değersiz - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

değersizBedeutungen von dem Begriff "değersiz" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 122 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
değersiz worthless adj.
değersiz vile adj.
General
değersiz pitiable adj.
değersiz rubbishy adj.
değersiz vile adj.
değersiz vain adj.
değersiz insignificant adj.
değersiz of no account adj.
değersiz punk adj.
değersiz meritless adj.
değersiz cheap adj.
değersiz hulking adj.
değersiz little adj.
değersiz footling adj.
değersiz unvaluable adj.
değersiz base adj.
değersiz despicable adj.
değersiz of no worth adj.
değersiz trumpery adj.
değersiz trivial adj.
değersiz pitiful adj.
değersiz feckless adj.
değersiz red adj.
değersiz tinpot adj.
değersiz fustian adj.
değersiz picayunish adj.
değersiz empty adj.
değersiz trifling adj.
değersiz measly adj.
değersiz not worth a ground adj.
değersiz bad adj.
değersiz trashy adj.
değersiz nonvalent adj.
değersiz schlock adj.
değersiz niggardly adj.
değersiz picayune adj.
değersiz mean adj.
değersiz inferior adj.
değersiz shoddy adj.
değersiz paltry adj.
değersiz unmeritorious adj.
değersiz jerkwater adj.
değersiz nugatory adj.
değersiz worthless adj.
değersiz dud adj.
değersiz valueless adj.
değersiz nonprecious adj.
değersiz unsignificant adj.
değersiz no-account adj.
değersiz milk-and-water adj.
değersiz two-bit adj.
değersiz non-valent adj.
değersiz null adj.
değersiz unworthy adj.
değersiz tuppeny adj.
değersiz threepenny adj.
değersiz halfpenny adj.
değersiz two-a-penny adj.
değersiz twopenny adj.
değersiz sixpenny adj.
değersiz petty adj.
değersiz moot adj.
değersiz tabloidy adj.
değersiz abject adj.
değersiz catchpenny adj.
değersiz chaffy adj.
değersiz cheap adj.
değersiz nugacious adj.
değersiz naught [obsolete] adj.
değersiz thrupenny adj.
değersiz thruppenny adj.
değersiz tin adj.
değersiz tin-pot adj.
Colloquial
değersiz c3 adj.
değersiz two-bit adj.
değersiz beneath contempt
değersiz worth nothing
Idioms
değersiz not worth a hair adj.
değersiz not worth a red cent
değersiz the small fry
değersiz strictly for the birds
değersiz not be worth a dime
değersiz don't amount to a bucket of spit
değersiz not worth beans
değersiz not worth a hill of beans
değersiz not worth a plugged nickel
değersiz amount to a hill of beans
değersiz nickel-and-dime
Slang
değersiz tinker's dam n.
değersiz tinkers damn n.
değersiz tinker's damn n.
değersiz tinker's cuss n.
değersiz shucks n.
değersiz red cent n.
değersiz shit n.
değersiz hoot n.
değersiz darn n.
değersiz cacky adj.
değersiz lemon
değersiz not worth a damn
değersiz pissant
değersiz piss ant
değersiz manky
değersiz not worth a tinker's damn
değersiz schlock
değersiz shlock
değersiz dreck
Trade/Economic
değersiz bad debt
değersiz straw
değersiz boondoggling
Law
değersiz valueless
Technical
değersiz disvalue
değersiz valueless
Computer
değersiz null
Latin
değersiz de minimis
Archaic
değersiz thriftless n.
değersiz nought adj.
British Slang
değersiz like a fart in a colander
değersiz no cop
değersiz piss-arse
değersiz pissy-arsed
değersiz village

Bedeutungen, die der Begriff "değersiz" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 186 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
değersiz bir şey olmak not to be worth a shit v.
değersiz görmek deem (someone/something) worthless v.
değersiz görmek consider (someone/something) valueless v.
değersiz görmek consider (someone/something) worthless v.
kendini değersiz hissetmek feel worthless v.
değersiz kılmak write off v.
değersiz şeyler pulp n.
gösterişli ama değersiz şey brummagem n.
değersiz süs (düğme vb) trinket n.
değersiz şey rag n.
değersiz süs frippery n.
değersiz şey lemon n.
değersiz şey falderal n.
değersiz kimse scum of the earth n.
değersiz kimse loon n.
değersiz şey nonentity n.
değersiz şey gubbins n.
değersiz şey stiver n.
değersiz şeyler gadget n.
değersiz eşya crap n.
değersiz eşya truck n.
güzel fakat değersiz şey bauble n.
değersiz kişi badmash n.
değersiz şey trifle n.
değersiz şey shoddy n.
değersiz şey gold brick n.
değersiz tip rip n.
değersiz süs trumpery n.
gösterişli ama değersiz şey gaud n.
değersiz şey junk n.
pis ve değersiz şey garbage n.
değersiz süs trinket n.
değersiz kimse worthless person n.
değersiz şey trumpery n.
değersiz şey slush n.
değersiz şeyler dross n.
değersiz şey trash n.
değersiz kimse badmash n.
değersiz şey cheeseparing n.
değersiz tip punk n.
değersiz şey dross n.
değersiz alacak bad debt n.
değersiz miktarda diddlysquat n.
değersiz süs gimcrack n.
değersiz mücevher bauble n.
güzel fakat değersiz nesne bauble n.
değersiz şey bauble n.
görünüşte önemli değersiz buluş mare's nest n.
bir şeyi değersiz görme durumu veya alışkanlığı floccinaucinihilipilification n.
bir şeyi değersiz bulma durumu veya alışkanlığı floccinaucinihilipilification n.
kendini değersiz hissetme self-depreciation n.
en değersiz (parça) dregs n.
değersiz kişi nonentity n.
değersiz ziynet trinket n.
değersiz ziynet bangle n.
değersiz ziynet gewgaw n.
değersiz ziynet gaud n.
değersiz ziynet fallal n.
değersiz ziynet bauble n.
değersiz ziynet novelty n.
bir şeyi değersiz bulma floccinaucinihilipilification n.
değersiz mineral valueless mineral n.
değersiz kağıt parçası worthless piece of paper n.
değersiz insan a worthless person n.
basmakalıp/değersiz fikir pablum n.
önemsiz/değersiz kimse cog n.
değersiz kimse crumb n.
değersiz veya uğursuz şey ambsace n.
değersiz bez parçası clout n.
değersiz kağıt parçası rag n.
değersiz şey cheeseparing n.
değersiz şey cheese-paring n.
değersiz şey nick-nack n.
değersiz şey nicknackery n.
değersiz kimse non-person n.
basit ve değersiz kimse nullity n.
değersiz şey thraneen n.
değersiz şey traneen [irish] n.
allı pullu görünen değersiz şey tinsey n.
allı pullu görünen değersiz şey tinsy n.
değersiz kadın torril [dialect] n.
değersiz at torril [dialect] n.
daha değersiz drossier adj.
gösterişli ama değersiz brummagem adj.
çok değersiz picayune adj.
daha değersiz shoddier adj.
kendini değersiz gösteren self-deprecating adj.
değersiz olan shoddiest adj.
değersiz olarak worthlessly adv.
değersiz bir şekilde inferiorly adv.
değersiz biçimde cheaply adv.
önemsiz, değersiz anlamı veren son ek -rel suf.
önemsiz, değersiz anlamı veren son ek -erel suf.
kullanışsız, değersiz şey a dead dog
Phrasals
birinin yokluğunda kendini değersiz hissetmek be lost without
Phrases
kötü veya değersiz olmakla beraber such as it is
Colloquial
değersiz şey niffnaff n.
değersiz şey nifle n.
değersiz biri a nobody n.
değersiz şey small beer
değersiz şey a mare's nest
göz boyayıcı ve değersiz şey a house of cards
değersiz adam a man of straw
değersiz adam straw man
değersiz şey hogwash
değersiz şey bull
işe yaramaz kimse değersiz kimse a dead duck
Idioms
görünüşte önemli değersiz buluş a mare's nest n.
değersiz şey small beer
kendisini değersiz görmek feel small
kendisini değersiz görmek feel insignificant
değersiz bir şeyi kandırarak birine kakalamak palm off
değersiz bir şeyi kandırarak birine kakalamak foist off
değersiz bir şeyi kandırarak birine kakalamak fob off
değersiz bir şeyi kandırarak birine kakalamak fob off onto
kendini değersiz hissetmek feel like a penny waiting for change
değersiz evrak not worth the paper it's printed on
değersiz evrak not worth the paper it's written on
değersiz olmak not amount to a hill of beans
(çok) önemsiz/değersiz/sözünü etmeye değmez mere trifle
Speaking
kendimi değersiz/beş para etmez hissettim I felt like a penny waiting for change
seni değersiz pislik you piece of shit cake
seni değersiz pislik you piece of shit
seni değersiz pislik you crap piece of shit
Slang
değersiz kimse nogoodnik n.
değersiz kimse no-goodnik n.
değersiz insan no-mark [brit] n.
değersiz kimse lemon
değersiz şey damn
değersiz kimse a bad egg
değersiz kabul edilen bonolar zombie bonds
değersiz kimse mongrel
değersiz herif (worthless) piece of shit
değersiz pislik (herif) worthless piece of shit
değersiz şey horseshit
değersiz şey dogshit
değersiz şey deep shit
değersiz şey bullshit
değersiz şey bunk
değersiz şey bunkum
değersiz şey crap
değersiz şey buncombe
değersiz şey irish bull
değersiz kişi son of a bachelor
değersiz kişi son of a gun
değersiz para monopoly money
(seks geçmişinden ötürü) değersiz görülen kadın spoiled goods
değersiz pislik punk ass bitch
Trade/Economic
daha önce satın almış birine satılan değersiz menkul kıymetler veya gayrimenkuller reload n.
değersiz, yüksek riskli şirket tahvili junk bond n.
değersiz alacaklar uncollectible receivables
değersiz alacaklar worthless debts
dürüstlük ilkelerine aykırı olarak bir malın içine konulan değersiz başka bir madde ile tüketiciyi aldatma adulteration
yatırımcıları değersiz menkul kıymet alımında koruyan yasa blue sky law
değersiz alacaklar valueless claims
değersiz aktif unadmitted asset
nominal değersiz hisse senedi no-par value stock
değersiz hisse senetleri capital stock without par value
değersiz evrak bad paper
değersiz hisse senedi common stock without par value
değersiz alacaklar worthless receivables
asli değersiz opsiyon out-of-the-money
değersiz alacak worthless debts
Law
ufak tefek ve değersiz şeyler çalan kimse pilferer
ufak tefek ve değersiz şeylerin çalınması ile yapılan hırsızlık pickery
Technical
değersiz karakter null character
değersiz çevrim null cycle
değersiz karakter bastırma null suppression
maden cevheri damarındaki değersiz madde veinstone
Computer
değersiz değil not null
değersiz karakter bastırma null suppression
değersiz çevrim null cycle
değersiz karakter null character
Informatics
değersiz çözüm trivial solution
Mining
öğütülmüş cevherin yıkanmasından, derişmesinden veya işlenmesinden ötürü oluşan değersiz mineral atıkları chat n.
ekonomik yönden değersiz mineraller gangue
Statistics
değersiz olmayan çözüm nontrivial solution
Marine Biology
değersiz balık trash fish
değersiz balık discarded fish
Religious
değersiz, boş anlamına gelen incile ait bir kelime raca adj.
değersiz, sapkın veya ahlaksız kişi a son
Hunting
(şahin) asıl avı bırakıp değersiz avın peşine düşmek check v.
Archaic
değersiz at tit n.
gösterişli ama değersiz brummagem
British Slang
değersiz kağıt bum fodder
değersiz şey duff