protect - Turco Inglés Diccionario
Historia

protect

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "protect" en diccionario turco inglés : 22 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
protect v. korumak
General
protect v. himaye etmek
protect v. muhafaza etmek
protect v. muhafaza altına almak
protect v. arkalamak
protect v. kayırmak
protect v. savunmak
protect v. kollamak
protect v. saklamak
protect v. iltimas etmek
protect v. sakınmak
protect v. esirgemek
protect v. gözetmek
protect v. kanat açmak
protect v. vikaye etmek
protect v. korumak
protect v. sahip çıkmak
protect v. koruyup kollamak
Law
protect himaye etmek
protect korumak
Technical
protect korumak
Computer
protect koruma

Significados de "protect" con otros términos en diccionario inglés turco: 105 resultado(s)

Inglés Turco
General
protect and support v. ağabeylik etmek
protect oneself v. korunmak
protect one's reputation v. itibarını korumak
protect somebody's interests v. başkalarının çıkarlarını gözetmek
protect the environment v. çevreyi korumak
assign somebody to protect security v. güvenliği korumakla görevlendirmek
protect the line v. çizgiyi korumak
protect the values of v. değerlere sahip çıkmak
protect one's benefits v. çıkarını korumak
protect the nature v. doğayı korumak
protect the environment v. çevre korumak
protect one's rights v. haklarını korumak
protect against v. karşı korumak
protect one's rights v. haklarını gözetmek
protect skin v. teni korumak
protect one's interests v. birisinin çıkarlarını korumak
protect one's personal rights v. kişilik haklarını korumak
protect one's interest v. birinin menfaatini korumak
protect the right v. hak korumak
protect the democracy v. demokrasiyi korumak
protect the human rights v. insan haklarına sahip çıkmak
protect the human rights v. insan haklarını korumak
protect the persons from electric shocks v. şahısları elektrik çarpmasına karşı korumak
protect from evil eyes v. kötü gözlerden korumak/sakınmak
protect/pursue the balance between v. arasındaki dengeyi gözetmek
protect the natural resources v. doğal kaynaklarıı korumak
protect the forests v. ormanları korumak
responsibility to protect n. koruma sorumluluğu
Phrasals
protect someone against something v. birini bir şeye karşı korumak
protect someone from something v. birini bir şeyden korumak
Phrases
protect the environment yeşili koruyalım
Colloquial
protect something that doesn't even belong to her/him kendisinin bile olmayan bir şeyi korumak
god protect you from all evil tanrı seni tüm kötülüklerden korusun
Idioms
protect something/somebody at all cost v. birini veya bir şeyi ne pahasına olursa olsun korumak
Speaking
may allah protect you from evil eye expr. allah nazardan saklasın
god protect you from all evil expr. allah kazadan beladan saklasın
do you think this will protect me? expr. bunun beni koruyacağını düşünüyor musun?
he's doing this to protect me expr. beni korumak için yapıyor
I did it to protect you expr. bunu seni korumak için
protect our environment! çevremizi koruyalım!
may god protect you tanrı sizi korusun
i have to protect myself kendimi korumam gerek
i'll always protect you seni her zaman koruyacağım
you cannot protect them from everything onları her şeyden koruyamazsın
we can protect you from the dangers you face seni içinde bulunduğun tehlikeden koruyabiliriz
may Allah protect you from evil eye elemtere fiş kem gözlere şiş
we must protect our natural resources doğal kaynaklarımızı korumalıyız
protect from germs mikroplardan korun
protect from germs mikroplardan korunun
we should protect animals hayvanları korumalıyız
protect your skin from cold cildinizi soğuktan koruyun
Trade/Economic
protect a bill senedi kabul etmek
protect a bill senedi ödemek
protect a bill poliçeye hüsnükabul göstermek
to protect a bill poliçeye hüsnü kabul göstermek
Politics
protect designs by registration tasarımların tescil yoluyla korunması
committee to protect journalists gazetecileri koruma komitesi
Tourism
reconstruction plan for protect koruma amaçlı imar planı
Media
committee to protect journalists gazetecileri koruma komitesi
Technical
memory protect n. bellek koruyucusu
write protect notch yazmaya korumalı çentik
transient protect kit geçici koruyucu kiti
write protect tab yazılmaya karşı koruma anahtarı
write protect tab yazma korumalı anahtar
write protect yazma korumalı
write-protect notch yazma engeli çentiği
write-protect notch koruma çentiği
write protect notch yazmaya karşı koruma çentiği
filtering half masks to protect against particles partiküllere karşı filtre edici yarım maskeler
valved filtering half masks to protect against gases and particles gazlara ve partiküllere karşı koruyucu valflı filtreli yarım maskeler
filtering half mask to protect against particles parçacıklara karşı koruma amaçlı filtreli yarım maske
Computer
network protect n. ağ koruma
protect range n. aralığı koru
memory protect n. bellek koruyucusu
protect document expr. belge koru
protect/unprotect document expr. belgeyi koru/korumayı kaldır
protect document expr. belgeyi koru
protect document for expr. belge koru
protect workbook çalışma kitabını koru
write protect notch yazılmaya karşı koruma çentiği
write protect notch yazım koruma çentiği
write protect tab yazmaya karşı koruma anahtarı
write protect yazım koruma
write protect tab yazım koruma dili
write protect error yazma koruma hatası
protect sheet sayfayı koru
password protect backup set parola korumalı yedek kümesi
password protect parolalı koruma
page protect sayfa koruma
page protect sayfa koruması
protect form formu koru
protect sheet tabloyu koru
protect for koruma
protect mode koruma modu
protect data verileri koru
protect sharing paylaşmayı koru
write-protect yazım-koruma
write-protect mechanism yazmaya karşı koruma
write-protect yazma-koruma
write-protect yazmayı engellemek
write protect tab yazılmaya karşı koruma anahtarı
Informatics
write-protect yazma korumalı
write protect tab yazmaya karşı koruma anahtarı
write protect notch yazmaya karşı koruma çentiği
Automotive
crew protect assist yolcu koruma desteği