based on - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

based on

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"based on" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 28 sonuç

İngilizce Türkçe
General
based on zf. bağlı olarak
based on ed. -si temelinde
based on ed. yola çıkarak
based on ed. temel alınarak
based on ed. baz alınarak
based on ed. istinaden
based on ed. -den ötürü
based on ed. -den kaynaklı olarak
based on ed. -in üzerine kurulu
based on ed. -e dayanarak
based on ed. nedeniyle
based on ed. nispetinde
based on ed. dayanılarak
based on ed. dayalı
based on ed. müstenit
based on ed. sebebiyle
based on ed. -e bağlı
based on ed. -e dayalı
based on ed. bu minvalde
based on ed. temel alarak
based on ed. yola çıkılarak
based on ed. dayanarak
Phrases
based on -e bağlı olarak
based on noktasında
Computer
based on başvuru stili
based on taban biçem
based on temel stil
Ottoman Turkish
based on müstenid

"based on" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 92 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be based on f. bir şeye dayanmak
be based on f. kaynaklanmak
be based on f. esasına dayanmak
be based on f. dayanmak
be based on f. dayandırılmak
be based on f. -e dayanmak
be based on f. köken almak
be based on f. ileri gelmek
be based on f. bağlı olmak
be based on a lie f. yalana dayanmak
be based on basis of f. esasına dayanmak
be based on experience f. tecrübeye dayanmak
be based on personal experiences f. kişisel tecrübelere dayanmak
be based on something f. bir temele dayanmak
be based on the basis of f. esasına dayalı olmak
be based on the ground of f. temeline dayanmak
be based on the principal of f. esasına dayalı olmak
be based on trust f. güvene dayalı olmak
establish an environment that is based on mutual respect and trust f. karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir ortam oluşturmak
establish an environment that is based on mutual respect and trust f. karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir ortam yaratmak
prove something based on evidence f. birşeyi delile dayanarak ispatlamak
(a) relationship based on self-interest i. çıkar ilişkisi
a marriage based on love i. aşk evliliği
metrical system based on a count of syllables i. parmak hesabı
relationship based on mutual interests i. karşılıklı çıkar ilişkisi
based on facts s. gerçeklere dayanan
based on memorization s. ezbere dayalı
based on reality s. gerçeğe dayanan
based on voluntariness s. gönüllülük esasına dayalı
based on my observations zf. gözlemlerime göre
based on my observations zf. gözlemlerime dayanarak
based on our experience zf. tecrübemize dayanarak
based on our experiences zf. tecrübelerimize dayanarak
based on the importance of zf. önemine binaen
based on this zf. buna istinaden
based on this zf. bundan hareketle
based on this zf. bundan yola çıkarak
Phrases
based on actual events gerçek olaylara dayanmaktadır
based on our relationship ilişkimize dayanarak
based on the agreement anlaşmaya göre
based on the emotional state ruh haline bakacak olursak
based on this example bu örnekten yola çıkarak
based on true events gerçek olaylara dayanmaktadır
based on what we talked konuştuklarımıza istinaden
Speaking
based on a true story gerçek bir olaya dayanmaktadır
based on a true story yaşanmış bir olaydan alınmıştır
based on my own experience kendi tecrübeme göre
Trade/Economic
amount on which the rebate is based indirime esas tutar
assessment based on declaration beyana dayanan vergi tarhı
based on a unit price of birim fiyatı üzerinden
based on individual accounts bireysel hesaplara dayalı
defined benefit obligation based on present value belirlenmiş tazminat yükümlülüğünün bugünkü değeri
income tax based on declaration beyana dayalı gelir vergisi
income tax based on declaration beyana dayanan gelir vergisi
promotion based on open competition yetenek esasına göre işe alma veya terfi sistemi
promotion based on open competition liyakat esasına göre işe alma veya terfi sistemi
tariff based on an international agreement ahdi tarife
Law
a judgement based on concrete documents belgeler üzerine yargı
based on declaration beyana dayalı
be based on temeline dayanan
decision based on the merits of the case dosyanın esasına ilişkin karar
Insurance
based on individual accounts bireysel hesaplara dayalı
Technical
crack injection product based on polymer binder polimer bağlayıcılı çatlak enjeksiyon mamul
glass reinforced thermosetting plastics based on unsaturated polyester resin doymamış polyester reçine esaslı cam elyaf takviyeli plastikler
glass reinforced thermosetting plastics based on unsaturated polyester resin doymamış polyester reçine bazlı cam elyaf takviyeli plastikler
hydrocarbon oils based on petroleum petrol esaslı hidrokarbon yağ
insulating material based on mica mika esaslı yalıtım malzemesi
insulating materials based on mica mika esaslı yalıtım malzemeleri
multivariate calibration based on linear regression functions lineer regresyon fonksiyonlarına dayalı çok değişkenli kalibrasyon
qualification based on pre-production welding test imalat öncesi kaynak deneyini esas alan vasıflandırma
qualification based on previous welding experience önceki kaynak tecrübesini esas alan vasıflandırma
qualification of welding procedures based on tested consumables deneye tabi tutulan kaynak sarf malzemelerini baz alarak kaynak prosedürü vasıflandırılması
refractory products based on oxides oksit esaslı refrakter ürünler
system based on effective width etkin genişliği esas olan sistem
Computer
based on style temel stil
based-on style temel stil
documents based on dayanan belgeler
style based on stil kaynağı
Construction
sub-optimal control based on prediction tahmine dayalı yaklaşık optimal kontrol
Medical
catheterization technique based on anatomic landmarks anatomik işaretlere dayanarak yapılan kateterizasyon tekniği
ceramic material based on high purity alumina yüksek saflıkta alümina esaslı seramik malzeme
diagnosis based on liver biopsy karaciğer biyopsisi ile tanı
Food Engineering
gravimetric method based on the loss of mass on drying kurutma kütle kayıbına dayalı gravimetrik metot
Statistics
evidence based on consequences of testing test etmenin sonuçları üzerine temellenmiş kanıt
evidence based on internal structure iç yapı üzerine temellenmiş kanıt
evidence based on relations to other variables diğer değişkenlerle ilişkiler üzerine temellenmiş kanıt
evidence based on response processes yanıt süreçleri üzerine temellenmiş kanıt
evidence based on test content test içeriği üzerine temellenmiş kanıt
Education
education system based on rote-learning ezbere dayalı eğitim sistemi
education system based on rote-learning ezberci eğitim sistemi
Religious
religion based on revelation vahye dayanan din
Environment
census based on address records adrese dayalı nüfus sayımı