algı - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

algı"algı" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 9 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
algı sense i.
algı perception i.
General
algı sensation i.
algı percept i.
algı feeling i.
algı apprehension i.
algı perception i.
algı aesthesis i.
Medical
algı perception

"algı" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 53 sonuç

Türkçe İngilizce
General
algı yanılması illusion i.
sosyal algı social perception i.
algı merkezi sensorium i.
görsel algı vision perception i.
coğrafik algı geographical perception i.
soyut algı abstract perception i.
görsel algı visual perception i.
esmer deniz algı fucus i.
algı eksikliği imperception i.
algı yönetimi perception management i.
algı noksanlığı absence of perception i.
algı noksanlığı imperception i.
algı eksikliği absence of perception i.
öz algı self-perceiving i.
duyum ötesi algı metaphysical perception i.
duyusal algı sensory perception i.
etik algı ethical perception i.
mesleki algı professional perception i.
algı düzeyi perception level i.
algı seviyesi perception level i.
sezgisel algı intuitive sense i.
algı operasyonu perception operation i.
pozitif algı positive perception i.
dermal algı haptic s.
Trade/Economic
örgütsel algı organizational perception
Law
yolsuzluk algı endeksi corruption perception index
Politics
algı sorunu the problem of perception
algı yönetimi perception management
algı(lama) perception
Lighting
algı hızı speed of perception
Aeronautic
hava algı merkezi intake centre body
Medical
öz algı self perception
beden algı bozukluğu body dysmorphic disorder
beden algı bozukluğu body dysmorphia
beden algı bozukluğu dysmorphophobia
beden algı bozukluğu dysmorphic syndrome
Psychology
algı bozukluğu perceptual disorder
etkileşimsel algı teorisi transactional theory of perception
amodal algı amodal perception
otomorfik algı automorphic perception
duyu ötesi algı extrasensory perception
zorlayıcı algı obligatory perception
tercihli algı preferential perception
dolaysız algı direct perception
dolaylı algı indirect perception
modal algı modal perception
alt algısal algı subliminal perception
seçici algı selective perception
algı imajı percept image
duyu dışı algı extrasensory perception
pozitif algı positive perception
Literature
anlatılan algı narrated perception
Geography
coğrafik algı geographical perception