waste - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

waste

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "waste" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 95 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
waste v. israf etmek
waste v. boşa harcamak
waste n. telef
waste n. sarfiyat
waste n. israf
waste n. atık
General
waste v. aşınmak
waste v. israf etmek
waste v. boşa geçirmek
waste v. saçıp savurmak
waste v. heder etmek
waste v. öldürmek
waste v. harcamak
waste v. tüketmek
waste v. aşındırmak
waste v. harap etmek
waste v. heba etmek
waste v. çarçur etmek
waste v. iyi kullanmamak
waste v. tükenmek
waste v. telef etmek
waste v. har vurup harman savurmak
waste v. viraneye çevirmek
waste v. kaybetmek
waste v. havaya savurmak
waste v. ziyan etmek
waste v. boşa harcamak
waste n. atık
waste n. ziyan
waste n. ıssız yer
waste n. savurma
waste n. döküntü
waste n. çarçur
waste n. beyaban
waste n. çöp
waste n. ekilmemiş toprak
waste n. boş ve işlenmemiş arazi
waste n. çöl
waste n. atıklar
waste n. harabe
waste n. israf
waste n. çer çöp
waste n. metruk arazi
waste n. savurganlık
waste n. ziyan etme
waste n. artık madde
waste n. yıkım
waste n. virane
waste n. boş arazi
waste n. heder etme
waste n. boşa harcama
waste n. heba
waste n. heder
waste n. kullanılmayan arazi
waste adj. boş
waste adj. ıskarta
waste adj. atılacak (kağıt)
waste adj. kıraç
waste adj. sıkıcı
waste adj. hurda
waste adj. artık
waste adj. harap
waste adj. çorak
waste adj. boşa harcanan
waste adj. fire
waste adj. ıssız
waste adj. hali
waste adj. viran
waste adj. işe yaramaz
waste adj. kullanılmış
waste adj. ekilmemiş
waste adj. kasvetli
Trade/Economic
waste kayıp
waste kırpıntı
waste hurda
waste ziyan
waste fire
waste israf
waste iktisadi bir gelir getirmeyen harcama
waste ıskarta
Technical
waste pasa
waste fire
waste çöp
waste ıskarta
waste telef
waste artık
waste ziyan olan
waste israf
waste atık madde
waste telef olma
waste boşa giden
waste döküntü
Textile
waste kendir deşesi
Food Engineering
waste atık
Environment
waste atık

Bedeutungen, die der Begriff "waste" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
waste bin n. çöp sepeti
waste water n. atık su
General
collect waste v. atık toplamak
go to waste v. ziyan olmak
go to waste v. boşa gitmek
go to waste v. israf olmak
go to waste v. heder olmak
lay waste v. yakıp yıkmak
lay waste v. tahrip etmek
lay waste v. harap etmek
lay waste to v. yakıp yıkmak
lay waste to v. yerle bir etmek
leave waste v. atık bırakmak
make someone waste time v. zaman kaybettirmek
not waste water v. suyu boşa harcamamak
run to waste v. ziyan olmak
run to waste v. israf olmak
store waste v. atık depolamak
utilise waste v. atık değerlendirmek
utilize waste v. atık değerlendirmek
waste away v. ağır ağır azalmak
waste away v. eriyip bitmek (hastalıktan/açlıktan)
waste away v. yıpranmak
waste away v. cılızlaşmak
waste away v. har vurup harman savurmak
waste away v. tükenmek
waste away v. erimek
waste away v. aşınmak
waste away v. iğne ipliğe dönmek
waste energy v. enerjiyi boşa harcamak
waste money v. parasını boşa harcamak
waste money v. parayı denize atmak
waste one’s money v. parasını israf etmek
waste one’s talents v. yeteneklerini boşa harcamak
waste one's breath v. nefesini boşuna tüketmek
waste one's breath v. boşuna nefes tüketmek
waste one's breath v. nefes tüketmek
waste one's breath v. çene yormak
waste one's energy v. enerjisini boşa harcamak
waste one's life v. ömrü yemek
waste one's skills v. yeteneklerini boşa harcamak
waste one's time v. abesle uğraşmak
waste one's time v. zamanını çalmak
waste one's time v. abesle iştigal etmek
waste one's time and effort v. boşa uğraşmak
waste one's youth v. gençliğini boşa harcamak
waste one's youth v. gençliğini harcamak
waste one's youth v. gençliğini heba etmek
waste smb's time v. oyalamak
waste somebody's time v. oyalamak
waste the chances v. fırsatları cömertçe harcamak
waste the time v. zamanı boşa harcamak
waste time v. siftinmek
waste time v. zaman harcamak
waste time v. oyalanmak
waste time v. vakit harcamak
waste time v. boşa vakit harcamak
waste time in vain v. boşa zaman harcamak
waste time in vain v. gereksiz yere zaman harcamak
a great waste of time n. büyük zaman kaybı
animal waste n. hayvansal artık
animal waste n. hayvansal atık
atomic waste n. nükleer atıklar
body waste n. vücut dışkısı
comber waste n. tarak döküntüsü
cork waste n. şişe mantarı atığı
cotton waste n. kıtık
distillery waste water n. içki fabrikası atık suyu
domestic solid waste n. evsel katı atık
domestic waste n. evsel atık
effluent waste water n. artık su
environmental waste n. çevresel atık
flagrant waste of resources n. kaynakların fütursuzca/göz göre göre/alenen harcanması/heba edilmesi
food waste n. yiyecek artığı
food waste disposal n. çöp öğütücüsü
food waste disposal n. çöp öğütücü
food waste disposer n. çöp öğütücüsü
food waste disposer n. çöp öğütücü
harmful waste n. zararlı atık
hazardous waste n. zararlı atık
hazardous waste management industry n. tehlikeli atık yönetimi endüstrisi
hazardous waste sites n. tehlikeli atık alanları
hazardous waste storage n. vahşi depolama
household waste water n. evsel atıksu
industrial waste n. endüstriyel atıklar
integrated waste n. entegre atık
kitchen waste n. mutfak atıkları
kitchen waste n. ıslak çöp
laying waste n. tahrip etme
liquid waste n. sıvı atık
low-level radioactive waste n. düşük seviyeli radyoaktif atık
low-level waste n. düşük seviyeli radyoaktif atık
medical waste n. tıbbi atık
medical waste disposal n. tıbbi atık kontrolü
municipal waste n. şehir çöpü
nonhazardous waste n. zehirsiz atık
nuclear waste n. nükleer artık
nuclear waste n. nükleer atık
package waste n. paket halinde atık
packaging waste n. ambalaj atığı
poisonous waste n. zehirli atık
radioactive waste disposal n. radyoaktif atıkların yok edilmesi
recyclable waste n. geri dönüşebilir atık
recyclable waste n. geri dönüştürebilir atık
refinery waste n. rafineri atığı
reuse of waste n. artıkların yeniden kullanılması
skin waste n. deri kırpıntısı
space waste n. uzay çöplüğü
waste basket n. çöp sepeti
waste basket n. çöp kutusu
waste bin n. çöp kutusu
waste burial n. atık gömme
waste car n. pert otomobil
waste car n. ıskarta (otomobil)
waste car n. pert araç
waste cleaning n. atık temizleme
waste collection n. atık toplama
waste collection vehicle n. çöp toplama kamyonu
waste collection vehicle n. çöp kamyonu
waste collection vehicle n. çöp toplama aracı
waste collector n. hurdacı
waste collector n. eskici
waste collector n. atık toplama görevlisi
waste composition n. atık yapısı
waste container n. çöp kutusu
waste container n. çöp tenekesi
waste disposal n. çöp boşaltılması
waste disposal n. atıkların yokedilmesi
waste disposal unit n. çöp öğütme makinesi
waste disposal unit n. çöp öğütücüsü
waste electrical and electronic equipment n. atık elektrikli ve elektronik cihazlar
waste energy n. artık enerji
waste garbage n. atık çöp
waste generation n. atık çıkarma
waste material n. çöp
waste minimization n. çöp azaltma
waste of battery n. pil israfı
waste of effort n. çabanın boşa çıkması
waste of effort n. çabanın heba olması
waste of factories n. fabrika atıkları
waste of money n. gereksiz harcama
waste of money n. paranın israf edilmesi
waste of money n. para israfı
waste of talent n. kabiliyetin ziyan edilmesi
waste of talent n. kabiliyet israfı
waste of talent n. kabiliyet ziyanı
waste of talent n. yetenek israfı
waste of time n. zaman kaybı
waste of time n. vakit kaybı
waste of water n. su israfi
waste oils n. artık yağlar
waste output n. atık ürün/çıktı
waste paper n. atık kağıt
waste paper n. kağıt çöpü
waste paper basket n. çöp sepeti
waste parsing n. atık ayrıştırma
waste picker n. eskici
waste pipe n. lağım borusu
waste pipe n. pissu borusu
waste product n. ıskarta
waste product n. atık
waste product n. yan ürün
waste recycling n. atık dönüştürme
waste treatment n. atık arıtma
waste utilisation n. atık değerlendirme
waste utilization n. atıkları değerlendirme
waste utilization n. atık değerlendirme
waste water n. atıksu
waste water treatment facility n. atıksu arıtma tesisi
waste water treatment system n. atık su arıtma sistemi
waste-paper basket n. çöp sepeti
waste free adj. artıksız
waste free adj. atıksız
waste free adj. temiz
a complete waste tam bir kayıp
Phrases
there's no time to waste harcanacak zaman yok
Proverb
great haste makes great waste acele işe şeytan karışır
haste makes waste acele giden ecele gider
haste makes waste acele işe şeytan karışır
more haste more waste acele işe şeytan karışır
waste not want not sakla samanı gelir zamanı
Colloquial
lay waste harabeye çevirmek
lay waste yerle bir etmek
lay waste yakıp yıkmak
such a waste ne israf ama
Idioms
go to waste ziyan olmak
go to waste çöpe atmak
go to waste çöpe gitmek
go to waste heba olmak
lay to waste yerle bir etmek
lay to waste yakıp yıkmak
lay waste to yerle bir etmek
lay waste to yakıp yıkmak
waste no time in doing something hemen/hiç vakit kaybetmeden (bir işe girişmek)
waste of space yer israfı
waste of space işe yaramaz
waste one's breath nefesini tüketmek
Speaking
a sheer waste of time bu vakit kaybetmekten başka bir şey değil
don't waste electricity elektriği lüzumsuz yere kullanmayın
don't waste my time zamanımı boşa harcama
don't waste your breath (boşuna) nefesini tüketme
don't waste your breath nefesini boşa harcama
don't waste your talent yeteneğini ziyan etme
don't waste your time zamanını boşa harcama
I don't wanna waste your time zamanını boşa harcamak istemiyorum
I don't have time to waste with you seninle uğraşamam
i don't have time to waste boşa harcayacak zamanım yok
it was all a waste of time bu tamamen bir vakit kaybıydı
let's not waste resources kaynak israf etmeyelim
what a waste of money! ne müsriflik!
what a waste of money! ne israf!
why waste more time? neden daha fazla vakit kaybedelim ki?
Slang
waste of human sperm döl israfı
waste of sperm döl israfı
waste one's time serserilik etmek
waste one's time aylaklık etmek
waste one's time aylakça zaman harcamak
waste one's time boş boş gezinmek
waste someone birini öldürmek
waste someone birini harcamak
waste time boşa vakit harcamak
waste time boşa zaman harcamak
Trade/Economic
amount of waste atık miktarı
industrial waste endüstriyel atıksu
industrial waste endüstriyel atık
industrial waste endüstriyel döküntü
industrial waste gas endüstriyel atık gaz
industrial waste water endüstriyel atıksu
industrial waste water sanayi atık suyu
packaging waste ambalaj atığı
rate of waste fire oranı
solid waste katı atıklar
solid waste amount katı atık miktarı
waste amount atık miktarı
waste book günlük defter
waste book el defteri
waste book karalama defteri
waste book müsvedde defteri
waste exchange system atık borsası sistemi
waste matter ıskarta edilen mallar
waste of resources kaynakların kötüye kullanımı
waste of resources kaynak israfı
waste paper atılacak kağıt
waste product ıskarta ürün
waste product yan ürün
waste recycling exchange atık dönüşüm borsası
Law
double waste ikinci bir zarar
double waste ikinci zarar
double waste çifte zarar
impeachment of waste bir gayrimenkulu koruma zorunluğu
impeachment of waste (kiracıyı) maddi hasar yüzünden sorumlu tutma
impeachment of waste gayrimenkul üzerinde meydana gelen hasardan dolayı kiracıyı suçlama
passive waste kiracının ihmal nedeniyle kiralanan mülke zarar vermesi
permissive waste kiracının kiraladığı mülke ihmal sonucu olarak verdiği zarar
regulation on excavation, construction, ruin waste control hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği
regulation on packaging waste control ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği
Politics
dumping of waste at sea atıkların denize verilmesi
hazardous waste tehlikeli atık
municipal waste kentsel atık
organic waste organik atık
recyclable waste geri kazanılabilir atık
safe disposal of non-recoverable waste and residues geri kazanımsız atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi
urban and industrial waste kentsel ve endüstriyel atıklar
waste public money halkın parası çarçur etmek
waste water treatment facility atık su arıtma tesisi
Institutes
environmental protection and packaging waste recovery and recycling foundation çevre koruma ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı (çevko)
environmental protection and packaging waste recovery and recycling trust çevre koruma ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı (çevko)
turkish foundation for waste reduction türkiye israfı önleme vakfı (tisva)
Tourism
waste collection and removal atık toplama ve imhası
Technical
animal waste hayvansal artık
animal waste hayvan atığı
arranging of drainage and waste kanalizasyon ve atıkların tanzimi
backwash waste sump geri yıkama atık çukuru
boiler waste heat kazan atık ısısı
bulky waste yığma döküntü
bulky waste yığma atık
cemented waste fill çimentolu pasa
cloth waste kumaş telefi
comber waste tarakaltı
comber waste döküntü
cotton waste üstüpü
cotton waste kırpıntı pamuk
discharge of waste water atık suyun boşaltılması
disposal of waste atıkların giderilmesi
disposal of waste atık giderme
distillery waste water içki fabrikası atık suyu
domestic waste evsel atık
domestic waste evsel atıksu
food waste disposer yiyecek artığı öğütücüsü
food waste disposer yiyecek atığı öğütme makinesi
glass waste cam hurdası
gold waste altın döküntüsü
grinding waste öğütme döküntüsü
hazardous waste tehlikeli atık
hazardous waste station tehlikeli atık istasyonu
household waste collection evsel atıkların toplanması
indirect waste pipe dolaylı kirlisu borusu
industrial waste water sanayi atık suyu
iron waste demir hurdası
lavatory waste pipe lavabo kirlisu borusu
limit values for waste water discharges atıksu boşaltımı sınır değerleri
liquid waste sıvı atık
metabolic waste metabolik artık
method for shake extraction of solid waste with water katı atıkların su ile çalkalanarak ekstraksiyon yöntemi
mobile waste container seyyar çöp kabı
mobile waste containers seyyar çöp kapları
packaging waste ambalaj atığı
paper sacks for household waste collection evsel atıkların toplanması için kağıt torbalar
photographic processing waste fotoğraf banyosu atığı
plastic waste plastik atık
process waste proses atığı
process waste işleyim atıkları
radioactive waste ışınetkin artık
radioactive waste radyoaktif atık
radioactive waste radyoaktif artık
raising waste şardon döküntüsü
raising waste tüylendirme telefi
refinery waste rafineri atığı
silk waste deşe ipek
silk waste hurda ipek
solid waste burner katı atık yakma makinesi
solid waste compacting machine katı atık sıkıştırma makinesi
solid waste compactor katı atık sıkıştırma makinesi
solid waste disposal katı atıkları yok etme
solid waste disposal katı atık uzaklaştırma
stationary waste container sabit atık kabı
supply and waste lines besleme ve atık hatları
the waste gate valve yön değiştirme supapu
toilet waste tuvalet atığı
toilet waste retention system tuvalet atığı alıkoyma sistemi
waste activated sludge ham etkin lağım çamuru
waste and clean water atık ve temiz su
waste area boşaltma yeri
waste area artık malzeme dökme yeri
waste batteries atıl pil
waste casting israf döküm
waste casting boşa giden döküm
waste casting döküntülerden döküm
waste channel tahliye kanalı
waste collection station emiş dolabı
waste collection vehicle çöp/atık toplama taşıtı/aracı
waste concrete artık beton
waste concrete döküntü beton
waste development atık geliştirme
waste ditch uç tahliyesi
waste emission heating atık emisyon ısıtması
waste energy artık enerji
waste energy sources çöp enerjisi kaynakları
waste face pasa aynası
waste fill pasa dolgu
waste fittings for sinks eviye sifonları
waste gas baca gazı
waste gas artık gaz
waste gas atık gaz
waste gas çürük gaz
waste gas heater atıkgazlı ısıtıcı
waste gasanalysis atık gaz çözümlemesi
waste glass ıskarta cam
waste heat yararlanılmayan ısı
waste heat atık ısı
waste heat artık ısı
waste heat boiler baca gazlarıyla çalışan kazan
waste heat boiler atık ısı kazanı
waste heat drier atık ısılı kurutucu
waste heat recovery atık ısı geri kazanımı
waste heat recovery atık ısıdan yararlanma
waste heat steam turbine atık ısı türbini
waste heat utilization artık ısının değerlendirilmesi
waste instruction harcama komutu
waste instruction hiçbir şey yapmama komutu
waste iye kullanılmış çözelti
waste iye atık çözelti
waste lye atık çözelti
waste lye kullanılmış çözelti
waste management atık yönetimi
waste material atık madde
waste material çöp
waste material döküntü
waste material artık malzeme
waste matter çöp
waste matter döküntü
waste matter atık madde
waste metal hurda demir
waste metal atık demir
waste mold ölü kalıp
waste oil kullanılmış yağ
waste oil yanık yağ
waste oil atık yağ
waste outlet dipsavak
waste outlet dipsavaklar
waste outlet dışarıya boşaltma
waste papers atık kağıtlar
waste pipe atık su borusu
waste pipe boşaltma borusu
waste pipe kirli su borusu
waste pipe pis su borusu
waste pipe atık borusu
waste pipe pissu borusu
waste product ıskarta ürün
waste product yan ürün
waste product atık madde
waste product atık ürün
waste product ıskarta
waste product çöp
waste product döküntü
waste receiving facility atık kabul tesisi
waste silk şap ipeği
waste silk floret ipeği
waste solution atık çözelti
waste stack pissu kolonu
waste steam çürük buhar
waste steam atık buhar
waste steam kullanılmış buhar
waste steam pipe çürük buhar hattı
waste storage artık malzeme biriktirme
waste storage artık malzeme depolama
waste storage artık biriktirme
waste trap çöp tutucu
waste trap atık tutucu
waste trap pissu sifonu
waste utilization atıkları değerlendirme
waste utilization plant atık değerlendirme fabrikası
waste utilization plant çöp değerlendirme fabrikası
waste vent pissu havalık kolonu
waste water atıksu
waste water kullanılmış su
waste water pis su
waste water artık su
waste water clarification atık su durultumu
waste water discharge connections atık su tahliye bağlantıları
waste water piping pis su boru tesisatı
waste water processing atık su işlenmesi
waste water purification plant atık su arıtma tesisi
waste water systems atık su sistemleri
waste water treament atık su arıtımı
waste water treatment pis su temizlenmesi
waste wire ıskarta tel
waste wood artık kereste
waste wood kereste hurdası
waste-disposal plant atık yok etme tesisi
waste-disposal unit çöp yok etme ünitesi
waste-disposal unit çöp öğütücü
waste-disposal unit çöp değirmeni
waste-disposal work artık yok etme işleri
waste-heat ducts atık ısı kanalları
waste-heat oven atık ısı fırını
waste-heat recovery atık ısı geri kazanımı
waste-steam pipe atık buhar hattı
waste-water tank pis su tankı
waste-water tank atık su tankı
yarn waste üstüpü
Computer
e-waste e-atık
waste instruction hiçbir şey yapmama komutu
waste instruction harcama komutu
Textile
cloth waste kumaş telefi
cloth waste fire
cloth waste kumaş artığı
comber waste döküntü
comber waste tarakaltı
cotton waste pamuk artığı
cut-and-sew textile waste kumaş kesim atığı
cut-and-sew waste kumaş kesim atığı
raising waste tüylendirme telefi
raising waste şardon döküntüsü
waste silk şap ipeği
waste silk floret ipeği
waste steam kullanılmış buhar
waste steam çürük buhar
waste steam atık buhar
yarn waste iplik çöpü
yarn waste iplik artıkları
Construction
building waste inşaat atığı
construction waste inşaat atığı
waste fittings atık bağlantı parçaları
waste outlet atık tahliye ağzı
waste water management atık su yönetimi
Automotive
waste gate tahliye kapağı
waste gate actuator tahliye kapağı kumandası
waste gate valve sıkıştırma basıncı kontrol valfi
Marine
aquacultural waste treatment facilities su ürünleri atık değerlendirme tesisleri
bulkhead for waste disposal atık boşaltımı için kıyı perdesi
ocean disposal of radioactive waste radyoaktif atıkların okyanusa dökülmesi
radioactive waste disposal into the sea denize radyoaktif atık boşaltılması
waste disposal facilities artık boşaltım tesisleri
waste oil atık petrol
waste oil disposal facilities atık petrol boşaltım tesisleri
waste oil treatment atık petrol arıtması
waste water treatment atık su arıtması
waste way tahliye
Mining
sulphide bearing waste sülfit içeren atık
waste fill artık dolgusu
Medical
clinical waste tıbbi atık
european waste catalogue avrupa atık kataloğu
healthcare waste tıbbi atık
medical waste tıbbi atık
medical waste container tıbbi atık kovası
medical waste disposal tıbbi atık imhası
medical waste disposal tıbbi atık boşaltımı
special waste özel atık
waste water treatment plant atık su işleme ünitesi