sulphur - Turkish English Dictionary
History

sulphur

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "sulphur" in Turkish English Dictionary : 13 result(s)

English Turkish
Common Usage
sulphur n. sülfür
sulphur n. kükürt
General
sulphur v. kükürtlemek
sulphur n. sülfür sarısı
sulphur n. sülf
Technical
sulphur kükürt
Mining
sulphur sülfür
Food Engineering
sulphur sülfür
sulphur kükürt
Chemistry
sulphur kükürt
Places
sulphur oklahoma eyaletinde şehir
sulphur oklahoma eyaletinde yerleşim yeri
sulphur louisiana eyaletinde şehir

Meanings of "sulphur" with other terms in English Turkish Dictionary : 88 result(s)

English Turkish
General
flowers of sulphur n. kükürtçiçeği
sulphur yellow n. sülfür sarısı
hot sulphur spring n. sıcak sülfür kaynağı
Politics
committee for the implementation of the directive on sulphur content in marine fuels deniz yakıtlarının kükürt içeriği direktifinin uygulanması komitesi
Technical
sulphur oxides kukurtdiyoksit
sulphur capping sülfür kaplaması
natural gases containing hydrogen sulfide or organic sulphur compounds kükürtlü hidrojen veya organik kükürt bileşikleri içeren doğal gazlar
amorphous sulphur amorf kükürt
high-sulphur steel yüksek kükürtlü çelik
so2 -sulphur dioxide kükürt dioksit
sulphur dyestuff kükürt boyarmaddesi
sulphur black kükürt siyahı
sulphur compounds kükürt bileşikleri
volatile organic sulphur compounds uçucu organik kükürt bileşikleri
high sulphur steels yüksek kükürtlü çelikler
black sulphur kara kükürt
baumann sulphur printing baumann kükürt baskısı
iron-sulphur equilibrium phase diagram demir-kükürt dengeli evre çizgesi
iron-sulphur-carbon alloy system demir-kükürt-karbon alaşım dizgesi
liver of sulphur kükürt karaciğeri
sulphur dome kükürt kubbe
sulphur coloured kükürt renkli
sulphur crosslinking kükürt çarpraz bağlanımı
sulphur trioxide kükürt trioksit
sulphur-impregnated product kükürt dolgulu ürün
sulphur point kükürt noktası
sulphur printing kükürt baskısı alma
sulphur dioxide kükürt dioksit
sulphur dioxide copolymer kükürt dioksit kopolimer
sulphur cement kükürt çimentosu
sulphur print kükürt baskı
sulphur stain kükürt lekesi
sulphur control kükürt denetimi
flowers of sulphur kükürt çiçekleri
sulphur vulcanization kükürtlendirme
atmospheric sulphur dioxide atmosferik sülfür dioksit
corrosive effect of atmosphere polluted with sulphur dioxide kükürt dioksit ile kirlenmiş atmosferin korozyon etkisi
macrographic examination by sulphur print kükürt baskısı ile makrografik muayene
total sulphur in soil samples toprak numunelerindeki toplam kükürt
Textile
sulphur-dyed kükürt boyalarıyla boyanmış
Automotive
sulphur dioxide kükürt dioksit
lithium-sulphur battery lityum-sülfür batarya
Aeronautic
bound sulphur bileşik kükürt
free sulphur serbest kukurt
Mining
forms of sulphur kükürt bileşikleri
Medical
sulphur-containing products sülfür içerikli ürünler
volatile sulphur compounds uçucu volatil sülfür içerikleri
exposure to sulphur dioxide sülfür dioksit maruziyeti
Pharmaceutics
flowers of sulphur kükürt çiçeği
Chemistry
native sulphur n. kükürdün eski adı
sulphur compounds kükürt bileşikleri
gaseous sulphur compound gaz halindeki kükürt bileşik
odoriferous sulphur compounds kokulu kükürt bileşikleri
lime sulphur kireç sülfür
amorphous sulphur amorf kükürt
sulphur compound kükürtlü bileşik
sulphur hexafluoride sülfürhekzaflorür
potassium sulphur potasyum sülfür
corrosive sulphur korozif kükürt
sulphur content kükürt miktarı
sulphur chloride kükürt klorür
sulphur bacteria kükürt bakterileri
sulphur dyestuff kükürt boyarmaddesi
sulphur yellow kükürt sarısı
sulphur black kükürt siyahı
sulphur oxide kükürt oksit
sulphur dioxide kükürt dioksit
sulphur content meter kükürt içerik ölçeri
sulphur compounds in potassium hydroxide potasyum hidroksitteki kükürt bileşikleri
hydrogen sulphur hidrojen sülfür
manganese sulphur ratio mangan kükürt oranı
sulphur hexafluoride sülfür heksaflorid
sulphur dichloride kükürt diklorür
sulphur tetrachloride kükürt tetraklorür
sulphur ions sülfür iyonları
Agriculture
calcium, magnesium, sodium and sulphur content of fertilizers gübrelerin kalsiyum, magnezyum, sodyum ve sülfür içeriği
Apiculture
sulphur cartridge kükürt fişeği
Environment
sulphur dioxide pollution kükürt dioksit kirliliği
Meteorology
sulphur dioxide sülfür dioksit
Geology
sulphur ore minerals sülfürlü cevher mineralleri
low-grade sulphur-bearing ores sülfür içerikli düşük tenörlü cevherler
sulphur and iron-oxidizing bacteria ülfür ve demir oksidasyonu yapan bakteriler
Places
white sulphur springs batı virginia eyaletinde yerleşim yeri
white sulphur springs batı virginia eyaletinde şehir
sulphur springs teksas eyaletinde şehir
white sulphur springs montana eyaletinde şehir
hot sulphur springs kolorado eyaletinde şehir
sulphur springs indiana eyaletinde yerleşim yeri