ilgili - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

ilgili"ilgili" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 35 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
ilgili related s.
ilgili concerned s.
ilgili relevant s.
ilgili interested s.
General
ilgili assignor i.
ilgili attached s.
ilgili respective s.
ilgili germane to s.
ilgili companionable s.
ilgili caring s.
ilgili germane s.
ilgili connected s.
ilgili pertinent s.
ilgili concerned s.
ilgili related s.
ilgili curious s.
ilgili caring s.
ilgili involved s.
ilgili connected with s.
ilgili relative s.
ilgili interested s.
ilgili about zf.
ilgili concerning ed.
ilgili with regard to ed.
Trade/Economic
ilgili applicable
ilgili regarding
ilgili concerning
Law
ilgili relative
ilgili concerned
Technical
ilgili corresponding
ilgili relevant
ilgili associated
Computer
ilgili re
ilgili contact
Tobacco
ilgili relating

"ilgili" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
asya ile ilgili asian s.
denizcilikle ilgili nautical s.
gelgit ile ilgili tidal s.
gökle ilgili celestial s.
gökyüzü ile ilgili celestial s.
hayaletler ile ilgili spectral s.
imparatorluk ile ilgili imperial s.
kasılma ile ilgili spasmodic s.
konu ile ilgili relevant s.
konuyla ilgili relevant s.
okul ile ilgili scholastic s.
sağlıkla ilgili sanitary s.
sesle ilgili vocal s.
su ile ilgili watery s.
şehir ile ilgili civic s.
uygulama ile ilgili executive s.
virüsle ilgili viral s.
yüz (ile ilgili) facial s.
General
(bir şeyle ilgili) kendi kendine düşünmek think to yourself f.
(dava ile ilgili) mahkemeden görüş talep etmek request the court's opinion on f.
aşırı ilgili olmak/uğraşmak be into f.
bir konuda çok ilgili olmak take an eager interest in f.
doğayla ilgili belgesel izlemek watch a nature documentary f.
hormon tedavisiyle ilgili endişeleri olmak be concerned about one’s hormone therapy f.
ile ilgili bilgi sahibi olmak knowledgeable with f.
ile ilgili karar vermek make a decision on f.
ile ilgili olarak endişelenmek be worried with regards to f.
ile ilgili olarak endişelenmek be concerned about f.
ile ilgili olarak endişelenmek be anxious about f.
ile ilgili olarak endişelenmek be uneasy about f.
ile ilgili olarak uyarmak warn about f.
ile ilgili olmak bear upon f.
ile ilgili olmak relate to f.
ile ilgili olmak revolve around f.
ile ilgili olmak regard f.
ile ilgili olmak be pertinent to f.
ile ilgili olmak pertain to f.
ile ilgili yazı yazmak write of f.
ilgili bulunmak respect f.
ilgili olmak bear on f.
ilgili olmak relate f.
ilgili olmak refer f.
ilgili olmak belong f.
ilgili olmak be bound up f.
ilgili olmak appertain f.
ilgili olmak be bound up with f.
ilgili olmak be pertinent to f.
ilgili olmak be related to f.
ilgili olmak connect f.
ilgili olmak be into f.
ilgili olmak care f.
ilgili olmak concern f.
ilgili olmak be appertaining to f.
ilgili olmak belong to f.
ilgili olmak come to f.
ilgili olmak pertain f.
ilgili olmak be concerned with f.
ilgili olmak be interested in f.
ilgili olmak pertain to f.
ilgili olmak deal with something f.
ilgili olmak apply f.
ilgili olmak regard f.
insanların bildiklerinin yanlış olduğunu göstermek amacıyla durum ile ilgili doğruları açıklamak set the record straight f.
insanların bildiklerinin yanlış olduğunu göstermek amacıyla durum ile ilgili gerçekleri dile getirmek put the record straight f.
insanlarla ilgili kişisel bilgiler toplamak collect personal information about people f.
iş ile ilgili konuşmak talk about business f.
konuyla ilgili hukuki süreç başlatmak take legal action on the matter f.
önceden verilen bir kararla ilgili tereddüt etmeye başlamak have second thoughts about f.
son gelişmelerle ilgili bilgilendirmek bring up to date f.
yakından ilgili olmak be closely connected with f.
yakından ilgili olmak be closely related to f.
yakından ilgili olmak be closely associated with f.
yaklaşmakta olan yılan ile ilgili uyarıda bulunmak chutter f.
(birşeye) ilgili olma fascination with i.
(konuyla ilgili) sözcük dağarcığı veya kelime hazinesi vocabulary set i.
afrika kültürleriyle ilgili çalışma afrocentrism i.
afrika'yla ilgili bir hikaye a story about africa i.
ani yükselme (parayla ilgili bir miktarda) jump i.
bağışıklık bilimi ile ilgili immunological i.
bağlı ve ilgili kuruluşlar related and affiliated institutions i.
bilimle ilgili konu science-related subject i.
bir kelimenin anlamı ile ilgili yapılan tartışma logomachy i.
bir kitapta konuyla ilgili daha geniş açıklama için oluşturulmuş ek kısım excursus i.
bir konunun temeliyle ilgili olarak yapılan çalışmalar background studies i.
buluşun (neye benzediği ile ilgili gözümüzde canlandırdığımız şekli ile) tercih edilen ifadesi preferred embodiment of the invention i.
canlıların oluşumuyla ilgili doktrin zoogony i.
cemaatleri bağımsız sayan kilise sistemi ile ilgili congregational i.
cürümle ilgili olma durumu feloniousness i.
davranışla ilgili görev analizi behavioural task analysis i.
denizle ilgili dinlenme alanları marine recreation base i.
devir belgelerini hazırlayan ilgili conveyancer i.
diş çekimi ile ilgili dişçilik dalı exodontia i.
doğayla ilgili belgesel izlemek nature documentary i.
doğuştan olan bağışıklıkla ilgili autoimmune i.
dosya (bir şeyle ilgili belgeler) file i.
ev veya aile ilişkileri ile ilgili sorunlar domestic problems i.
fırlatma düzeneği ile ilgili catapult i.
göklerle ilgili olma aetherealness i.
göklerle ilgili olma etherealness i.
görevi siyasi doktrinin uygulanmasını sağlamak olan ve bu amaçla doktrinden ayrılanları belirleyip ilgili makamlara bildiren görevli commissar i.
görsel veya yazılı yayınlarda hikayenin olay örgüsü ile ilgili sızdırılan bilgi spoiler i.
güvenlikle ilgili noktalar safety concerns i.
havaalanı/otobüs garı gibi yerlerde gelen ve giden yolcuların ilgili işlemlerinin yapıldığı bina terminal i.
hayatla ilgili gerçekler the truths about life i.
hayvan ve insan vücutlarını bir araya getirmeyle ilgili therianthropic i.
hazırlık dersi ile ilgili propaedeutics i.
hem iç hem uluslararası konularla ilgili intermestic i.
henry james'in görüşleriyle ilgili jamesian i.
hristiyan kilisesiyle ilgili olan ecclesiastics i.
hristiyanlıkla ilgili cemaat church i.
-ile ilgili concernant (fr) i.
ilgili belge corresponding certificate i.
ilgili bilgi relevant information i.
ilgili bilgiler relevant information i.
ilgili birim respective department i.
ilgili birim relevant department i.
ilgili bölüm respective department i.
ilgili bölüm relevant department i.
ilgili ekip/takım respective team i.
ilgili kaynaklar relevant literature i.
ilgili kimse stakeholder i.
ilgili kişi related person i.
ilgili kişi respective person i.
ilgili kişi relevant person i.
ilgili kişiler related persons i.
ilgili kişiler relevant persons i.
ilgili makamlar relevant authorities i.
ilgili mevzuat applicable law i.
ilgili organ respective organ i.
ilgili pazarlama relationship marketing i.
ilgili sertifika corresponding certificate i.
ilgili şahıs relevant person i.
ilgili şahıs related person i.
ilgili şahıs respective person i.
ilgili şirketler/firmalar respective companies i.
ilgili tablo related table i.
ilgili tablolar relevant tables i.
ilgili taraflar arasındaki işlemler trancastions between related parties i.
ilgili uygulama relevant practice i.
ilgili üretim talimatları relevant production instructions i.
ilgili ürünler related products i.
ilgili veya bağlı bakanlık the relevant department i.
ilgili yasa applicable law i.
ilgili yazı concerning letter i.
ilgili yazı related message i.
ilgili yazı regarding letter i.
ilgili yazı relevant letter i.
ilgili yazı regarding message i.
ilgili yazı related letter i.
ilgili yazı concerning message i.
ilgili yazı relevant message i.
ilgili/veri konusu kişi data subject i.
insanın tuvalet ihtiyacı ile ilgili yapılan şakalar skidmark i.
insanın tuvalet ihtiyacı ile ilgili yapılan şakalar bathroom humour i.
insanın tuvalet ihtiyacı ile ilgili yapılan şakalar outhouse humour i.
insanın tuvalet ihtiyacı ile ilgili yapılan şakalar gross-out humour i.
insanın tuvalet ihtiyacı ile ilgili yapılan şakalar scatological humour i.
insanın tuvalet ihtiyacı ile ilgili yapılan şakalar toilet humour i.
iş dünyası ve finans ile ilgili konuları içeren aylık amerikan dergisi forbes i.
işle ilgili business i.
işle ilgili sunum business presentations i.
kalite ile ilgili belgeler quality related documents i.
kendiyle ilgili bir şeye (başarı/plan) engel olma self-sabotage i.
kişinin hayatıyla ilgili her şeyi önceden tayin edilmesi predestination i.
konu ile ilgili olmamak extraneousness i.
konuyla ilgili olmayan söz non-sequitur i.
modern israil devletine ait veya onunla ilgili olan israeli i.
modülasyon ile ilgili modulatory i.
mucizelerle ilgili çalışma alanı thaumatology i.
müzik cd’si veya kaset kapağı içine konulan albümle ile ilgili tanıtıcı bilgiler veren yazılar album notes i.
müzik cd’si veya kaset kapağı içine konulan albümle ile ilgili tanıtıcı bilgiler veren yazılar sleeve notes i.
müzik cd’si veya kaset kapağı içine konulan albümle ile ilgili tanıtıcı bilgiler veren yazılar liner notes i.
norman kralları devrinde tüzel ve yönetimle ilgili kanunları incelemekle görevli kral vekili justiciar i.
nüfusun özellikleriyle ilgili faktörler demographics i.
ölü ile ilgili yazı necrology i.
papanın yanılmazlığı ile ilgili dogma papist i.
periler ile ilgili faery i.
periler ile ilgili faerie i.
politika ile ilgili her şey political life i.
radyo veya televizyonla ilgili broadcast i.
sekiz his (hislerle ilgili budizm'de kullanılan sınıflandırma) eight consciousnesses i.
seksle ilgili bawdy i.
selamet ordusu ile ilgili salvationism i.
sevkiyatla ilgili belgeler ekte tarafınıza sunulmaktadır enclosed please find shipping documents i.
seyahatle ilgili konferans travelog i.
seyahatle ilgili konferans travelogue i.
seylan adası ile ilgili ceylon i.
sıradan insanlarla ilgili sahne eseri a kitchen-sink play i.
standart yapılan eşya ile ilgili utility i.
standartlar ve uygulamalarla ilgili varılan resmi anlaşma convention i.
suyla ilgili etkinlikleri merkez alan dinlence tesisi water park i.
tanrının kişinin hayatıyla ilgili her şeyi önceden tayin etmesi predestination i.
turizmle ilgili işler tourism-related jobs i.
tuvalet ile ilgili yapılan belden aşağı şakalar toilet humour i.
tuvalet ile ilgili yapılan belden aşağı şakalar gross-out humour i.
tuvalet ile ilgili yapılan belden aşağı şakalar bathroom humour i.
tuvalet ile ilgili yapılan belden aşağı şakalar scatological humour i.
tuvalet ile ilgili yapılan belden aşağı şakalar outhouse humour i.
tuvalet ile ilgili yapılan belden aşağı şakalar skidmark i.
uyuşturucu ile ilgili suçlarda artış a rise in drug-related crime i.
üniversite sonrası öğrenimle ilgili postgraduate i.
vasiyetnameyle ilgili yetki testamentary trust i.
yıldızlarla ilgili stellar i.
yolculukla ilgili itinerary i.
(ile) ilgili bound up (with) s.
(özellikle tuvalet alışkanlıkları ile ilgili) eğitilmiş (hayvan) house-trained s.
(özellikle tuvalet alışkanlıkları ile ilgili) eğitilmiş (hayvan) housebroken s.
(uzay araçları vb ile ilgili olarak) içinde insan bulunan manned s.
… ile ilgili interested in s.
13-19 yaş arası gençlerle ilgili teenage s.
abreaksiyon ile ilgili abreactive s.
acente ile ilgili agential s.
açıklıkla ilgili apertural s.
açılış töreni ile ilgili inaugural s.
ada ile ilgili insular s.
adetle ilgili menstrual s.
afganistan ile ilgili Afghan s.
afrika ile ilgili african s.
afro asya ile ilgili afro asian s.
agnostikle ilgili agnostical s.
agnostisizm ile ilgili agnostical s.
agnostisizm ile ilgili agnostic s.
ağaç ile ilgili arboreous s.
ağaçla ilgili arborical s.
ağaçla ilgili arborous s.
ağaçla ilgili arborary s.
ağaçla ilgili arboreal s.
ağızla ilgili oral s.
ahlak bilimi ile ilgili deontological s.
ahlak kuralları ile ilgili casuistical s.
ahlak kuralları ile ilgili casuistic s.
ahlakla ilgili moralistic s.
aidiyetle ilgili tenurial s.
aile ile ilgili domestic s.
ajan ile ilgili agential s.
ajans ile ilgili agential s.
akadya dili veya kültürü ile ilgili acadian s.
akadya halkı ile ilgili acadian s.
akadya ile ilgili acadian s.
akıl hastalığı ile ilgili demential s.
akıl ile ilgili mental s.
akli faaliyetle ilgili noetic s.
akli faaliyetle ilgili noematic s.
akraba ve yakın arkadaşları kayırma ile ilgili nepotistic s.
akrabalık ile ilgili consanguineal s.
aksiyom ile ilgili axiomatic s.
alfabenin harfleri ile ilgili abecedarian s.
alışma ile ilgili acclimatory s.
alıştırma ile ilgili acclimatory s.
alkaloid ile ilgili alkaloid s.
alkaloit ile ilgili alkaloid s.
alpler ile ilgili alpine s.
alşimi ile ilgili alchemical s.
alşimi ile ilgili alchemic s.
alt deriyle ilgili dermal s.
altın (ile ilgili) auric s.
altınla ilgili auric s.
alüminyum ile ilgili aluminic s.
amazon nehri ile ilgili amazonian s.
amazonlar ile ilgili amazonian s.
amca ile ilgili avuncular s.
ameliyat ile ilgili operative s.
amille ilgili amylic s.
amonyak ile ilgili ammoniac s.
anatomi ile ilgili anatomical s.
anatomi ile ilgili anatomic s.
anatomiyle ilgili anatomical s.
andora, cebelitarık, portekiz ve ispanya'yı kapsayan yarımadayla ilgili veya ona ait olan iberian s.
anlama ile ilgili noetic s.
anlama ile ilgili noematic s.
anlamayla ilgili perceptual s.
anne (ile ilgili) maternal s.
anne tarafıyla ilgili enatic s.
anneyle ilgili maternal s.
anten ile ilgili aerial s.
antikalarla ilgili antiquarian s.
antropoloji ile ilgili anthropological s.
anüs ile ilgili anal s.
anüsle ilgili anal s.
apius ile ilgili appian s.
apostoller ile ilgili apostolical s.
apostoller ile ilgili apostolic s.
arabalarla ilgili automotive s.
araştırma ile ilgili explorative s.
araştırma ile ilgili exploratory s.
araştırmayla ilgili investigatory s.
araştırmayla ilgili investigational s.
araştırmayla ilgili disquisitional s.
araştırmayla ilgili investigative s.
arayüzey ile ilgili interfacial s.
arı (ile ilgili) apian s.
arıcılıkla ilgili apiarian s.
arılarla ilgili apiarian s.
arılarla ilgili apian s.
arınma seromonisi ile ilgili lustral s.
arilerle ilgili aryan s.
aristokrasi ile ilgili aristocratic s.
aristokrasi ile ilgili aristocratical s.
arşidük ile ilgili archdukal s.
artıkyıl ile ilgili bissextile s.
astroloji ile ilgili astrological s.
astroloji ile ilgili astrologic s.
astronotlarla ilgili astronautic s.
astronotlarla ilgili astronautical s.
asya kıtasıyla ilgili veya ona ait asian s.
aşınma ile ilgili detrital s.
aşkla ilgili amorous s.
aşkla ilgili amative s.
at ile ilgili caballine s.
ata ait, at ile ilgili caballine s.
atalar ile ilgili ancestral s.
atalarla ilgili atavistic s.
atalarla ilgili olmayan nonancestral s.
atika ile ilgili attic s.
atinalılarla ilgili attic s.
atla ilgili equine s.
atletizm ile ilgili olmayan nonathletic s.
atletizmle ilgili athletic s.
atletlerle ilgili athletic s.
atmosferin en üst tabakasıyla ilgili exospheric s.
atomculuk ile ilgili atomistic s.
atomla ilgili atomical s.
atomla ilgili atomic s.
atomlarla ilgili atomistic s.
avlanmayla ilgili venatic s.
avrupa ile ilgili continental s.
avrupa ile ilgili european s.
avustralya yerli halkı ile ilgili aboriginally s.
ay ile ilgili lunarian s.
ay ile ilgili lunar s.
ayaksız hayvanlarla ilgili apodal s.
ayin ile ilgili ritual s.
ayinle ilgili eucharistical s.
ayinle ilgili eucharistic s.
ayrılma ile ilgili dissociative s.
ayrışma ile ilgili dissociative s.
azotla ilgili olmayan nonnitrogenous s.
baba (ile ilgili) paternal s.
babil ile ilgili babylonian s.
badem ile ilgili amygdaline s.
bağcılıkla ilgili grapey s.
bağcılıkla ilgili grapy s.
bağdaştırma ile ilgili accommodational s.
bağırsak (ile ilgili) enteric s.
bağırsaklarla ilgili intestinal s.
bahçe ile ilgili horticultural s.
bahçe ile ilgili garden s.
bakanlık ile ilgili departmental s.
bakanlık ile ilgili olmayan nondepartmental s.
bakanlıkla ilgili ministerial s.
bakım yapan işçiyle ilgili janitorial s.
bakterisit ile ilgili bactericidal s.
bakteriyle ilgili germinal s.
bakteriyle ilgili bacterial s.
bakteriyoloji ile ilgili bacteriological s.
baküs ile ilgili bacchanal s.
balearik adalarıyla ilgili balearic s.
banyo ile ilgili balneal s.
banyo ile tedaviyle ilgili balneological s.
barındırma ile ilgili accommodational s.
baron ile ilgili baronial s.
basımla ilgili typographic s.
basilikos ile ilgili basilisk s.
baskı/yazıcı ile ilgili print-related s.
baş (ile ilgili) cephalic s.
baş ile ilgili head s.
başlangıç ile ilgili introductory s.
başpiskoposla ilgili archiepiscopal s.
bataklık bölge ile ilgili paludal s.
bataklıklarla ilgili paludal s.
batı ile ilgili western s.
batının üst orta kısmyla ilgili epigastral s.
batının üst orta kısmyla ilgili epigastrial s.
batının üst orta kısmyla ilgili epigastrical s.
bayram ile ilgili festal s.
bazalt ile ilgili basaltic s.
bebeklikle ilgili infantile s.
bedendel zevklerle ilgili earthy s.
bedenle ilgili sensual s.
bedensel zevklerle ilgili earthy s.
belediye ile ilgili civic s.
belediye/kent ile ilgili municipal s.
bellekle ilgili mnemonic s.
berberlikle ilgili tonsorial s.
besin vermeyle ilgili alimentative s.
beslenme ile ilgili alimentary s.
beslenme ile ilgili nutritional s.
beslenme ile ilgili nutritive s.
beslenmeyle ilgili dietary s.
beyin ile ilgili cerebral s.
beyin zarı ile ilgili arachnoid s.
bilgi felsefesiyle ilgili epistemological s.
bilgi kuramıyla ilgili epistemological s.
bilginin esas ve sınırlarından bahseden bilim dalıyla ilgili epistemological s.
bilimsel tarımla ilgili agronomic s.
bilinçaltı ile ilgili unconscious s.
binicilik ile ilgili equestrian s.
binicilikle ilgili equestrian s.
bir şeyin can alıcı noktası ile ilgili climactic s.
bir veya daha fazla sömürgeye ait veya onunla ilgili olan colonial s.
birbiriyle ilgili interrelated s.
bitkisel hayvanla ilgili zoophytic s.
biyobikle ilgili bionical s.
biyoeczacılık ile ilgili biopharmaceutical s.
biyoloji ile ilgili biologic s.
biyoloji ile ilgili biological s.
bizans ile ilgili byzantine s.
boğaz (ile ilgili) pharyngeal s.
boğaz ile ilgili jugular s.
borç ile ilgili accommodational s.
boyama ile ilgili tinctorial s.
boyun ile ilgili jugular s.
bozuklukla ilgili deteriorative s.
böbreküstü bezi ile ilgili adrenal s.
böcek ve yılan gibi hayvanların dökülmüş kabuk veya derileriyle ilgili exuvial s.
böceklerle ilgili entomic s.
bölgelerle ilgili zonal s.
bölme ile ilgili compartmental s.
bölme ile ilgili divisional s.
bölmeyle ilgili divisional s.
bölüm ile ilgili segmentary s.
bölünme ile ilgili divisional s.
brezilya ile ilgili brazilian s.
britanya ile ilgili british s.
britanya ile ilgili britannic s.
bronşlarla ilgili bronchial s.
bu dünya ile ilgili olmayan unworldly s.
bu konu ile ilgili regarding this issue s.
bu konu ile ilgili concerning this issue s.
bu konuyla ilgili regarding this issue s.
budizmle ilgili buddhistic s.
bulgaristan ile ilgili bulgarian s.
bulutsu ile ilgili nebulous s.
burçlarla ilgili zodiacal s.
burun ile ilgili nasal s.
buzla ilgili glacial s.
buzulla ilgili glacial s.
bünye ile ilgili constitutional s.
büro işleriyle ilgili clerical s.
büro işleriyle ilgili olmayan nonclerical s.
bürokrasi ile ilgili bureaucratic s.
bütirik asitle ilgili butyric s.
bütün vücutla ilgili systemic s.
büyücülükle ilgili occult s.
büyükannelik ile ilgili grandmaternal s.
büyükelçi ile ilgili ambassadorial s.
büyükelçilik ile ilgili ambassadorial s.
büyüme ile ilgili progressional s.
cam (ile ilgili) vitreous s.
canlıcılıkla ilgili animistic s.
casusluk ile ilgili (roman vb) cloak and dagger s.
cemaat ile ilgili congregational s.
cemaatten tardetmeyle ilgili excommunicatory s.
cenin (ile ilgili) foetal s.
cenin (ile ilgili) fetal s.
cennetle ilgili heavenly s.
ceza ile ilgili penal s.
ceza ile ilgili sentential s.
ceza ve cezaevi bilimi ile ilgili penological s.
cins isimle ilgili appellative s.
cinsel birleşme ile ilgili coital s.
cinsel ilişki ile ilgili venereal s.
cinsle ilgili generic s.
coğrafya ile ilgili geographical s.
cumartesi günüyle ilgili saturdayish s.
cümle ile ilgili sentential s.
çaba ile ilgili conative s.
çalma ile ilgili larcenous s.
çap ile ilgili diametrical s.
çapla ilgili diametrical s.
çatlak (ile ilgili) interstitial s.
çekiş gücüyle ilgili tractional s.
çeviri ile ilgili translative s.
çevreyle ilgili peripheral s.
çıkarsama ile ilgili deductive s.
çıkışla ilgili elative s.
çiçeklerle ilgili floral s.
çiftleşme ile ilgili coital s.
çiftleşme ile ilgili copulative s.
çin ile ilgili chinese s.
çocuk eğitimi ile ilgili pedagogical s.
çocuk eğitimi ile ilgili pedagogic s.
çocukla ilgili infantile s.
çok dillilikle ilgili veya ona ait olan polyglot s.
çok uzun bir sözcük ile ilgili hippopotomonstrosesquipedalian s.
çok uzun bir sözcükle ilgili hippopotomonstrosesquipedalian s.
çözülme ile ilgili dissociative s.
dağıtımla ilgili distributive s.
dağlara ait veya onlarla ilgili alpine s.
damak (ile ilgili) palatal s.
damak (ile ilgili) palatine s.
damarla ilgili vascular s.
damasko ile ilgili damascene s.
danışma ile ilgili advisory s.
danışmanlıkla ilgili consultative s.
darağacı ya da asılmakla ilgili patibulary s.
davetle ilgili invitational s.
davranışla ilgili behavioral s.
davranışla ilgili behavioural s.
decartes felsefesi ile ilgili cartesian s.