advice - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

advice

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"advice" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 31 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
advice i. nasihat
advice i. tavsiye
advice i. öğüt
General
advice i. fikir
advice i. danışma
advice i. pend
advice i. bildirme
advice i. tavsiye
advice i. nasihat
advice i. bildirge
advice i. öneri
advice i. salık
advice i. öğüt
advice i. akıl
advice i. bilgi
advice i. haber
advice i. ihbar
advice i. tebliğ
advice i. resmi emir
advice i. talimat
advice i. hüküm
Trade/Economic
advice i. ihbarname
advice i. ihbar
advice i. uyarı
Law
advice i. ihbarname
advice i. ihbar
advice i. nasihat
advice i. öğüt
advice i. tavsiye
Medical
advice i. konsültan
Tobacco
advice i. temenni

"advice" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 206 sonuç

İngilizce Türkçe
General
take someone's advice f. birinin sözünü dinlemek
receive advice on f. tavsiye almak
ask for advice f. öğüt istemek
give useless advice f. akıl satmak
give advice to f. akıl öğretmek
give advice to f. akıl vermek
ask for advice f. akıl almak
get advice f. öğüt almak
take someone's advice f. birinin sözüne uymak
seek medical advice f. doktora başvurmak
listen to advice f. söz dinlemek
listen to advice f. laf dinlemek
take one's advice f. tavsiyesini almak
give advice f. öğüt vermek
follow one's advice f. tavsiyesine uymak
act on someone's advice f. birinin sözüne uymak
be free with one's advice f. sorulmadan öğüt vermek
take one's advice f. danışmak
ask for advice f. akıl danışmak
take somebody's advice f. tavsiye almak
follow somebody's advice f. tavsiyeye uymak
follow someone's advice f. birinin sözünü dinlemek
ask one's advice f. birine akıl danışmak
pass on an advice f. tavsiye bildirmek
give advice f. nasihatte bulunmak
give advice f. nasihat vermek
give advice f. tavsiye vermek
follow the advice f. nasihate uymak
follow the advice f. nasihat tutmak
ask one's advice f. fikrini almak
ask one's advice f. akıl danışmak
ask for advice from someone f. bilgisine başvurmak
follow one's advice f. tavsiyelerine uymak
ask for advice from someone f. bilgisine danışmak
seek advice of someone f. birine danışmak
give an advice f. tavsiye vermek
give an advice f. tavsiyede bulunmak
ask someone for advice f. akıl istemek
ask someone for advice f. fikrini sormak
ask someone for advice f. tavsiye istemek
act on someone's advice f. bir kimsenin tavsiyesi doğrultusunda hareket etmek
act on someone's advice f. bir kimsenin tavsiyesine uymak
act on someone's advice f. bir kimsenin tavsiyesine göre davranmak
get an advice f. öneri almak
get advice f. öneri almak
get medical advice f. doktora başvurmak
take advice f. akıl danışmak
take advice f. tavsiye almak
dispense advice f. tavsiye vermek
letter of advice i. ihbarname
advice center i. danışma merkezi
medical advice i. doktor tavsiyesi
legal advice i. hukuki bildirim
piece of advice i. küçük bir tavsiye
prepaid ticket advice i. peşin ödenmiş bilet ihbarı
a piece of advice i. tavsiye
legal advice i. hukuki tavsiye
a piece of advice i. öğüt
tips and advice i. ipuçları ve tavsiyeler
advice for shipment i. sevkiyat bildirimi
piece of advice i. tavsiye
advice on the merits i. getirisi hakkında bir tavsiye
treatment advice i. tedavi tavsiyesi
pre advice i. ön-bildirim
pre advice i. ön ihbar
anticipated advice i. önceden ihtar
railway advice i. demiryolu ihbarnamesi
unsolicited advice i. karşısındakinin talebi olmaksızın verilen öğüt
unsolicited advice i. istenmeden verilen tavsiye
a piece of advice i. öneri
investment advice i. yatırım tavsiyesi
fatherly advice i. baba nasihati
good advice i. iyi tavsiye
sound advice i. iyi tavsiye
advice column i. tavsiye sütunu
advice boat i. avizo
a piece of advice from me i. benden bir tavsiye
got advice s. öğüt almış
as per advice zf. ihbar edildiği gibi
without advice zf. habersiz
per advice zf. verilen habere dayanarak
without advice zf. itibarsız
Phrases
registered letter with advice of receipt expr. iadeli taahhütlü mektup
take my advice to heart expr. tavsiyemi dikkate al
Proverb
nothing is given so freely as advice nasihat vermek kolaydır
a good scare is worth more than good advice bir musibet bin nasihatten evladır
a good example has twice the value of good advice bir musibet bin nasihatten iyidir
a good scare is worth more than good advice bir musibet bin nasihatten iyidir
a good example has twice the value of good advice bir musibet bin nasihatten evladır
Colloquial
heed one’s advice f. tavsiyesine uymak
a piece of advice i. küçük bir tavsiye
on the advice of expr. -nın tavsiyesi üzerine
upon one's advice expr. -nın tavsiyesi üzerine
on one's advice expr. -nın tavsiyesi üzerine
upon the advice of expr. -nın tavsiyesi üzerine
Idioms
take one's advice f. tavsiyesine uymak
a free bit of advice i. bedavadan tavsiye
a free bit of advice i. gökten düşen tavsiye
a free bit of advice i. istenmeden/talep edilmeden verilen tavsiye
a free bit of advice i. karşı taraf istemediği halde verilen tavsiye
a free bit of advice i. istenmeyen tavsiye
a free bit of advice i. naçizane fikir/görüş
sage advice i. bilgece öğüt
on advice of expr. aklına uyarak
the best advice is found on the pillow expr. iyi bir uyku çektikten sonra bir soruna çözüm bulunabilir
on advice of expr. öğüdüne uyarak
on advice of expr. öğüdünü tutarak
tongue-in-cheek advice expr. şaka yollu
Speaking
just a little friendly advice from me i. benden sana bir dost nasihatı
just a little friendly advice from me i. benden sana bir arkadaş nasihatı
my friendly advice to you expr. benim sana tavsiyem
just a little friendly advice from me expr. benden sana bir dost tavsiyesi
just a little friendly advice from me expr. benden sana bir arkadaş tavsiyesi
a word of advice! expr. kulağına küpe olsun
just a word of advice! expr. kulağına küpe olsun
a word of advice expr. sana benden tavsiye
just a word of advice! expr. sana benden tavsiye
he took your advice expr. senin tavsiyene uymuş
let me give you some advice expr. sana bir tavsiye vereyim
can I give you some advice? expr. sana bir tavsiye vereyim mi?
I wanna give you an advice expr. sana bir tavsiyede bulunmak istiyorum
my advice to you expr. sana tavsiyem
heed my advice expr. tavsiyeme kulak ver
keep your advice to yourself expr. tavsiyelerini kendine sakla
do you have any advice? expr. tavsiyen var mı?
Trade/Economic
advice boat i. kurye botu
credit advice i. alacak dekontu
detachable remittance advice i. ayrılabilir fatura ödendi yazısı/mektubu
debit advice i. borç dekontu
advice note i. bildirim mektubu
debit advice i. borçlu dekontu
deposit collection advice i. depozito tahsil ihbarnamesi
railway advice i. demiryolu ihbarnamesi
railway advice i. demiryolu bildirisi
expert advice i. ekspertiz görüşü
expert advice i. ekspertiz
remittance advice i. fatura ödendi yazısı/mektubu
advice of despatch i. gönderme bildirimi
advice on the merits i. getirisi hakkında bir tavsiye
advice department i. ihbarname servisi
advice of despatch i. irsal bildirimi
advice note i. ihbarname
advice note i. ihbar notu
letter of advice i. ihbar mektubu
advice of despatch i. irsal haberi
advice note i. ihbar mektubu
advice letter i. ihbarname
note of advice i. ihbar notası
advice letter i. ihbar mektubu
letter of advice i. ihbarname
advice of acceptance i. kabul ihbarı
advice of payment i. ödeme ihbarı
letter of advice i. ödeme ihbarnamesi
allotment advice i. ödenek payı bildirisi
allotment advice i. ödeme emri
as per advice i. poliçe muhatabına ihbar işareti
portfolio advice i. portföy tavsiyesi
advice of draft i. poliçe keşide ihbarı
advice of draft i. poliçe ihbarı
advice of draft i. poliçenin keşide ihbarı
advice of draft i. poliçenin ya da kambiyo senedinin ihbarı
remittance advice i. römiz mektubu
shipping advice i. sevkiyat talimatı
letter of advice i. ticaret mektubu
advice letter i. tebligat
advice of tax i. verginin mükellefe tebliği
citizens advice bureau i. yurttaş danışma büroları
advice of despatch i. yükleme haberi
without advice expr. ihbarsız
Law
advice of non acceptance i. adem-i kabul ihbarı
advice of non-acceptance i. ademi kabul ihbarı
legal advice i. avukatla görüşme
advice on evidence i. duruşma sonrasında yargıcın deliller hakkındaki yazılı beyanı veya yorumu
legal advice and expenses insurance i. hukuki danışmanlık ve avukatlık masrafları sigortası
advice letter i. ihbar mektubu
advice note i. ihbar mektubu
advice of acceptance i. kabul ihbarı
advice of non acceptance i. ödememe ihbarı
advice of payment i. ödeme ihbarı
advice for shipment i. sevkıyat bildirimi
advice and consent i. talimat ve muvafakat
legal advice i. yasal danışmanlık
with advice expr. habere göre
Politics
family relationship advice line i. aile ilişkileri danışma hattı
advice and consent i. danışma ve rıza
advice risk i. danışmanlık riski
advice service i. danışma hizmeti
policy advice i. politika tavsiyesi
Insurance
premium advice note i. prim ihbar notu
memorandum advice i. sigortacıya bir prim veya hasarla ilgili olarak yapılan ön ihbar
legal advice and expenses insurance i. yasal tavsiye ve giderler sigortası
Tourism
prepaid ticket advice i. yolcunun bilet parası ödediğinin başka bir noktaya bildirilmesi
Media
advice column i. gazetede tavsiyeler veren köşe yazısı
Telecom
advice of charge i. ödeme ihbarı
advice of charge i. ücretin bildirilmesi
Aeronautic
traffic avoidance advice i. trafik önleme tavsiyesi
Marine
advice boat i. avizo
shipping advice i. gönderme ihbarı
despatch advice message i. nakliye tavsiye mesajı
shipping advice i. sevk ihbarı
shipping advice i. yollama ihbarı
Medical
medical advice i. sağlık öğüdü
Military
advice of availability i. malzeme tedarik şekli talimatı
advice of shortage i. noksan malzeme istek bildirimi
acquisition-advice-code i. tedarik tavsiye kodu
domestic advice of availability i. yurt içi malzeme tedarik şekli bildirimi