element - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

element

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"element" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 41 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
element i. eleman
element i. unsur
General
element i. ilke
element i. element
element i. cüz
element i. ana unsur
element i. unsur
element i. bir parça
element i. atmosferik güçler
element i. toprak
element i. faktör
element i. ateş
element i. esas
element i. parça
element i. cevher
element i. doğa şartları
element i. öğe
element i. rükün
element i. cevre
element i. amil
element i. öge
element i. doğal çevre
element i. çevre
element i. muhit
element i. yapı taşı
Trade/Economic
element i. bölüm
Law
element i. unsur
Electric
element i. devre elemanı
Automotive
element i. akü plakası
element i. element
Geometry
element i. nokta, çizgi veya düzlem
element i. (bir geometrik şekilde) çizgi
Biology
element i. hayvan veya bitkinin yaşaması için en elverişli ortam
Astronomy
element i. gezegen ve uydu yörüngesi gibi cisimleri tanımlamada kullanılan sayısal değerler
Social Sciences
element i. büyük bir topluluktaki ayrı bir grup
Linguistics
element i. öğe
Religious
element i. efkaristiya'nın ekmeği ve şarabı
element i. komünyon ayininde kutsanmış ekmek veya şarap
Geography
element i. atmosfer koşulları
element i. atmosferik kuvvetler
Military
element i. unsur

"element" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 2 sonuç

Türkçe İngilizce
General
element element i.
Automotive
element element i.

"element" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
least element i. en küçük öğe
finite element method i. sonlu eleman metodu
granular element i. bulgurcuk
linear element i. doğrusal eleman
logic element i. mantık ögesi
left invertible element i. soldan tersinir öğe
last element i. son eleman
element of a set i. küme elemanı
rare earth element i. nadir toprak elementleri
maximal element i. maksimal eleman
left inverse element i. soldan ters öğe
finite element i. sonlu eleman
lowest element i. en küçük eleman
emergency response team advance element i. acil durum müdahale ekibinin öncü kısmı
finite element method i. sonlu öge metodu
boundary element methods i. sınır öge metodu
inorganic element i. inorganik öge
element of oppression i. baskı unsuru
main element i. temel unsur
primary element i. temel unsur
piezoelectric element i. pizoelektrik element
crime element i. suç unsuru
neutral element i. etkisiz eleman
basic element i. temel element
breeder element i. üretken element
compensating element i. denkleştirici
detecting element i. hissedici
detecting element i. sensör
final controlling element i. son denetim öğesi
nutritional element i. besin öğesi
support element i. destek unsuru
key element i. temel unsur
key element i. temel öğe
key element i. ana unsur
key element i. temel eleman
non-conforming element i. uygun olmayan eleman/parça/öğe
non-conforming element i. gerekliliklere uymayan parça/öğe
natural element i. doğal unsur
picture element i. piksel
water element i. su ögesi
dominant element i. başat öğesi
dominant element i. başat öge
element of risk i. risk unsuru
air element i. hava elementi
decision support element i. karar destek unsuru
core element i. ana unsur
identity element i. etkisiz eleman
cultural element i. kültürel öge
constituent element i. kurucu unsur
fringe element i. uç görüş
fringe element i. görüşlerinden ötürü genel çoğunluktan ayrılan grup
fringe element i. uç noktalardaki görüşler
element of trust i. güven unsuru
element of surprise i. sürpriz unsuru
Idioms
element of surprise i. gafil avlama
element of surprise i. ummadığı bir anda yapma
element of surprise i. ummadığı/beklemediği anda şaşırtma
element of surprise i. boş bir anını yakalama
element of surprise i. boşluğuna getirme
element of surprise i. hazırlıksız yakalama
be in one's element f. havasını bulmak
be in one's element f. kendine en uygun ortamda bulunmak
be in one's element f. ortamını bulmak
be out of one's element f. havasında/gününde olmamak
be out of one's element f. (özellikle yabancı bir ortamda olduğu için) kendini rahat hissetmemek
be out of one's element f. kendi gibi olmamak
get out of one's element f. ona göre olmamak
get out of one's element f. kendi gibi olmamak
be out of one's element f. ona göre olmamak
be in one's element f. kendini rahat hissetmek
be in one's element f. yerini bulmak
be in one's element f. (tam) havasında olmak
in his/her element expr. halinden memnun
in his/her element expr. havasında
in his/her element expr. ortamında
in their element expr. Kendi ortamlarında
in (one's) element expr. kendi ortamında
in (one's) element expr. kendini rahat hissettiği yerde
in (one's) element expr. havasında
in (one's) element expr. kendine uygun ortamda
in (one's) element expr. uzman/iyi/yetenekli olduğu yerde/alanda
in element expr. ortamında
in element expr. havasında
in element expr. halinden memnun
in one's element expr. kendi ortamında
in one's element expr. kendini rahat hissettiği yerde
in one's element expr. kendine en uygun ortamda
in one's element expr. havasında
in one's element expr. uzman/iyi/yetenekli olduğu yerde/alanda
in one's element expr. doğal ortamında
in your element expr. kendi ortamında
in your element expr. kendini rahat hissettiğin yerde/ortamda
in your element expr. havasında
in your element expr. kendine uygun ortamda
in your element expr. uzman/iyi/yetenekli olduğu yerde/alanda
out of (one's) element expr. kendi gibi değil
out of (one's) element expr. havasında değil
out of (one's) element expr. (bir ortamda) rahat değil
out of (one's) element expr. deneyimli değil
out of element expr. kendi gibi değil
out of element expr. havasında değil
out of element expr. (bir ortamda) rahat değil
out of element expr. deneyimli değil
out of your element expr. kendi gibi değil
out of your element expr. havasında değil
out of your element expr. (bir ortamda, konuda) rahat değil
out of your element expr. deneyimli değil
Trade/Economic
data element directory i. veri elemanı rehberi
cost element i. maliyet unsuru
data element attribute i. veri elemanı niteliği
data element name i. veri elemanı adı
security element i. kredi almaya yarayan mal
nominal element i. kar ve zarara nakledilecek eleman
technical element i. teknik esas
constant element i. sabit eleman
cyclic element i. devri eleman
fundamental element i. asli unsur
foreign element i. yabancı eleman
key element i. temel öge
cost element i. masraf çeşidi
Law
element of circularity i. döngüsel hata unsuru
material element i. maddi unsur
material element of crime i. suçun maddi unsuru
moral element i. manevi unsuru
moral element of crime i. suçun manevi unsuru
mental element of crime i. suçun manevi unsuru
element of a crime i. suç unsuru
foreign element i. yabancı unsur
Politics
balanced element i. dengeleyici unsur
subjective element i. öznel unsur
objective element i. nesnel unsur
element of foreignness i. yabancılık unsuru
national support element i. milli destek unsuru
national support element i. çok uluslu bir gücün parçası olan ulusal güçleri destekleyen milli organizasyon veya faaliyetler
Technical
diagonal element i. köşegenel eleman
array element i. dizi öğesi
sequential logic element i. ardışık mantık öğesi
start element i. başlangıç elemanı
storage element i. bellek elemanı
heavy element i. ağır element
starter element i. starter elemanı
compressed element i. basınç elemanı
austenite stabilizing element i. ostenit dengeleştirici element
nor element i. ya da değil elemanı
binary logic element i. ikili mantık elemanı
unit element i. birim elaman
control power element i. kontrol cihazları tahriki
thermostat element i. termostan bileşen
sensing element i. hissedici
anticoincidence element i. karşıtlık öğesi
data element dictionary i. veri elemanı sözlüğü
data element dictionary i. veri öğeleri sözlüğü
element of weather i. havanın elemanları
heating element i. tel elemanı
tension element i. çekme elemanı
building element i. bina elemanı
arch element i. kemer eleman
air filter element i. hava filtre elemanı
data element chain i. veri öğesi zinciri
network element i. şebeke elemanı
character element i. karakter öğesi
control element i. kontrol elemanı
start element i. başlangıç öğesi
alloying element i. alaşım elemanı
strain element i. süzgeç elemanı
detecting element i. hissedici
digit delay element i. sayı geciktirme öğesi
anticoincidence element i. karşıtlık elemanı
circuit element i. devre eleman
barrier element i. bariyer elemanı
stop element i. bitme elemanı
cooling element i. soğutma elemanı
electropositive element i. elektropozitif element
one element i. bir öğesi
detecting element i. değer verici
heat exchanger element i. eşanjör elemanı
finite element method i. sonlu elemanlar metodu
electronegative element i. negatif yük taşıyan element
sensing element i. algılayıcı
belt element i. kayış elemanı
sensing element i. algılama elemanı
strainer element i. süzgeç bileşeni
physical data element i. fiziksel veri öğesi
signal element i. sinyal öğesi
alloying element i. alaşım elementi
sensing element i. algılama öğesi
code element i. kod öğesi
data element i. veri elemanı
unit element i. birim örgen
electropositive element i. pozitif yük taşıyan element
logical element i. mantıksal eleman
prestressed concrete element i. öngerilmeli beton eleman
electronegative element i. elektronegatif element
storage element i. bellek öğesi
data element i. veri öğesi
rubber element i. lastik eleman
logical data element i. mantıksal veri elemanı
root element i. kök öğe
parent element i. ebeveyn element
coincidence element i. eşdeğerlik öğesi
logic element i. mantık öğesi
stop element i. bitiş öğesi
construction element i. yapı elemanı
pump element i. pompa elemanı
threshold element i. eşit elemanı
radioactive element i. radyoaktif element
tunnel element i. tünel elemanı
symmetric element i. bakışımlı öğe
array element i. dizi elemanı
fire bar element i. ızgara demiri
threshold element i. başlangıç elementi
heating element i. ısıtma elemanı
horizontal arch element i. yatay kemer elemanı
detecting element i. sensör
electropositive element i. pozitif şarj taşıyan element
function element i. işlev elemanı
type of action of an element i. öğe davranışı
rubber element kit i. lastik eleman kiti
binary element i. ikili öğe
logical element i. mantıksal öğe
sibling element i. kardeş öğe
picture element i. resim ögesi
artificial element i. yapay element
bimetallic element i. bimetalik eleman
data element chain i. veri elemanı zinciri
threshold element i. eşik öğesi
resistor element i. direnç elemanı
damping element i. süspansiyon elemanı
thermo element i. ısı elemanı
support element i. destek elemanı
start element i. başlama öğesi
electronegative element i. negatif şarj taşıyan element
thermo element i. termo eleman
equivalence element i. eşdeğerlik öğesi
function element i. işlev öğesi
one element i. bir elemanı
structural element i. yapısal öğe
circuit element i. devre elemanı
sensing element i. sensör
heater element i. ısıtıcı eleman
bimetallic element i. çift metalli öğe
chemical element i. kimyasal element
chemical element i. kimyasal öğe
compression element i. basınç öğesi
heating element i. ısıtıcı öğe
contact element i. kontak öğesi
heating element holder i. ısıtma elemanı suportu
heating resistance element i. çubuk şeklinde ısıtma elemanı
gamma forming element i. gama yapıcı element
impurity element i. artık element
impurity element i. katışkı elementi
ferrite stabilizing element i. ferrit dengeleştirici element
fine control element i. ince ayar unsuru
filter element i. süzgeç peteği
fuel element i. yakıt unsuru
fuel element i. yakıt maddesi
double-element air ejector i. iki kademeli hava boşaltıcı
vapour-charged power element i. buharla çalışan enerji üreticisi
not-element i. değil elemanı
negation element- i. tersini alan eleman
negation element i. tersini alan öğe
not-element i. değil öğesi
inert element i. nötr eleman
indirect acting element i. dolaylı eylemli element
measuring element i. ölçme öğesi
pleat of filter element i. filtre kağıdı
rolling element i. yuvarlanan eleman
element spacing i. işiyici aralığı
element spacing i. ışıyıcı aralığı
guiding element i. kızak parçası
differential element i. türevsel boyut
nonstandard element i. standart dışı öğe
non-load-bearing element i. taşıyıcı olmayan öğe
moving element i. devinir öğe
nonstructural element i. strüktürel olmayan öğe
nonmetallic element i. ametal element
nonmetallic element i. madeni olmayan element
picture element i. resim öğesi
picture element i. resim elemanı
picture element i. görüntü öğesi
passive element i. edilgen öğe
stiffening element i. takviye öğesi
transuranic element i. uranyumötesi element
radiating element i. ışıma elemanı
engine element i. motor elemanı
motor element i. motor elemanı
radiactive element i. ışınetkin öge
heating element i. ısıtma çubuğu
trace element i. iz element
tramp element i. iz öge
residual element i. kalıcı öge
finite element analysis i. sonlu ögeli çözümleme
carbide forming element i. karbür oluşturucu element
grain refining element i. tane küçültücü öğe
substitutional element i. yer değişimli öğe
finite-element stress analysis i. sonlu ögeli gerilim çözümlemesi
scavenging element i. katışkı tutucu öğe
scavenger element i. katışkı tutucu element
scavenger element i. katışkı tutucu öge
impurity element i. katışkı ögesi
embrittling element i. gevrekleştiren öge
trace element i. eser öğe
fuel element i. yakıt ögesi
gamma stabilizing element i. gamma dengeleştirici öge
gamma forming element i. gamma oluşturucu öge
ferrite strengthening element i. ferrit dayançlılaştırıcı öge
furnace heating element i. fırın ısıtma ögesi
gamma forming element i. ostenit oluşturucu öge
ferrite stabilizing element i. ferrit dengeleştirici öge
probability element i. olasılık öğesi
austenite stabilizing element i. ostenit dengeleyici öge
linear element i. doğrusal öge
alpha stabilizing element i. alfa dengeleyici element
residual element i. artık öge
segregating element i. ayrılan öge
scavenging element i. çöpcü öğe
known element i. bilinen element
trace element i. eser element
leakage of filter element i. filtre elemanı sızıntısı
internal standard element i. iç standart elementi
positive temperature coefficient resistive element i. pozitif sıcaklık katsayılı direnç elemanı
maximal element i. maksimal element
strain-bearing element i. gergi taşıyıcı eleman
sizing the operating element i. çalıştırma elemanının boyutlandırılması
minimum size of the operating element i. çalıştırma elemanının en küçük boyutu
lanyard release optical connection element i. çekme ipini serbest bırakan optik bağlantı elemanı
standard data element types i. standart veri eleman tipleri
delay element i. geciktirici eleman
three-element control i. üç elemanlı reglaj
resistance element i. direnç elemanı
resistive element i. direnç elemanı
three-element regulation i. üç elemanlı reglaj
control element i. kumanda elemanı
final control element i. son denetim öğesi
switching element i. şalt elemanı
final control element i. son kontrol elemanı
measuring element i. ölçme elemanı
fixing element i. sabitleyici eleman
determination of trace-element content by electrothermal atomic absorption spectrometric method i. elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemle eser element içeriğinin belirlenmesi tayini
multi-element metallic cable i. çok elemanlı metalik kablo
efficiency of filter element i. filtre elemanının verimi
filter element i. filtre elemanı
discrete element method i. ayrık elemanlar yöntemi
determining leakage of filter element i. filtre elemanının sızdırmazlığının belirlenmesi
three-dimensional finite element analysis i. üç boyutlu sonlu elemanlar analizi
non-linear finite element modeling of deep drawing process i. derin çekme işleminin doğrusal olmayan sonlu elemanlar metodu ile modellenmesi
differential quadrature element method i. diferansiyel quadrature eleman metodu
rolling element bearing i. döner elemanlı rulman
material element i. maddesel eleman
Computer
signal element i. işaret öğesi
visual element i. görsel öğe
logic element i. mantık elemanı
active element i. etkin öğe
active element i. yürürlükteki öğe
asymmetric element i. bakışımsız öğe
compensanting element i. denkleştirici
circuit element i. devre öğesi
child element i. alt öğe
child element i. altöğe
comparing element i. karşılaştırıcı
compensating element i. denkleştirici
contact element i. kontak öğesi
display display element i. gösterim öğesi
display element i. ekran öğesi
display element i. görüntü öğesi
element spacing i. ışıyıcı aralığı anten
final controlling element i. son denetim öğesi
finite element analysis i. sonlu elemanlar analizi
html element i. html öğesi
indirect acting element i. dolaylı eylemli alet
liquid column pressure element i. sıvı dikeçli basınç aygıtı
measuring element i. ölçme öğesi
moving element i. devinir öğe
network element i. devre öğesi
network element i. ağ öğesi
panel element i. pano öğesi
passive element i. edilgen öğe
parent element i. üstöğe
panel element i. panel öğesi
parent element i. üst öğe
picture element i. piksel
policy element i. ilke öğesi
picture element i. görüntü öğesi
picture element i. imgecik
binary element i. ikili öğe
array element i. dizi öğesi
character element i. karakter öğesi
array element i. dizi elemanı
coincidence element i. eşdeğerlik öğesi
code element i. kod öğesi
anticoincidence element i. karşıtlık öğesi
threshold element i. eşik öğesi
threshold element i. eşik elemanı
physical data element i. fiziksel veri öğesi
data element dictionary i. veri elemanı sözlüğü
data element chain i. veri elemanı zinciri
data element i. veri elemanı
data element i. veri öğesi
data element dictionary i. veri öğeleri sözlüğü
data element chain i. veri öğesi zinciri
one element i. bir öğesi
one element i. bir elemanı
decision element i. karar elemanı
decision element i. karar öğesi
delay element i. geciktirme öğesi
digit delay element i. sayı geciktirme öğesi
delay element i. geciktirme elemanı
equivalence element i. eşdeğerlik öğesi
function element i. işlev elemanı
function element i. işlev öğesi
negation element i. tersini alan eleman
negation element i. tersini alan öğe
logical data element i. mantıksal veri elemanı
logical element i. mantıksal öğe
logic element i. mantık öğesi
logical element i. mantıksal eleman
nor element i. veya değil elemanı
or element i. veya elemanı
or element i. ya da öğesi
nor element i. 'veya değil' öğesi
stop element i. bitme elemanı
storage element i. bellek elemanı
start element i. başlangıç elemanı
start element i. başlangıç öğesi
stop element i. bitiş öğesi
storage element i. bellek öğesi
start element i. başlama öğesi
exclusive-or element i. dışlamalı veya öğesi
not-and element i. ve değil elemanı
not-and element i. ve değil öğesi
standard data element types i. standart veri eleman tipleri
picture element kısalt. pel
picture element kısalt. pixel
Informatics
display element i. gösterim öğesi
display element i. grafik öğe
display element i. görüntü öğesi
data element separator i. veri öğesi ayracı
distributed element i. dağıtılmış öğe
display element i. ekran öğesi
symmetric element i. bakışımlı öğe
passive element i. pasif öğe
sibling element i. kardeş öğe
passive element i. edilgen öğe
sequential logic element i. ardışık mantık öğesi
identity element i. birim öğe
data element types i. veri eleman tipleri
remote operations service element protocol i. uzaktan yapılan işlemlerde hizmet eleman protokolü
Telecom
element based cost i. eleman tabanlı maliyet
element management system i. eleman yönetim sistemi
basic service element i. ana hizmet elemanı
multi-element dipole antenna i. çok elemanlı çift kutuplu anten
non-switched connection element i. anahtarlanmamış bağlantı elemanı
distributed element i. dağıtık öğe
common management information service element i. ortak yönetim bilgi hizmet elemanı
elementary signaling element i. temel işaretleşme elemanı
picture element i. resim elemanı
sequential logic element i. sıralı mantık elemanı
remote operations service element protocol i. uzaktan yapılan işlemlerdeki hizmet eleman protokolü
remote operations service element i. uzaktan işletim hizmet elemanı
lumped element isolator i. yığın eleman izolatörü
network element view i. şebeke eleman görünümü
network element i. ağ elemanı
link element i. bağlantı elemanı
Electric
storage element i. depo elemanı
circuit element i. devre öğesi
circuit element i. devre elemanı
resistor element i. direnç elemanı
Mechanic
alloying element i. alaşım elementi
Radio
coupling element i. bileşim elemanı
Textile
spinning element i. eğirme elemanı
Construction
heating element i. direnç
component element i. yapı elemanı
heating element i. ısıtma öğesi
column element i. sütun elemanı
heating element i. ısıtma elemanı
building element i. bina elemanı
building element i. yapı öğesi
building element i. bina öğesi
reinforced concrete element i. betonarme öğe
constructional element i. inşai öğe
structural element i. strüktürel öğe
structural element i. yapısal öğe
prefabricated concrete element i. önyapımlı beton öğe
prefabricated element i. önyapımlı öğe
loadbearing element i. taşıyıcı öğe
bearing element i. taşıyıcı eleman
element facade i. panel cephe
Lighting
luminous element i. ışıklı parçacık
luminous element i. ışıklı element
Automotive
air cleaner element i. hava filtresi
heater element i. ısıtıcı elemanı
acl element i. acl filtresi
brake booster aif cleaner element i. fren servosu hava temizleme elemanı
heater element i. kalorifer elemanı
brake booster air cleaner element i. fren servosu hava temizleme elemanı
paper filter element i. kağıt filtre elemanı
heated seat backrest element i. ısıtmalı koltuk sırtı malzemesi
wiper blade element i. cam sileceği elemanı
filter element i. filtre elamanı
fuel filter element i. yakıt filtre elemanı