geçersiz - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

geçersizBedeutungen von dem Begriff "geçersiz" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 36 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
geçersiz void adj.
geçersiz invalid adj.
General
geçersiz full of holes adj.
geçersiz defunct adj.
geçersiz null and void adj.
geçersiz off adj.
geçersiz inoperative adj.
geçersiz unpractised adj.
geçersiz unpracticed adj.
geçersiz inefficacious adj.
geçersiz non-effective adj.
geçersiz unsound adj.
geçersiz null adj.
geçersiz bad adj.
geçersiz outdated adj.
geçersiz invalid adj.
geçersiz ineffective adj.
geçersiz no-account adj.
geçersiz nude adj.
geçersiz dud adj.
geçersiz paper adj.
geçersiz out of use adj.
geçersiz statute barred adj.
Informal
geçersiz be toast
Trade/Economic
geçersiz null and void
Law
geçersiz inoperative
geçersiz null and void
geçersiz void
geçersiz invalid
Technical
geçersiz cancel
geçersiz void
geçersiz invalid
Computer
geçersiz illegal
geçersiz nulls on/off
Telecom
geçersiz null
geçersiz void

Bedeutungen, die der Begriff "geçersiz" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 293 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
geçersiz kılmak invalidate v.
General
emri geçersiz saymak countermand v.
eskisini geçersiz kılmak override v.
geçersiz hale getirmek make invalid v.
geçersiz ifade etmek declare void v.
geçersiz ilan etmek discredit v.
geçersiz kılmak cancel v.
geçersiz kılmak render invalid v.
geçersiz kılmak disable v.
geçersiz kılmak vitiate v.
geçersiz kılmak override v.
geçersiz kılmak void v.
geçersiz kılmak overrule v.
geçersiz olmak become invalid v.
geçersiz olmak become void v.
geçersiz olmak be void v.
geçersiz sayılmak be deemed invalid v.
geçersiz sayılmak be consider invalid v.
geçersiz sayılmak be regarded as invalid v.
geçersiz saymak declare null and void v.
sözleşmeyi geçersiz kılmak invalidate a contract v.
yeni bir emirle öncekini geçersiz kılmak countermand v.
yetkisini kullanarak başkasının kararını geçersiz kılmak override v.
yetkisini kullanarak başkasının kararını geçersiz kılmak overrule v.
geçersiz hale getirme hebetation n.
geçersiz hamle invalid move n.
geçersiz hareket invalid move n.
geçersiz hesap numarası invalid account number n.
geçersiz hüküm null clause n.
geçersiz hüküm void provision n.
geçersiz işlem invalid transaction n.
geçersiz jeton invalid token n.
geçersiz kılan nullifier n.
geçersiz kılan nullificator n.
geçersiz kılınması quashing n.
geçersiz kılma cancellation n.
geçersiz kılma override n.
geçersiz kılma infirmation n.
geçersiz kılma invalidating n.
geçersiz kılma cancelation n.
geçersiz kılma nullification n.
geçersiz kod invalid code n.
geçersiz para invalid money n.
geçersiz sayma disallowance n.
geçersiz yasa dead letter n.
hükümsüz/geçersiz sonuç null result n.
önceki emri geçersiz kılan emir countermand n.
yasal bakımdan tümden geçersiz olma absolute nullity n.
geçersiz kılan infirmative adj.
geçersiz kılınamaz noncancelable adj.
geçersiz kılınamaz noncancellable adj.
geçersiz kılınır infirmable adj.
geçersiz kılınmış disabled adj.
hukuken geçersiz legally invalid adj.
kanunen geçersiz informal adj.
geçersiz biçimde nudely adv.
geçersiz bir biçimde ineffectively adv.
geçersiz bir şekilde invalidly adv.
Phrasals
geçersiz kılınmak be done away with
Idioms
geçersiz belge not worth the paper it's printed on
geçersiz belge not worth the paper it's written on
Trade/Economic
anlaşmayı geçersiz sayma nullification of agreement
eksik veya geçersiz kayıt missing or invalid registry
esasa ilişkin açıdan geçersiz inaccurate in material respect
geçersiz çek stale check
geçersiz hesap inoperative account
geçersiz kılınmış rescinded
geçersiz kılma nullifying
geçersiz kılma invalidation
geçersiz kılma invalidate
geçersiz kılma recission
geçersiz kılma obliteration
geçersiz kılmak invalidate
geçersiz kılmak obliterate
geçersiz olacağı tarih expiry date
geçersiz sayılabilir voidable
geçersiz saymak declare null and void
geçersiz takip numarası invalid tracking number
Law
geçersiz anlaşma void agreement
geçersiz bırakma invalidation
geçersiz evlenme void marriage
geçersiz kılma invalidation
geçersiz kılma nullification
geçersiz kılmak render voidable
geçersiz kılmak invalid
geçersiz kılmak void
geçersiz kılmak invalidate
geçersiz sözleşme void agreement
geçersiz/hatalı olduğunu gösteren disconfirming
hukuken geçersiz evlilik meretricious union
kısmen geçersiz partially invalid
taraflarının iyi niyetle imzaladıkları ancak hukuken geçersiz olan evlilik putative marriage
tümüyle geçersiz wholly invalid
üçüncü şahıslara karşı geçersiz inoperative against third persons
Politics
bütünüyle geçersiz vanitas vanitatum
geçersiz kılmak disannual
geçersiz kılmak annul
geçersiz oy invalid vote
geçersiz oy invalid ballot paper
geçersiz oy null and void vote
geçersiz oy pusulası invalid ballot paper
geçersiz oylama defective ballot
geçersiz ve boş oy pusulası voting papers null and void
kendiliğinden geçersiz automatically void
ruhsat geçersiz sayılır the licence shall be deemed void
Technical
geçersiz damga invalid character
geçersiz değerlendirme invalid evaluation
geçersiz delgi invalid punch
geçersiz işlem illegal operation
geçersiz işlemler illegal operations
geçersiz karakter illegal character
geçersiz kılınmış invalidated
geçersiz kılınmış canceled
geçersiz kılınmış cancelled
geçersiz kılma cancellation
geçersiz kılmak overrule
geçersiz kılmak call of
geçersiz kod illegal code
geçersiz paylaşımlı bellek aralığı invalid shared memory range
geçersiz saymak disannul
Computer
ağdan geçersiz yanıt incorrect response from network
bellek konumuna geçersiz erişim invalid access to memory location
boşluklar geçerli/geçersiz nulls on/off
boşlukları geçerli veya geçersiz kılmak set nulls on/off
boşlukları geçerli/geçersiz kılmak set nulls on/off
geçersiz ad invalid name
geçersiz adres invalid address
geçersiz ağ invalid network
geçersiz ağ adı invalid network name
geçersiz ağ geçidi bad gateway
geçersiz akım invalid stream
geçersiz akış invalid stream
geçersiz alan invalid field
geçersiz anahtar invalid switch
geçersiz anahtar sözcük invalid keyword
geçersiz aralık invalid range
geçersiz atama invalid assignment
geçersiz ay invalid month
geçersiz aygıt invalid device
geçersiz aygıt isteği invalid device request
geçersiz aygıt tanıtıcı invalid device id
geçersiz bağlantı noktası numarası invalid port number
geçersiz bellek yapılandırması invalid memory configuration
geçersiz biçim invalid format
geçersiz birim invalid unit
geçersiz birleştirme alanı invalid merge field
geçersiz bölme invalid hyphenation
geçersiz cım türü invalid cimtype
geçersiz cimtype invalid cimtype
geçersiz çerçeve invalid frames
geçersiz çıkış hattı invalid output line
geçersiz çıkış tepsisi numarası invalid output tray number
geçersiz damga invalid character
geçersiz damga illegal character
geçersiz değer invalid value
geçersiz değer alama illegal assignment
geçersiz değer atama illegal assignment
geçersiz delgi invalid punch
geçersiz disk invalid disk
geçersiz dize invalid string
geçersiz dlcı invalid dlci
geçersiz dns invalid dns
geçersiz doı invalid doi
geçersiz dosya invalid file
geçersiz dosya adı bad file name
geçersiz dosya adı invalid file name
geçersiz dosya adı veya numarası bad file name or number
geçersiz dosya erişimi invalid file access
geçersiz dosya kipi bad file mode
geçersiz dosya modu bad file mode
geçersiz dosya tanıtıcı değeri invalid file handle
geçersiz dsn invalid dsn
geçersiz düzey invalid level
geçersiz etiket illegal tag
geçersiz etki alanı invalid domain
geçersiz eylem invalid verb
geçersiz girdi no invalid entryid
geçersiz giriş invalid input
geçersiz hedef bad destination
geçersiz hedef invalid target
geçersiz hedef dizini invalid destination directory
geçersiz hınf invalid hinf
geçersiz hızlandırma tablosu tutamağı invalid accelerator table handle
geçersiz içerik invalid context
geçersiz ileti invalid message
geçersiz istek invalid request
geçersiz istek bad request
geçersiz istemci invalid recipient
geçersiz işlem invalid operation
geçersiz işlem illegal operation
geçersiz işlemler illegal operations
geçersiz işlev invalid function
geçersiz işleyici invalid handle
geçersiz karakter illegal character
geçersiz kıl invalidate
geçersiz kıl override
geçersiz kılma değeri override value
geçersiz kılmak devreden çıkar disable
geçersiz kılmayı sıfırla reset override
geçersiz kil invalidate
geçersiz kimlik bilgileri invalid credentials
geçersiz kip invalid mode
geçersiz klasör invalid folder
geçersiz kod illegal code
geçersiz komut illegal instruction
geçersiz komut invalid command
geçersiz kullanıcı adı invalid user name
geçersiz kullanıcı adı invalid username
geçersiz kullanıcı adı veya şifre invalid username or password
geçersiz lbl dosya adı invalid lbl file name
geçersiz mod invalid mode
geçersiz neı invalid nei
geçersiz nesne invalid object
geçersiz nesne adı invalid object name
geçersiz nitelik invalid flavor
geçersiz numara invalid number
geçersiz opcode invalid opcode
geçersiz ortam invalid media
geçersiz ortam türü invalid media type
geçersiz oturum invalid session
geçersiz parametre invalid parameter
geçersiz parola incorrect password
geçersiz parola invalid password
geçersiz pr invalid pr
geçersiz ps invalid ps
geçersiz resim invalid picture
geçersiz rol invalid role
geçersiz saat invalid time
geçersiz satır invalid line
geçersiz sayfa invalid page
geçersiz seçenek invalid option
geçersiz seçenek bad option
geçersiz seçim invalid option
geçersiz seri no invalid serial#
geçersiz seri# invalid serial#
geçersiz sınıf invalid class
geçersiz sınıf dizini invalid class string
geçersiz simge invalid icon
geçersiz sorgu invalid query
geçersiz söz dizimi invalid syntax
geçersiz sözdizim illegal syntax
geçersiz sözdizimi invalid syntax
geçersiz spnı invalid spni
geçersiz stil invalid style
geçersiz sürücü invalid drive
geçersiz sürücü tanımı invalid drive specification
geçersiz sürücü tanıtımı invalid drive specification
geçersiz sürüm bad version
geçersiz süzgeç invalid filter
geçersiz tanıtıcı invalid handle
geçersiz tarih invalid date
geçersiz tarih ve saat invalid dates and times
geçersiz telefon numarası invalid phone number
geçersiz tss invalid tss
geçersiz tür invalid type
geçersiz url invalid url
geçersiz ürün invalid product
geçersiz veri invalid data
geçersiz veri isteği parametresi invalid device request parameters
geçersiz yer imi invalid bookmark
geçersiz yetkili invalid proxy
geçersiz yıl invalid year
geçersiz yol path invalid
geçersiz yol invalid path
geçersiz yönelim invalid orientation
geçersiz yöntem invalid method
geçersiz/işe yaramaz/garanti kapsamında iade edilmiş/ıskartaya ayrılmış ürün dead on arrival
kimliğin geçersiz your id is invalid
klasör adı geçersiz the folder name is not valid
klasör ismi geçersiz the folder name is not valid
komut kimliği geçersiz command id is not valid
md geçersiz md obsolete
mf geçersiz mf obsolete
rpc saplamasının geçersiz sürümü incompatible version of the rpc stub
şifrenin geçersiz olduğu tarih password expiration date
telefon numarası geçersiz the phone number is invalid
yol geçersiz path invalid
Informatics
(eskisini) geçersiz kılmak override
geçersiz işlem illegal operation
geçersiz karakter illegal tapping
geçersiz karakterler invalid characters
geçersiz kılma supersede
Telecom
geçersiz hücre invalid cell
geçersiz mesaj disable message
geçersiz telefon unvalidated phone
Automotive
debriyaj dönüştürücüsünü geçersiz kılmak clutch converter override
Marine Biology
geçersiz isim nomen invalidum
Military
geçersiz karakter illegal character
geçersiz kayıtlar noncurrent records
Sport
geçersiz atış foul throw
geçersiz basket goal not made
Football
geçersiz gol disallowed goal
golü geçersiz saymak disallow the goal