işe yaramaz - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

işe yaramazBedeutungen von dem Begriff "işe yaramaz" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 38 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
işe yaramaz useless adj.
General
işe yaramaz reject n.
işe yaramaz idle adj.
işe yaramaz unhelpful adj.
işe yaramaz aidless adj.
işe yaramaz dud adj.
işe yaramaz of no avail adj.
işe yaramaz no-good adj.
işe yaramaz good for nothing adj.
işe yaramaz of no use adj.
işe yaramaz waste adj.
işe yaramaz cheesy adj.
işe yaramaz otiose adj.
işe yaramaz null adj.
işe yaramaz played out adj.
işe yaramaz weedy adj.
işe yaramaz worthless adj.
işe yaramaz half-assed adj.
işe yaramaz offcast adj.
işe yaramaz poxy adj.
işe yaramaz obsolete adj.
işe yaramaz non-effective adj.
işe yaramaz noneffective adj.
işe yaramaz fiddling adj.
işe yaramaz trifling adj.
işe yaramaz good-for-nothing adj.
işe yaramaz out adj.
işe yaramaz unserviceable adj.
işe yaramaz refuse adj.
işe yaramaz unfit adj.
Idioms
işe yaramaz waste of space
işe yaramaz a nasty piece of work
Speaking
işe yaramaz not any good
işe yaramaz no good
Slang
işe yaramaz schwill
Technical
işe yaramaz impractical
British Slang
işe yaramaz all to pot
işe yaramaz all to cock

Bedeutungen, die der Begriff "işe yaramaz" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 56 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
bir şeyin işe yaramaz olduğuna karar vermek write something off v.
birinin işe yaramaz olduğuna karar vermek write someone off v.
işe yaramaz hale getirmek unfit v.
işe yaramaz olmak be through v.
işe yaramaz şeyleri çıkarmak crap out v.
kendini işe yaramaz hissetmek feel useless v.
bunalımda ve çöküntüde olduğundan işe yaramaz kimse basket case n.
işe yaramaz adam louse n.
işe yaramaz adam wastrel n.
işe yaramaz bayt garbage byte n.
işe yaramaz hastabakıcı gamp n.
işe yaramaz kimse never-do-well n.
işe yaramaz kimse non-effective n.
işe yaramaz kimse basket case n.
işe yaramaz kimse lemon n.
işe yaramaz kimse wastrel n.
işe yaramaz kimse dud n.
işe yaramaz kimse loon n.
işe yaramaz kişi wally n.
işe yaramaz şey rubbish n.
işe yaramaz şey dud n.
işe yaramaz şey trash n.
işe yaramaz şey garbage n.
yaşlı ve işe yaramaz at jade n.
bir işe yaramaz good-for-nothing adj.
çok kullanılmaktan işe yaramaz duruma gelmiş worn-out adj.
hiçbir işe yaramaz fit for nothing adj.
hiçbir işe yaramaz good-for-nothing adj.
Colloquial
hiçbir işe yaramaz fit for nothing
işe yaramaz kimse değersiz kimse a dead duck
yağcılık bir işe yaramaz/bana sökmez flattery will get you nowhere
Idioms
bir grubun işe yaramaz üyesi dead wood
bir işe yaramaz not amount to much
bir işe yaramaz good for nothing
işe yaramaz olandan kurtulmak cut the deadwood out
işe yaramaz olmak be no good to man or beast
işe yaramaz olmak be no use to man or beast
işe yaramaz şey nothing burger
kendini işe yaramaz hissetmek feel like a penny waiting for change
Speaking
ama bu işe yaramaz but that won't help
bende işe yaramaz o that would not work on me
bu asla çalışmaz/işe yaramaz It'll never fly
eskisi kadar işe yaramaz it has seen better days
Slang
bu fikir işe yaramaz that dog won't hunt
işe yaramaz boş adam bodger
işe yaramaz kimse scally
işe yaramaz serseri punk ass
işe yaramaz tip fuckdog
işe yaramaz tip crow bait
işe yaramaz/kalitesiz mal/eşya sorry-ass
Computer
geçersiz/işe yaramaz/garanti kapsamında iade edilmiş/ıskartaya ayrılmış ürün dead on arrival
işe yaramaz bayt garbage byte
Marine
acemi ya da işe yaramaz denizci waister
gemide işe yaramaz kişi landlubber
Archaic
işe yaramaz kimse lown
British Slang
bir işe yaramaz cruddy