proceedings - Turco Inglés Diccionario
Historia

proceedings

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "proceedings" en diccionario turco inglés : 32 resultado(s)

Inglés Turco
General
proceedings n. zabıtname
proceedings n. zabıt
proceedings n. takibat
proceedings n. muamele
proceedings n. merasim
proceedings n. müzakere
proceedings n. toplantı tutanağı
proceedings n. harekat
proceedings n. raporlar
proceedings n. bildiri kitabı
proceedings n. bir toplantıda sunulan bildiriler
Trade/Economic
proceedings n. dava işlemleri
proceedings n. toplantı tutanakları
Law
proceedings n. adli muamele
proceedings n. adli takibat
proceedings n. adli kovuşturma
proceedings n. dava
proceedings n. dava işlemleri
proceedings n. duruşma
proceedings n. kanuni kovuşturma
proceedings n. kovuşturma
proceedings n. tutanaklar
proceedings n. tutanak
proceedings n. yargılama usulleri
proceedings n. yargısal işlemler
Politics
proceedings n. dava
proceedings n. duruşma
proceedings n. müzakere
proceedings n. tutanak
proceedings n. zabıt
Medical
proceedings n. bildiri özetleri
Military
proceedings n. tutanak

Significados de "proceedings" con otros términos en diccionario inglés turco: 127 resultado(s)

Inglés Turco
General
start divorce proceedings v. boşanma işlemlerine başlamak
start divorce proceedings v. boşanma işlemlerini başlatmak
conduct proceedings v. işlemi gerçekleştirmek
take legal proceedings v. kanuni takibata girişmek
take legal proceedings v. takibatta bulunmak
take legal proceedings v. kovuşturma yapmak
take legal proceedings v. kanuni kovuşturma açmak
commence legal proceedings v. yasal işlem başlatmak
initiate legal proceedings against somebody v. biri aleyhinde yasal takibat başlatmak
start legal proceedings against somebody v. biri aleyhinde yasal takibat başlatmak
commence execution proceedings v. icra takibi başlatmak
signed proceedings n. tutanak
(legal/judicial) proceedings n. dava ikamesi
minutes of the proceedings n. tutanak
execution proceedings n. icra takibi
participation in the proceedings n. davaya/soruşturma katılma
record of proceedings n. duruşma tutanağı
proceedings book n. bildiri kitapçığı
proceedings book n. bildiri kitabı
conference proceedings n. konferans bildiri kitabı
conference proceedings n. konferans bildirileri
Trade/Economic
file bankruptcy proceedings against debtors v. borçluları iflas yolu ile takip etmek
insolvency proceedings n. aciz usulleri
judicial proceedings n. adli muameleler
garnishee proceedings n. alacakların haczi hakkındaki usul
record of proceedings n. duruşma zaptı
preliminary proceedings report n. duruşmaya hazırlık tutanağı
attachment proceedings n. haciz takibi
the contest not interrupting the proceedings n. itirazın takibi durdurmaması
bankruptcy proceedings n. iflas usulü
bankruptcy proceedings n. iflas işlemleri
official proceedings n. resmi işlemler
preliminary proceedings report n. tensip zaptı
preliminary proceedings report n. tensip tutanağı
supplementary proceedings n. zorlayıcı icra yönetimi
Law
acknowledge service of the proceedings v. dava tebligatını tebellüğ etmek
institute proceedings v. dava işlemlerini başlatmak
institute proceedings v. dava açmak
start proceedings v. hakkında işlem yapmak
serve proceedings v. kovuşturma yapmak
start legal proceedings v. takip başlatmak
take legal proceedings against v. yasal takibe almak
pursue legal proceedings against v. yasal takibe almak
initiate legal proceedings for the stay of execution v. yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmak
start legal proceedings v. yasal takip başlatmak
pursue legal proceedings v. yasal yollara başvurmak
take judicial proceedings v. yasal yollara başvurmak
bring legal proceedings against v. yasal girişimde bulunmak
family proceedings rules n. aile davaları muhakeme kuralları
insolvency proceedings n. adli tasfiye
affiliation proceedings n. babalık davası
all hearing and proceedings n. bilumum dava ve takipler
divorce proceedings n. boşanma işlemleri
criminal proceedings n. ceza soruşturması
immunity from criminal proceedings n. ceza davalarından bağışıklık
penal proceedings n. ceza davası
criminal proceedings n. ceza takibatı
adversarial proceedings n. çekişmeli yargılama
adversarial proceedings n. çekişmeli yargılama
criminal proceedings n. ceza davası
criminal proceedings n. ceza yargılamalan
penal proceedings n. ceza muhakeme usulü
criminal proceedings n. cezai soruşturma
criminal proceedings n. cezai takibat
invented proceedings n. danışıklı işlemler
litigation and other judicial, arbitral, administrative or other proceedings n. dava, hukuki, idari veya tahkime ilişkin işlem veya diğer yasal işlemler
cost of proceedings n. dava masrafları
preliminary proceedings n. duruşma hazırlığı
invented proceedings n. düzmece işlemler
record of the proceedings n. duruşma zabtı
preliminary proceedings report n. duruşmaya hazırlık tutanağı
summary of proceedings n. fezleke
civil proceedings n. hukuk mahkemeleri usulü
proceedings in default of appearance n. hazır bulunmayanların yargılanması
legal proceedings n. hukuk usulü muhakemesi
impeachment proceedings n. itham davası işlemleri
adjudication of bankruptcy proceedings n. iflas açılması
bankruptcy proceedings n. iflas usulü
enforcement proceedings without judgment n. ilamsız takip
institute bankruptcy proceedings n. iflas işlemlerini başlatmaya
request to issue enforcement proceedings n. icra takip talebi
bankruptcy proceedings n. iflas işlemleri
legal proceedings n. kanuni kovuşturma
legal proceedings n. kanuni takibat
legal proceedings n. kanuni takip
cost of proceedings n. mahkeme masrafları
cost of proceedings n. mahkeme giderleri
license proceedings n. lisans davası
licence proceedings n. lisans davası
judicial proceedings n. mahkeme usulü
publicity of the proceedings n. muhakemenin aleniyeti
invented proceedings n. sahte işlemler
oral proceedings n. sözlü duruşma
conciliation proceedings n. sulh teşebbüsü
conciliatory proceedings n. sulh teşebbüsü
proceedings of reunion n. toplantı tutanağı
collateral proceedings n. tali kovuşturma
written proceedings n. tutanak
preliminary proceedings report n. tensip tutanağı
collateral proceedings n. tali yargılama
arbitration proceedings n. tahkim muamelesi
remand for further proceedings n. temyizdeki bir davanın tekrar incelenmesi için kararı veren mahkemeye gönderilmesi
conciliation proceedings n. uzlaştırma davası muameleleri
conciliatory proceedings n. uzlaştırma davası muameleleri
publicity of the proceedings n. yargılamanın açıklığı
legal proceedings n. yasal takip
legitimate proceedings n. yasal takip
stay of proceedings n. yargı işlemlerinin durdurulması
transfer of proceedings n. yargılamaların nakli
legal proceedings n. yasal muameleler
written proceedings n. zabıtname
initiation and follow-up of enforcement proceedings n. icra işlemlerinin başlatılması ve takibi
Politics
be a party to the legal proceedings v. davada taraf olmak
european agreement relating to persons participating in proceedings of the european court of human rights n. avrupa insan hakları mahkemesi önündeki yargılama sürecine katılan kişilere ilişkin avrupa sözleşmesi
european convention on the transfer of proceedings in criminal matters n. ceza koğuşturmalarının aktarılmasına dair avrupa sözleşmesi
abatement of proceedings n. davanın durdurulması
being a party to the legal proceedings n. davada taraf olma
record of proceedings n. duruşma zaptı
crown proceedings n. hazine davaları
debt enforcement proceedings n. icra takibi
crown proceedings n. kraliyet davaları
record of proceedings n. müzakere zaptı
proceedings of the parliament n. parlamento tutanakları
proceedings in which a regulation is in issue n. tüzüğün geçerli olup olmadığının konu alındığı dava
third party proceedings n. üçüncü kişilere ait dava işlemleri
Institutes
office of the chief legal counsellor and directorate general of proceedings n. başhukuk müşavirliği ve muhakemat genel müdürlüğü
commission for the examination of proceedings under the state of emergency n. olağanüstü hal i̇şlemleri i̇nceleme komisyonu