battle - Turco Inglés Diccionario
Historia

battle

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "battle" en diccionario turco inglés : 29 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
battle n. savaş
battle n. muharebe
General
battle v. dövüşmek
battle v. çarpışmak
battle v. savaşmak
battle v. çok uğraşmak
battle v. mücadele etmek
battle n. mücadele
battle n. dalaş
battle n. teber
battle n. cenk
battle n. çatışma
battle n. savaşım
battle n. büyük uğraş
battle n. meydan savaşı
battle n. cidal
battle n. kavga
battle n. dövüş
battle n. muharebe
battle n. çarpışma
battle n. meydan muharebesi
Law
battle harp
battle harbetmek
Politics
battle savaş
Places
battle ingiltere'de yerleşim yeri
Military
battle meydan muharebesi
battle muharebe
battle savaş
battle harp

Significados de "battle" con otros términos en diccionario inglés turco: 293 resultado(s)

Inglés Turco
General
offer battle v. savaş açmak
wage a battle v. savaşmak
fight a battle v. savaşmak
join battle v. çarpışmaya başlamak
fight a battle v. mücadele etmek
join battle v. savaşa girişmek
do battle v. çarpışmak
get out of battle v. savaştan çıkmak
lose one's battle against cancer v. kanserle olan savaşını kaybetmek
lose one's battle with cancer v. kanserle savaşını kaybetmek
lose one's battle with cancer v. kanserle olan savaşını kaybetmek
lose one's battle against cancer v. kanserle savaşını kaybetmek
lose one's battle with cancer v. kansere yenik düşmek
lose one's battle against cancer v. kansere yenik düşmek
escape the battle v. savaştan kaçmak
battle cancer v. kanserle savaşmak
win one's battle v. mücadelesinde başarılı olmak
join battle v. savaşa girişmek
join battle v. çarpışmaya başlamak
battle cry n. savaş narası
battle of life n. yaşam savaşı
battle of trafalgar n. trafalgar savaşı
line of battle n. savaş hattı
battle royal n. büyük kavga
half the battle n. işin yarısı
air battle n. hava savaşı
battle axe n. savaş baltası
half the battle n. işin çoğu
battle royal n. büyük münakaşa
half the battle n. işin en zor tarafı
death in battle n. şehitlik
uphill battle n. zorlu mücadele
battle dress n. üniforma
pitched battle n. meydan muharebesi
pitched battle n. büyük münakaşa
battle of varna n. varna savaşı
battle of kosovo n. kosova savaşı
battle ax n. savaş baltası
battle of n. savaşı
battle royal n. büyük dövüş (birkaç kişi arasındaki)
battle of words n. atışma
battle cry n. bir kampanyada kullanılan slogan
battle fatigue n. savaş görmüş kimselerde görülen ruhsal çöküntü
election battle n. seçim savaşı
a running battle n. uzun süren bir ihtilaf
battle of words n. ağız kavgası
uphill battle n. zorlu görev
pitched battle n. büyük kavga
battle of wits n. fikir savaşı
battle of malazgirt n. malazgirt savaşı
battle of otlukbeli n. otlukbeli savaşı
losing battle n. yenilginin kaçınılmaz olduğu mücadele
rating battle n. rating savaşı
battle fatigue n. savaş sonrası nevroz
battle fatigue n. savaş bunalımı
battle of gallipoli n. gelibolu savaşı
ancient battle n. antik savaş
battle of words n. ağız dalaşı
battle of nerves n. sinir harbi
battle-cry n. slogan
battle-ax n. teber
battle-ax n. cenk baltası
battle-axe n. savaş baltası
battle-axe n. cadaloz
hard-fought battle n. sıkı kavga
gun battle n. topçu savaşı
battle cry n. savaş çığlığı
space battle n. uzay savaşı
gun battle n. silahlı çatışma
fierce battle n. çetin savaş
battle horn n. savaş borusu
the battle of good against evil n. iyiliğin kötülüğe karşı savaşı
battle of words n. söz düellosu
battle piece n. savaş resmi
battle axe n. cadaloz
battle dress n. askeri üniforma
battle cry n. slogan
battle order n. savaş emri
battle order n. savaş düzeni
battle-axe n. geçimsiz kadın
epic battle n. destansı/epik savaş
one-to-one combat before a battle n. mübareze
battle simulator n. savaş simülatörü
battle for existence n. var olma savaşı
battle weary adj. savaş yorgunu
battle tested adj. savaşta kullanılmak suretiyle güvenilir ve etkili olduğu gösterilmiş
battle hardened adj. savaş sebebiyle yüreği katılaşmış
in battle array adv. savaş düzeninde
Phrasals
battle it out bir sonuç elde etmek için uğraşmak
battle it out bir sonuca ulaşmak için savaşmak
Phrases
call to battle v. silah başına
Proverb
the harder the battle the sweeter the victory savaş ne kadar çetinse zafer o kadar tatlıdır
Colloquial
join battle kavgaya tutuşmak
join battle kavga etmeye başlamak
Idioms
give battle v. düşmana saldırmak
lose the battle, but win the war v. küçük bir yenilgiye/başarısızlığa uğradıktan sonra savaşı/mücadeleyi kazanmak
lose the battle, but win the war v. bir adım geri ama sonra iki adım ileri gitmek
win the battle, but lose the war v. küçük bir zaferin/başarının peşinden koşup asıl savaşı/mücadeleyi kaybetmek
win the battle, but lose the war v. küçük balığı kovalayıp büyük balığı kaçırmak
a battle of wits n. zeka yarışı
a battle of wits n. bilgi yarışı
a battle of wits n. fikir savaşı
a battle of wits n. akıl savaşı
a good beginning is half the battle başlamak bitirmenin yarısıdır
in the thick of the battle muharebenin en şiddetli yerinde
be half the battle başarmanın yarısı olmak
be half the battle zafere giden yolun yarısı olmak
a running battle uzun süren mücadele
an uphill battle fight zor görev
a pitched battle çetin savaş
a pitched battle çok büyük savaş
an uphill battle zor mücadele
an uphill battle çok zor uğraşı
a running battle çok uzun zaman süren savaş
an uphill battle fight zor mücadele
an uphill battle zor görev
a pitched battle şiddetli mücadele
an uphill battle fight çok zor uğraşı
a pitched battle kıran kırana mücadele
a running battle uzun süren kavga
a running battle uzun süren tartışma
a pitched battle çok şiddetli savaş
fight a losing battle kaybedilmiş bir savaş için dövüşmek
fight a losing battle savaşım vermek
fight a losing battle kazanma ihtimali olmayan bir mücadeleye girmek
a battle of nerves sinir harbi
the battle of dumlupinar büyük taarruz
an uphill battle zorlu görev
the battle lines are drawn sözün bittiği yer
the battle lines are drawn silahlar çekildi
an uphill battle zorlu mücadele
an uphill battle zorlu iş
an uphill battle çetin görev
old battle-axe cadaloz
old battle-axe yaşlı ve kavgacı kadın
battle of the bulge göbek eritme çabası
uphill battle zorlu mücadele
uphill battle zorlu görev
a battle royal büyük tartışma
a battle royal büyük kavga
half the battle won işin en zor tarafı
half the battle işin en zor tarafı
half the battle won işin zor olan tarafı
half the battle işin önemli kısmı/bölümü
half the battle işin en zor kısmı
half the battle won işin en zor kısmı
the battle of the sexes kadın-erkek savaşı
the battle of the sexes cinsiyet savaşı
uphill battle çetin mücadele
half the battle won işin zor olan kısmı/bölümü
a battle of wills irade savaşı
the battle lines are drawn kılıçlar çekildi
draw the battle lines aykırılıkları/karşıtlıkları ortaya koymak
be fighting a running battle yılan hikayesine dönen bir mücadele vermek
be fighting a running battle bitmek bilmeyen bir mücadele vermek
be fighting a running battle sonu gelmeyen bir mücadele vermek
be half the battle won zafere giden yolun yarısını gitmiş/katetmiş olmak
fight/battle for one's life ölüm kalım savaşı vermek
fight an uphill battle dezavantajlı bir ortamda mücadele etmek
Speaking
where did battle of gallipoli take place? çanakkale savaşı nerede oldu?
Slang
battle-ax huysuz kocakarı
Trade/Economic
battle of the brands üreticilerin markalarıyla aracıların markaları arasındaki piyasa rekabeti
battle of the brands markalar savaşı
tariff battle gümrük savaşı
proxy battle (şirketin satın alınması veya birleşmesi sonrası ortaya çıkan) hissedarlar savaşı
Law
wage battle v. düelloya davet etmek
trial of battle mahkeme huzurundaki düello
trial by wager of battle sanığın suçlayanla düello yaptırılması
wager of battle dövüşerek yargılanmak
wager of battle düello ile yargılanmak
trial by battle düello ile yargılanmak
trial by battle dövüşerek yargılanmak
Politics
energy battle enerji savaşı
Technical
battle cruiser ağır kruvazör
Aeronautic
order of battle muharebe düzeni
Marine
battle ships muharebe gemileri
battle cruiser kruvazör
Psychology
battle shock savaş şoku
History
battle of manzikert n. malazgirt savaşı
battle of thermopylae n. yunanistan'ı fethetmeye çalışan persler ile yunan ordusu arasında geçen, m.ö. 480'de gerçekleşen meşhur bir savaş
battle of ypres n. ingiliz-anzak-kanada-güney afrika birleşik ordusu ile alman ordusu arasında yaşanan, 1. dünya harbinin en çetin savaşlarından biri
battle of trasimeno n. trasumennus gölü muharebesi
battle of trasimeno n. hannibal'ın flaminius komutası altındaki romalıları yendiği, italya'da bir savaş
battle of leponto inebahtı deniz savaşı
battle of kosovo kosova savaşı
battle of kanjiza kanije savaşı
battle of waterloo waterloo savaşı
battle of tannenberg tannenberg savaşı
battle of ankara ankara savaşı
battle of angora ankara savaşı
the third battle of ypres ingiliz-anzak-kanada-güney afrika birleşik ordusu ile alman ordusu arasında yaşanan 1. dünya harbinin en çetin savaşlarından birisi
battle of passchendaele ingiliz-anzak-kanada-güney afrika birleşik ordusu ile alman ordusu arasında yaşanan 1. dünya harbinin en çetin savaşlarından birisi
battle of the bulge bulge muharebesi
battle of yarmuk yarmuk savaşı
dardanelles battle çanakkale savaşı
battle of gallipoli gelibolu savaşı
battle of gallipoli çanakkale savaşı
battle of arıburnu arıburnu muharebesi
battle of badr bedir savaşı
battle of uhud uhud savaşı
battle of antietam amerikan iç savaşında önemli bir muharebe
battle of sharpsburg amerikan iç savaşında önemli bir muharebe
battle of hattin hittin muharebesi
battle of chunuk bair conk bayırı muharebesi
battle of the trench hendek savaşı
battle of the confederates hendek savaşı
battle of talas talas savaşı
battle of artlakh talas savaşı
Places
battle ground washington eyaletinde şehir
battle creek michigan eyaletinde şehir
battle lake minnesota eyaletinde şehir
battle mountain nevada eyaletinde şehir
battle creek nebraska eyaletinde şehir
battle creek iowa eyaletinde şehir
battle ground indiana eyaletinde yerleşim yeri
Military
air defense battle zone n. hava savunma muharebe bölgesi
carrier battle group n. uçak gemisine eşlik eden gemi ve denizaltıların oluşturduğu savaş görev grubu
non-battle casualty n. muharebe dışı zayiat
non-battle casualty n. savaşta yaralanmadığı halde hastalık gibi nedenlerle sağlığını veya hayatını kaybeden kimse
naval battle n. deniz savaşı
battle tank transporter tank taşıyıcı römork
battle casualty report zayiat çizelgesi
pitched battle yakın muharebe
brigade battle simulation tugay muharebe simülasyonu
battle group landing team muharebe grubu çıkarma timi
order of battle intelligence muharebe düzeni istihbaratı
battle worthiness muharebe gücü
battle casualty report muharebe zayiat raporu
battle tank muharebe tankı
battle damage assessment muharebe hasar kıymetlendirmesi
battle force muharebe kuvveti
battle casualty muharebe zayiatı
battle area muharebe sahası
battle clasp muharebe rozeti
battle damage muharebe hasarı
pitched battle meydan muharebesi
battle reserves muharebe yedek ikmal maddeleri
battle handover muharebe yetki devri
battle position muharebe mevzii
forward edge of the battle area muharebe ileri karakol hattı
battle dynamic muharebe dinamiği
battle map muharebe haritası
battle damage assessment muharebe hasar tespiti
battle group muharebe grubu
battle cruiser muharebe kruvazörü
order of battle muharebe düzeni
battle honour muharebe şeref şeridi
battle reconnaissance muharebe keşfi
battle injury muharebe yarası
pitched battle meydan savaşı
battle inoculation muharebede gözetlenemeyen
training for battle muharebe eğitimi
be poised for battle savaşa hazır bir şekilde beklemek
battle tank savaş tankı
battle lights polis lambaları
battle damage repair savaş hasar onarımı
battle star savaş hizmet yıldız madalyası
battle stations silah başı durumu
battle fatigue savaş yorgunluğu
battle damage savaş hasarı
battle sight sabit nişangah
battle plan savaş planı
battle of savaşı
fall in battle savaşırken ölmek
battalion battle simulation tabur muharebe simülasyonu
battle group landing team çıkarma timi
battle royal şiddetli çatışma
electronic order of battle elektronik muharebe düzeni
order of battle card düşman muharebe düzeni fişi
battle dress uniform eğitim elbisesi
battle fatigue harp yorgunluğu
airland battle hava-kara muharebesi
helicopter battle group helikopter muharebe grubu
reserve battle position ihtiyat muharebe mevzii
battle fatigue casualty harp yorgunluğu zayiatı
air defence battle zone hava savunma muharebe bölgesi
rear battle geri bölge muharebesi
line of battle ileri muharebe hattı
line of battle ileri hat
battle chart kıyı topçusuna muharebe planı
main battle ship ana muharebe gemisi
main battle area asıl muharebe sahası
forward edge of the battle area asıl muharebe hattı
main battle tank ana muharebe tankı
battle dress uniform (bdu) (abd ordusu) çöl kamuflajlı eğitim elbisesi
battle readiness savaşa hazır olma
battle readiness savaş hazırlığı
Hunting
close quarter battle yakın menzil çatışması
Football
goal battle gol düellosu
midfield battle orta saha mücadelesi
Cinema
battle scenes savaş sahneleri
Latin
superbia in proelia (pride in battle) savaşta gurur
British Slang
battle cruiser (boozer) bar