waste - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

waste

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "waste" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 95 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
waste v. boşa harcamak
waste v. israf etmek
waste n. sarfiyat
waste n. israf
waste n. telef
waste n. atık
General
waste v. aşınmak
waste v. israf etmek
waste v. boşa geçirmek
waste v. saçıp savurmak
waste v. heder etmek
waste v. öldürmek
waste v. harcamak
waste v. iyi kullanmamak
waste v. telef etmek
waste v. har vurup harman savurmak
waste v. viraneye çevirmek
waste v. kaybetmek
waste v. heba etmek
waste v. tüketmek
waste v. aşındırmak
waste v. harap etmek
waste v. tükenmek
waste v. havaya savurmak
waste v. ziyan etmek
waste v. boşa harcamak
waste v. çarçur etmek
waste n. ziyan etme
waste n. harabe
waste n. ekilmemiş toprak
waste n. çöl
waste n. yıkım
waste n. boş arazi
waste n. heder etme
waste n. boşa harcama
waste n. heba
waste n. heder
waste n. virane
waste n. ziyan
waste n. ıssız yer
waste n. savurma
waste n. beyaban
waste n. atık
waste n. atıklar
waste n. israf
waste n. çarçur
waste n. metruk arazi
waste n. boş ve işlenmemiş arazi
waste n. kullanılmayan arazi
waste n. döküntü
waste n. artık madde
waste n. savurganlık
waste n. çöp
waste n. çer çöp
waste adj. fire
waste adj. çorak
waste adj. ıssız
waste adj. boşa harcanan
waste adj. hali
waste adj. viran
waste adj. harap
waste adj. atılacak (kağıt)
waste adj. kıraç
waste adj. sıkıcı
waste adj. boş
waste adj. ıskarta
waste adj. kullanılmış
waste adj. ekilmemiş
waste adj. kasvetli
waste adj. işe yaramaz
waste adj. artık
waste adj. hurda
Trade/Economic
waste n. fire
waste n. hurda
waste n. iktisadi bir gelir getirmeyen harcama
waste n. ıskarta
waste n. israf
waste n. kırpıntı
waste n. kayıp
waste n. ziyan
Technical
waste n. atık madde
waste n. artık
waste n. boşa giden
waste n. çöp
waste n. döküntü
waste n. fire
waste n. ıskarta
waste n. israf
waste n. pasa
waste n. telef
waste n. telef olma
waste n. ziyan olan
Textile
waste n. kendir deşesi
Food Engineering
waste n. atık
Environment
waste n. atık

Sens de "waste" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 500 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
waste bin n. çöp sepeti
waste water n. atık su
General
store waste v. atık depolamak
waste one's breath v. boşuna nefes tüketmek
waste money v. parayı denize atmak
waste one's breath v. nefesini boşuna tüketmek
waste time v. oyalanmak
leave waste v. atık bırakmak
go to waste v. boşa gitmek
waste away v. erimek
waste away v. cılızlaşmak
waste one's breath v. çene yormak
go to waste v. heder olmak
waste away v. har vurup harman savurmak
waste one's time v. abesle uğraşmak
waste away v. eriyip bitmek (hastalıktan/açlıktan)
waste time v. siftinmek
waste away v. iğne ipliğe dönmek
waste away v. tükenmek
waste away v. aşınmak
waste away v. yıpranmak
lay waste to v. yerle bir etmek
go to waste v. ziyan olmak
lay waste to v. yakıp yıkmak
lay waste v. tahrip etmek
waste away v. ağır ağır azalmak
waste one's time v. abesle iştigal etmek
waste somebody's time v. oyalamak
waste one's time v. zamanını çalmak
waste one's life v. ömrü yemek
utilise waste v. atık değerlendirmek
utilize waste v. atık değerlendirmek
waste one's youth v. gençliğini heba etmek
waste one's youth v. gençliğini harcamak
waste one's youth v. gençliğini boşa harcamak
waste one's time and effort v. boşa uğraşmak
waste the time v. zamanı boşa harcamak
waste one's breath v. nefes tüketmek
run to waste v. ziyan olmak
go to waste v. israf olmak
run to waste v. israf olmak
waste smb's time v. oyalamak
lay waste v. yakıp yıkmak
lay waste v. harap etmek
waste time in vain v. boşa zaman harcamak
waste time v. boşa vakit harcamak
waste time v. vakit harcamak
waste time in vain v. gereksiz yere zaman harcamak
make someone waste time v. zaman kaybettirmek
waste one's energy v. enerjisini boşa harcamak
waste the chances v. fırsatları cömertçe harcamak
collect waste v. atık toplamak
waste one’s talents v. yeteneklerini boşa harcamak
waste one's skills v. yeteneklerini boşa harcamak
waste one’s money v. parasını israf etmek
waste money v. parasını boşa harcamak
waste energy v. enerjiyi boşa harcamak
waste time v. zaman harcamak
not waste water v. suyu boşa harcamamak
waste product n. ıskarta
waste collector n. atık toplama görevlisi
comber waste n. tarak döküntüsü
hazardous waste management industry n. tehlikeli atık yönetimi endüstrisi
nuclear waste n. nükleer artık
animal waste n. hayvansal atık
waste composition n. atık yapısı
liquid waste n. sıvı atık
waste collection vehicle n. çöp toplama kamyonu
waste collector n. eskici
waste oils n. artık yağlar
waste picker n. eskici
waste pipe n. pissu borusu
waste utilization n. atıkları değerlendirme
cork waste n. şişe mantarı atığı
waste bin n. çöp kutusu
atomic waste n. nükleer atıklar
waste disposal n. çöp boşaltılması
waste collection n. atık toplama
waste generation n. atık çıkarma
waste material n. çöp
waste garbage n. atık çöp
nuclear waste n. nükleer atık
waste minimization n. çöp azaltma
hazardous waste sites n. tehlikeli atık alanları
laying waste n. tahrip etme
domestic solid waste n. evsel katı atık
domestic waste n. evsel atık
waste parsing n. atık ayrıştırma
waste collector n. hurdacı
industrial waste n. endüstriyel atıklar
waste energy n. artık enerji
package waste n. paket halinde atık
medical waste disposal n. tıbbi atık kontrolü
waste electrical and electronic equipment n. atık elektrikli ve elektronik cihazlar
waste water treatment facility n. atıksu arıtma tesisi
waste of time n. zaman kaybı
radioactive waste disposal n. radyoaktif atıkların yok edilmesi
waste basket n. çöp kutusu
waste product n. atık
refinery waste n. rafineri atığı
waste treatment n. atık arıtma
animal waste n. hayvansal artık
waste collection vehicle n. çöp kamyonu
waste disposal n. atıkların yokedilmesi
medical waste n. tıbbi atık
waste product n. yan ürün
waste collection vehicle n. çöp toplama aracı
waste water n. atıksu
packaging waste n. ambalaj atığı
waste of money n. paranın israf edilmesi
waste of money n. para israfı
waste of money n. gereksiz harcama
harmful waste n. zararlı atık
recyclable waste n. geri dönüştürebilir atık
hazardous waste n. zararlı atık
waste cleaning n. atık temizleme
waste recycling n. atık dönüştürme
integrated waste n. entegre atık
waste burial n. atık gömme
waste utilization n. atık değerlendirme
waste utilisation n. atık değerlendirme
reuse of waste n. artıkların yeniden kullanılması
distillery waste water n. içki fabrikası atık suyu
waste water treatment system n. atık su arıtma sistemi
waste car n. pert otomobil
waste car n. pert araç
waste car n. ıskarta (otomobil)
environmental waste n. çevresel atık
recyclable waste n. geri dönüşebilir atık
hazardous waste storage n. vahşi depolama
effluent waste water n. artık su
body waste n. vücut dışkısı
low-level waste n. düşük seviyeli radyoaktif atık
low-level radioactive waste n. düşük seviyeli radyoaktif atık
waste-paper basket n. çöp sepeti
household waste water n. evsel atıksu
waste paper n. kağıt çöpü
waste paper basket n. çöp sepeti
kitchen waste n. mutfak atıkları
kitchen waste n. ıslak çöp
municipal waste n. şehir çöpü
skin waste n. deri kırpıntısı
waste container n. çöp kutusu
waste basket n. çöp sepeti
waste container n. çöp tenekesi
waste paper n. atık kağıt
waste of effort n. çabanın boşa çıkması
waste of effort n. çabanın heba olması
waste of time n. vakit kaybı
nonhazardous waste n. zehirsiz atık
waste pipe n. lağım borusu
a great waste of time n. büyük zaman kaybı
food waste n. yiyecek artığı
waste of battery n. pil israfı
waste output n. atık ürün/çıktı
waste disposal unit n. çöp öğütme makinesi
food waste disposer n. çöp öğütücüsü
waste disposal unit n. çöp öğütücüsü
food waste disposal n. çöp öğütücü
food waste disposer n. çöp öğütücü
food waste disposal n. çöp öğütücüsü
flagrant waste of resources n. kaynakların fütursuzca/göz göre göre/alenen harcanması/heba edilmesi
waste of factories n. fabrika atıkları
poisonous waste n. zehirli atık
cotton waste n. kıtık
space waste n. uzay çöplüğü
waste of talent n. kabiliyetin ziyan edilmesi
waste of talent n. kabiliyet ziyanı
waste of talent n. kabiliyet israfı
waste of talent n. yetenek israfı
waste of water n. su israfi
a complete waste n. tam bir kayıp
waste free adj. artıksız
waste free adj. atıksız
waste free adj. temiz
Phrasals
waste on (someone or something) v. (birinin/bir şeyin) üzerinde ziyan olmak
waste on (someone or something) v. (birinde/bir şeyde) boşa gitmek
waste on (someone or something) v. (birinde/bir şeyde) boşa harcanmak
waste on (someone or something) v. (birinde/bir şeyde) boşa tükenmek
waste something on someone or something v. biri/bir şey için boşa harcamak
waste something on someone or something v. biri/bir şey için boşa sarf etmek
waste something on someone or something v. biri/bir şey için israf etmek
waste something on someone or something v. biri/bir şey için heba etmek
waste something on someone or something v. biri/bir şey için boşa tüketmek
waste something on someone or something v. biri/bir şey için çarçur etmek
Phrases
there's no time to waste expr. harcanacak zaman yok
a committee is a group of men who keep minutes and waste hours expr. komite, dakikaları sayıp saatleri harcayan bir grup adam demektir
Proverb
great haste makes great waste acele işe şeytan karışır
haste makes waste acele işe şeytan karışır
more haste more waste acele işe şeytan karışır
haste makes waste acele giden ecele gider
waste not want not sakla samanı gelir zamanı
a mind is a terrible thing to waste akıl ziyan edilmez
a mind is a terrible thing to waste akıl boşa harcanmaz
a mind is a terrible thing to waste akıl ziyan edilmeyecek kadar kıymetlidir
a committee is a group of men who keep minutes and waste hours komisyonların bir işi başarması çok uzun zaman alır
a committee is a group of men who keep minutes and waste hours komisyonların bir karara varması çok uzun sürer
Colloquial
lay waste v. harabeye çevirmek
lay waste v. yakıp yıkmak
lay waste v. yerle bir etmek
toxic waste dump n. iğrenç kişi/şey
toxic waste dump n. çöplük gibi yer/şey
toxic waste dump n. tiksindirici kişi/yer/şey
toxic waste dump n. zehir saçan kişi/yer/şey
toxic waste dump n. kabul edilemez kişi/yer/şey
toxic waste dump n. çekilmez kişi/yer/şey
toxic waste dump n. rezalet kişi/yer/şey
toxic waste dump n. berbat kişi/yer
toxic waste dump n. rezil kişi/yer
toxic waste dump n. kötü kişi/yer
a waste of energy n. boşa çaba
a waste of energy n. gereksiz enerji israfı
a waste of energy n. boşa/gereksiz harcanan enerji
a waste of energy n. boşa kürek çekme
a waste of energy n. boşuna/anlamsız çaba sarf etme
a waste of energy n. akıntıya karşı kürek çekme
such a waste expr. ne israf ama
Idioms
go to waste v. çöpe atmak
go to waste v. çöpe gitmek
go to waste v. heba olmak
waste one's breath v. nefesini tüketmek
lay waste to v. yakıp yıkmak
lay to waste v. yakıp yıkmak
lay to waste v. yerle bir etmek
go to waste v. ziyan olmak
lay waste to v. yerle bir etmek
a waste of breath n. boşa nefes tüketme
a waste of breath n. boşa nefes harcama
a waste of breath n. boşa dil dökme
a waste of breath n. çene yorma
a waste of breath n. havaya konuşma
a committee is a group of men who keep minutes and waste hours n. heyetler, boşa zaman harcamaktan başka bir işe yaramaz
waste of space n. işe yaramaz
waste of space n. yer israfı
a waste of space [uk] n. yer israfı
a waste of space [uk] n. işe yaramaz kimse
a waste of space [uk] n. döl israfı
a waste of space [uk] n. gereksiz tip
a waste of space [uk] n. boşa yer kaplayan kimse
a waste of space [uk] n. oksijen israfı
waste no time in doing something expr. hemen/hiç vakit kaybetmeden (bir işe girişmek)
a committee is a group of men who keep minutes and waste hours expr. heyetler, boş beleş insan topluluğudur
Speaking
a sheer waste of time expr. bu vakit kaybetmekten başka bir şey değil
I don't have time to waste expr. boşa harcayacak zamanım yok
it was all a waste of time expr. bu tamamen bir vakit kaybıydı
don't waste electricity expr. elektriği lüzumsuz yere kullanmayın
what a waste of money! expr. ne israf!
what a waste of money! expr. ne müsriflik!
let's not waste resources expr. kaynak israf etmeyelim
why waste more time? expr. neden daha fazla vakit kaybedelim ki?
don't waste your breath expr. nefesini boşa harcama
I don't have time to waste with you expr. seninle uğraşamam
don't waste the water expr. suyu boşa akıtma
don't waste the water expr. suyu israf etme
don't waste the water expr. suyu boşa harcama
don't waste your breath expr. (boşuna) nefesini tüketme
don't waste my time expr. zamanımı boşa harcama
don't waste your talent expr. yeteneğini ziyan etme
I don't wanna waste your time expr. zamanını boşa harcamak istemiyorum
don't waste your time expr. zamanını boşa harcama
Trade/Economic
waste amount n. atık miktarı
amount of waste n. atık miktarı
waste exchange system n. atık borsası sistemi
waste recycling exchange n. atık dönüşüm borsası
packaging waste n. ambalaj atığı
waste paper n. atılacak kağıt
industrial waste water n. endüstriyel atıksu
waste book n. el defteri
industrial waste n. endüstriyel atık
industrial waste n. endüstriyel atıksu
industrial waste n. endüstriyel döküntü
industrial waste gas n. endüstriyel atık gaz
rate of waste n. fire oranı
waste book n. günlük defter
waste product n. ıskarta ürün
waste matter n. ıskarta edilen mallar
waste book n. karalama defteri
solid waste n. katı atıklar
solid waste amount n. katı atık miktarı
waste of resources n. kaynak israfı
waste of resources n. kaynakların kötüye kullanımı
waste book n. müsvedde defteri
industrial waste water n. sanayi atık suyu
waste product n. yan ürün
Law
regulation on packaging waste control n. ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği
impeachment of waste n. bir gayrimenkulu koruma zorunluğu
double waste n. çifte zarar
impeachment of waste n. gayrimenkul üzerinde meydana gelen hasardan dolayı kiracıyı suçlama
regulation on excavation, construction, ruin waste control n. hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği
double waste n. ikinci zarar
double waste n. ikinci bir zarar
passive waste n. kiracının ihmal nedeniyle kiralanan mülke zarar vermesi
permissive waste n. kiracının kiraladığı mülke ihmal sonucu olarak verdiği zarar
impeachment of waste n. (kiracıyı) maddi hasar yüzünden sorumlu tutma
voluntary waste n. bir arsadaki taşınmazda yapılan, kasıtlı veya kasıtsız olarak taşınmaza zarar veren yapısal değişiklik
Politics
waste public money v. halkın parası çarçur etmek
dumping of waste at sea n. atıkların denize verilmesi
waste water treatment facility n. atık su arıtma tesisi
recyclable waste n. geri kazanılabilir atık
safe disposal of non-recoverable waste and residues n. geri kazanımsız atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi
municipal waste n. kentsel atık
urban and industrial waste n. kentsel ve endüstriyel atıklar
organic waste n. organik atık
hazardous waste n. tehlikeli atık
Institutes
environmental protection and packaging waste recovery and recycling foundation n. çevre koruma ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı (çevko)
environmental protection and packaging waste recovery and recycling trust n. çevre koruma ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı (çevko)
turkish foundation for waste reduction n. türkiye israfı önleme vakfı (tisva)
Tourism
waste collection and removal n. atık toplama ve imhası
Technical
waste and clean water n. atık ve temiz su
discharge of waste water n. atık suyun boşaltılması
waste-heat ducts n. atık ısı kanalları
waste-disposal work n. artık yok etme işleri
waste storage n. artık malzeme depolama
waste heat utilization n. artık ısının değerlendirilmesi
waste material n. artık malzeme
limit values for waste water discharges n. atıksu boşaltımı sınır değerleri
waste area n. artık malzeme dökme yeri
waste utilization plant n. atık değerlendirme fabrikası
waste water n. artık su
waste emission heating n. atık emisyon ısıtması
disposal of waste n. atıkların giderilmesi
waste product n. atık madde
waste material n. atık madde
waste water systems n. atık su sistemleri
waste matter n. atık madde
waste water processing n. atık su işlenmesi
waste heat boiler n. atık ısı kazanı
waste water discharge connections n. atık su tahliye bağlantıları
waste gasanalysis n. atık gaz çözümlemesi
gold waste n. altın döküntüsü
packaging waste n. ambalaj atığı
waste concrete n. artık beton
waste storage n. artık biriktirme
waste energy n. artık enerji
waste gas n. artık gaz
waste heat n. artık ısı
waste wood n. artık kereste
waste storage n. artık malzeme biriktirme
waste pipe n. atık borusu
waste steam n. atık buhar
waste-steam pipe n. atık buhar hattı
waste iye n. atık çözelti
waste solution n. atık çözelti
waste lye n. atık çözelti
waste metal n. atık demir
waste gas n. atık gaz
waste development n. atık geliştirme
disposal of waste n. atık giderme
waste heat n. atık ısı
waste-heat oven n. atık ısı fırını
waste heat recovery n. atık ısı geri kazanımı
waste-heat recovery n. atık ısı geri kazanımı
waste heat steam turbine n. atık ısı türbini
waste heat recovery n. atık ısıdan yararlanma
waste heat drier n. atık ısılı kurutucu
waste receiving facility n. atık kabul tesisi
waste papers n. atık kağıtlar
waste water treament n. atık su arıtımı
waste water purification plant n. atık su arıtma tesisi
waste pipe n. atık su borusu
waste water clarification n. atık su durultumu
waste-water tank n. atık su tankı
waste trap n. atık tutucu
waste product n. atık ürün
waste oil n. atık yağ
waste-disposal plant n. atık yok etme tesisi
waste management n. atık yönetimi
waste gas heater n. atıkgazlı ısıtıcı
waste utilization n. atıkları değerlendirme
waste water n. atıksu
waste batteries n. atıl pil
waste heat boiler n. baca gazlarıyla çalışan kazan
supply and waste lines n. besleme ve atık hatları
waste gas n. baca gazı
waste casting n. boşa giden döküm
waste pipe n. boşaltma borusu
waste area n. boşaltma yeri
glass waste n. cam hurdası
cemented waste fill n. çimentolu pasa
waste product n. çöp
waste outlet n. dışarıya boşaltma
iron waste n. demir hurdası
waste utilization plant n. çöp değerlendirme fabrikası
waste-disposal unit n. çöp yok etme ünitesi
waste trap n. çöp tutucu
waste-disposal unit n. çöp öğütücü
silk waste n. deşe ipek
waste steam pipe n. çürük buhar hattı
waste material n. çöp
waste energy sources n. çöp enerjisi kaynakları
waste steam n. çürük buhar
waste-disposal unit n. çöp değirmeni
waste matter n. çöp
waste collection vehicle n. çöp/atık toplama taşıtı/aracı
waste gas n. çürük gaz
waste casting n. döküntülerden döküm
waste product n. döküntü
waste material n. döküntü
waste concrete n. döküntü beton
waste matter n. döküntü
comber waste n. döküntü
indirect waste pipe n. dolaylı kirlisu borusu
waste outlet n. dipsavak
waste outlet n. dipsavaklar
waste collection station n. emiş dolabı
waste fittings for sinks n. eviye sifonları
photographic processing waste n. fotoğraf banyosu atığı
domestic waste n. evsel atık
household waste collection n. evsel atıkların toplanması
domestic waste n. evsel atıksu
paper sacks for household waste collection n. evsel atıkların toplanması için kağıt torbalar
waste silk n. floret ipeği
backwash waste sump n. geri yıkama atık çukuru
animal waste n. hayvan atığı
waste instruction n. hiçbir şey yapmama komutu
waste metal n. hurda demir
silk waste n. hurda ipek
animal waste n. hayvansal artık
waste activated sludge n. ham etkin lağım çamuru
waste instruction n. harcama komutu
waste wire n. ıskarta tel
radioactive waste n. ışınetkin artık
waste glass n. ıskarta cam
waste product n. ıskarta ürün
waste product n. ıskarta
distillery waste water n. içki fabrikası atık suyu
waste casting n. israf döküm
process waste n. işleyim atıkları
arranging of drainage and waste n. kanalizasyon ve atıkların tanzimi
solid waste burner n. katı atık yakma makinesi
boiler waste heat n. kazan atık ısısı
solid waste compactor n. katı atık sıkıştırma makinesi
method for shake extraction of solid waste with water n. katı atıkların su ile çalkalanarak ekstraksiyon yöntemi
solid waste compacting machine n. katı atık sıkıştırma makinesi
waste pipe n. kirli su borusu
cotton waste n. kırpıntı pamuk
solid waste disposal n. katı atıkları yok etme
solid waste disposal n. katı atık uzaklaştırma
waste wood n. kereste hurdası
waste lye n. kullanılmış çözelti
waste water n. kullanılmış su
cloth waste n. kumaş telefi
waste iye n. kullanılmış çözelti
waste oil n. kullanılmış yağ
waste steam n. kullanılmış buhar
lavatory waste pipe n. lavabo kirlisu borusu
metabolic waste n. metabolik artık
grinding waste n. öğütme döküntüsü
waste mold n. ölü kalıp
waste fill n. pasa dolgu
waste water treatment n. pis su temizlenmesi
plastic waste n. plastik atık
waste water n. pis su
waste water piping n. pis su boru tesisatı
waste stack n. pissu kolonu
waste-water tank n. pis su tankı
waste pipe n. pissu borusu
waste face n. pasa aynası
waste trap n. pissu sifonu
waste pipe n. pis su borusu
waste vent n. pissu havalık kolonu
radioactive waste n. radyoaktif artık
stationary waste container n. sabit atık kabı
refinery waste n. rafineri atığı
radioactive waste n. radyoaktif atık
process waste n. proses atığı
industrial waste water n. sanayi atık suyu
mobile waste containers n. seyyar çöp kapları
mobile waste container n. seyyar çöp kabı
liquid waste n. sıvı atık
waste silk n. şap ipeği
raising waste n. şardon döküntüsü
toilet waste n. tuvalet atığı
waste channel n. tahliye kanalı
toilet waste retention system n. tuvalet atığı alıkoyma sistemi
hazardous waste station n. tehlikeli atık istasyonu
raising waste n. tüylendirme telefi
hazardous waste n. tehlikeli atık
comber waste n. tarakaltı
waste ditch n. uç tahliyesi
yarn waste n. üstüpü
cotton waste n. üstüpü
waste product n. yan ürün
waste heat n. yararlanılmayan ısı
waste oil n. yanık yağ
the waste gate valve n. yön değiştirme supapu
food waste disposer n. yiyecek atığı öğütme makinesi
bulky waste n. yığma döküntü
food waste disposer n. yiyecek artığı öğütücüsü
bulky waste n. yığma atık
Computer
e-waste n. e-atık
waste instruction n. harcama komutu
waste instruction n. hiçbir şey yapmama komutu
Textile
waste steam n. atık buhar
waste steam n. çürük buhar
comber waste n. döküntü
waste silk n. floret ipeği
cloth waste n. fire
yarn waste n. iplik artıkları
yarn waste n. iplik çöpü