döngü - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

döngü"döngü" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 16 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
döngü loop i.
General
döngü depression i.
döngü turn i.
döngü vicious circle i.
döngü circ i.
döngü cycle i.
döngü wind i.
Technical
döngü moment i.
döngü loop i.
Computer
döngü loop i.
Telecom
döngü loop i.
Construction
döngü schedule i.
Food Engineering
döngü loop i.
döngü cycle i.
Statistics
döngü cycle i.
Marine Biology
döngü gyre i.

"döngü" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 211 sonuç

Türkçe İngilizce
General
tarihsel döngü kuramı historical cycle theory i.
döngü adımı loop step i.
yorumbilgisel döngü hermeneutic cycle i.
döngü sayacı loop counter i.
döngü denetimi loop check i.
döngü sınaması loop testing i.
iç içe döngü nested loop i.
döngü çıkışı loop exit i.
döngü teknolojisi loop technology i.
döngü artımı loop increment i.
kısır döngü vicious circle i.
kısır döngü vicious cycle i.
geri döngü recycling i.
kısır döngü a vicious circle i.
verimli döngü virtuous circle i.
kutsal döngü sacred circle i.
doğal bir döngü a natural cycle i.
döngü (hayat) reencarnation i.
son döngü last-cyclic s.
Idioms
kısır döngü içine girmek go round in circles f.
kısır döngü a chicken and egg situation i.
kısır döngü catch 22 i.
kısır döngü a catch 22 i.
kısır döngü a chicken and egg situation/problem i.
kısır döngü a chicken-and-egg problem i.
kısır döngü a chicken-and-egg situation i.
Trade/Economic
finansal döngü financial cycle i.
kısır döngü vicious circle i.
kısır döngü vicious cycle i.
Technical
derin döngü deep cycle i.
açık döngü kutupları open loop poles i.
açık döngü aktarım işlevi open loop transfer function i.
açık döngü kutupları open loop poles i.
açık döngü open loop i.
açık döngü sıklık yanıtı open loop frequency response i.
ana döngü fundamental loop i.
çekirdeksel mıknatıssal döngü nuclear magnetic moment i.
çarpma döngü yöntemi multiplying loop method i.
döngü tamamlama loop closing i.
döngü denemesi loop testing i.
döngü direnci loop resistance i.
döngü kazancı loop gain i.
döngü süresi cycle time i.
döngü kodu loop code i.
döngü programı loop program i.
döngü akımı loop current i.
döngü dizgesi loop system i.
döngü gövdesi loop body i.
döngü sonlaması loop stop i.
döngü kazanç işlevi loop gain characteristic i.
döngü yöntemi loop analysis i.
döngü üzerinde sınama loopback i.
döngü anten loop antenna i.
döngü bilimi gyrostatics i.
döngü zayıflaması loop attenuation i.
döngü sistemi loop system i.
elektron döngü rezonansı electron spin resonance i.
geri döngü uyarlayıcısı loopback adapter i.
ısıl döngü thermal cycle i.
işitilebilir sinyal üreten kapalı döngü hoot stop i.
iyileştirilmiş döngü conditioned loop i.
kapalı döngü closed cycle i.
kapalı döngü closed-loop i.
kapalı döngü closed loop i.
mıknatıssal döngü magnetic moment i.
nedensel döngü diyagramı causal loop diagram i.
sayısal döngü sınaması digital loopback i.
sonsuz döngü infinite loop i.
tersinmez döngü irreversible cycle i.
tam döngü full cycle i.
yarı döngü hemicycle i.
yarım döngü hemicycle i.
uzak döngü sınaması remote loopback i.
yarı döngü semicycle i.
yarım döngü semicycle i.
Computer
açık döngü aktarım işlevi open loop transfer function i.
açık döngü kutupları open loop poles i.
açık döngü open loop i.
açık döngü sıklık yanıtı open loop frequency response i.
baskın kapalı döngü kutupları dominant closed loop poles i.
çıkış döngü tamamlaması output loopback i.
döngü düzeyi loop level i.
döngü kodu loop code i.
döngü sonlaması loop stop i.
döngü sistemi loop system i.
döngü üzerinde sınama loopback i.
döngü eksik missing loop i.
döngü alanı cycle area i.
döngü mekanizması loop mechanism i.
döngü akımı loop current i.
döngü sınaması loopback i.
döngü dizgesi loop system i.
döngü kazancı loop gain i.
döngü gövdesi loop body i.
döngü mekanizması looping mechanism i.
döngü kazanç işlevi loop gain characteristic i.
döngü sınaması loop test i.
döngü zayıflaması loop attenuation i.
döngü denemesi loop testing i.
döngü programı loop program i.
döngü başlangıcı loop start i.
döngü diyagramı cycle diagram i.
döngü anten loop antenna i.
döngü sayımı loop count i.
döngü direnci loop resistance i.
döngü mekanizması looping-mechanism i.
döngü bekleme süresi loop delay i.
döngü sayısı cycle count i.
döngü derinliği loop depth i.
döngü gecikmesi loop delay i.
geri döngü sınaması loopback test i.
gengüdümün açık döngü değeri open loop value of a strategy i.
geri döngü loopback i.
geri döngü loop back i.
işitilebilir sinyal üreten kapalı döngü hoot stop i.
iyileştirilmiş döngü telefon conditioned loop i.
işlevsiz döngü idle loop i.
kapalı döngü kutupları closed loop poles i.
kısır döngü infinite loop i.
mc geri döngü mc loopback i.
sayısal döngü sınaması digital loopback i.
sonsuz döngü loop forever i.
uzak döngü sınaması remote loopback i.
yazılarınızın diğer yazılarınıza oranla kaç defa okunduğuyla ilgili olarak bir matematiksel döngü oluşturarak yazının popülerliğini yüzdesel olarak gösteren eklenti popularity contest i.
yerel döngü sınaması local loopback i.
döngü algılandı loop detected expr.
Informatics
açık döngü open loop i.
döngü sayacı loop counter i.
döngü sabiti loop invariant i.
döngü yapısı loop structure i.
döngü deyimi loop statement i.
döngü ağ loop network i.
döngü kazancı loop check i.
döngü aktarım işlevi loop transfer function i.
döngü gecikmesi loop control i.
geri döngü uyarlayıcısı loopback adapter i.
işlevsiz döngü idle loop i.
kapalı döngü closed loop i.
sayısal döngü sınaması digital loopback i.
sonsuz döngü endless loop i.
uzak döngü sınaması remote loopback i.
Telecom
açık döngü open loop i.
açık döngü çıkış gücü aralığı range of open loop output power i.
açık döngü çıkış güç kontrolünün zaman tepkisi time response of open loop output power control i.
açık döngü frekans yanıtı open-loop frequency response i.
baskın kapalı döngü kutupları dominant closed loop poles i.
boş döngü released loop i.
boş döngü idle loop i.
dış döngü outside loop i.
döngü ağı loop network i.
döngü aktarım işlevi loop transfer function i.
döngü süzgeci loop filter i.
döngü alıcı gereklilikleri loop receiver requirements i.
döngü şebekesi loop network i.
döngü işaretleşme sistemi loop signaling system i.
döngü deyimi loop statement i.
döngü denetim değişkeni loop control variable i.
döngü verici gereklilikleri loop transmitter requirements i.
döngü kopukluğu loop disconnect i.
döngü kazancı loop gain i.
döngü sabiti loop invariant i.
döngü durumu loop statement i.
döngü anten loop antenna i.
döngü uzunluğu loop length i.
döngü başlangıcı loop start i.
endüktif döngü sistemleri inductive loop systems i.
faz kilitlemeli döngü phase-locked loop i.
faz kilitlemeli döngü phase locked loop i.
geri döngü imkanı loop back facility i.
geri döngü testi loopback test i.
geri döngü verisi loop back data i.
ısıl döngü thermal cycling i.
kapalı döngü gürültü band genişliği closed-loop noise bandwidth i.
kapalı döngü kutubu closed loop pole i.
kapalı döngü çıkış güç denetim aralığı range of closed loop power control i.
kapalı döngü aktarma fonksiyonu closed-loop transfer function i.
kendi kendini yeniden başlatan döngü self-resetting loop i.
lifli kanal-kararlaştırılmış döngü fiber channel-arbitrated loop i.
sayısal geri döngü digital loopback i.
serbest bırakılmış döngü released loop i.
tekrarlamalı döngü iterative loop i.
uzak bileşik geri döngü remote composite loopback i.
uzak döngü sınaması remote loopback i.
uzak sayısal geri döngü remote digital loopback i.
yerel döngü üzerinden protokol protocol over the local loop i.
yerel alt döngü local sub-loop i.
Aeronautic
alford döngü alford loop i.
Marine
yorulma göstergesi olarak kullanılan gerilme döngü sayısı number of cycles of a  certain stress range i.
Petrol
kimyasal döngü yakımı chemical looping combustion i.
Medical
kardiyak döngü cardiac cycle i.
metabolik döngü metabolic turnover i.
Psychology
döngü hızlanması cycle acceleration i.
kısır döngü vicious circle i.
sözel döngü hipotezi verbal loop hypothesis i.
Food Engineering
geri döngü recycle i.
kapalı döngü closed loop i.
Statistics
döngü planı loop plan i.
Physics
döngü eşiği cycle threshold (ct) i.
Biology
biyojeokimyasal döngü biogeochemical cycling i.
litik döngü lytic cycle i.
Biochemistry
doğadaki azotun madenler, hayvanlar ve bitkiler arasındaki dağılımını saptayan döngü nitrogen cycle i.
heksoz tekfosfatlı döngü hexose monophosphate shunt i.
heksoz tekfosfatlı döngü pentozphoshate shunt i.
Astronomy
kallipik döngü calippic cycle i.
kallipik döngü calippic period i.
Social Sciences
kısır döngü perverse cycle i.
Linguistics
kapalı döngü vicious circle i.
Geography
hidrolojik döngü hydraulogic cycle i.
Meteorology
hidrolojik döngü hydrologic cycle i.
Geology
biyojenetik döngü biogenetic cycle i.
Hunting
top döngü kolu pawl i.