonu nerve chord
sinir uçları nerve endings
sinir lifi nerve fibre
sinir dokusu nervous tissue
sinir krizi nervous breakdown
sinir hastalığı nerve tire
parasempatik sinir sistemi parasympathetic nervous system
motor sinir dallarının bir kas lifiyle sonlandığı sinaptik bağlantı yeri end-plate connection
sinir kökü iltihabı radiculitis
siyatik sinir (ile ilgili) sciatic
sempatik sinir sympathetic nerve
sinir kavşağı synapse
sinir kavşağı synapsis
sinir krizi tantrum
sinir başı sendromu carpal tunnel syndrome