bırakma - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

bırakmaSens de "bırakma" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 31 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
bırakma renunciation n.
bırakma release n.
General
bırakma resignation n.
bırakma relinquishing n.
bırakma exposure n.
bırakma withdrawal n.
bırakma disuse n.
bırakma abandonment n.
bırakma surrender n.
bırakma leaving n.
bırakma allowance n.
bırakma quit n.
bırakma relinquishment n.
bırakma demise n.
bırakma laying n.
bırakma cession n.
bırakma dismissal n.
bırakma letting n.
Speaking
bırakma don't give up
bırakma don't give up the ship!
bırakma stick with it
Trade/Economic
bırakma abandonment
bırakma delivery
Law
bırakma abandonment
bırakma dedition
bırakma dereliction
Insurance
bırakma abandonment
Construction
bırakma deposition
Automotive
bırakma desorption
Marine
bırakma spawning
Archaic
bırakma releasement

Sens de "bırakma" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 315 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
maruz bırakma exposure n.
açıkta bırakma exposure n.
serbest bırakma release n.
General
orgazmı güçlendirmek için kendi kendini nefessiz bırakma durumu erotic asphyxiation v.
serbest bırakma discharge n.
kimyevi etkiye maruz bırakma entreating n.
bırakma (tortu) deposition n.
mecalsiz bırakma enfeeblement n.
serbest bırakma releasing n.
yalnız bırakma isolation n.
şansa bırakma hazarding n.
sigarayı bırakma smoking cessation n.
serbest bırakma emancipation n.
bırakma (birine bir şeyi) settlement n.
yönetimi bırakma cession of administration n.
miras bırakma legating n.
yoksun bırakma divestiture n.
sigarayı bırakma kicking the habit n.
dermansız bırakma enfeebling n.
mecalsiz bırakma enfeebling n.
kefaletle serbest bırakma parole n.
dermansız bırakma enfeeblement n.
açıkta bırakma exposure n.
ortada bırakma exposure n.
geri bırakma desorption n.
serbest bırakma emancipation n.
etkisine açık bırakma exposure n.
doğuştan serbest bırakma innate releasing n.
serbest bırakma disenthrallment n.
geri bırakma setback n.
işi bırakma walkout n.
kullanım dışı bırakma condemnation n.
hamile bırakma impregnation n.
enerji bırakma nispeti energy release rate n.
serbest bırakma tarihi release date n.
vurarak iz bırakma welting n.
bırakma belgesi (birine bir şeyi) settlement n.
güneşe maruz bırakma insolation n.
dışında bırakma exclusion n.
serbest bırakma enfranchising n.
kansız bırakma exsanguinating n.
kendini bırakma abandon n.
yoksun bırakma divestment n.
vasiyetle bırakma legating n.
dışında bırakma excepting n.
serbest bırakma extrication n.
boşluk bırakma marginal release n.
serbest bırakma liberation n.
serbest bırakma laissez faire n.
serbest bırakma enfranchisement n.
serbest bırakma release n.
oksijensiz bırakma asphyxiating n.
miras bırakma testacy n.
vasiyet bırakma testacy n.
sonraya bırakma adjourning n.
güneşte bırakma insolation n.
dışında bırakma exclusion from n.
dışta bırakma exception n.
hariç bırakma exclusion n.
eski yerine bırakma replacement n.
serbest bırakma unleashing n.
gaz pedalını hafifçe bırakma tip-out n.
silah bırakma laying down arms n.
silah bırakma disarmament n.
karanlıkta bırakma/bırakılma black out n.
yara izi veya sıyrık bırakma scarring n.
bir şeyi bırakma disgorgement n.
miras bırakma bequeathing n.
silah bırakma capitulation n.
silah bırakma ceasefire n.
silahları bırakma disarmament n.
oyun dışı bırakma disqualification n.
silah bırakma armistice n.
serbest bırakma disenthralment n.
istenmeyen bebek bırakma yeri baby flap n.
serbest bırakma affranchisement n.
fidye karşılığı bırakma ransoming n.
fidye alarak serbest bırakma ransoming n.
deri bırakma casting n.
bırakma sonrası postquit adj.
Phrases
kibarlığı elden bırakma mind your manners
Proverb
bugünün işini yarına bırakma never put off till tomorrow what you can do today
bugünün işini yarına bırakma no time like the present
bugünün işini yarına bırakma a stitch in time saves nine
bugünün işini yarına bırakma don't put off for tomorrow what you can do today
tedbiri elden bırakma anlamında bir atasözü forewarned is forearmed
bugünün işini yarına bırakma there's no time like the present
Colloquial
söylediklerini uygula lafta bırakma put your money where your mouth is
bırakma/pes etme noktası getirmek make someone feel like giving up
kendini bırakma stay with me
Idioms
beni yalan söylemek zorunda bırakma ask no questions and hear no lies
beni yalan söylemek zorunda bırakma ask me no questions I'll tell you no lies
işi sürüncemede bırakma politikası fabian policy
düzenli işini bırakma don't quit your day job
düzenli işini bırakma don't give up your day job
grevdeki işçilerle dayanışmak için iş bırakma eylemi yapmak come out in sympathy with
Speaking
beni bırakma don’t leave me
beni burada yalnız bırakma don’t leave me alone here
beni yalnız bırakma don’t leave me alone
beni bırakma don't leave me
beni yalnız bırakma don't leave me alone
lütfen beni burada bırakma please don't leave me here
beni burada bir başıma bırakma! don't leave me here by myself!
hayal etmeyi asla bırakma never stop dreaming
hayal kurmayı sakın bırakma never stop dreaming
ütüyü açık bırakma don't leave the iron on
bizi burada bırakma don't leave us here
kendini bırakma! hang in there!
hiç şansa bırakma don't take any chances
hayal kurmayı bırakma don't stop dreaming
elimi bırakma don't let go of my hand
ellerimi bırakma don't let go of my hand
beni burada bırakma don't leave me here
odanı bir daha dağınık bırakma! don't leave your room untidy again!
beni yüzüstü bırakma don't disappear on me
musluğu açık bırakma don't leave the tap running
musluğu açık bırakma don't leave the tap on
Slang
uyuşturucuyu birden bırakma cold turkey
Trade/Economic
serbest bırakma liberation
muaf bırakma exemption
bilanço dışı bırakma derecognition
miras bırakma devise
hariç bırakma exclusion
dalgalanmaya bırakma floating
kullanım dışı bırakma maliyeti cost to retire
rehin bırakma hypothecation
vasiyetle mal bırakma disposition by testament
kefaletle serbest bırakma parole
mesleği bırakma (emekliye ayrılma vb) decommissioning
işi bırakma walk-out
ortak dalgalanmaya bırakma joint floating
emaneten bırakma consignment
on gün sigarayı bırakma planı ten day quit smoking plan
sendikanın iznini almadan yapılan geçici işi bırakma flash strike
dışta bırakma elimination
iş bırakma eylemi strike
iş bırakma eylemi strike action
iş bırakma strike action
iş bırakma eylemi work stoppage
iş bırakma work stoppage
işi bırakma zamanı quitting time
işi bırakma tarihi ending date of employment
Law
geri bırakma adjournal n.
vasiyetle miras bırakma devising
çıplak bırakma stripping naked
zorla hamile bırakma forced pregnancy
tehlikede bulunanları kendi haline bırakma abandonment of persons in danger
serbest bırakma emancipation
vasiyetle bırakma bequest
bırakma beyanı declaration of abandonment
emaneten bırakma consign
cismani şiddete maruz bırakma battery
geçersiz bırakma invalidation
kefaletsiz serbest bırakma release without bail
kefaletle serbest bırakma release on bail
mahrum bırakma deprivation
vasiyetname bırakma testacy
vasiyetname bırakma leaving a will
vasiyet bırakma testacy
vasiyet bırakma leaving a will
geri bırakma adjournment
toplantıyı geri bırakma adjournment of meeting
belirlenmeyen bir tarihe bırakma adjournment sine die
içtimayı geri bırakma adjournment of meeting
belirli mal bırakma specific bequest
bir gerçek veya tüzel kişiyi kötü niyetli olarak yıpratmak amacıyla uzun davalara maruz bırakma predatory litigation
cezasız bırakma impunity
zilyetlikten yoksun bırakma dispossession
gözlerini dağlayarak kör bırakma abacination
Politics
oy verme hakkından yoksun bırakma disfranchisement
serbest bırakma enfranchisement
savaşı bırakma armistice
ayrı bırakma isolation
Insurance
bırakma beyanı notice of abandonment
Tourism
serbest bırakma günü release day
kiralanan aracı kiracı tarafından talep edilen yere bırakma veya oradan alma karşılığı alınan ücret delivery charge
bırakma bedeli drop off charge
Technical
rezervuar su bırakma programı reservoir release schedule
serbest bırakma disengagement
geri bırakma desorption
oksijensiz bırakma asphyxiating
x ışınlarına maruz bırakma xraying
karbon artığı bırakma özelliği carbon residue
geri bırakma retardation
iz bırakma picture retention
kısmi serbest bırakma partial weight release
iz bırakma iconic memorization
aralık bırakma spacing
serbest bırakma düğmesi release button
bırakma noktası drop point
serbest bırakma limiti release limit
gevşek bırakma slack
iz bırakma indentation
iz bırakma persistence
serbest bırakma tertibatı release mechanism
çıplak bırakma denudation
çift aralık bırakma double spacing
bırakma gözenekliliği porosity of deposits
uçağı uçuş için bırakma launch
serbest bırakma release
doğal hava şartlarına maruz bırakma exposure to natural weathering
yeniden basınca maruz bırakma recompression
yumurta bırakma egg-laying
laboratuvar ışın kaynaklarına maruz bırakma metotları methods of exposure to laboratory light sources
yüzeyden bırakma desorption
koruyucu yükseltme ve serbest bırakma preservative uptake and release
suya maruz bırakma exposure to water
tel halatları servis dışı bırakma kriterleri discard criteria of wire ropes
elektrikle çalışmayan devre dışı bırakma cihazı non-electrical disable device
bitümün leke bırakma eğilimi staining tendency of bitumen
uv ışımayla yapay hava şartlarına maruz bırakma deney metodu test method for the determination of the artificial weathering by uv-irradiation
direkt doğal iklim şartlarına maruz bırakma exposure to direct natural weathering
gürültüye maruz bırakma süresi duration of noise exposure
yay serbest bırakma spring releasing
serbest bırakma düzeneği release gear
laboratuvar ışın kaynaklarına maruz bırakma yöntemleri methods of exposure to laboratory light sources
mühendislik sürecine gereğinden fazla maruz bırakma over-engineering
mühendislik sürecine gereğinden fazla maruz bırakma overengineering
teknik sürece gereğinden fazla maruz bırakma over-engineering
teknik sürece gereğinden fazla maruz bırakma overengineering
serbest bırakma düzeneği tripping mechanism
Computer
boşluk aralık bırakma spacing
boşluk bırakma spacing
gölge bırakma ghosting
toplam serbest bırakma/sn total frees/sec
toplam bırakma sayısı total releases
satır bırakma alanı row drop area
bırakma/sn releases/sec
ortalama serbest bırakma oranı avg free rate
çift aralık bırakma double spacing
bırakma gölgesi drop shadow
sürükleyip bırakma sürükle ve bırak drag and drop
sürükleyip bırakma drag and drop
bırakma alanları drop areas
aralık bırakma kerning
kağıdı bırakma paper release
ole varsayılan dışı sürükleme ve bırakma ole nondefault drag and drop
bırakma form alanı drop-down form field
çift aralık bırakma double-spacing
çerez bırakma cookie dropping
çerez bırakma cookie stuffing
Informatics
çift aralık bırakma double-spacing
yarıda bırakma yordamı abort procedure
kağıdı bırakma paper release
bellek alanını serbest bırakma memory deallocation
aralık bırakma spacing
Telecom
çağrıyı cevapsız durumda bırakma call forward no reply
bırakma isteği release request
serbest bırakma koruma işareti release guard signal
serbest bırakma talebi disengagement request
kağıdı bırakma paper release 
serbest bırakma çağrısı release call
Television
iz bırakma persistence
iz bırakma iconic memorization
iz bırakma picture retention
Architecture
mimari ve görsel sanatlarda boş alan bırakma korkusu kenophobia
mimari ve görsel sanatlarda boş alan bırakma korkusu horror vacui
Construction
bırakma kirişi main tie
bırakma kirişi fascia board
Automotive
debriyaj bırakma yayı clutch disengaging spring
kavrama yarı santrifüj serbest bırakma parmakları clutch semi-centrifugal release fingers
debriyaj yarı santrifüj serbest bırakma parmakları clutch semi-centrifugal release fingers
vites kolu kilidi devre dışı bırakma butonu shift lock override button
hava yastığı devre dışı bırakma anahtarı air bag cut-off switch
silindir devre dışı bırakma cylinder deactivation
gaz bırakma süreci blowdown period
Aeronautic
kanopi bırakma donanımı canopy release assembly
Marine
tohum  bırakma seed liberation
Medical
kişiyi bir süre aç bırakma veya gıda maddelerini azaltma tedavisi limotherapy
böbreği ameliyatla kesip açma ve daimi fistül bırakma nephrostomy
kansız bırakma işlemi exsanguination
çolak bırakma maiming
sigara bırakma tedavisi treatment of smoking cessation
sigara bırakma oranı smoking cessation rate
sigara bırakma kliniği smoking cessation clinic
sigarayı bırakma başarısı success of smoking cessation
sigara bırakma hattı smoking cessation hotline
sigara bırakma danışma hattı smoking cessation hotline
(protein düzeyi) bırakma oranları drop-out rates
Psychology
maruz bırakma terapisi exposure therapy
tedrici maruz bırakma graded exposure
doğuştan serbest bırakma mekanizmaları innate releasing mechanism
sanal gerçeklikle maruz bırakma terapisi virtual reality exposure therapy
serbest bırakma teorisi release theory
serbest bırakma terapisi release therapy
alkolü bırakma sendromu alcohol withdrawal syndrome
maruz bırakma ve tepki önleme exposure and response prevention
Food Engineering
salamurada bırakma marination
Physics
yoksun bırakma ilkesi exclusion principle
Chemistry
ekseriyetini bırakma bulk-release
doğal atmosfer şartlarına maruz bırakma deneyi natural weathering test
Biology
iz bırakma persistency
iz bırakma persistence
Biochemistry
sıvı altında bırakma flooding
Marine Biology
üreme/yumurtlama/yumurta bırakma alanı spawning ground
Apiculture
yumurta bırakma organı aculeus n.
yumurta bırakma organı ovipositor
Linguistics
ivedi bırakma abrupt release
Environment
açıklık bırakma dilatation
Military
paraşütle bırakma paradrop
silahları bırakma armistice
serbest bırakma free drop
serbest bırakma free dropping
sürekli olarak hesaplanan serbest bırakma noktası continuously computed release point
düşük hızla bırakma low velocity drop
hesaplanmış havadan bırakma noktası computed air release point
hizmet dışı bırakma denial of service
havadan yük bırakma görevlisi air cargo dispatcher
alçak irtifadan paraşütle bırakma sistemi low altitude parachute extraction system
bomba bırakma noktası bomb release point
bomba bırakma hattı bomb release line
bomba bırakma tertibatı bomb release mechanism
Hunting
top serbest bırakma mandalı cylinder release button
top serbest bırakma sürgüsü latch
Printery
gaz bırakma blowdown