illegal - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

illegal

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "illegal" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 36 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
illegal adj. kaçak
illegal adj. illegal
illegal adj. yasadışı
illegal adj. usulsüz
illegal adj. kanunsuz
General
illegal adj. yolsuz
illegal adj. legal olmayan
illegal adj. yasa dışı
illegal adj. kanunen yasak
illegal adj. yasadışı
illegal adj. yasak
illegal adj. kanun dışı
illegal adj. gayri meşru
illegal adj. hukuka aykırı
illegal adj. nizamsız
illegal adj. kuraldışı
illegal adj. kanuna aykırı
illegal adj. kanunsuz
Trade/Economic
illegal gayrimeşru
illegal yasa dışı
illegal yasal olmayan
illegal kanuna aykırı
Law
illegal haksız
illegal yolsuz
illegal yasadışı
illegal gayrimeşru
illegal kanun dışı
illegal kanuna aykırı
illegal gayrikanuni
illegal hukuka aykırı
illegal kanunsuz
Computer
illegal kullanımsız
illegal geçersiz
illegal yasak
illegal kullanışsız
Medical
illegal meşru olmayan

Bedeutungen von dem Begriff "illegal" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 9 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
illegal illegal adj.
General
illegal unlawful adj.
illegal illicit adj.
illegal banned adj.
illegal backstreet adj.
illegal illicitum adj.
illegal unlegal adj.
British Slang
illegal bent
illegal hooky

Bedeutungen, die der Begriff "illegal" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 163 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
commit an illegal act v. suç işlemek
find a way to make (something illegal) look legal v. kitabına uydurmak
gain illegal economic profit/advantage v. yasa dışı ekonomik çıkar sağlamak
gain illegal economic profit/advantage v. ekonomik çıkar sağlamak
involve someone in an illegal activity v. birini yasadışı bir işe bulaştırmak
take illegal actions v. yasal olmayan yollara başvurmak
use illegal means v. yasal olmayan yollara başvurmak
illegal abortion n. yasadışı kürtaj
illegal activity n. kanuna aykırı faaliyet
illegal activity n. yasadışı faaliyet
illegal aliens n. kaçak yabancılar
illegal aliens n. kaçak göçmenler
illegal arms transfers n. yasa dışı silah transferi
illegal contracts n. yasa dışı sozleşmeler
illegal contracts n. kanun dışı sözleşmeler
illegal demonstration n. yasa dışı gösteri
illegal demonstration n. korsan gösteri
illegal demonstration n. illegal gösteri
illegal dumping n. yasa dışı çöp boşaltma
illegal electricity n. kaçak elektrik
illegal electricity consumption n. kaçak elektrik kullanma
illegal electricity usage n. kaçak elektrik kullanımı
illegal electricity usage n. kaçak elektrik kullanma
illegal housing n. yasak yapılaşma
illegal housing n. kaçak yapılanma
illegal housing n. kaçak yapılaşma
illegal hunting n. yasak avlanma
illegal hunting n. izinsiz avlanma
illegal hunting n. yasak avcılık
illegal hunting n. yasa dışı avlanma
illegal migration n. yasadışı göç
illegal price n. fahiş fiyat
illegal price n. aşırı fiyat
illegal resident n. illegal oturan
illegal use of electricity n. kaçak elektrik kullanımı
often-illegal adj. çoğunlukla yasadışı
in an illegal way adv. yasa dışı bir şekilde
in an illegal way adv. yasa dışı olarak
in an illegal way adv. kanunsuz bir şekilde
through illegal ways adv. yasadışı yollarla
Speaking
i've done nothing illegal ben yasadışı bir şey yapmadım
we don't do anything illegal biz yasadışı hiçbir iş yapmıyoruz
we don't do anything illegal biz kanuna aykırı hiçbir iş yapmıyoruz
Slang
illegal gymigrant spor salonuna izinsiz veya bir başka salonun giriş kartıyla giren kimse
Trade/Economic
illegal affairs yasadışı işler
illegal aliens yasa dışı yabancılar
illegal bargaining subjects yasa dışı ticari faaliyet konulan
illegal economy yasadışı ekonomi
illegal employment kaçak işçi çalıştırma
illegal housing kaçak yapılaşma
illegal income gayrı meşru kazanç
illegal income yasa dışı gelir
illegal manufacturing merdivenaltı imalat
illegal price aşırı fiyat
illegal strike yasadışı grev
make illegal kanunsuz kılmak
Law
do not make illegal copies of disc bu diski yasadışı çoğaltmayın
illegal abortion çocuk düşürtme
illegal act hukuka aykırı hareket
illegal activities yasa dışı faaliyetler
illegal aliens kanun dışı yabancılar
illegal arms transfers kanun dışı silah transferi
illegal contracts kanun dışı sözleşmeler
illegal cut kaçak kesim
illegal drug trade yasadışı uyuşturucu ticareti
illegal drug trade uyuşturucu ticareti
illegal drug trafficking yasadışı uyuşturucu ticareti
illegal entry yasadışı giriş
illegal entry yasadışı giriş
illegal evidences hukuka aykırı deliller
illegal income kanuna aykırı gelir
illegal interest gayrimeşru faiz
illegal interest gayrimeşru kazanç
illegal interest kanunsuz faiz
illegal methods yasadışı yollar
illegal migrant yasadışı göçmen
illegal migration yasadışı göç
illegal migration yasadışı göç
illegal practices yasak hareket ve fiiller
illegal price yüksek fiyat
illegal price fahiş fiyat
illegal strike kanunsuz grev
illegal substance yasa dışı madde
illegal trafficking of historical works tarihi eser kaçakçılığı
illegal use kaçak kullanım
illegal wiretapping yasadışı dinleme
illegal wiretapping izinsiz dinleme
illegal wiretapping yasa dışı dinleme
illegal wiretapping izinsiz telefon dinlemesi
illegal wiretapping yasa dışı telefon dinlemesi
illegal wiretapping network yasadışı telekulak şebekesi
Politics
illegal border cross yasa dışı sınır geçişi
illegal immigrant yasadışı göçmen
illegal immigrant kaçak göçmen
illegal immigrants kaçak göçmenler
illegal immigration yasadışı göç
illegal migration yasadışı göç
illegal migration yasa dışı göç
illegal organisation yasadışı örgüt
illegal practices yasak hareketler
illegal practices yasak fiiller
illegal secessionist entity yasadışı ayrılıkçı oluşum
illegal separatist entity yasadışı ayrılıkçı oluşum
illegal trafficking kaçakçılık
illegal trafficking in drugs yasadışı uyuşturucu madde ticareti
illegal trafficking in drugs uyuşturucu kaçakçılığı
illegal worker kaçak işçi
membership of an illegal organization yasadışı örgüt üyeliği
membership of illegal group yasadışı örgüt üyeliği
state of being a member of an illegal organisation yasadışı örgüt üyeliği
Technical
illegal character geçersiz karakter
illegal character kullanımsız karakter
illegal code kullanımsız kod
illegal code geçersiz kod
illegal instruction kullanımsız komut
illegal operation kuraldışı işlem
illegal operation geçersiz işlem
illegal operations geçersiz işlemler
illegal operations kullanımsız işlemler
Computer
illegal access yasadışı erişim
illegal action bilgisayarın kabul etmediği işlem
illegal assignment geçersiz değer atama
illegal assignment geçersiz değer alama
illegal assignment kuraldışı değer atama
illegal character yasak damga
illegal character kullanmışız karakter
illegal character geçersiz karakter
illegal character bilgisayarın kabul etmediği karakter
illegal character kullanışsız karakter
illegal character geçersiz damga
illegal character kuraldışı damga
illegal code geçersiz kod
illegal instruction yasak komut
illegal instruction kuraldışı komut
illegal instruction geçersiz komut
illegal operation geçersiz işlem
illegal operation yasak işlem
illegal operation kuraldışı işlem
illegal operations kuraldışı işlemler
illegal operations geçersiz işlemler
illegal software copy yazılım korsanlığı
illegal speech kanunlara aykırı konuşma
illegal syntax kuraldışı sözdizim
illegal syntax geçersiz sözdizim
illegal tag geçersiz etiket
illegal value hatalı değer
Informatics
illegal character kabul edilmez karakter
illegal instruction kabul edilmez komut
illegal operation geçersiz işlem
illegal tapping geçersiz karakter
Electric
illegal electric connection kaçak elektrik bağlantısı
Construction
illegal housing prevention zone gecekondu önleme bölgesi
illegal housing rehabilitation zone gecekondu ıslah bölgesi
illegal housing rehabilitation zone gecekondu iyileştirme bölgesi
illegal housing zone gecekondu bölgesi
Aeronautic
illegal trafficking of narcotics uyuşturucu madde kaçakçılığı
Environment
illegal connections kaçak bağlantılar
illegal poaching kaçak avcılık
Military
illegal character geçersiz karakter
illegal resident gayri kanuni oturan
illegal resident gayri kanuni ikamet eden
Sport
illegal dibble kural dışı top sürme
illegal grip kural dışı tutuş