sıkıştırma - Turco Inglés Diccionario
Historia

sıkıştırmaSignificados de "sıkıştırma" en diccionario inglés turco : 44 resultado(s)

Turco Inglés
General
sıkıştırma importunity n.
sıkıştırma push n.
sıkıştırma pressing n.
sıkıştırma grilling n.
sıkıştırma tampering n.
sıkıştırma squeeze n.
sıkıştırma squeezing n.
sıkıştırma urgency n.
sıkıştırma firming n.
sıkıştırma jamming n.
sıkıştırma incarceration n.
sıkıştırma compacting n.
sıkıştırma jam n.
sıkıştırma compression n.
sıkıştırma tightening n.
Colloquial
sıkıştırma crunch
Trade/Economic
sıkıştırma press
Law
sıkıştırma duress
Technical
sıkıştırma jam
sıkıştırma tightening
sıkıştırma crimping
sıkıştırma compressing
sıkıştırma wedge
sıkıştırma compacting
sıkıştırma compaction
sıkıştırma compress
sıkıştırma packing
sıkıştırma impaction
sıkıştırma pinching
Computer
sıkıştırma compaction
sıkıştırma compress
sıkıştırma compression
sıkıştırma condense
sıkıştırma don't compress
sıkıştırma do not compress
Telecom
sıkıştırma compression
Mechanic
sıkıştırma compacting
sıkıştırma fastening
Construction
sıkıştırma ramming
sıkıştırma compaction
Automotive
sıkıştırma compressian
sıkıştırma compression
Medical
sıkıştırma condensation
Food Engineering
sıkıştırma compression

Significados de "sıkıştırma" con otros términos en diccionario inglés turco: 372 resultado(s)

Turco Inglés
General
karın sıkıştırma estetik operasyonu tummy tuck n.
hecesel sıkıştırma-genleştirme syllabic companding n.
(tütün) sıkıştırma çubuğu tamp n.
(tütün) sıkıştırma çubuğu tamper n.
(tütün) sıkıştırma çubuğu tamping bar n.
Speaking
beni sıkıştırma don't crowd me
Trade/Economic
süre sıkıştırma duration compression
Technical
sıkıştırma konnektörü clamp plate
terminal sıkıştırma basıncı terminal compression pressure
isantropik sıkıştırma isentropic compression
sıkıştırma bandı clamping band
sıkıştırma aracısı compression agent
sıkıştırıcı veya sıkıştırma eğiliminde olan compressive
kuru sıkıştırma dry compression
vida veya cıvata ile sıkıştırma strip
mekanik sıkıştırma mechanical compaction
sıkıştırma ekipmanı compaction equipment
terminal sıkıştırma sıcaklığı terminal compression temperature
sayı sıkıştırma digit compression
sıkıştırma kolu clamping arm
sıkıştırma vidası tightening screw
sıkıştırma deneyi compression test
tahmini sıkıştırma oranı estimated compression ratio
yay sıkıştırma cıvatası spring compressor bolt
çok kademeli sıkıştırma compound compression
sıkıştırma manşonu clamping sleeve
sıkıştırma deneyi compaction test
buhar sıkıştırma evaporatorü vapor compression evaporator
kritik sıkıştırma oranı critical compression ratio
sıkıştırma ajanı compression agent
yanal sıkıştırma lateral compression
zemin sıkıştırma ekipmanı earth compaction equipment
sıkıştırma verimi compression efficiency
sıkıştırma odası compression chamber
sıkıştırma eki clamp attachment
toprak sıkıştırma donanımı earth compaction equipment
sıkıştırma ağırlığı pin weight
sıkıştırma vidası clamp screw
sıkıştırma katsayısı coefficient of com possibility
sıkıştırma halkası kiti clamping ring kit
sıkıştırma yayı compression spring
sıkıştırma kursu compression stroke
silindirden geçirerek sıkıştırma rolling
sıkıştırma hacmi oranı compression volume ratio
sıkıştırma şeridi clamping strip
sıkıştırma kademesi compression stage
sıkıştırma perçini clinch bolt
sıkıştırma civatası compression bolt
adyabatik sıkıştırma adiabatic compression
sıkıştırma sıcaklığ compression temperature
sıkıştırma plakası clamp plate
sıkıştırma papucu clamping shoe
sıkıştırma flanşı clamp flange
sıkıştırma noktası point of compression
elle sıkıştırma compacting by hand
sıkıştırma testi compaction test
sıkıştırma çevrimi compression cycle
sıkıştırma stroku başlangıcındaki basınç initial compression pressure
bilya başlı mafsal sıkıştırma vidası ball and socket clamping screw
dövme suretiyle sıkıştırma compacting by swaying
sıkıştırma vidası clamping screw
sıkıştırma segmanları compression rings
sıkıştırma basıncı ölçüm cihazı nip pressure tester
sıkıştırma pensesi crimpol
sıkıştırma metodu method of compaction
çok kademeli sıkıştırma multistage compression
sıkıştırma ajanı ayarları compression agent settings
motor içindeki sıkıştırma basıncını ölçmek için kullanılan çekme diyagramı draw card
vibrasyonlu sıkıştırma vibratory compaction
sıkıştırma halkası clamping ring
sıkıştırma aracısı ayarları compression agent settings
sıkıştırma aparatı pressing tool
kazık çakma suretiyle sıkıştırma compacting by pile driving
yüksek sıkıştırma high compression
sıkıştırma basıncı compaction pressure
yakıt sıkıştırma silindiri plunger bushing
sıkıştırma mesnedi clamping brace
sıkıştırma stroku compression stroke
söz sıkıştırma voice compression
yüzeysel sıkıştırma surface compaction
adiyabatik sıkıştırma adiabatic compression
silindirle sıkıştırma compaction by rolling
sıkıştırma ile yanmalı makineler compression ignition engines
sıkıştırma basıncı compression pressure
veri sıkıştırma data compaction
sıkıştırma faktörü compression factor
aşırı sıkıştırma overcompaction
sıkıştırma vidası clamp bolt
çift tesirli sıkıştırma dual compression
sıkıştırma ısısı heat of compression
katı atık sıkıştırma makinesi solid waste compactor
silindirle sıkıştırma compacting by rolling
sıkıştırma plakası clamping plate
sıkıştırma yayı clamping spring
sıkıştırma bölümü clamp
sıkıştırma civatası clamp screw
sıkıştırma çenesi clamping jaw
sıkıştırma noktalı çekim nip point drafting
kazık çakarak sıkıştırma compacting by pile driving
sulama ile sıkıştırma compaction by watering
katı atık sıkıştırma makinesi solid waste compacting machine
sabit sıcaklıkta sıkıştırma isothermal compression
sıkıştırma somunu jam nut
sıkıştırma merdaneleri pinch rolls
sıvı ya da gaz sıkıştırma aleti compressor
titreşimli sıkıştırma vibratory compacting
vibrasyonlu sıkıştırma tablası vibrating tamping plate
sıkıştırma pistonu compression piston
bilya başlı mafsal sıkıştırma vidası ball and socket damping screw
dövme suretiyle sıkıştırma compacting by swaging
sıkıştırma donanımı compacting equipment
sıkıştırma kuvveti compression force
sıkıştırma kırılması compression failure
sıkıştırma testi compression test
sıkıştırma cıvatası compression bolt
sıkıştırma yöntemleri compaction methods
titreşimli sıkıştırma compacting by vibration
tabakalar halinde sıkıştırma compaction in layers
sıkıştırma kazığı compaction pile
tokmakla sıkıştırma compaction by tamping
vibrasyonlu sıkıştırma compacting by vibration
sıkıştırma tablası compactor
sıkıştırma oranı compression ratio
zemin sıkıştırma kazığı compaction pile
sıkıştırma deneyi consolidation test
vibrasyonla sıkıştırma consolidation by vibration
derin sıkıştırma deep compaction
sıkıştırma derecesi degree of compaction
zemin sıkıştırma earth compaction
sıkıştırma cıvatası expansion bolt
sıkıştırma ile ateşlemeli motor compression-ignition engine
kömür yayı-sıkıştırma yayı compression spring
hecesel sıkıştırma-genleştirme syllabic companding
yatay sıkıştırma horizontal compression
izostatik sıkıştırma isostatic pressing
sıkıştırma başlangıcı sırasında silindirdeki hava dolgusu initial pressure
sıkıştırma civatası lock screw
sıkıştırma civatası screw
sıkıştırma ile yanmalı motor compression ignition engine
sıkıştırma eğrisi compression curve
sıkıştırma gerilimi compressive stress
film uzmanlar grubu sıkıştırma standardı motion picture experts group
sıkıştırma parçası clamping piece
sıkıştırma eksantriği clamp bolt
silindirle sıkıştırma rolling
sıkıştırma etkisi pinch effect
proktor sıkıştırma deneyi proctor compaction test
sıkıştırma şişi tamping rod
sıkıştırma makinesi tamping machine
titreşimli sıkıştırma vibratory compaction
eksenel toz sıkıştırma axial powder compaction
aşırı sıkıştırma overcompression
ses sıkıştırma modülü voice compression module
görüntü sıkıştırma sistemi image compression system
buharlı silindirle sıkıştırma steamrolling
kablo ucu sıkıştırma pensesi crimp plier
kablo ucu sıkıştırma pensesi crimper
sıkıştırma ile maksimum deformasyon maximum deformation by crushing
vidalı ve vidasız tip sıkıştırma üniteleri screw-type and screwless-type clamping units
yalıtım sıyırmalı sıkıştırma düzenleri insulation-piercing clamping units
vidalı sıkıştırma birimleri screw type clamping units
vidasız sıkıştırma birimleri screwless-type clamping units
sıkıştırma ve aktarma kalıplı presler compression and transfer moulding presses
sıkıştırma deneyi tamping test
ferrule sıkıştırma kuvveti ferrule compression force
yeniden sıkıştırma recompression
sıkıştırma somunu check nut
sıkıştırma takımları compaction tooling
sıkıştırma merdaneleri squeezer rolls
sıkıştırma derecesi (döküm) degree of ramming
sıkıştırma makinesi (döküm) squeezer machine
sıkıştırma kafası (döküm) squeeze head
sıkıştırma (döküm) squeezing
sıkıştırma aygıtı compaction equipment
sıkıştırma makinesi squeeze machine
sıkıştırma tuğlası wedge brick
sıkıştırma tablası (döküm) squeeze board
sıkıştırma izi (cam) pinch mark
sıkıştırma çekici peen pin
sıkıştırma aynası elastic chuck
sıkıştırma oranı rate of compression
sıkıştırma mukavemeti compressive strength
çentikli numunelerin sıkıştırma yüklemesiyle makaslama mukavemetinin belirlenmesi determining the shear strength by compression loading of notched specimens
sıkıştırma haznesi compaction chamber
sallama sıkıştırma makinesi jolt-squeeze machine
uzunlamasına sıkıştırıldığında iç çapında genleşme ve daha sonra sıkıştırma kuvveti serbest bırakıldığında ilk çapına geri gelme özelliği property of expanding its bore diameter when compressed longitudinally and thereafter returning to its initial diameter
sıkıştırma işleminden sonra iç basınca mukavemet deneyi test for the resistance to internal pressure after application of squeeze-off
sıkıştırma dayanımı compressive strength
sert malzemeler için sıkıştırma deneyi compression test for rigid materials
sert gözenekli plastiklerin sıkıştırma modülü compressive modulus of rigid cellular plastics
sıkıştırma deney metodu crushing test method
sıkıştırma faktörü hesap metotları methods for the calculation of compression factors
sıkıştırma tekniği compression technique
sıkıştırma işleminden sonraki sıkıştırılmış hacim ve görünür yoğunluk tamped volume and apparent density after tamping
sıkıştırma faktörünün hesaplanması calculation of compression factor
sıkıştırma el aletleri hand crimping tools
elektrik kabloları ve tellerinin sıkıştırma ile sonlandırılması crimp termination of electric cables and wires
sıkıştırma ve sinterleme compacting and sintering
sıkıştırma makinesi compaction machine
radyal sıkıştırma bağlantısı radial compression connector
sıkıştırma enerjisi compression energy
dış tabanların sıkıştırma enerjisi compression energy of outsoles
vidalı ve vidasız tip sıkıştırma üniteleri screw or screwless type clamping units
izentropik sıkıştırma isentropic compression
vidalı veya vidasız-tip sıkıştırma tertibatları screw-type or screwless-type clamping units
sıkıştırma bağlantı elemanları compression fittings
kontrollü parametler kullanılarak titreşimle sıkıştırma vibrocompression with controlled parameters
sürekli genleştirme ve sıkıştırma continuous extension and compression
vidalı tip ve vidasız tip sıkıştırma üniteleri screw-type and screwless-type clamping units
tekrarlanan sıkıştırma çevrimleri repeated compression cycles
proktor ile sıkıştırma proctor compaction
tozun belirtilen ölçülerdeki kaplarda vibrasyon veya sıkıştırma ile oluşan tabakasının görünür yoğunluğu tap density
sıkıştırma somunu compression nut
sıkıştırma/sıkıştırmalı bağlantı compression fitting
geleneksel sıkıştırma süresi conventional pressing time
sıkıştırma sünmesi compressive creep
yağ basınçlı sıkıştırma pensesi oil-pressure crimping pliers
silindirik helisel sıkıştırma yayı cylindrical helical compression spring
sıkıştırma kazancı compression gain
Computer
standart sıkıştırma standard compression
yazılım sıkıştırma software compression
söz sıkıştırma speech compression
video sıkıştırma video compression
dosya sıkıştırma programı winzip
gelişmiş sıkıştırma advanced compression
gerçek sıkıştırma oranı actual compression ratio
ses sıkıştırma audio compression
ses sıkıştırma codecs audio compression codecs
biteşlem sıkıştırma bitmap compression
yanlış sıkıştırma türü bad compression type
sıkıştırma seçenekleri compression options
sıkıştırma görünümü compact view
sıkıştırma aracı compression tool
sıkıştırma oranı compression ratio
sıkıştırma ilkesi compact policy
sıkıştırma dma iletişim bozukluğu compression dma communication failure
sıkıştırma yöntemi compression method
girişteki sıkıştırma compression in
sıkıştırma yapısı compression structure
sıkıştırma var compression on
sıkıştırma kalitesi compression quality
veri sıkıştırma data compression
disk sıkıştırma ayarları disk compression settings
disk sıkıştırma araçları disk compression tools
dubldisk sys="double disk veri sıkıştırma programı" dubldisk sys="double disk data compression utility"
dubldisk sys="double disk veri sıkıştırma yardımcı programı" dubldisk sys="double disk data compression utility"
imge sıkıştırma image compression
çiftleri sıkıştırma kern
görüntü sıkıştırma image compression
microsoft ses sıkıştırma yöneticisi microsoft audio compression manager
sıkıştırma yok no compression
kağıt sıkıştırma paper jam
sıkıştırma yoğunluğu packing density
veri sıkıştırma data compaction
sayı sıkıştırma digit compression
sıkıştırma-genleştirme companding
sıkıştırma algoritması compression algorithm
kademeli iki seviyeli imaj sıkıştırma progressive bi-level image compression
veri sıkıştırma teorisi data compression theory
sıkıştırma formatı compression format
kayıplı metin sıkıştırma lossy text compression
görüntü sıkıştırma image compression
Informatics
veri sıkıştırma data compression
dosya sıkıştırma file compression
disk sıkıştırma disk compression
çevrimiçi sıkıştırma online compression
çevrimdışı sıkıştırma offline compression
yitimli sıkıştırma lossy compression
görüntü sıkıştırma image compression
iletirken sıkıştırma online compression
dengeli sıkıştırma symmetric compression
konuşma sıkıştırma speech compression
yitimsiz sıkıştırma lossless compression
ölçeklenebilir sıkıştırma scalable compression
konuşma sıkıştırma speech concentration
kareler arası sıkıştırma inter-frame compression
kare içi sıkıştırma intra-frame compression
Telecom
bazı sıkıştırma özellikleri seçilerek yaratılan grafik formatı jjoint photographic experts group
başlık sıkıştırma header compression
bant sıkıştırma bandwidth compression
dosya sıkıştırma sürücüsü zip drive
çok geniş bantlı sıkıştırma barrage jamming
disk sıkıştırma disk compression
ses bant genişliğini sıkıştırma speech bandwidth compression
sayısal sıkıştırma digital compression
sıfır sıkıştırma zero compression
sıkıştırma-genişletme companding
Electric
basamak sıkıştırma digit compression
Mechanic
sıkıştırma somunu jam nut
sıkıştırma dayanımı compressive strength
Textile
sıkıştırma halinde gerilme uzama özelliklerinin belirlenmesi determination of stress-strain characteristics in compression
Construction
program sıkıştırma schedule compression
mengene ile sıkıştırma clamping
merdaneli sıkıştırma roll compaction
beton sıkıştırma concrete compacting
Automotive
sıkıştırma ateşlemeli compression ignition
sıkıştırma bileziği compression ring
sıkıştırma ile yanma compression ignition
kavrama yayı sıkıştırma ara parçası clutch spring compressor attachment
sıkıştırma zamanı compression stroke
sıkıştırma yayları compression springs
kablo sıkıştırma pensesi crimping tool
sıkıştırma basıncı odası boost pressure chamber
sıkıştırma segmanı compression ring
sıkıştırma körsü compression stroke
türbülanslı yüksek sıkıştırma high compression swirl
sıkıştırma yayı compressian spring
amortisör sıkıştırma cıvatası damper pinch bolt
sıkıştırma aleti compression tool
yay sıkıştırma aleti spring compressor
sıkıştırma basıncı boost pressure
kavrama yayı sıkıştırma cıvatası clutch spring compressor bolt assembly
sıkıştırma simi compression shim
sıkıştırma torku clamping torque
üst sıkıştırma segmanı top compression ring
sıkıştırma diyagramı compression diagram
valf yayı sıkıştırma aleti valve spring compressor
sıkıştırma oranı comression ratio
kavrama yayı sıkıştırma takımı clutch spring compressor set
kaydedici sıkıştırma aleti compression tracer
sıkıştırma basıncı test aleti compression pressure tester
sıkıştırma basıncı kontrol valfi waste gate valve
sıkıştırma kapakları ( kauçuk, plastik ve metal) ve fonksiyonel bantlar sealing plugs (rubber, plastic and metal) and functional tapes
sıkıştırma (mühürleme ) tali sistemi sealing subsystem
araçlarda kullanılan sıkıştırma ateşlemeli motorlardan çıkan gaz ve partikül kirleticilerin emisyonlarına karşı alınacak tedbirler measures to be taken against the emission of gaseous pollutants from diesel engines for use in vehicles
sıkıştırma kursu compression stroke
sıkıştırma stroku compression stroke
sıkıştırma basıncı compression pressure
sıkıştırma ateşlemeli motorlar compression ignition engines
sıkıştırma ateşlemeli motor compression ignition engine
sıkıştırma ateşlemeli motorlardan kaynaklanan egzoz gazı duman koyuluğu ölçümü measurement of opacity of exhaust gas from compression ignition engines
sıkıştırma tutuşturmalı motor compression-ignition engine
geometrik sıkıştırma oranı geometrical compression ratio
sıkıştırma oranı compression ratio
sıkıştırma ile ateşlemeli motor compression ignition engine
adiyabatik sıkıştırma adiabatic compression
değişken sıkıştırma oranı variable compression ratio
değişken sıkıştırma oranlı motor variable compression engine
değişken sıkıştırma-turbo variable compression-turbo
sıkıştırma alanı squish area
sıkıştırma alanlı yanma odası squish combustion chamber
sıkıştırma gücü crush
sıkıştırma kuvveti clamping load
yay sıkıştırma aleti spring compressor
ikincil sıkıştırma secondary compression
ön sıkıştırma primary compression
kayış sıkıştırma eylemi belt clamping action
Railway
sıkıştırma kazması tamping pick
sıkıştırma stroğu compression stroke
Marine
çubuklu sıkıştırma yöntemi rod compaction method
kum sıkıştırma kazık dubası sand compaction pilling barge
Medical
bastırıp sıkıştırma görevi gören nesne tamp
Psychology
sıkıştırma tekniği squeeze technique
Food Engineering
eşsıcaklıkta sıkıştırma isothermal compression
sıkıştırma gerilimi compressive stress
sıkıştırma dayanımı compression strength
Math
sıkıştırma teoremi squeeze theorem
Physics
izostatik sıkıştırma isostatic pressing
volüm sıkıştırma ve genişletme volume compression and expansion
Agriculture
toprak sıkıştırma makinesi soil compaction machine
Environment
kum sıkıştırma yöntemi sand compaction pile method
sıkıştırma gücü compressive strength
Geology
sıkıştırma rejimi compressional regime
tersiyer öncesi sıkıştırma rejimi compressional regime of the pretertiary
Military
elektromanyetik sıkıştırma electromagnetic jamming
gaz sıkıştırma boğazı nozzle
Basketball
savunmada kendi adamını bırakıp ikili sıkıştırma için arkadaşına yardıma gitme sag
ikili sıkıştırma double-team
Football
ikili sıkıştırma two man press
ikili sıkıştırma double press
Bookbindery
sıkıştırma presi compression press
Printery
sıkıştırma presi wringer press