connected - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

connected

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"connected" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 25 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
connected s. bağlı
General
connected s. alakadar
connected s. akraba
connected s. ilgili
connected s. ilişkili
connected s. aktarmalı
connected s. ilintili
connected s. birleşik
connected s. birleştirilmiş
connected s. ile ilgili
connected s. yakın
connected s. bitişik
connected s. bağlı
connected s. bağlanmış
connected s. -e ait
Law
connected irtibatlı
connected bağlı
Technical
connected çalıştırma
connected bağlanmış
Computer
connected bağlantılı
connected bağlanıldı
connected bağlı olan
connected bağlı
connected bağlandı
connected bağlantı kuruldu

"connected" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 144 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be closely connected with f. biriyle sıkı fıkı dost olmak
be closely connected with f. yakından ilgili olmak
be connected f. bağlanmak
be connected f. münasebette bulunmak
be connected (with) f. dahili olmak
be connected to f. mensup olmak
be connected with f. -den gelmek
be connected with f. ilişkili olmak
be connected with f. bağlantılı olmak
be directly connected to f. doğrudan alakalı olmak
be directly connected to f. doğrudan bağlantılı olmak
be directly connected to f. doğrudan ilişkili olmak
be in no way connected to f. uzaktan yakından ilgisi olmamak
get a phone line connected f. telefon bağlatmak
get electricity service connected f. elektrik bağlatmak
get water service connected f. su bağlatmak
stay connected f. bağlı kalmak
locally arcwise connected space i. yerel yay bağlantılı uzay
locally connected set i. yerel bağlantılı küme
locally connected space i. yerel bağlantılı uzay
best-connected s. en iyi bağlantılı
connected with s. ile alakalı
connected with s. mensup
connected with s. bağlı
connected with s. ilgili
connected with s. ile bağıntılı
connected with s. -e bağlı
socially connected s. sosyal bağlantılı
well-connected s. çevresi geniş
well-connected s. nüfuzlu arkadaşları olan
Colloquial
everything's connected her şey birbiriyle alakalı
Idioms
connected with ile ilişkili olma
connected with üyesi olma
connected with -den gelme
Speaking
we are all connected hepimiz bağlantılıyız
we are all connected hepimiz birbirimize bağlıyız
we are all connected hepimiz birbirimizle bağlantılıyız
Trade/Economic
connected expense bağlantılı masraf
connected expense bağlı masraf
connected lending bağlantılı kredi
too well connected to fail batamayacak kadar iyi bağlantılı
Law
connected cases murtabıt davalar
connected criminal cases murtabıt ceza davaları
connected offences bağlantılı suçlar
Politics
group of connected clients bağlantılı müşterilerden oluşan grup
intergovernmental coordination group for the tsunami early warning and mitigation system in the north-eastern atlantic, the mediterranean and connected seas kuzeydoğu atlantik, akdeniz ve bağlı denizlerde tsunami erken uyarı sistemi hükümetlerarası eşgüdüm komitesi
Technical
bottom connected crane sökülebilir köprü tipi vinç
compound connected transistor bileşik bağlantılı transistor
compound connected transistor bileşik bağlantılı transistör
connected in parallel paralel bağlanmış
connected load bağlanmış yük
connected pin bağlanılan iğne
connected pin bağlı uç
connected pin bağlanılan uç
connected piping boru bağlantısı
connected porosity bağlantılı gözeneklilik
connected relation bağlantılı bağıntı
connected set bağlantılı küme
connected space bağlantılı uzay
connected sum bağlantılı toplam
connected to the supply network besleme şebekesine bağlanan
cord-connected kablo ile bağlanmış
delta connected üçgen bağlantılı
direct connected alternating current static watt-hour meter doğrudan bağlı alternatif akım aktif enerji sayacı
direct-connected turbine doğrudan bağlı turbin
electric appliances connected to the water mains su şebekelerine bağlı elektrikli cihazlar
equipment to be connected to telecommunication networks haberleşme ağlarına bağlanan ekipman
galvanically connected galvanik olarak bağlı
grid-connected wind turbine şebekeye bağlanan rüzgar türbini
mesh connected device çokgen bağlantılı devre
permanently connected to a water supply su kaynağına sürekli bağlanan
permanently connected to a water supply bir su kaynağına sürekli bağlı olan
secondary connecting-cables with terminals connected to water cooled lugs su soğutmalı kısımlara bağlanmış uçları olan sekonder bağlantı kabloları
side connected crane yandan bağlantılı köprü tipi vinç
star connected yıldız bağlantılı
star connected yıldız bağlı
star connected device yıldız bağlantılı devre
starter motor connected marşı çalıştırma
top connected crane üstten binili köprü vinç
when the device is connected cihaz bağlıyken
wye-connected yıldız bağlı
Computer
call connected arama bağlandı
connected as bağlanıldı
connected component bağlantılı bileşen
connected network bağlantılı devre
connected rta's bağlı rta
connected time bağlı kalma süresi
connected to bağlantısı yapıldı
connected to bağlanılan
connected to ile bağlantı kuruldu
connected to bağlanılan yer
connected to client istemci'ye bağlı
connected to file server dosya sunucusuna bağlı
connected to print server yazdırma sunucusuna bağlı
connected to server sunucu'ya bağlı
connected to the microsoft network the microsoft network'a bağlı
connected user bağlı kullanıcı
connected users bağlı olan kullanıcılar
connected users bağlı kullanıcılar
delta connected device üçgen bağlantılı devre
delta-connected device üçgen-bağlantılı devre
get connected bağlanın
mesh connected device çokgen bağlantılı devre
mesh-connected device çokgen bağlantılı devre
modem connected modem bağlandı
not connected bağlı değil
not connected bağlantı yok
star-connected device yıldız-bağlantılı devre
stay connected bağlı kal
x 25 connected x 25 bağlandı
Informatics
fully connected network tam bağlantılı ağ
star-connected device yıldız-bağlantılı devre
Telecom
connected device configuration cihaz kurulum bağlantısı
connected line bağlanan hat
connected line identification presentation bağlanılan hattın numarasının gösterilmesi
connected line identification presentation bağlanan hattın numarasının gösterimi
connected line identification restriction bağlı hat kimlik sınırlaması
connected line identification restriction bağlanılan hattın numarasının gösterilmesinin engellenmesi
cross connected network karşılıklı bağlantı şebekesi
full connected network tam bağlantılı şebeke
fully connected network tam bağlantılı ağ
fully connected network tam bağlantılı şebeke
Electric
compound connected transistor bileşik bağlantılı transistor
connected between one phase and neutral bir faz ile nötr arasına bağlanan
connected network bağlantılı devre
intended to be connected to electric supply by a flexible cord and a plug bükülgen bir kordon ve bir fiş ile elektrik besleme sistemine bağlanması amaçlanan
pre-connected cables önceden bağlanmış kablolar
Medical
interoperability of patient connected medical devices hastaya bağlı tıbbi cihazların birlikte çalışabilirliği
Math
connected component bağlantılı bileşen
connected relation bağlantılı bağıntı
connected set bağlantılı küme
connected space bağlantılı uzay
connected sum bağlantılı toplam
locally arcwise connected space yerel yay bağlantılı uzay
locally connected set yerel bağlantılı küme
locally connected space yerel bağlantılı uzay
multiply connected region çokbağlantılı bölge
simply connected region basit bağlantılı bölge
simply connected space basit bağlantılı uzay
Linguistics
connected discourse bağıntılı söylem
connected speech bağlantılı konuşma
connected with lexicon sözlüksel
connected with subject öznel
Environment
grid-connected renewable energy şebekeye bağlı yenilenebilir enerji