gerçeklik - Turco Inglés Diccionario
Historia

gerçeklikSignificados de "gerçeklik" en diccionario inglés turco : 25 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
gerçeklik trueness n.
gerçeklik authenticity n.
gerçeklik reality n.
General
gerçeklik the real n.
gerçeklik actuality n.
gerçeklik essentialness n.
gerçeklik veracity n.
gerçeklik genuineness n.
gerçeklik effect n.
gerçeklik factuality n.
gerçeklik realness n.
gerçeklik truism n.
gerçeklik facticity n.
gerçeklik realism n.
gerçeklik truth n.
gerçeklik literality n.
gerçeklik practicalness n.
gerçeklik verity n.
gerçeklik intrinsicality n.
gerçeklik actualness n.
gerçeklik earth n.
gerçeklik veridicality n.
gerçeklik truthful adj.
Psychology
gerçeklik reality n.
Linguistics
gerçeklik authenticity n.

Significados de "gerçeklik" con otros términos en diccionario inglés turco: 78 resultado(s)

Turco Inglés
General
edebiyatta gerçeklik reality in literature n.
gerçeklik kazanma realization n.
sosyal gerçeklik social reality n.
potansiyel gerçeklik potential reality n.
tarihsel gerçeklik historicity n.
göreli gerçeklik relative reality n.
mutlak gerçeklik absolute reality n.
sanal gerçeklik virtual reality n.
yerel gerçeklik local reality n.
gerçeklik duygusu sense of reality n.
alternatif gerçeklik alternate reality n.
gözlem ve gerçeklik arasındaki bağ the linkage between observation and reality n.
gerçeklik incelemesi alethiology n.
dış gerçeklik external reality n.
gerçeklik kazanma realisation n.
dürüst gerçeklik honest truth n.
sahte gerçeklik fake reality n.
uzlaşımsal gerçeklik consensual reality n.
arttırılmış gerçeklik augmented reality n.
karma gerçeklik mixed reality n.
nihai gerçeklik absolute n.
nihai gerçeklik true n.
Phrases
gerçeklik/doğruluk hissi a ring of authenticity expr.
Proverb
her şakada bir gerçeklik payı vardır many a true word is spoken in jest
her şakada bir gerçeklik payı vardır there's many a true word spoken in jest
Colloquial
doğruluk/gerçeklik payı yok nothing in it expr.
(bir söylentinin, raporun, hikayenin) doğruluk/gerçeklik payı yok (there's) nothing in it expr.
biraz gerçeklik payı var something in it expr.
Idioms
gerçeklik sandviçini ısırmak take a bite of the reality sandwich v.
bir parça gerçeklik payı a kernel of truth n.
gerçeklik sandviçini ısırma bite of the reality sandwich n.
ufak bir gerçeklik payı a grain of truth n.
(ufak) bir gerçeklik payı grain of truth n.
Speaking
bu hikayelerde biraz gerçeklik payı var there's some truth to these stories expr.
Technical
artırılmış gerçeklik uygulamaları augmented reality applications n.
gerçeklik ve kesinlik trueness and precision n.
sanal gerçeklik cyberspace n.
sanal gerçeklik virtual reality n.
sanal gerçeklik gözlüğü 360 vr n.
sanal gerçeklik artificial reality n.
Computer
sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak makinelerin uzaktan yönetilmesi telepresence n.
konum bilgilerinize göre size yakınlardaki pokemonları haber verip onları yakalamanıza olanak tanıyan, niantic tarafından geliştirilen ve the pokémon company tarafından yayımlanan, iOS ve Android tabanlı artırılmış gerçeklik oyunu pokemon go n.
sanal gerçeklik cyberspace n.
sanal gerçeklik artificial reality n.
sanal gerçeklik işaretleme dili virtual reality markup language n.
sanal gerçeklik virtual reality n.
sanal gerçeklik zenginleştirme dili virtual reality markup language n.
sanal gerçeklik modelleme dili virtual reality modelling language n.
Informatics
artırılmış gerçeklik augmented reality n.
sanal gerçeklik virtual reality n.
sanal gerçeklik dili virtual reality markup language n.
zenginleştirilmiş gerçeklik augmented reality n.
Telecom
sanal gerçeklik virtual reality n.
Psychology
gerçeklik terapisi reality therapy n.
algılanan gerçeklik perceived reality n.
fenomenal gerçeklik phenomenal reality n.
gerçeklik çarpıtma alanı reality distortion field n.
gerçeklik testi reality testing n.
gerçeklik ilkesi reality principle n.
insanın zihinsel düzeyde gerçeklik algısından uzaklaşması cognitive distortion n.
kendine özgü gerçeklik sui generis reality n.
nesnel gerçeklik objective reality n.
öznel gerçeklik subjective reality n.
ruhsal gerçeklik psychic reality n.
toplumsal gerçeklik social reality n.
Pathology
sanal gerçeklik ve video oyunlarının yarattığı baş dönmesi ve bulantı barfogenesis n.
Linguistics
itibari gerçeklik nominal realism n.
Religious
tanrı'nın tek gerçeklik olduğunu savunan mistik doktrin theopantism n.
(budizme göre) isimsiz, nihai ve yalın gerçeklik thusness n.
(budizme göre) isimsiz, nihai ve yalın gerçeklik suchness n.
algılanan dünyanın ötesinde olan manevi gerçeklik truth n.
tanrı/tanrıça biçiminde vücut bulan mutlak gerçeklik truth n.
Philosophy
(platon felsefesinde) olaylardan ayrı var olan mutlak gerçeklik time n.
rastlantıların nesnel bir gerçeklik olarak evrime yön verdiğine dair teori tychism n.
ikincil gerçeklik epiphenomenon n.
şansı objektif gerçeklik olarak ele alma tychism n.
bir şeyin var oluşundan önce olan gerçeklik essence n.
Cinema
sinemasal gerçeklik sinematic reality n.