commitment - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

commitment

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"commitment" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 38 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
commitment i. bağlılık
commitment i. taahhüt
General
commitment i. söz
commitment i. mutabakat
commitment i. bağıtlılık
commitment i. kararlılık
commitment i. sadakat
commitment i. vaat
commitment i. teslim olma
commitment i. üstenme
commitment i. teslim etme
commitment i. yüklenme
commitment i. üstlenme
commitment i. kesin karar
commitment i. bağlanma
commitment i. sorumluluk
commitment i. yükümlülük
commitment i. havale
commitment i. özveri
Trade/Economic
commitment bağlantı
commitment borç yükümlülüğü
commitment beklenen masraf
commitment havale
commitment adanma
commitment taahhüt
Law
commitment taahhüt
commitment mükellefiyet
commitment irtikap etme
commitment vecibe
commitment hapse gönderme
commitment masraf taahhüdü
commitment teslim etme
commitment teslim edilme
commitment hastaneye gönderme
commitment hapsedilme müzekkeresi
commitment mahkemeye gönderme
commitment havale
Politics
commitment adanmışlık

"commitment" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 99 sonuç

İngilizce Türkçe
General
make a commitment to f. söz vermek
make a commitment f. söz vermek
make a commitment f. taahhüt etmek
make a commitment f. vaatte bulunmak
meet a commitment f. taahhüdü yerine getirmek
honour a commitment f. taahhüdü yerine getirmek
fulfil a commitment f. taahhüdü yerine getirmek
make a commitment f. taahhütte bulunmak
make a commitment f. taahhüt vermek
give a commitment f. taahhüt vermek
make a commitment f. taahhüt altına girmek
deepen one's commitment f. bağlılığını/sadakatini arttırmak
not fulfill the commitment f. taahhüdü yerine getirmemek
facework commitment i. görünür bağlılık
faceless commitment i. örtük bağlılık
post commitment hearing i. akıl hastanesine yerleştirdikten sonra duruşma
commitment to a mental institution i. akıl hastanesine koyma
personal commitment i. bireyin kendi kendine verdiği söz
full commitment i. tam bağlılık
full commitment i. tam adama
self-commitment i. kendini adama
emotional commitment i. duygusal bağlılık
lack of commitment i. taahhütsüzlük
escalation of commitment i. artan bağlılık
external commitment i. dışsal bağlılık
Trade/Economic
amount of commitment transferred devredilen taahhüdün tutarı
firm commitment kesin yükümlülük
financial commitment finansal taahhüt
commitment for use guaranteed credit allocation kullandırma garantili kredi tahsis taahhütleri
financial commitment finansal yükümlülük
firm commitment bağlayıcı ipotek taahhüdü
loan commitment kredi taahhüdü
amortization of commitment to sell leaserrights kiracı hakları satma taahhüdü amortismanı
commitment of mediation for security issue senet ihracına aracılık taahhütleri
firm commitment tam bağlılık
available original tranche b commitment kullanılabilir orijinal b dilimi taahhüdü
firm commitment kesin ipotek taahhüdü
letter of commitment taahhüt mektubu
commitment fee taahhüt komisyonu
capital commitment sermaye taahhüdü
capital commitment to subsidiaries iştiraklere sermaye taahhütleri
commitment accounting taahhüt hesabı
commitment performance period taahhüt süresi
minimum quantity commitment asgari miktar taahhüdü
executory commitment icrai taahhüt
guarantee commitment garanti taahhüdü
commitment fee taahhüt ücreti
commitment to pay ödeme taahhüdü
payment commitment ödeme taahhüdü
pre-commitment approach ön-taahhüt yaklaşımı
pre-commitment ön-taahhüt
union commitment sendikal bağlılık
organizational commitment örgütsel bağlılık
normative commitment normatif bağlılık
management commitment yönetim taahhüdü
management commitment yönetim bağımlılığı
work commitment işe bağlılık
equity commitment letter özsermaye taahhüt mektubu
employee commitment çalışan bağlılığı (sadakati)
continuance commitment devam bağlılığı
Law
received commitment alınan taahhüt
fulfillment of commitment taahhüdün icrası
non-performance of commitment taahhüdün ifa edilmemesi
psychiatric commitment laws zorunlu psikiyatrik tedavi öngören yasalar
involuntary commitment mahkeme emriyle (psikolojik sorunlu veya alkol/madde bağımlısı) hastanın rızası olmadan hastaneye yatırılması
fulfillment of commitment taahhüdün ifası
Politics
commitment document taahhüt evrakı
honor his commitment verdiği sözü tutmak
commitment of expenditures gider taahhüdü
reciprocal commitment karşılıklı taahhüt
commitment of expenditures giderlerin taahhüdü
commitment letter taahhütname
political commitment siyasi taahhüt
political commitment siyasi isteklilik
organizational commitment örgütsel bağlılık
standstill commitment (tedbirleri) arttırmama taahhüdü
multilateral commitment çok taraflı taahhüt
commitment item mali kalem
Technical
offset commitment offset taahhüdü
Computer
time commitment zaman taahhüdü
commitment control sql kesinleştirme denetimi
commitment control kesinleştirme denetimi
Medical
commitment of mentally ill akıl hastalarının kapatılma kararı
voluntary commitment (bir akıl hastanesine yapılan) gönüllü başvuru
Psychology
affective-commitment duygusal katılım
Social Sciences
behavioral commitment davranışsal bağlılık
attitudinal commitment tutumsal bağlılık
continuance commitment devamlılık bağlılığı
Environment
nuclear commitment nükleer bağlılık
environmental commitment çevresel yükümlülük
environmental commitment çevresel taahhüt
Military
commitment value yapılan iş bedeli
commitment value teslimat bedeli
nuclear commitment nükleer taahhüt
piecemeal commitment kısmen muharebeye girmek
army commitment board askeri psikiyatri kurulu
commitment board askeri psikiyatri kurulu
unit commitment status birlik taahhüt durumu
Ottoman Turkish
sincere commitment ihlas