standing - Turkish English Dictionary
History

standing

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "standing" in Turkish English Dictionary : 50 result(s)

English Turkish
Common Usage
standing adj. ayakta
General
standing n. ayakta durma
standing n. statü
standing n. konum
standing n. durma
standing n. durum
standing n. pozisyon
standing n. yer
standing n. mevki
standing n. saygınlık
standing n. geçerlilik
standing n. yürürlük
standing n. duruş
standing n. şöhret
standing n. süreklilik
standing n. devam
standing n. itibar
standing adj. dik duran
standing adj. duran
standing adj. durgun
standing adj. dikilen
standing adj. sürekli
standing adj. akmaz
standing adj. ayakta yapılan
standing adj. her zaman geçerli olan
standing adj. kalıcı
standing adj. sabit
standing adj. daimi
standing adj. ayakta duran
standing adj. devamlı
standing adj. değişmez
standing adj. değişmeyen
standing adj. hazır bekleyen
standing adj. hep aynı kalan
standing adj. daima yürürlükte
Trade/Economic
standing hazır bekleyen
standing yürürlükte
standing ticari şöhret
standing ticari itibar
standing devamlı
standing sabit
standing şöhret
standing eskilik
standing itibar
standing süreklilik
standing devamlılık
Law
standing duruşmaya katılma hakkı
standing taraf ehliyeti
Traffic
standing duraklama
Sport
standing ayakta durma

Meanings of "standing" with other terms in English Turkish Dictionary : 293 result(s)

English Turkish
General
have difficulty in standing v. ayakta durmakta zorlanmak
wait standing v. ayakta beklemek
remain standing v. ayakta kalmak
tauten the standing rigging v. armayı doldurmak
have difficulty in standing v. ayakta zor durmak
know where one is standing v. çizgiyi korumak
get one's hair standing up v. saçlarını dik dik yapmak
get one's hair standing up v. saçlarını dikmek
be left standing v. ayakta kalmak
stay standing (up) v. ayakta kalmak
remain standing v. ayakta durmak
pee standing up v. ayakta işemek/çiş yapmak
receive a standing ovation v. ayakta alkış almak
receive a standing ovation v. ayakta alkışlanmak
remain standing v. ayakta kalmak (fiziki açıdan)
keep standing v. ayakta kalmak (fiziki açıdan)
standing order n. henüz gönderilmemiş sipariş
standing orders n. yönetmelik
standing orders n. hastanedeki hastalar için geçerli olan kurallar
standing room n. ayakta duracak yer
standing jest n. alay konusu
standing ovation n. ayakta yapılan alkışlama
a standing dish n. temcit pilavı
standing water n. durgun ve akmayan su
standing back n. içerlek
standing on hind legs n. susta
standing order n. belirli aralıklarla gönderilen sipariş
standing committee n. daimi komisyon
standing order n. süreli sipariş
free standing n. ayaklı ürün
standing orders n. içtüzüğün kuralları
standing orders n. içtüzük
standing rule n. tüzük
financial standing n. mali durum
standing up n. kıyam
special standing committee n. özel daimi komite
standing conference n. daimi konferans
good standing n. itibar sahibi
commercial standing n. ticari itibar
long-standing rival n. ezeli rakip
long-standing customer n. uzun süreli müşteri
payment of gas bill by standing order n. otomatik doğalgaz faturası ödemesi
moral standing n. ahlaki duruş
social standing n. sosyal statü
social standing n. sosyal konum
social standing n. sosyal duruş
social standing n. sosyal durum
social standing n. içtimai mevki
standing fan n. ayaklı vantilatör
a man of high moral standing n. yüksek ahlak değerleri olan bir adam
standing on hind legs n. arka ayakları üzerinde durma
free-standing fan n. ayaklı fan
free-standing air-conditioner n. salon tipi klima
standing force n. daimi kuvvet/güç
standing ashtray n. ayaklı kültablası
good academic standing n. iyi akademik durum
free standing coat hanger n. ayaklı elbise askısı
standing stone n. dikilitaş
standing ovation n. ayakta alkış
standing ovation n. ayakta alkışlama
of lonq standing adj. çoktan ben bulunan veya muteber olan
of long standing adj. çok eski
of high standing adj. çok itibarlı
of high standing adj. itibarlı itibarı yüksek
of no standing adj. ehemmiyetsiz
of long standing adj. çoktan beri bulunan
free standing adj. solo
long standing adj. çoktandır devam eden
of long standing adj. eski
free standing adj. ayaklı
of no standing adj. itibarsız
of high standing adj. itibarı yüksek
high standing adj. itibarlı
good standing adj. itibarı yerinde
long-standing adj. çoktandır devam eden
long-standing adj. bitmez tükenmez
long-standing adj. sürüncemede kalan
long-standing adj. epeydir devam eden
long standing adj. uzun süreli
of no standing adj. önemsiz
of high standing adj. kredisi yüksek
long standing adj. uzun zamandır süren
standing on four feet adj. dört ayak üstünde duran
long-standing adj. uzun süredir devam eden
long standing adj. uzun bir geçmişi olan
Phrases
standing on end diken diken
Colloquial
leave standing daha iyi olmak
leave standing geride bırakmak
still standing hala dimdik ayakta
Idioms
leave somebody standing yaya bırakmak
be a standing joke alay konusu olmak
sure as I'm standing here şüphe götürmez
sure as I'm standing here iki artı ikinin dört ettiği kadar
sure as I'm standing here kesin
could do something standing on your head kolayca/zorlanmadan/gözü kapalı yapmak
able to do something standing on one's head (bir şeyi) gözü kapalı yapmak/yapabilmek
be standing by ihtiyaç anında yardım etmeye ve harekete geçmeye hazır olmak
could do something standing on your head kolayca yapmak
give somebody a standing ovation birini ayakta alkışlamak
Speaking
he just got dizzy from standing up too fast ayağa çok hızlı kalktığından başı döndü
Trade/Economic
standing committee sürekli komite
commercial standing ticari güvenirlilik
standing offer geçerli teklif
standing data sabit bilgiler
in good standing itibarı olan
standing order geçerli sipariş
standing offer geçerliliğini koruyan teklif
standing interpretation committee standartları yorumlama komitesi
credit standing kredi itibarı
standing data sürekli olarak değişmeyen aynı kalan bilgiler
standing order geçerliliğini koruyan sipariş
standing interpretation committee sürekli yorumlama komitesi
standing cost sabit maliyet
standing expenses sabit giderler
standing order daimi sipariş
standing cost sabit masraf
standing committee on construction yapı daimi komitesi
credit standing kredi değerliliği
standing order ödeme emri
financial standing mali durum
collateral standing teminat durumu
certificate of good standing faaliyet belgesi
certificate of good standing iyi hal belgesi
good standing certificate faaliyet belgesi
good standing certificate iyi hal belgesi
non-standing parts bekleyen parçalar
standing data sabit veriler
standing charges sabit giderler
standing committee daimi encümen
standing order sürekli ödeme emri
standing details değişmeyen detaylar
commercial standing ticari şöhret
commercial standing ticari itibar
standing charge sabit masraf
standing expense sabit masraf
certificate of good standing şirket faaliyet belgesi
letter of good standing iyi hal mektubu
letter of good standing iyi hal kağıdı
letter of good standing iyi hal yazısı
long-standing past köklü geçmiş
long-standing background köklü geçmiş
standing order bekleyen emir
standing committee chairman daimi komisyon başkanı
standing committee president daimi komite başkanı
standing committee president daimi komisyon başkanı
standing committee chairman daimi komite başkanı
standing to the credit of (hesabın) alacak hanesindeki (miktar)
standing facilities sürekli hizmetler
market standing pazar konumu
Law
standing orders sürekli emirler
standing order ödeme emri
things thus standing koşullar değiştiği takdirde
standing contract kesin sözleşme
standing contract devamlı sözleşme
standing to sue davaya taraf olma ehliyeti
Politics
standing committees daimi komiteler
self standing warning signs dikilebilir ikaz tabelası
standing committee daimi komite
standing provincial committee il daimi encümeni
standing committee for economic and commercial cooperation ekonomik ve ticari işbirliği daimi komitesi
political standing politik duruş
standing committee daimi kurul
standing committee daimi encümen
standing operating procedure sürekli iş talimatı
standing operating procedure devamlı talimat
standing order daima yürürlükte olan emir
standing order devamlı iş düzeni
standing order dahili nizamname
standing member daimi üye
standing forestry committee ormancılık daimi komitesi
standing committee on the approximation of the laws of the member states concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres potansiyel olarak patlayıcı ortamlardaki kullanıma yönelik ekipman ve koruyucu sistemlere ilişkin üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması daimi komitesi
standing committee on veterinary medicinal products veterinerlik tıbbi ürünleri daimi komitesi
standing committee on approximation of the laws relating to construction products inşaat ürünlerine ilişkin kanunların yakınlaştırılması daimi komitesi
standing committee on medicinal products for human use beşeri tıbbi ürünler daimi komitesi
standing committee on traditional specialities guaranteed geleneksel özellikleri garanti edilen ürünler daimi komitesi
standing committee on the approximation of the laws of the member states concerning pressure equipment basınçlı ekipmana ilişkin üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması daimi komitesi
standing committee on seeds and propagating material for agriculture horticulture and forestry tarım bahçecilik ve ormancılık için tohum ve üretim materyali daimi komitesi
standing committee for agricultural statistics (scas) tarımsal istatistikler daimi komitesi
standing committee on administrative cooperation idari işbirliği daimi komitesi
standing committee on propagating material and plants of fruit genera and species meyve cins ve türlerine ait üretim materyali ve bitkileri daimi komitesi
standing committee on plant health bitki sağlığı daimi komitesi
standing committee on zootechnics zooteknik daimi komitesi
standing committee on propagating material and ornamental plants süs bitkileri ve üretim materyalleri daimi komitesi
standing committee for agricultural research tarımsal araştırmalar daimi komitesi
standing committee for community protection of plant variety rights topluluk bitki çeşidi haklarının korunması daimi komitesi
standing committee on the food chain and animal health gıda zinciri ve hayvan sağlığı daimi komitesi
united nations standing committee on nutrition birleşmiş milletler daimi beslenme komitesi
oic standing committee for scientific and technological cooperation iit bilimsel ve teknolojik işbirliği daimi komitesi
oic standing committee for economic and commercial cooperation iit ekonomik ve ticari işbirliği daimi komitesi
oic standing committee for information and cultural affairs iit enformasyon ve kültürel işler daimi komitesi
unctad standing committee on maritime transport services unctad deniz taşımacılığı hizmetleri daimi komitesi
unctad standing committee on developing services sectors unctad gelişmekte olan hizmet sektörleri daimi komitesi
unctad standing committee on economic cooperation among developing countries unctad gelişmekte olan ülkeler arası işbirliği daimi komitesi
unctad standing committee on poverty alleviation unctad yoksulluğun azaltılması daimi komitesi
Institutes
standing committee on the food chain and animal health gıda zinciri ve hayvan sağlığı komitesi
standing boards sürekli kurullar
Technical
standing wave duran dalga
standing wave meter duran dalga ölçeri
standing water sükunetteki su
free standing serbest
free standing serbestçe duran
free-standing radiator serbest radyatör
standing-wave distortion sabit dalga distorsiyonu
standing-wave ratio durağan dalga oranı
standing-wave indicator durağan dalga göstergesi
standing-wave detector durağan dalga detektörü
hard standing sert yüzeyli park yeri
standing rotator machine disk rotavatör
standing wave ratio duran dalga oranı
standing waves hareketsiz dalgalar
node of a standing wave duran dalganın boğumu
standing seam dik kıvırma ek
standing water hareketsiz su
standing water durgun su
standing panel dikine levha
standing-water level durağan su düzeyi
voltage standing wave ratio voltaj dalga oranı
free-standing panel ayaklı pano
free-standing board ayaklı pano
standing-wave microscopy durağan dalga mikroskopisi
standing-off dinlenme ile işleme arası süresi
standing wave ratio sürekli dalga oranı
free-standing industrial chimney serbest duran endüstriyel baca
method using standing wave ratio duran dalga oranını kullanma metodu
free standing bağımsız
standing type dikili tip
Informatics
standing-wave duran dalga
Telecom
voltage standing wave ratio gerilim duran dalga oranı
Electric
voltage standing wave ratio voltaj dalga oranı
standing-wave distortion durağan dalga bozulması
Architecture
a massive free-standing pillar inside a mosque or church pilpaye
a massive free-standing pillar inside a mosque or church filayağı
Construction
standing ladder ahşap yerli merdiven
semi-finished hard standing yarı setleştirilmiş beton zemin
free-standing chimney müstakil baca
free-standing industrial chimney serbest duran endüstriyel baca
free standing roof oturtma çatı
standing seam roof kenet çatı
Woodworking
standing tree kabuğu soyulmamış kütük
Automotive
standing powertrain mounting system güç aktarma organları yerleştirme monte sistemi
standing start hareketsiz durumdan kalkış
free standing height yüksüz yükseklik
standing proud çıkıntılı duran
Aeronautic
standing waves karşıt yönde hareket eden aynı frekanstaki iki dalganın sonucu olarak bir anten veya transmisyon hat
Marine
partial standing waves kısmi duran dalgalar
standing waves duran dalgalar
standing lug sabit praçilera yelkeni
standing wave force duran dalga kuvveti
standing rigging sabit arma
standing wave pressure duran dalga basıncı
standing rigging ana arma
standing rigging geminin asıl ana halatları
Medical
difficulty in standing ayağa kalkmada güçlük
long-standing untreated hypothyroidism uzun süre tedavi edilmemiş hipotiroidizm
long-standing untreated hypothyroidism uzun süreli tedavi edilmemiş hipotiroidizm
long-standing severe untreated hypothyroidism uzun süreli tedavi edilmemiş şiddetli/ağır hipotiroid
Physics
node of a standing wave duran dalganın boğumu
standing wave kararlı dalga
standing wave duran dalga
standing wave durağan dalga
Marine Biology
standing stock mevcut stok
standing water durgun su
standing crop mevcut ürün
Education
academic standing akademik durum
academic standing akademik başarı durumu
class standing öğrencinin aldığı ders kredisine göre bulunduğu akademik seviye
advanced standing kredi transferi
Meteorology
standing cloud dikelen bulut
standing wave durağan dalga
Military
standing signals instructions muhabere devamlı talimatları
standing patrol sabit keşif karakolu
standing armaments committee silahlanma daimi komitesi
standing corrections ruhlu tutarı
standing group communications security and evaluation agency sabit grup iletişimi güvenlik ve tespit örgütü
standing army daimi ordu
standing consultative committee daimi istişare komitesi
standing order devamlı emir
standing committee daimi kurul
standing defence plan devamlı savunma emri
standing diplomatic clearance geçerli diplomatik klerans numaraları
counter-intelligence standing operating procedures ikk devamlı talimatı
standing defence unit hazır savunma kuvveti
standing naval force mediterranean akdeniz daimi deniz kuvveti
standing position ayakta nişan vaziyeti
Sport
standing start ayaktayken yapılan depar
closed standing position bacaklar kapalı duruş
free standing exercises aletsiz alıştırmalar
standing at ease rahat duruş
standing techniques ayakta yapılan teknikler
standing position ayakta atış pozisyonu
standing wrestling ayakta güreş
free-standing barbell rack serbest olarak ayakta duran halter askısı
standing long jump uzun atlama