crystal - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

crystal

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"crystal" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 22 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
crystal i. billur
crystal i. kristal
General
crystal i. kristal eşya
crystal i. saat camı
crystal i. kesme cam
crystal i. kırılca
crystal i. bir kadın ismi
crystal s. berrak
crystal s. şeffaf
crystal s. parlak
crystal s. açık
crystal s. kristal biçiminde
Technical
crystal kristal
Food Engineering
crystal kristal
Chemistry
crystal billur
crystal kırılca
Places
crystal wisconsin eyaletinde yerleşim yeri
crystal minnesota eyaletinde şehir
crystal maine eyaletinde yerleşim yeri
crystal nevada eyaletinde şehir
crystal new mexico eyaletinde yerleşim yeri
crystal kuzey dakota eyaletinde şehir

"crystal" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 426 sonuç

İngilizce Türkçe
General
quartz crystal i. kuvars kristali
crystal palace i. billur saray
fundamental crystal i. ana kristal
watch crystal i. saat camı
liquid crystal i. likit kristal
nematic crystal i. nematik kristal
allochromatic crystal i. ışık ileten kristal
crystal pick up i. pikap iğnesi
crystal pickup i. pikap iğnesi
rock crystal i. neceftaşı
crystal optics i. kristal optik
crystal field theory i. kristal alan teorisi
crystal lattices i. kristal kafesler
crystal sugar i. kristal şeker
mountain crystal i. neceftaşı
crystal-sheet glass i. ayna camı
crystal-sheet glass i. kristal cam
ice crystal i. buz kristali
crystal-clear fact i. su götürmez gerçek
crystal cup i. kristal kupa
crystal glass i. kristal cam
crystal ball i. kristal küre
silica crystal i. silika kristal
crystal cave i. kristal mağarası
crystal cape i. kristal pelerin
crystal-gazing i. kristal küreyle fal bakma
crystal-seeing i. kristal küreyle fal bakma
cut crystal i. kesme kristal
crystal clear s. apaçık
crystal clear s. dupduru
crystal clear s. billur gibi
crystal-clear s. tamamen açık (belirgin)
crystal-clear s. tamamen belirgin
single-crystal s. tekkristalli
crystal-like s. billursu
crystal-like s. kristal gibi
Phrases
let's make it crystal clear şunu açıklığa kavuşturalım
Colloquial
everything's crystal clear her şey anlaşılır
everything's crystal clear her şey kristal kadar berrak
Idioms
crystal ball i. kristal küre
crystal ball i. geleceği gören küre
as clear as crystal belirgin
as clear as crystal net
as clear as crystal kolaylıkla anlaşılabilir
as clear as crystal çok açık
as clear as crystal anlaşılır
be crystal (clear) gün gibi ortada olmak
crystal clear açıkça belli
Technical
crystal detector kristal detektör
modulator crystal modülatör kristali
crystal calibrator kristalli kalibratör
crystal anisotropy kristal anizotropisi
crystal system kristal sistemi
ice crystal buz kristali
crystal counter kristal sayaç
crystal diode kristal diyot
crystal pickup kristalli pikap kolu
crystal boundary kristal sınırı
crystal symmetry kristal simetri
crystal field kristal alanı
crystal chemistry kristal kimyası
crystal grain kristal tanesi
crystal loudspeaker kristal hoparlör
crystal counter kristal sayacı
crystal analysis kristal analizi
rhombic crystal rombik kristal
crystal face kristal yüzü
ionic crystal iyon kristali
liquid crystal display sıvı kristal gösterge
crystal counter kristal sayıcı
dichroic crystal dikroik kristal
crystal growth kristal büyümesi
molecular crystal moleküler kristal
crystal receiver kristal alıcı
crystal set kristalli alıcı
crystal structure kristal yapısı
liquid crystal screen sıvı kristal ekran
crystal lattice kristal kafes
crystal current kristal akımı
crystal glass kristal cam
filter crystal unit süzgeç kristal birim
crystal controlled oscillator kristal kontrollü osilatör
crystal receiver galerili alıcı
crystal control kristalle kontrol
crystal cutter kristal kesici
crystal headphones kristal kulaklıklar
crystal axe kristal ekseni
crystal defect kristal defekti
crystal symmetry kristal simetrisi
crystal oven kristal fırını
crystal controlled transformer kristal kontrollü transformatör
synthetic quartz crystal sentetik kuvartz kristal
uniaxial crystal tek eksenli kristal
crystal receiver kristalli alıcı
crystal headphone kristal kulaklık
crystal gate receiver kristal kapılı alıcı
crystal rectifier kristal doğrultucu
liquid crystal display sıvı kristal görüntü
salt crystal tuz kristali
quartz crystal kuartz kristal
crystal nucleus kristal çekirdeği
crystal microphone kristal mikrofon
crystal pick up kristal başlı pikap
crystal angle kristal açısı
oscillator crystal osilatör kristali
crystal imperfection kristal kusuru
crystal bandpass filter kristal bant geçirici filtre
tetragonal crystal dikdörtgen kristal
crystal detector kristal alıcı
biaxial crystal çift eksenli kristal
crystal cell kristal pil
crystal oscillator kristalli osilatör
crystal field theory kristal alan teorisi
crystal sugar kristal şeker
crystal filter kristal süzgeç
perfect crystal ideal kristal
crystal growth kristal büyütme
crystal system kristal dizgesi
crystal mixer kristal karıştırıcı
crystal lattice kırılca örgüsü
crystal oscillator kristal salıngaç
crystal lattice kristal kafesi
fundamental crystal ana kristal
body-centred cubic crystal hacim merkezli kübik kristal
crystal-controlled transmitter kristal denetimli verici
crystal-controlled oscillator kristal kontrollü osilatör
face-centred cubic crystal yüzey merkezli kübik kristal
crystal-controlled transformer kristal kontrollü verici
crystal-gate receiver kristal kapılı alıcı
crystal pick-up kristal başlı pikap
quartz-crystal oscillator kuvars kristalli osilatör
quartz-crystal resonator kuvars kristalli rezonatör
ideal crystal ideal kristal
quartz crystal kuvars kristali
liquid crystal display sıvı kristal görüntü birimi
liquid crystal sıvı kristal
mixed crystal karışık kristal
negative crystal negatif kristal
twin crystal ikiz kristal
liquid crystal display sıvı kristal ekranı
quartz crystal unit kuvars kristal birim
quartz crystal controlled oscillator kuartz kristal kontrollü osilatör
quartz crystal unit kuartz kristal birim
measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a pi-network kuvartz kristal birimi parametrelerinin bir şebekede sıfır faz tekniği ile ölçülmesi
quartz crystal unit parameters kuvartz kristal birimi parametreleri
body centred tetragonal crystal hacim merkezli kare prizmalı kristal
body centred crystal hacim merkezli kristal
thermotropic liquid crystal ısılyönelimli sıvı kristal
scintillation crystal ışıltılı kristal
scintillation crystal ışıltılı örüt
biaxial crystal iki optik eksenli kristal
idiomorphic single crystal idiomorfik tek kristal
biaxial crystal iki eksenli örüt
twinned crystal ikizlenik örüt
crystal sheet glass kalın düzcam
titanium crystal titan kristalleri
single crystal tek kristal
single-crystal production methods tek tane üretimi yöntemleri
mosaic crystal tek örüt bozukluluğu
single crystal tek tane
uniaxial crystal tekeksenli örüt
single-crystal production tek tane üretimi
single crystal tek taneli örüt
triclinic crystal triklinik örüt
single-crystal silicon tek taneli silisyum
single-crystal diamond tek taneli elmas
idiomorphic crystal tek örüt
tungsten single-crystal filament tek-örütlü volfram filamenti
carbon crystal structure karbon örüt yapısı
ionic crystal iyonsal örüt
close packed crystal structure sıkı istifli örüt yapısı
semi-crystal yarıkristal
ionic crystal structures iyonsal örüt yapıları
anhydrous crystal susuz örüt
rhombohedral crystal rombohedral kristal
ionic crystal radius iyonsal örüt yarıçapları
close packed hexagonal crystal sıkı istifli altıgen örüt
piezoelectric crystal basınçsal elektikli örüt
bohemian crystal bohemya kristali
bridgeman crystal growth bridgeman kristal büyütmesi
close packed crystal sıkı istifli kristal
liquid crystal polymers sıvı örüt çoğuzları
close packed crystal sıkı istifli örüt
close packed hexagonal crystal sıkı istifli altıgen kristal
liquid-crystal display sıvı örüt görüntülemesi
liquid crystal sıvı örüt
homopolar crystal eş ucaylı örüt
rhombohedral crystal eş altıyüzlü örüt
orthorhombic crystal dik eksenli örüt
diffracting crystal kırınım kristali
diffracting crystal kırınım örütü
anisometric crystal eşölçümsüz örüt
simple cubic crystal yalın küp örüt
simple cubic crystal yalın küp kristal
face- centered cubic crystal yüzey merkezli küp kristal
cesium chloride crystal structure sezyum klorür örüt yapısı
anisometric crystal anizometrik kristal
amxp crystal structures amxp örüt yapıları
body centred cubic crystal gövde merkezli küp örüt
body centred crystal gövde merkezli örüt
lead crystal kurşunlu kristal
rotating crystal method döner örüt yöntemi
half crystal düşük nitelikli kristal
rotating crystal method döner kristal yöntemi
hexagonal close-packed crystal altıgensel sıkı istifli örüt
full lead crystal kurşunlu kristal cam
body centred tetragonal crystal gövde merkezli kare prizmalı kristal
ideal crystal ideal örüt
piezoelectric crystal piezoelektrik kristal
crystal quartz kristal kuarz
rock crystal parlatılmış üfleme cam eşya
crystal anisotropy kristal yönsemezliği
cubic crystal system küpsel örüt dizgesi
crystal elements kristal ögeleri
crystal directions kristal yönleri
ordered crystal düzenli örüt
crystal polymers kristal çoğuzlar
crystal determination kristal saptama
crystal axes kristal eksenleri
crystal impurity kristal katışkısı
crystal form kristal biçimi
active-matrix liquid crystal display etkin anayapılı sıvı örüt gösterimi
crystal analysis kristal çözümleme
crystal structures kristal yapıları
cubic crystal küpsel örüt
crystal scanner kristal taracıyı
crystal growing kristal büyütme
crystal discontinuity kristal kesintisi
crystal defects kristal kusurları
crystal discontinuity kristal süreksizliği
crystal pulling kristal çekme
negative crystal kristal biçimli boşlukcuk
crystal edge kristal kenarı
crystal oscillator kristal salınmacı
family of crystal directions kristal yönleri topluluğu
crystal spectrometer kristalli görüngeölçer
crystal systems kristal dizgeleri
crystal specimen kristal numunesi
crystal orientation kristal konumu
crystal monochromator kristal tekrenklendiricisi
crystal rectifier kristal doğrultması
crystal faces kristal yüzeyleri
crystal groups kristal kümeleri
family of crystal planes kristal düzlemleri topluluğu
crystal defects kristal bozuklukları
noncubic crystal küp olmayan kristal
crystal scanner kristal tarayıcı
identification of crystal structure kristal yapısı belirleme
austenite crystal structure ostenit örüt yapısı
noncubic crystal küp olmayan örüt
orthorhombic crystal system ortorombik örüt dizgesi
orthorhombic crystal structure ortorombik örüt yapısı
crystal spectrometer kristalli spektrometre
crystal lattice kristal örgüsü
crystal water kristal suyu
crystal symmetry kristal bakışımlılığı
crystal planes kristal düzlemleri
crystal pulling techniques kristal çekme yöntemleri
lead crystal kristal cam
crystal fracture kristal kırılması
ordered crystal düzenli kristal
orthorhombic crystal ortorombik kristal
martensite crystal structure martensit örüt yapısı
crystal oscillator kristal osilatörü
crystal classification kristal sınıflandırma
czochralski crystal growth czochralski örüt büyümesi
ax crystal structures ax örüt yapıları
seed crystal aşı kristali
monoclinic crystal eğikeksenli örüt
ambnxp crystal structures ambnxp örüt yapıları
rock crystal saydam kuvarz
monoclinic crystal monoklinik kristal
mosaic crystal mozayik örüt
dichroic crystal çift renkli kristal
pine-tree crystal çam ağaçsı kristal
dichroic crystal çift renkli örüt
quartz-crystal monitor kuvars kristalli monitör
scintillation crystal kırpışımlı örüt
quartz crystal controlled oscillator kuvars kristal kontrollü osilatör
liquid crystal and solid-state display devices sıvı kristal ve katıhal gösterme cihazları
liquid crystal display modules and cells sıvı kristal gösterge birimleri ve hücreleri
liquid crystal display panel sıvı kristal göstergeli panel
liquid crystal and solid-state display devices sıvı kristal ve katı hal- görüntü cihazları
active matrix monochrome liquid crystal display modules aktif matrisli tek renkli sıvı kristal gösterge modülleri
liquid crystal display modules sıvı kristal gösterge modülleri
passive matrix color liquid crystal display modules pasif matrisli renkli sıvı kristal gösterge modülleri
static liquid crystal display modules statik sıvı kristal gösterge modülleri
liquid crystal and solid-state display device sıvı kristal ve katı hal gösterge cihazı
active matrix color liquid crystal display modules aktif matrisli renkli sıvı kristal gösterge modülleri
passive matrix monochrome liquid crystal display modules pasif matrisli tek renkli sıvı kristal gösterge modülleri
segment type liquid crystal display modules parça tipi sıvı kristal gösterge modülleri
quartz crystal-controlled oscillator kuvars kristal kontrollü osilatör
liquid crystal and solid-state display devices sıvı kristal ve katı hal gösterge cihazları
liquid crystal display device sıvı kristal gösterge cihazı
surface mounted quartz crystal units yüzeye takılan kuvartz kristal birimleri
quartz crystal unit parameters kuvartz kristal birim parametreleri
measurement of activity and frequency dips of quartz crystal units kuvartz kristal birimlerinin çalışmasının ve frekans azalmalarının ölçülmesi
crystal structure kristal yapı
cubic crystal system kübik kristal sistem
face-centered cubic crystal yüzey merkezli kübik kristal
face-centered cubic crystal yüzey merkezli kübik kristal
cholesteric liquid crystal kolesterik sıvı kristal
nematic liquid crystal nematik sıvı kristal
smectic liquid crystal smektik sıvı kristal
Computer
crystal growth kristal büyütme
crystal oscillator kristal salıngaç
crystal mixer kristal karıştırıcı
liquid crystal display sıvı kristal görüntü birimi
oscillator crystal salıngaç kristali
crystal guardians kristal koruyucuları
Informatics
liquid crystal display sıvı kristal görüntü birimi
Telecom
crystal resonator kristal rezonatör
voltage controlled crystal oscillator gerilim denetimli kristal osilatör
liquid crystal display sıvı kristalli ekran
Electric
piezoelectric crystal pizoelektrik kristali
crystal loudspeaker kristal hoparlör
crystal detector kristal detektör
crystal counter kristal sayıcı
crystal microphone kristal mikrofon
crystal set kristalli alıcı
crystal cell kristal pil
crystal diode kristal diyot
crystal receiver galenli alıcı
crystal calibrator kristalli kalibratör
crystal rectifier kristal doğrultucu
crystal headphones kristal kulaklıklar
crystal receiver kristal alıcı
crystal control kristalle kontrol
modulator crystal modülatör kristali
oscillator crystal osilatör kristali
positive crystal pozitif kristal
positive crystal artı kristal
oscillator crystal salıngaç kristali
quartz crystal-controlled oscillator kuvars kristal kontrollü osilatör
Radio
crystal oscilator kristal osilatör
crystal control kristal kontrolü
crystal area kristal sahası
Construction
single crystal tekil kristal
Lighting
liquid crystal display lcd
liquid crystal display sıvı kristal displey
Automotive
quartz crystal unit kuartz kristal ünite
quartz crystal kuvartz kristali
liquid crystal display likit kristal ekran
liquid crystal polymer sıvı kristal polimer
thin film transistor liquid crystal display ince film transistörlü sıvı kristal ekran
Mining
crystal morphology kristal morfolojisi
optical axis of a crystal billurun optik ekseni
principal axis of a crystal billur eksenleri
principal axis of a crystal billurun asal ekseni
mixed crystal karma billur
anisometric crystal anizometrik kristal
Medical
crystal density kristal yoğunluğu
crystal violet kristal viyole
crystal retention kristal retansiyonu
crystal growth kristal büyümesi
crystal matrix protein kristal matrisi proteini
crystal aggregation kristal agregasyonu
Food Engineering
crystal growth kristal gelişmesi
Gastronomy
crystal sugar kristal şeker
Math
orthogonal crystal dikey eksenli örüt
Physics
crystal axes kristal eksenleri
crystal field kristal alanı
crystal anisotropy kristal anizotropisi
crystal grating kristal ağı
piezoelectric crystal piezoelektrik kristal
crystal angles kristal açıları
crystal analysis kristal analizi
crystal analysis kristal çözümlemesi
isomorphous crystal izomorf kristal
isomorphous crystal eşbiçimli kristal
nematic crystal nematik kristal
ferroelectric crystal ferroelektrik kristal
ionic crystal iyonik kristal
Chemistry
crystal defect kırılca gediği
crystal defect kristal kusuru
crystal field kristal alan
liquid crystal sıvı kristal
crystal water kristal suyu
crystal field theory kristal alan teorisi
homopolar crystal homopolar kristal
crystal red lead kristal haldeki kırmızı kurşun
ionic crystal iyonik kristal
cesium iodide crystal structure sezyum iyodur örüt yapısı
germanium crystal germanyum kristali
germanium crystal semiconductor germanyum örütlü yarıiletkeni
germanium crystal germanyum örütü
lead crystal kurşun örütü
tetragonal crystal dörtgensel örüt
tetragonal crystal structure dörtgensel örütlü yapı
lithium oxide crystal structure lityum oksit örüt yapısı
lanthanum aluminate crystal structure lantan aluminat örüt yapısı
lithium niobite crystal structure lityum niyobit örüt yapısı
molecular crystal moleküler kristal
Biology
molecular crystal moleküler örüt
Botanic
crystal tea i. labrador çayı
crystal tea i. kuzey amerika'da yetişen, yaprakları çay yapmak için kullanılan herdem yeşil bir bitki
Environment
snow crystal kar kristali
Meteorology
snow crystal kar kristalleri
ice crystal cloud buz kristalli bulut
Geology
crystal class kristal sınıfı
crystal lattice kristal kafesi
crystal group kristal grubu
crystal elements kristal elemanları
crystal twinning kristal ikizlenmesi
edges of crystal kristal kenarları
crystal lattice kristal ağı
corners of crystal kristale ait köşeler
crystal axes kristal ekseni
crystal zonning kristal zonlanması
crystal fractionation kristal fraksiyonlaşması
crystal habit kristal habitüsü
rock crystal kaya kristal
rock crystal neceftaşı
Places
crystal lake wisconsin eyaletinde yerleşim yeri
crystal lake illinois eyaletinde şehir
crystal river florida eyaletinde şehir
lake crystal minnesota eyaletinde şehir
crystal falls michigan eyaletinde şehir
crystal springs mississippi eyaletinde şehir
crystal beach teksas eyaletinde şehir
crystal lake park missouri eyaletinde şehir
crystal bay nevada eyaletinde şehir
crystal lakes missouri eyaletinde şehir
crystal city missouri eyaletinde şehir
crystal lake iowa eyaletinde şehir
Military
crystal ball radar ekranı