crystal - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

crystal

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"crystal" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 22 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
crystal i. billur
crystal i. kristal
General
crystal i. kristal eşya
crystal i. saat camı
crystal i. kesme cam
crystal i. kırılca
crystal i. bir kadın ismi
crystal s. berrak
crystal s. şeffaf
crystal s. parlak
crystal s. açık
crystal s. kristal biçiminde
Technical
crystal kristal
Food Engineering
crystal kristal
Chemistry
crystal billur
crystal kırılca
Places
crystal wisconsin eyaletinde yerleşim yeri
crystal minnesota eyaletinde şehir
crystal maine eyaletinde yerleşim yeri
crystal nevada eyaletinde şehir
crystal new mexico eyaletinde yerleşim yeri
crystal kuzey dakota eyaletinde şehir

"crystal" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 420 sonuç

İngilizce Türkçe
General
nematic crystal i. nematik kristal
allochromatic crystal i. ışık ileten kristal
crystal pick up i. pikap iğnesi
watch crystal i. saat camı
crystal palace i. billur saray
quartz crystal i. kuvars kristali
crystal pickup i. pikap iğnesi
rock crystal i. neceftaşı
liquid crystal i. likit kristal
fundamental crystal i. ana kristal
crystal field theory i. kristal alan teorisi
crystal optics i. kristal optik
crystal lattices i. kristal kafesler
crystal sugar i. kristal şeker
mountain crystal i. neceftaşı
crystal-sheet glass i. ayna camı
crystal-sheet glass i. kristal cam
ice crystal i. buz kristali
crystal-clear fact i. su götürmez gerçek
crystal cup i. kristal kupa
crystal glass i. kristal cam
crystal ball i. kristal küre
silica crystal i. silika kristal
crystal cave i. kristal mağarası
crystal cape i. kristal pelerin
crystal-gazing i. kristal küreyle fal bakma
crystal-seeing i. kristal küreyle fal bakma
crystal clear s. dupduru
crystal clear s. billur gibi
crystal clear s. apaçık
crystal-clear s. tamamen açık (belirgin)
crystal-clear s. tamamen belirgin
single-crystal s. tekkristalli
crystal-like s. billursu
crystal-like s. kristal gibi
Phrases
let's make it crystal clear şunu açıklığa kavuşturalım
Colloquial
everything's crystal clear her şey anlaşılır
everything's crystal clear her şey kristal kadar berrak
Idioms
as clear as crystal belirgin
as clear as crystal net
as clear as crystal kolaylıkla anlaşılabilir
as clear as crystal çok açık
as clear as crystal anlaşılır
be crystal (clear) gün gibi ortada olmak
crystal clear açıkça belli
Technical
crystal pick up kristal başlı pikap
crystal detector kristal alıcı
crystal imperfection kristal kusuru
crystal bandpass filter kristal bant geçirici filtre
tetragonal crystal dikdörtgen kristal
oscillator crystal osilatör kristali
quartz crystal kuartz kristal
crystal microphone kristal mikrofon
crystal cell kristal pil
crystal nucleus kristal çekirdeği
crystal filter kristal süzgeç
biaxial crystal çift eksenli kristal
crystal sugar kristal şeker
crystal field theory kristal alan teorisi
crystal oscillator kristalli osilatör
crystal anisotropy kristal anizotropisi
crystal system kristal sistemi
ice crystal buz kristali
crystal counter kristal sayaç
crystal diode kristal diyot
crystal pickup kristalli pikap kolu
liquid crystal display sıvı kristal görüntü
salt crystal tuz kristali
crystal rectifier kristal doğrultucu
synthetic quartz crystal sentetik kuvartz kristal
crystal headphone kristal kulaklık
crystal gate receiver kristal kapılı alıcı
crystal receiver kristalli alıcı
uniaxial crystal tek eksenli kristal
crystal oven kristal fırını
crystal controlled transformer kristal kontrollü transformatör
crystal symmetry kristal simetrisi
crystal structure kristal yapısı
liquid crystal screen sıvı kristal ekran
crystal lattice kristal kafes
filter crystal unit süzgeç kristal birim
crystal current kristal akımı
crystal glass kristal cam
crystal control kristalle kontrol
crystal headphones kristal kulaklıklar
crystal controlled oscillator kristal kontrollü osilatör
crystal receiver galerili alıcı
crystal angle kristal açısı
crystal cutter kristal kesici
crystal axe kristal ekseni
crystal defect kristal defekti
crystal growth kristal büyümesi
molecular crystal moleküler kristal
crystal receiver kristal alıcı
crystal loudspeaker kristal hoparlör
crystal counter kristal sayacı
crystal grain kristal tanesi
crystal boundary kristal sınırı
crystal symmetry kristal simetri
crystal detector kristal detektör
modulator crystal modülatör kristali
crystal calibrator kristalli kalibratör
crystal analysis kristal analizi
rhombic crystal rombik kristal
crystal field kristal alanı
crystal chemistry kristal kimyası
ionic crystal iyon kristali
crystal face kristal yüzü
dichroic crystal dikroik kristal
crystal counter kristal sayıcı
liquid crystal display sıvı kristal gösterge
crystal set kristalli alıcı
perfect crystal ideal kristal
crystal system kristal dizgesi
crystal growth kristal büyütme
crystal lattice kırılca örgüsü
crystal mixer kristal karıştırıcı
crystal oscillator kristal salıngaç
crystal lattice kristal kafesi
fundamental crystal ana kristal
body-centred cubic crystal hacim merkezli kübik kristal
crystal-controlled transmitter kristal denetimli verici
crystal-gate receiver kristal kapılı alıcı
face-centred cubic crystal yüzey merkezli kübik kristal
crystal-controlled oscillator kristal kontrollü osilatör
crystal-controlled transformer kristal kontrollü verici
crystal pick-up kristal başlı pikap
quartz-crystal oscillator kuvars kristalli osilatör
quartz-crystal resonator kuvars kristalli rezonatör
ideal crystal ideal kristal
quartz crystal kuvars kristali
liquid crystal display sıvı kristal görüntü birimi
liquid crystal sıvı kristal
mixed crystal karışık kristal
negative crystal negatif kristal
twin crystal ikiz kristal
liquid crystal display sıvı kristal ekranı
quartz crystal unit kuvars kristal birim
quartz crystal unit kuartz kristal birim
quartz crystal controlled oscillator kuartz kristal kontrollü osilatör
measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a pi-network kuvartz kristal birimi parametrelerinin bir şebekede sıfır faz tekniği ile ölçülmesi
quartz crystal unit parameters kuvartz kristal birimi parametreleri
body centred tetragonal crystal hacim merkezli kare prizmalı kristal
body centred crystal hacim merkezli kristal
thermotropic liquid crystal ısılyönelimli sıvı kristal
scintillation crystal ışıltılı kristal
scintillation crystal ışıltılı örüt
idiomorphic single crystal idiomorfik tek kristal
biaxial crystal iki optik eksenli kristal
twinned crystal ikizlenik örüt
biaxial crystal iki eksenli örüt
crystal sheet glass kalın düzcam
single crystal tek kristal
single-crystal production methods tek tane üretimi yöntemleri
uniaxial crystal tekeksenli örüt
single crystal tek taneli örüt
titanium crystal titan kristalleri
mosaic crystal tek örüt bozukluluğu
single crystal tek tane
single-crystal diamond tek taneli elmas
single-crystal silicon tek taneli silisyum
idiomorphic crystal tek örüt
tungsten single-crystal filament tek-örütlü volfram filamenti
single-crystal production tek tane üretimi
triclinic crystal triklinik örüt
anhydrous crystal susuz örüt
close packed hexagonal crystal sıkı istifli altıgen örüt
carbon crystal structure karbon örüt yapısı
close packed crystal structure sıkı istifli örüt yapısı
ionic crystal iyonsal örüt
ionic crystal structures iyonsal örüt yapıları
semi-crystal yarıkristal
ionic crystal radius iyonsal örüt yarıçapları
rhombohedral crystal rombohedral kristal
piezoelectric crystal basınçsal elektikli örüt
bohemian crystal bohemya kristali
bridgeman crystal growth bridgeman kristal büyütmesi
close packed crystal sıkı istifli örüt
close packed crystal sıkı istifli kristal
liquid crystal polymers sıvı örüt çoğuzları
liquid-crystal display sıvı örüt görüntülemesi
close packed hexagonal crystal sıkı istifli altıgen kristal
liquid crystal sıvı örüt
homopolar crystal eş ucaylı örüt
rhombohedral crystal eş altıyüzlü örüt
diffracting crystal kırınım kristali
diffracting crystal kırınım örütü
orthorhombic crystal dik eksenli örüt
anisometric crystal eşölçümsüz örüt
simple cubic crystal yalın küp kristal
simple cubic crystal yalın küp örüt
cesium chloride crystal structure sezyum klorür örüt yapısı
face- centered cubic crystal yüzey merkezli küp kristal
body centred crystal gövde merkezli örüt
body centred cubic crystal gövde merkezli küp örüt
amxp crystal structures amxp örüt yapıları
anisometric crystal anizometrik kristal
rotating crystal method döner kristal yöntemi
piezoelectric crystal piezoelektrik kristal
hexagonal close-packed crystal altıgensel sıkı istifli örüt
body centred tetragonal crystal gövde merkezli kare prizmalı kristal
ideal crystal ideal örüt
half crystal düşük nitelikli kristal
lead crystal kurşunlu kristal
rotating crystal method döner örüt yöntemi
full lead crystal kurşunlu kristal cam
crystal defects kristal bozuklukları
identification of crystal structure kristal yapısı belirleme
crystal pulling kristal çekme
negative crystal kristal biçimli boşlukcuk
crystal discontinuity kristal süreksizliği
crystal polymers kristal çoğuzlar
crystal form kristal biçimi
ordered crystal düzenli örüt
austenite crystal structure ostenit örüt yapısı
crystal scanner kristal tarayıcı
crystal rectifier kristal doğrultması
crystal faces kristal yüzeyleri
family of crystal planes kristal düzlemleri topluluğu
noncubic crystal küp olmayan kristal
crystal groups kristal kümeleri
crystal scanner kristal taracıyı
crystal growing kristal büyütme
crystal determination kristal saptama
crystal axes kristal eksenleri
crystal impurity kristal katışkısı
active-matrix liquid crystal display etkin anayapılı sıvı örüt gösterimi
crystal discontinuity kristal kesintisi
crystal defects kristal kusurları
cubic crystal küpsel örüt
crystal analysis kristal çözümleme
cubic crystal system küpsel örüt dizgesi
rock crystal parlatılmış üfleme cam eşya
crystal anisotropy kristal yönsemezliği
crystal quartz kristal kuarz
crystal structures kristal yapıları
crystal edge kristal kenarı
crystal orientation kristal konumu
crystal specimen kristal numunesi
crystal monochromator kristal tekrenklendiricisi
martensite crystal structure martensit örüt yapısı
crystal classification kristal sınıflandırma
crystal oscillator kristal osilatörü
crystal elements kristal ögeleri
crystal directions kristal yönleri
family of crystal directions kristal yönleri topluluğu
crystal oscillator kristal salınmacı
crystal spectrometer kristalli görüngeölçer
crystal systems kristal dizgeleri
ordered crystal düzenli kristal
crystal fracture kristal kırılması
orthorhombic crystal ortorombik kristal
orthorhombic crystal system ortorombik örüt dizgesi
noncubic crystal küp olmayan örüt
orthorhombic crystal structure ortorombik örüt yapısı
crystal water kristal suyu
lead crystal kristal cam
crystal spectrometer kristalli spektrometre
crystal lattice kristal örgüsü
crystal symmetry kristal bakışımlılığı
crystal planes kristal düzlemleri
crystal pulling techniques kristal çekme yöntemleri
ax crystal structures ax örüt yapıları
seed crystal aşı kristali
czochralski crystal growth czochralski örüt büyümesi
ambnxp crystal structures ambnxp örüt yapıları
monoclinic crystal eğikeksenli örüt
monoclinic crystal monoklinik kristal
rock crystal saydam kuvarz
mosaic crystal mozayik örüt
pine-tree crystal çam ağaçsı kristal
dichroic crystal çift renkli kristal
dichroic crystal çift renkli örüt
quartz-crystal monitor kuvars kristalli monitör
scintillation crystal kırpışımlı örüt
quartz crystal controlled oscillator kuvars kristal kontrollü osilatör
liquid crystal display modules and cells sıvı kristal gösterge birimleri ve hücreleri
liquid crystal and solid-state display devices sıvı kristal ve katıhal gösterme cihazları
liquid crystal display panel sıvı kristal göstergeli panel
liquid crystal and solid-state display devices sıvı kristal ve katı hal- görüntü cihazları
active matrix color liquid crystal display modules aktif matrisli renkli sıvı kristal gösterge modülleri
static liquid crystal display modules statik sıvı kristal gösterge modülleri
segment type liquid crystal display modules parça tipi sıvı kristal gösterge modülleri
liquid crystal display modules sıvı kristal gösterge modülleri
liquid crystal and solid-state display device sıvı kristal ve katı hal gösterge cihazı
passive matrix monochrome liquid crystal display modules pasif matrisli tek renkli sıvı kristal gösterge modülleri
active matrix monochrome liquid crystal display modules aktif matrisli tek renkli sıvı kristal gösterge modülleri
passive matrix color liquid crystal display modules pasif matrisli renkli sıvı kristal gösterge modülleri
quartz crystal-controlled oscillator kuvars kristal kontrollü osilatör
liquid crystal and solid-state display devices sıvı kristal ve katı hal gösterge cihazları
liquid crystal display device sıvı kristal gösterge cihazı
surface mounted quartz crystal units yüzeye takılan kuvartz kristal birimleri
quartz crystal unit parameters kuvartz kristal birim parametreleri
measurement of activity and frequency dips of quartz crystal units kuvartz kristal birimlerinin çalışmasının ve frekans azalmalarının ölçülmesi
crystal structure kristal yapı
cubic crystal system kübik kristal sistem
face-centered cubic crystal yüzey merkezli kübik kristal
face-centered cubic crystal yüzey merkezli kübik kristal
cholesteric liquid crystal kolesterik sıvı kristal
nematic liquid crystal nematik sıvı kristal
smectic liquid crystal smektik sıvı kristal
Computer
crystal oscillator kristal salıngaç
crystal growth kristal büyütme
crystal mixer kristal karıştırıcı
liquid crystal display sıvı kristal görüntü birimi
oscillator crystal salıngaç kristali
Informatics
liquid crystal display sıvı kristal görüntü birimi
Telecom
crystal resonator kristal rezonatör
voltage controlled crystal oscillator gerilim denetimli kristal osilatör
liquid crystal display sıvı kristalli ekran
Electric
piezoelectric crystal pizoelektrik kristali
crystal detector kristal detektör
crystal loudspeaker kristal hoparlör
crystal rectifier kristal doğrultucu
crystal headphones kristal kulaklıklar
crystal calibrator kristalli kalibratör
crystal set kristalli alıcı
crystal microphone kristal mikrofon
crystal counter kristal sayıcı
crystal receiver galenli alıcı
crystal cell kristal pil
crystal diode kristal diyot
crystal receiver kristal alıcı
crystal control kristalle kontrol
modulator crystal modülatör kristali
oscillator crystal osilatör kristali
positive crystal pozitif kristal
oscillator crystal salıngaç kristali
positive crystal artı kristal
quartz crystal-controlled oscillator kuvars kristal kontrollü osilatör
Radio
crystal control kristal kontrolü
crystal area kristal sahası
crystal oscilator kristal osilatör
Construction
single crystal tekil kristal
Lighting
liquid crystal display sıvı kristal displey
liquid crystal display lcd
Automotive
quartz crystal unit kuartz kristal ünite
quartz crystal kuvartz kristali
liquid crystal display likit kristal ekran
liquid crystal polymer sıvı kristal polimer
thin film transistor liquid crystal display ince film transistörlü sıvı kristal ekran
Mining
crystal morphology kristal morfolojisi
optical axis of a crystal billurun optik ekseni
principal axis of a crystal billur eksenleri
mixed crystal karma billur
principal axis of a crystal billurun asal ekseni
anisometric crystal anizometrik kristal
Medical
crystal density kristal yoğunluğu
crystal violet kristal viyole
crystal retention kristal retansiyonu
crystal aggregation kristal agregasyonu
crystal matrix protein kristal matrisi proteini
crystal growth kristal büyümesi
Food Engineering
crystal growth kristal gelişmesi
Gastronomy
crystal sugar kristal şeker
Math
orthogonal crystal dikey eksenli örüt
Physics
crystal axes kristal eksenleri
crystal field kristal alanı
crystal grating kristal ağı
crystal anisotropy kristal anizotropisi
piezoelectric crystal piezoelektrik kristal
crystal analysis kristal analizi
crystal angles kristal açıları
crystal analysis kristal çözümlemesi
isomorphous crystal eşbiçimli kristal
isomorphous crystal izomorf kristal
nematic crystal nematik kristal
ferroelectric crystal ferroelektrik kristal
ionic crystal iyonik kristal
Chemistry
crystal defect kırılca gediği
crystal field kristal alan
liquid crystal sıvı kristal
crystal defect kristal kusuru
crystal water kristal suyu
crystal field theory kristal alan teorisi
homopolar crystal homopolar kristal
crystal red lead kristal haldeki kırmızı kurşun
ionic crystal iyonik kristal
cesium iodide crystal structure sezyum iyodur örüt yapısı
germanium crystal semiconductor germanyum örütlü yarıiletkeni
germanium crystal germanyum kristali
germanium crystal germanyum örütü
tetragonal crystal structure dörtgensel örütlü yapı
lithium oxide crystal structure lityum oksit örüt yapısı
lead crystal kurşun örütü
tetragonal crystal dörtgensel örüt
lanthanum aluminate crystal structure lantan aluminat örüt yapısı
lithium niobite crystal structure lityum niyobit örüt yapısı
molecular crystal moleküler kristal
Biology
molecular crystal moleküler örüt
Environment
snow crystal kar kristali
Meteorology
ice crystal cloud buz kristalli bulut
snow crystal kar kristalleri
Geology
crystal lattice kristal kafesi
edges of crystal kristal kenarları
crystal fractionation kristal fraksiyonlaşması
crystal zonning kristal zonlanması
crystal axes kristal ekseni
crystal habit kristal habitüsü
crystal lattice kristal ağı
crystal class kristal sınıfı
crystal elements kristal elemanları
crystal twinning kristal ikizlenmesi
crystal group kristal grubu
corners of crystal kristale ait köşeler
rock crystal neceftaşı
rock crystal kaya kristal
Places
crystal lake wisconsin eyaletinde yerleşim yeri
crystal river florida eyaletinde şehir
crystal lake illinois eyaletinde şehir
crystal falls michigan eyaletinde şehir
lake crystal minnesota eyaletinde şehir
crystal springs mississippi eyaletinde şehir
crystal beach teksas eyaletinde şehir
crystal lakes missouri eyaletinde şehir
crystal city missouri eyaletinde şehir
crystal bay nevada eyaletinde şehir
crystal lake park missouri eyaletinde şehir
crystal lake iowa eyaletinde şehir
Military
crystal ball radar ekranı