withdrawal - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

withdrawal

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "withdrawal" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 38 résultat(s)

Anglais Turc
General
withdrawal n. bırakma
withdrawal n. vazgeçme
withdrawal n. geri çekilme
withdrawal n. geri çekme
withdrawal n. tedavülden kaldırma
withdrawal n. para çekme (hesaptan/bankadan)
withdrawal n. çekilen para (hesaptan/bankadan)
withdrawal n. geri alma
withdrawal n. geri alınma
withdrawal n. nükul
withdrawal n. gerileme
withdrawal n. çekilme
withdrawal n. iptal
Trade/Economic
withdrawal çekilme
withdrawal stopaj
withdrawal geri çağırma
withdrawal para çekme
withdrawal çekme
withdrawal geri çekme
withdrawal hesabından para çekme
Law
withdrawal n. azil
withdrawal fesih
withdrawal ilga
withdrawal çekme
withdrawal geri alma
withdrawal davadan vazgeçme
withdrawal çekilme
withdrawal paranın iadesi
withdrawal lağvetme
withdrawal sermayenin iadesi
withdrawal geri dönme
Insurance
withdrawal n. ayrılma
Technical
withdrawal çıkarma
Psychology
withdrawal uzaklaşım
withdrawal içe çekilme
withdrawal içe kapanma
Education
withdrawal dersten çekilme
Military
withdrawal çekilme

Sens de "withdrawal" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 111 résultat(s)

Anglais Turc
General
withdrawal symptom n. yoksunluk semptomu
withdrawal bleeding n. çekilme kanaması
withdrawal from n. alma (bir kimseyi bir yerden)
withdrawal symptoms n. uyuşturucudan kesilince oluşan belirtiler
cash withdrawal from an atm machine while abroad n. yurtdışı atm'den nakit çekim
withdrawal period n. çekilme dönemi
cash withdrawal n. nakit çekim
cash withdrawal n. nakit çekimi
withdrawal request form n. ayrılma talep formu
Trade/Economic
withdrawal fee n. (hesabın eksiye düşmesi durumunda bankanın her bir para çekme işlemi için aldığı) para çekme ücreti
withdrawal value n. alacaklı bakiye
withdrawal form para çekme formu
negotiable orders of withdrawal now accounts devredilebilir para çekme hesapları
withdrawal of a product from the market ürünün piyasadan toplatılması
psychological withdrawal psikolojik uzaklaşma
withdrawal price geri çekme fiyatı
negotiable order of withdrawal accounts üzerine çek çekilebilen
negotiable order of withdrawal accounts devredilebilen ve faiz getiren tasarruf hesapları
withdrawal of the marketed product ürünün piyasadan toplatılması
right of withdrawal cayma hakkı
physical withdrawal fiziksel çekilme
withdrawal of benefits kazancın geri alınması
withdrawal of type approval tip onayının iptali
withdrawal of the placing on the market of products ürünün piyasadan toplatılması
notice of withdrawal para çekme ihbarı
withdrawal fee (banka tarafindan kesilen) para çekme ücreti
Law
accept the withdrawal feragati kabul etmek
withdrawal of acceptance kabulün geri alınması
withdrawal of suit davadan vazgeçme
withdrawal of offer icabın iptali
withdrawal of warrant of arrest tutuklama müzekkeresinin geri alınması
withdrawal of complaint şikayetten vazgeçme
withdrawal from complaint şikayetten vazgeçme
effect of withdrawal feshin tesiri
reject the withdrawal feragati reddetmek
case withdrawal davanın geri çekilmesi
lawsuit withdrawal davanın geri çekilmesi
withdrawal of appeal itirazın iptali
right of withdrawal cayma hakkı
Politics
withdrawal of candidacy n. adaylığın çekilmesi
withdrawal from an agreement n. anlaşmadan çekilme
total withdrawal n. bütünüyle geri çekilme
withdrawal of refugee status mülteci statüsünün iptali
withdrawal of nationality vatandaşlığın iptali
withdrawal of geographical limitation coğrafi sınırlamanın kaldırılması
compulsory withdrawal zorunlu çekilme
Insurance
withdrawal of services insurance hizmetlerin iptali sigortası
right of withdrawal cayma hakkı
portfolio withdrawal portföy çıkışı
Technical
withdrawal capacity of fasteners n. bağlayıcıların geri çekme kapasitesi
withdrawal sleeve sökme kovan
screw withdrawal test vida tutma mukavemeti deneyi
withdrawal roll çıkarma merdanesi
withdrawal speed çıkarma hızı
withdrawal and head pull-through resistance of pallets nails and staples palet çivi ve agrafların çekme ve çıkma dayanımı
ferrule withdrawal force it ve çek mekanizmalı başlığa uygulanan çekme kuvveti
rotor withdrawal rotorun statordan çıkartılması
measurement of the magnetic dipole moment of a ferromagnetic material specimen by the withdrawal or rotation method geri çekme veya döndürme metodu ile ferromanyetik bir malzeme numunesinin manyetik dipol momentini ölçme metodu
withdrawal and head pull-through resistance geri çıkarma ve başından tutularak çıkarmaya direnç
Telecom
withdrawal of a product from the market ürünün piyasadan çekilmesi
withdrawal of the marketed product ürünün piyasadan toplatılması
Textile
tuft withdrawal force ilmek çıkarma kuvveti
Woodworking
withdrawal capacity of timber fastener n. ahşap bağlayıcının geri çıkma kapasitesi
nail withdrawal resistance çivi tutma mukavemeti
Automotive
voluntary employee withdrawal gönüllü işten ayrılma
voluntary employee withdrawal gönüllü işten çıkma
Aeronautic
drogue withdrawal line marş teli
Marine
selective withdrawal n. balıkçılık için deniz suyu giriş yerlerinin seçimi
Medical
withdrawal period n. atılım süresi
alcohol withdrawal delirium n. alkolden uzaklaşma hezeyanı
alcohol withdrawal n. alkolden uzaklaşma
withdrawal or pull-out method n. boşalmadan önce penisin geri çekilmesi
withdrawal or pull-out method n. boşalmak üzereyken penisin vajinadan çıkarılması
nicotine withdrawal nikotin çekilmesi
withdrawal and rebound geri çekme ve geri tepme
withdrawal syndrome kesilme sendromu
withdrawal and rebound kesilme
neonatal drug withdrawal syndrome neonatal yoksunluk sendromu
withdrawal syndrome yoksunluk sendromu
withdrawal syndrome uzaklaşma sendromu
sleep withdrawal uyku yoksunluğu
sleep withdrawal uykusuzluk
withdrawal symptoms geriçekilme semptomları
withdrawal symptoms geriçekilme belirtileri
withdrawal symptoms geri çekilme semptomları
withdrawal symptom geri çekilme semptomu
withdrawal method in preventing pregnancy gebelikten korunmada geri çekme yöntemi
neonatal withdrawal syndrome yenidoğanın yoksunluk sendromu
withdrawal bleeding çekilme kanaması
Psychology
alcohol withdrawal delirium n. alkolden uzaklaşım hezeyanı
alcohol withdrawal syndrome n. alkol yoksunluk sendromu
alcohol withdrawal syndrome n. alkolden uzaklaşım sendromu
alcohol withdrawal syndrome n. alkolü bırakma sendromu
affective withdrawal duygusal uzaklaşma
substance withdrawal madde uzaklaşımı
thought withdrawal düşünce çalma
withdrawal effects uzaklaşım etkileri
withdrawal symptoms uzaklaşım semptomları
withdrawal method uzaklaşma yöntemi
withdrawal syndrome uzaklaşım sendromu
nicotine withdrawal nikotin yoksunluğu
anxiety-withdrawal kaygılı uzaklaşma
withdrawal-destructiveness uzaklaşım-yıkıcılık
social withdrawal sosyal geri çekilme
drug withdrawal syndrome madde yoksunluk sendromu
Military
amphibious withdrawal n. amfibi geri çekilme
line of withdrawal çekilme hattı
strategic withdrawal stratejik geri çekilme
withdrawal from action geri çekilme harekatı
withdrawal action geri çekilme faaliyeti
withdrawal operation geri çekilme harekatı