null - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

null

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "null" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 29 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
null adj. hükümsüz
General
null n. boşluk
null n. butlan
null n. sıfır
null adj. geçersiz
null adj. kukla
null adj. değersiz
null adj. işe yaramaz
null adj. battal
null adj. boş
null adj. hiç
null adj. değeri olmayan
null adj. önemsiz
Trade/Economic
null geçerli olmayan
null hükümsüz
null battal
Law
null hükümsüz
null batıl
Technical
null sıfırlama sistemi
null sıfırlama
Computer
null boş
null anlamsız
null kukla
null onaltılı sayı sisteminde sıfır
null değersiz
null on altılı sayı sisteminde sıfır
null sıfır
Telecom
null geçersiz
null boş

Bedeutungen von dem Begriff "null" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 1 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Computer
null nil

Bedeutungen, die der Begriff "null" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 131 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
declare null and void v. geçersiz saymak
declare null and void v. maluliyet beyan etmek
aleph null n. alef sıfır
null clause n. geçersiz hüküm
null modem n. kukla modem
null point n. sıfır noktası
null result n. hükümsüz/geçersiz sonuç
null and void adj. geçerli olmayan
null and void adj. hükümsüz
null and void adj. bağlayıcı olmayan
null and void adj. geçersiz
Trade/Economic
declare null and void geçersiz saymak
null and void yasal bir hükmü bulunmayan
null and void geçersiz
null and void gayri muteber
null and void hükümsüz
null hypothesis boş hipotez
null hypothesis boş hipotez
null hypothesis bir istatistiğin değerinin önceden belirlenen bir değere eşit olduğu önerisinin test edilmesi
to declare null and void hükümsüz ilan etmek
Law
be declared null and void yok hükmünde sayılmak
null and void hükümsüz
null and void geçersiz
null and void geçerli olmayan
null and void gayrımuteber
null and void batıl
null and void hükümsüz
null and void kesin hükümsüz
null and void keenlemyekun
Politics
null and void vote geçersiz oy
voting papers null and void geçersiz ve boş oy pusulası
Technical
null balance sıfırlama dengesi
null balance bridge sıfır dengeli köprü
null character onaltılı sistemde sıfır
null character onaltılı sayı sisteminde sıfır
null character değersiz karakter
null circle sıfır dairesi
null cycle değersiz çevrim
null detector boş detektör
null detector boş durum saptayıcı
null file boş kütük
null file boş dosya
null instruction boş işlem komutu
null instrument sıfır göstergesi
null measurement sıfırlamalı ölçme
null method of measurement sıfır yöntemi
null method of measurement sıfırlamalı ölçüm yöntemi
null modem modemsi aygıt
null packet boş paket
null string boş katar
null suppression değersiz karakter bastırma
null-balance amplifier sıfır akımlı amplifikatör
two-null iki-sıfır
Computer
not null null değil
not null değersiz değil
not null boş değil
null balance sıfırlama dengesi
null character boş karakter
null character değersiz karakter
null character sıfır
null cycle değersiz çevrim
null detector boş durum saptayıcı
null detector boş detektör
null error boşluk hatası
null file boş kütük
null file boş dosya
null filter boş süzgeç
null indicator sıfır göstergesi
null instruction boş işlem komutu
null line boş satır
null macro boş makro
null measurement sıfırlamalı ölçme
null method of measurement sıfırlama ölçüm yöntemi
null method of measurement sıfırlamalı ölçüm yöntemi
null modem kukla modem
null name boş ad
null object boş nesne
null packet boş paket
null point sıfır noktası
null pointer boş işaretçisi
null selector boş seçici
null set boş küme
null sid boş sıd
null string boş dizilim
null string boş dizgi
null string boş katar
null suppression değersiz karakter bastırma
null value boş değer
Informatics
null balance sıfırlama dengesi
null character boş karakter
null detector var-yok algılayıcı
null hypothesis boş hipotez
null modem kukla modem
null object boş nesne
null point sıfır noktası
null record boş tutanak
null set boş küme
null string boş dizgi
Telecom
spectral null kullanılmayan spektrum
Electric
null indicator sıfır göstergesi
null method sıfır yöntemi
Aeronautic
aural null işitme sıfırı
electrical null elektriksel sıfır
electrical null position elektriksel sıfır konumu
Medical
null hypothesis farksızlık hipotezi
Psychology
null hypothesis sıfır hipotezi
Math
aleph null alef sıfır
aleph-null alef sıfır
left null space sol sıfır uzayı
null 2-type submanifolds sıfırlı 2-tipinden alt manifoldlar
null hypothesis sıfır hipotez
null hypothesis significance test sıfır hipotez önem testi
null matrix boş matris
null matrix boş dizey
null matrix sıfır matrisi
null sequence sıfır dizisi
null set boş küme
null space sıfır uzayı
null space hiçlik uzayı
null vector sıfır yöneyi
null vector sıfır vektörü
right null space sağ sıfır uzayı
Statistics
non-null hypothesis sıfır olmayan hipotez
null hypothesis sıfır hipotezi
null hypothesis farksızlık hipotezi
null hypothesis sıfır önsavı
null recurrent state etkisiz geri dönülen durum
Chemistry
null valent sıfır değerli
Linguistics
null subject gizli özne
Military
null hunting sıfır arama
null seeker sıfır arayıcı