açık - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

açık"açık" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 203 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
açık express s.
açık explicit s.
açık clear s.
açık open s.
açık bare s.
General
açık shortfall i.
açık lorry i.
açık debit i.
açık aperture i.
açık bawdy i.
açık deficient amount i.
açık open air i.
açık apparentness i.
açık open sea i.
açık deficit i.
açık vacancy i.
açık open-air i.
açık shortfall i.
açık square s.
açık obvious s.
açık bleak s.
açık pellucid s.
açık naked s.
açık positive s.
açık unambiguous s.
açık shiny s.
açık articulate s.
açık noticeable s.
açık outright s.
açık legible s.
açık uncomplicated s.
açık gaping s.
açık blatant s.
açık round s.
açık shadowless s.
açık bluff s.
açık revealing s.
açık fine s.
açık transparent s.
açık outdoor s.
açık clean s.
açık manifest s.
açık signal s.
açık loose s.
açık frank s.
açık visible s.
açık undisguised s.
açık serene s.
açık in blank s.
açık blank s.
açık unsealed s.
açık uncrossed s.
açık precise s.
açık crystal s.
açık direct s.
açık apparent s.
açık unashamed s.
açık public s.
açık forthright s.
açık lucid s.
açık categorical s.
açık confessed s.
açık free s.
açık plain s.
açık spread s.
açık declared s.
açık bald s.
açık definitive s.
açık spacious s.
açık luminous s.
açık perspicuous s.
açık patent s.
açık unprotected s.
açık unclouded s.
açık straightforward s.
açık exposed s.
açık broad s.
açık point blank s.
açık unequivocal s.
açık smutty s.
açık upfront s.
açık unconcealed s.
açık selfevident s.
açık hospitable s.
açık expansive s.
açık unlocked s.
açık vacant s.
açık fair s.
açık uncovered s.
açık avowed s.
açık unmistakable s.
açık wide s.
açık short and to the point s.
açık outspoken s.
açık bare s.
açık candid s.
açık pale s.
açık lucent s.
açık definite s.
açık wishywashy s.
açık palpable s.
açık patulous s.
açık decided s.
açık downright s.
açık clarion s.
açık unobstructed s.
açık raw s.
açık distinct s.
açık decollete s.
açık translucent s.
açık deficient s.
açık aboveground s.
açık ostensive s.
açık opened s.
açık evident s.
açık slipt s.
açık light s.
açık straight s.
açık on s.
açık open s.
açık demonstrable s.
açık intelligible s.
açık heart-to-heart s.
açık clean-cut s.
açık clear-cut s.
açık up-front s.
açık point-blank s.
açık self-evident s.
açık open-ended s.
açık plain-dealing s.
açık well-marked s.
açık wide-open s.
açık off s.
açık overt s.
açık picturesque s.
açık unreserved s.
açık unlatched s.
açık sightful s.
açık unmistakeable s.
açık not-so-subtle s.
açık categoric s.
açık champaign s.
açık champion [obsolete] s.
açık nonambiguous s.
açık nonclandestine s.
açık noncomplicated s.
açık neat s.
açık in bulk zf.
açık openly zf.
açık expressly zf.
Colloquial
açık into the open
açık in the open
açık above board
açık in focus
Trade/Economic
açık shortage
açık gap
açık deficiency
açık vacant
açık evident
açık plain
açık manifest
açık outright
açık blank
açık obvious
açık bare
açık distinct
açık decided
açık open
açık apparent
açık deficient amount
açık deficit
açık specific
açık overt
açık undischarged
açık uncrossed
açık explicit
açık declared
Law
açık deficit
açık overt
açık perspicuous
açık express
açık explicit
Politics
açık vacancy
açık public
Technical
açık power on
açık net
Computer
açık clear
açık power light
açık powered on
açık on
açık open
açık opens
açık off-hook
Aeronautic
açık extended
açık specific
Food Engineering
açık blank
Math
açık open
Chemistry
açık translucid
Linguistics
açık overt
Meteorology
açık clear
Painting
açık high-key
açık high-keyed
Archaic
açık ope

"açık" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
açık artırmacı auctioneer i.
açık artırma auction i.
eli açık bounteous s.
açık tenli fair s.
eli açık generous s.
eli açık openhanded s.
kısmeti açık fortunate s.
açık uçlu open-ended s.
açık (renk) light s.
açık (kapı) open s.
açık (hesaplarda) deficit s.
ucu açık open-ended s.
tartışmaya açık disputable s.
açık saçık racy s.
açık bir biçimde clearly zf.
General
açık bono vermek give somebody a carte blanche f.
açık bir şekilde anlatmak clarify f.
açık artırma ile satmak auction off f.
açık olmak be receptive f.
açık söylemek speak openly f.
ağzı açık bakmak gape f.
ağzı açık kalmak gape f.
açık vermemek not to have a deficit or shortage f.
ağzı açık bir şekilde bakmak gape f.
açık artırma ile satmak sell by auction f.
açık vermemek not to lay oneself open to criticism f.
açık olmak be sincere with others f.
açık olmak be on f.
açık artırma ile satmak sell at auction f.
açık kalmak be left open f.
açık kart vermek give complete authority to someone f.
açık seçik konuşmak talk clearly f.
ağzı açık kalmak gape with astonishment f.
açık bulunmak (economy, budget) to have a deficit f.
açık kapı bırakmak leave the door open f.
açık çek vermek vest someone with authority f.
açık farkla yenmek outpoint f.
açık konuşmak talk frankly f.
açık konuşmamak mince matters f.
açık gidermek meet the deficit f.
açık olmak (elektrik/ışık) be on f.
ağzı açık ayran delisi gibi bakmak stare like a stuck pig f.
aç açık kalmak be left homeless f.
etkisine açık bırakmak expose f.
açık bırakmak leave open f.
açık bir şekilde telaffuz etmek articulate f.
aç açık kalmak lose everything f.
açık vermek be unable to hide something f.
açık kapı bırakmak leave someone some leeway f.
açık artırmada daha fazla fiyat vermek outbid f.
açık kart vermek give carte blanche f.
aç açık kalmak be hungry and homeless f.
açık artırma ile satmak public auction f.
açık bir şekilde ifade etmek articulate f.
ağzı açık bir şekilde seyretmek gawp at f.
açık ve kesin ifade etmek formulate f.
açık hale getirmek clear f.
dürüst ve açık olmak put the cards on the table f.
açık olmak (elektrik/su/gaz) be on f.
bir eserin açık saçık görülen yerlerini çıkarmak bowdlerize f.
ağzı bir karış açık kalmak bowl over f.
açık çek vermek give someone carte blanche f.
açık etmek express f.
açık oturum yapmak arrange a panel f.
açık vermek have a deficit f.
açık artırmada satmak bring to the hammer f.
açık tutmak hold open f.
açık artırmaya çıkarmak put up something for auction f.
açık etmek publish f.
boyamak (bir rengin açık bir tonuna) tint f.
herkese açık yarışma free for all f.
açık seçik konuşmak speak clearly f.
açık artırmada fiyat artırmak bid f.
açık tutmak held open f.
ağzını açık tutmak gaping f.
açık durmak not to interfere f.
açık seçik belirtmek articulate f.
açık olmak be accessible f.
araları açık olmak (birilerinin) be at odds f.
gözü açık gitmek die in disappointment f.
açık çek vermek give someone a blank check f.
açık artırma ile satmak auction f.
halka açık hale getirmek make public f.
açık konuşmak be frank f.
açık havada gecelemek bivouac f.
açık tutmak keep open f.
dürüst ve açık olmak lay the cards on the table f.
açık oturum yapmak make a panel f.
açık artırma ile satmak auctioneer f.
açık durmak stand aside f.
açık olmak (eleştirilere/yeni fikirlere vb) be open to f.
bir şeyi açık artırma ile satışa çıkarmak put something up for auction f.
kesin ve açık olarak belirtmek formulate f.
yolunu açık etmek speed f.
ağzı açık dinlemek hang on somebody's words f.
açık eksiltme ile satın almak purchase by dutch auction f.
tartışmaya açık olmak be open to dispute f.
açık bono vermek give someone a blank check f.
açık kapı bırakmak leave with some room for choice f.
hattı açık tutmak get the caller off the line f.
hattı açık tutmak clear the line f.
açık havaya çıkmak go outdoors f.
açık havaya çıkmak get outdoors f.
açık iletişim kurmak establish an open communication f.
açık hale gelmek be clarified f.
açık hale gelmek become clarified f.
açık kalmak stay open f.
hastalığa açık olmak open to disease f.
açık unutmak leave something open f.
açık bırakmak leave something open f.
eleştirilere açık olmak be open to criticism f.
yoruma açık olmak be open to interpretation f.
açık unutmak forget something open f.
işbirliğine açık olmak be open to cooperation f.
değişime açık olmak open to change f.
açık olmak remain open f.
açık olmak (dürüst) be aboveboard with f.
açık olmak (cihaz vb) be on f.
kapısı herkese açık davet vermek keep open house f.
açık artırma veya eksiltme usulüyle satın almak purchase by tender f.
açık hava ızgarada pişirmek barbecue f.
(ev) önü açık olmak (house) have an open view f.
ihanete açık olmak be vulnerable to betrayal f.
(kötü bir şeye) açık veya maruz olmak be vulnerable to f.
şansını açık bırakmak keep one's option open f.
açık oynamak assure of f.
ihanete açık olmak be vulnerable to treachery f.
ihanete açık olmak be open to treachery f.
açık artırmayla satmak cry f.
yeni fikirlere açık olmak be open to new ideas f.
birini kolayca ve açık ara yenmek beat hollow f.
yeniliklere açık olmak be open to new ideas f.
farklı yorumlara açık olmak be open to dispute f.
ışığı açık bırakmak leave the lights on f.
farklı yorumlara açık olmak be questionable f.
farklı yorumlara açık olmak be debatable f.
farklı yorumlara açık olmak be contestable f.
önerilere açık olmak be open to any suggestions f.
öneriye açık olmak be open to suggestion f.
pazarlığa açık olmak be bargainable f.
pazarlığa açık olmak be negotiable f.
şifreli metni açık hale getirmek decrypto f.
kapıyı açık bırakmak leave the door open f.
açık biçimde ifade etmek state explicitly f.
açık biçimde ifade etmek express clearly f.
açık biçimde ifade etmek state clearly f.
açık biçimde ifade etmek express explicitly f.
önerilere açık olmak be open for suggestions f.
görüşlere açık olmak be open to the opinions f.
açık artırmada satılmak be sold at an auction f.
bir şeyi birine açık açık söylemek enunciate something to someone f.
açık artırmaya çıkarılmak be auctioned f.
açık artırmada satılmak be auctioned f.
kulübü açık tutmak keep the club open f.
itiraza açık olmak be open to objection f.
bir şeyi açık artırmada satmak sell something at auction f.
kapıyı açık tutmak/bırakmak hold the door open f.
gazı açık bırakmak leave the gas on f.
taksimetreyi açık tutmak keep the meter running f.
taksimetreyi açık bırakmak keep the meter running f.
açık görüşlü olmak be open-minded f.
ışığı açık tutmak keep the light on f.
gayet açık bir mesaj vermek give a very clear message f.
bütçesinde ...'lık açık olmak have a hole in one's budget of f.
tek gözü açık uyumak sleep with one eye open f.
bir gözü açık uyumak sleep with one eye open f.
kamuya açık hale gelmek enter the public domain f.
açık kalmak remain open f.
(bir şey hakkında) açık/net olmak be clear on something f.
açık çek imzalamak sign a blank check f.
ile açık/bilinen/görünen bir ilişkisi/akrabalığı olmamak bear no apparent relationship to f.
bir eserin açık saçık görülen yerlerini çıkarmak bowdlerise f.
taksimetreyi açık bırakmak leave the meter running f.
taksimetreyi açık tutmak leave the meter running f.
açık hale getirmek disambiguate f.
yeni fikirlere açık olmak stand open to new ideas f.
yeni görüşlere açık olmak stand open to new ideas f.
ocağı açık unutmak forget the stove on f.
açık biçimde farklı olmak contrast sharply with f.
açık havada çalışmak work outdoors f.
yeniden açık etmek re-express f.
herkese açık bir oturum ya da yayında tanıtım maksatlı olarak (bir ünlünün veya ürünün) isminden bahsetmek name-check f.
maksadını açık etmek telegraph f.
(bir konuyu) açık yüreklilikle ortaya koymak face (a thing) out f.
açık sözlülükle konuşmak speak fair f.
açık yüreklilikle konuşmak speak fair f.
halka açık hale gelmek take vent f.
açık mevzi exposed position i.
açık saçık olma bawdiness i.
açık önerme open sentence i.
açık seçiklik lucidity i.
açık sözlülük candour i.
açık deniz offing i.
açık semalar open skies i.
açık adres mailing address i.
açık adım big step i.
banyo (halka açık) bathhouse i.
açık sözlülük openness i.
açık yer the open i.
halka açık seminer open public seminar i.
saldırı veya tenkide açık olma vulnerability i.
kapların veya içi boş şeylerin açık yanı mouth i.
açık oyalamada lehte oy verme acclaim i.
açık fikirlilik catholicity i.
açık olma exposal i.
açık sandık open caisson i.
açık saçık yayın pornography i.
açık alan concourse i.
üstü açık araba roadster i.
açık vagon flatcar i.
papaz ve piskoposların ayin için giydiği geniş kolları olan yanlardan açık bir tür cüppe dalmatic i.
veranda (bir yanı veya yanları açık) porch i.
açık celse public hearing i.
açık oturum panel i.
açık liman free port i.
açık saçıklık immodesty i.
açık alan range i.
açık delil smoking gun i.
burnu açık peep toe i.
yerleşim yerleri dışında açık ve işlenmemiş arazi moor i.
açık havadaki depo yard i.
havuz kapasitesi (özellikle kamuya açık olanlar) bather load i.
açık hava toplantısı public protest meeting i.
açık havada oynanan bir oyun bowls i.
açık alan opening i.
cevabı açık olan soru rhetorical question i.
açık ve kesin ifade formulation i.
açık deniz the open sea i.
açık otlak ve arazi anlamında güney afrika terimi veldt/veld i.
açık hava fresh air i.
açık oylama open vote i.
açık mor lilac i.
orman içindeki açık alan glade i.
donuk açık kahverengi kumaş drab i.
bir yarın açık yüzüne yapılmış yol corniche i.
açık fikir open mind i.
açık hava ocağı opencast mine i.
açık sözlülük artlessness i.
açık pencere open window i.
açık rekabet open competition i.
açık maaşı half pay i.
açık hava clear weather i.
açık ateş direct fire i.
açık tenlilik fairness i.
italya'da halka açık meydan piazza i.
kamuya açık toplantı public meeting i.
yalnız bir ucu açık oyuk yer caecum i.
açık saçıklık obscenity i.
sundurma (kapı önündeki yanları açık) porch i.
açık arazi unprotected terrain i.
açık kabuk non closed shell i.
açık deniz seagoing i.
açık yük vagonu flatcar i.
açık davranma plain dealing i.
açık elbise revealing dress i.
çakraların açık olması clairsentience i.
açık kadro opening i.
büyük gösteri (genellikle açık havada yapılan) spectacle i.
açık dolaşım sistemi open circulatory system i.
açık boşaltım sistemi outfall i.
açık yara an open sore i.
açık yer gap i.
umuma açık olan yer public place i.
açık kalpli olma openheartedness i.
yanları açık garaj carport i.
açık saçıklık filth i.
açık büfe yemek buffet i.
açık saçık oluş bawdiness i.
açık oturum konuşmacısı panelist i.
açık yeşil jade i.
bir tür açık tribün bleachers i.
açık havuz outdoor swimming pool i.
açık hesap credit account i.
açık alan open area i.
açık otopark parking lot i.
açık imza blank signature i.
açık toplum open society i.
açık kalıp open die i.
açık saçık konuşma ribaldry i.
açık yerlerde bulunan umumi posta kutusu pillar box i.
açık bir ton (renkte) tint i.
(ark/kanal gibi üstü açık) suyolu watercourse i.
ağzı açık kalma gape i.
etkisine açık bırakma exposure i.
açık gagalı leylek shell ibis i.
açık düzge open system i.
açık sözlülük candor i.
açık deniz mavisi light teal i.
açık mekan outer space i.
umuma açık olma publicity i.
açık pencere opened window i.
halka açık yol queen's highway i.
üstü açık oyuncak araba wagon i.
açık davetiye open invitation i.
açık sözlülük ingenuousness i.
açık bütçe open budget i.
açık (bütçe/hesap vb'nde) deficit i.
açık yer opening i.
sahne (geçici açık hava sahnesi) stand i.
burnu açık ayakkabı peep toe i.
üstü açık araba drophead i.
açık deniz the open i.
açık saçık laf obscenity i.
açık adım wide step i.
açık etme airing i.
eli açık olma freehandedness i.
açık saçıklık bawdiness i.
muayenehanenin açık olduğu saatler surgery hours i.
yanları açık ve dört tekerlekli yük arabası lorry i.
açık kontenjan vacancy i.
açık bej cream i.
açık deniz offshore i.
açık sözlülük roundness i.
açık kalplilik candor i.
açık sözlülük outspokennes i.
açık sözlülük outspokenness i.
açık saçık bawdy i.
açık olma egregiousness i.
açık kahverengi fawn i.
açık saçık konuşma lechering i.
açık yeşil chartreuse i.
açık ağıl hovel i.
açık yeşil pea green i.
açık saçıklık lewdness i.
açık kalplilik candour i.
internet açık artırmaları internet auction i.
üstü açık dört tekerlekli rus at arabası droshky i.
açık mekan open space i.
açık deniz demiri drogue i.
açık teşekkür public acknowledgement i.
açık kömür ocağı strip mine i.
açık senet blank bill i.
açık havada yenilen yemek picnic i.
açık bir şekilde dile getirme articulation i.
açık büfe yemek servisi yapan restoran smorgasbord i.
açık saçık konuşma smut i.
açık sözlülük expansiveness i.
açık artırma ile satış sale i.
ağıl (çevresi çit veya tel örgüyle çevrili, üstü açık) pen i.
açık ocak madenciliği opencast mining i.
açık zemin üstünde koyu renk kare desenlerden oluşmuş bir çeşit kumaş tattersall i.
açık (mali) deficit i.
açık kadro vacant position i.
açık anlaşma express agreement i.
halka açık accessible to the public i.
halka açık görüşme public audience i.
açık kredi blank credit i.
rüzgara açık olan taraf weather i.
açık kadro vacancy i.
açık şehir open city i.
açık ve manzaralı anayol parkway i.
önü açık ufak göz (yazıhanede/dolapta) cubbyhole i.
açık bir şekilde anlatma elucidating i.
açık oynama showdown i.
üstü açık büyük boru sluice i.
açık havada çalan müzik topluluklarına özgü ve çoğu zaman üstü kapalı platform bandstand i.
açık işletme surface mining i.
açık deniz high seas i.
açık alan agora i.
açık havada yakılan ateş bonfire i.
açık duruşma open trial i.
açık teşekkür public thanks i.
açık yer vacancy i.
açık veren bütçe unbalanced budget i.
açık sözlülük straightness i.
açık havada fuar yeri fairground i.
açık pozisyon vacant position i.
açık önerme open condition i.
açık yara raw i.
açık yüreklilik candidness i.
açık mor lavender tints i.
açık seçiklik clarity i.
açık depo yard i.
açık üniversite open university i.
açık kapı politikası open door policy i.
açık ellilik generosity i.
üstü kapalı, üç yanı açık ve evin bir cephesinde boydan boya uzanan balkon veranda i.
açık deniz mavisi aqua i.
açık ve içten olma candidness i.
açık dil plain language i.
şaşkınlıktan ağzı açık kalmış gaper i.
açık deniz gemisi deep sea steamer i.
saçta daha açık renkteki kısımlar highlights i.
açık bölge free zone i.
açık gri light grey i.
açık hava outdoors i.
açık tribün bleachers i.
açık arazi exposed terrain i.
açık işlev manifest function i.
halka açık public access i.
açık bilet open ticket i.
açık tarife open rates i.
açık sözlü artlessness i.
açık oturum open session i.
açık sözlülük plainspokenness i.
açık sözlülük bluntness i.
açık oy open vote i.
açık sözlülük frankness i.
açık sözlülük freedom i.
önü açık giysi wraparound i.
açık yara open wound i.
açık kapı open door i.
açık yüreklilik candor i.
açık tavır clear stance i.
mali açık fiscal deficit i.
donuk açık kahverengi drab i.
genellikle açık denizlerde ve deniz kıyılarında yaşayan kuşlar seafowl i.
açık saçık konuşma scurrilousness i.
açık artırma ile satma auctioning i.
açık saçıklık indecency i.
yeni çıkmış açık incipient deficit i.
yeni başlamış açık incipient deficit i.
açık deniz open sea i.
açık artırma open bidding i.
açık kimlik clear identity i.
açık evlilik open marriage i.
açık oturum yöneticisi panel discussion moderator i.
açık öğretim distance education i.
açık yeşil lime i.
açık eflatun lavender i.
açık mavi aqua i.
açık yeşil bright green i.
bankanın açık olduğu gün bank working day i.
ağzı açık gezen gobemouche i.
açık iletişim open communication i.
açık hava konseri open air concert i.
açık ve kapalı raflar open and closed shelves i.
açık piyasa işlemleri open market operations i.
açık mekanlar open spaces i.
açık hava eğitimi outdoor education i.
açık hava etkinlikleri outdoor recreation i.
ağzı açık kalma hiation i.
açık öğretim open plan schools i.
gelişime açık open for improvement i.
açık yüzme havuzu outdoor pool i.
açık güverte open deck i.
açık hava yüzme havuzu outdoor pool i.
açık tenis open tennis i.
açık sarı straw yellow i.
gelişmeye açık open to improvement i.
açık arazi open field i.
halka açık alan open public space i.
açık hücre open cell i.
üstü açık vagon lorry i.
kapak açık tutma tertibatı pallet cover restraining strap i.
açık yol open path i.
açık dere open valley i.
açık kanal open conduit i.
açık kanal open channel i.
açık rıhtım open wharf i.
açık iskele open wharf i.
açık tip open type i.
açık dolaşım sistemi open blood system i.
açık göze open cell i.
açık oturum panel discussion i.
açık hava trafosu open air transformer i.
açık uçlu soru open ended question i.
açık ifade open expression i.
açık ihale usulü open tender procedure i.
açık hava tiyatrosu open air theatre i.
açık ilişki open relationship i.
açık alan open field i.
açık olmama durumu unclarity i.
kapısı herkese açık davet open house i.
satılık ya da kiralık bir mekanın insanların görüşüne açık olduğu zaman aralığı open house i.
açık artırma ile satış auction i.
açık davranış overt behaviour i.
açık yüreklilik candour i.
(orman) açık alan clearing i.
ormanda açık alan clearing i.
halka açık alan common i.
krikete benzer bir açık hava oyunu croquet i.
üstü açık döşeme deck i.
halka açık yüzme havuzu public pool i.
halka açık yüzme havuzu community swimming pool i.
halka açık yüzme havuzu public swimming pool i.
halka açık yüzme havuzu community pool i.
halka açık yüzme havuzu communal swimming pool i.
açık olma exposure i.
açık arazi field i.
açık bir örnek an obvious example i.
açık dirsek gored elbow i.
seyircilerin arabaları içinde oturarak film seyrettikleri açık hava sineması drive-in i.
açık hava türbülansı clear-air turbulence i.
açık renk saç fair-hair i.
açık deniz high-sea i.
herkese açık yarışma free-for-all i.
açık deniz deep-sea i.
açık alan open-air space i.
açık hava tiyatrosu open-air theatre i.
açık hava tiyatrosu open-air theater i.
halka açık yerledeki hoparlör sistemi public-address system i.
açık yüzme havuzu open-air pool i.
açık hava müzesi open-air museum i.
açık devre open-circuit i.
gece açık bırakılan loş ışık night-light i.
açık hava toplantısı open-air meeting i.
açık ellilik open-handedness i.
açık tarih open-date i.
açık hava sineması open-air cinema i.