esas - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

esas"esas" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 92 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
esas base i.
esas main i.
esas fundamental s.
esas essential s.
esas basic s.
esas principal s.
General
esas hinge i.
esas kernel i.
esas fundamental i.
esas essence i.
esas pivot i.
esas the merits i.
esas pith i.
esas quiddity i.
esas core i.
esas sum i.
esas base i.
esas nucleus i.
esas canon i.
esas body i.
esas extract i.
esas bottom i.
esas element i.
esas radical i.
esas source i.
esas nub i.
esas noumenon i.
esas pith and marrow i.
esas grassroots i.
esas pedestal i.
esas cornerstone i.
esas postulate i.
esas beginning i.
esas corner stone i.
esas principle i.
esas the nub i.
esas fortification i.
esas hypostasis i.
esas datum i.
esas content i.
esas grounding i.
esas stuff i.
esas basis i.
esas provenience i.
esas beginnings i.
esas foundation i.
esas heartbeat i.
esas footing i.
esas basilar s.
esas original s.
esas inherent s.
esas central s.
esas underlying s.
esas master s.
esas main s.
esas parent s.
esas intrinsic s.
esas guiding s.
esas major s.
esas ultimate s.
esas authentic s.
esas basic s.
esas elemental s.
esas pivotal s.
esas principal s.
esas basal s.
esas cardinal s.
esas staple s.
esas substantive s.
esas broad s.
esas constitutive s.
Trade/Economic
esas basis
esas principal
esas foundation
esas substance
Law
esas grounds
esas basis
esas principle
esas base
Technical
esas actual
esas major
esas principal
esas main
esas prime
esas basis
esas fundamental
esas primary
esas base
esas texture
Construction
esas groundwork
Medical
esas corpus
Philosophy
esas quiddity

"esas" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 483 sonuç

Türkçe İngilizce
General
ayrılmak (esas konudan) wander off f.
esas alınmak be taken as a basis f.
esas almak base on f.
esas almak ground on f.
esas almak predicate something on f.
esas anlamını kavramak get to the heart of f.
esas duruşta olmak stand at attention f.
esas kabul etmek predicate something on f.
esas kabul etmek base on f.
esas olarak yük taşımak için tasarlanmak be designed mainly for the transport of goods f.
esas olmak form a basis f.
esas olmak be a basis to f.
esas oluşturmak serve as basis f.
esas oluşturmak form a basis f.
esas oluşturmak be a basis to f.
esas şeklini almak take shape f.
esas şeklini almaya başlamak take shape f.
esas teşkil etmek constitute the basis f.
günün esas yemeğini yemek dine f.
bir işin esas yükünü çeken kişi workhorse i.
bir şeyin dayandığı esas cornerstones i.
esas adam made man i.
esas alınan çizgi baseline i.
esas amaç end-all i.
esas amaç essential objective i.
esas anlam gist i.
esas cephe façade i.
esas değerler core values i.
esas deri dermis i.
esas dershane (okulda) homeroom i.
esas düşünce core idea i.
esas faaliyet alanları main areas of activity i.
esas farklılık key difference i.
esas farklılıklar primary differences i.
esas farklılıklar main differences i.
esas farklılıklar key differences i.
esas fikir core idea i.
esas film master film i.
esas gelir kaynağı staple earner i.
esas gereksinim essential requirement i.
esas hat base line i.
esas ilgi primary interest i.
esas kısmı bulk i.
esas kira kontratı base case lease i.
esas kopya master copy i.
esas kopya original copy i.
esas madde ground substance i.
esas mukavele original contract i.
esas mukavele main contract i.
esas neden root i.
esas nitelik essence i.
esas nitelik earmark i.
esas nokta datum point i.
esas nokta fundamental point i.
esas nota keynote i.
esas nota tonic i.
esas oğlan leading man i.
esas olan şey essentiality i.
esas olma essentialness i.
esas onarımlar major repairs i.
esas özellik essential i.
esas paragraf body paragraph i.
esas parça fundament i.
esas proje major project i.
esas rakam base i.
esas renk fundamental colour i.
esas rol main role i.
esas sebep primary reason i.
esas sebep telecast i.
esas sebep main reason i.
esas sebep mainspring i.
esas sebep principal reason i.
esas tarife base fare i.
esas tehlike main danger i.
esas unsurlar basic components i.
esas ücret base fare i.
esas ürün staple i.
esas ve usuller basis and procedures i.
esas yapı framework i.
esas yaşama alanı main living area i.
esas yüz face i.
esas yüz working face i.
esas/ana problem/sorun main problem i.
esas/ana problem/sorun the crux of the problem i.
günün esas yemeği dinner i.
izin verilen bagaj miktarında ağırlığın değil ebat ve sayının esas alındığı havayolu bagaj sistemi piece concept i.
kerestenin esas yüzü market face i.
organın esas kısmı corpus i.
prime esas the average daily earning taken as basic to premium i.
sigorta primine esas kazançlar income dependent on social security contributions i.
temel esas main principle i.
temel esas basic principle i.
usul ve esas procedure and principle i.
usul ve esas method and principle i.
yıldızların görünen hareketleri esas alınarak ölçülen zaman sidereal time i.
bilginin esas ve sınırlarından bahseden bilim dalıyla ilgili epistemological s.
değer yaratmayı esas alan value-driven s.
değer yaratmayı esas alan value driven s.
esas ile ilgili basal s.
esas olarak constitutively s.
esas olmayan nonbasic s.
için esas essential for s.
insanı esas alan human-driven s.
insanı esas alan people-driven s.
sorunu esas alan problem-driven s.
esas itibarıyla for the most part zf.
esas itibarıyla in essence zf.
esas itibarıyla virtually zf.
esas olarak above all zf.
esas olarak fundamentally zf.
esas olarak essentially zf.
esas olarak for all intents and purposes zf.
esas teşkil etmek üzere to serve as basis zf.
esas teşkil etmesi için to serve as basis zf.
temelde/esas olarak .... nedenle mainly due to ed.
Phrasals
esas almak predicate something upon
esas kabul etmek predicate something upon
Phrases
esas olan gözle görülmez what is essential is invisible to the eye
esas olarak as the base
ödemeye esas tutar sum to be paid
prime esas gross
temelde/esas olarak .... nedenle due mainly to
Idioms
ana/asıl/esas/başlıca neden/başlangıç nedeni a prime mover
Slang
esas oğlan main male character
Trade/Economic
abd'de ithalata rakip bazı malların gümrük vergisinin hesaplanmasında vergi temeli olarak amerika'nın kendi iç fiyatlarının esas alınması american selling price
amorti olmuş esas maliyet depreciated original cost
bir varlık veya borcun vergiye esas değeri tax base of an asset or liability
bir varlık veya borcun vergiye esas matrahı tax base of an asset or liability
brüt esas faaliyet karı/zararı gross real operating profit/loss
derecelendirilmiş esas graduated basis
diğer esas faaliyet gelirleri other operating income
esas alacaklı principal creditor
esas alma reliance
esas alman dönem base period
esas bilgi basic data
esas borç principal obligation
esas borçlu primary obligator
esas borçlu principal debtor
esas borçlunun ödememesi halinde borcun ikinci borçludan istenmesi recourse arrangement
esas boykot primary boycott
esas bölüm essential part
esas bütçe master budget
esas değer basis value
esas dönem base period
esas döviz kuru central exchange rate
esas endüstri essential industry
esas faaliyet gelirleri real operating income
esas faaliyetle alakası olmayan masraf non-operating expense
esas faaliyetle alakası olmayan masraf nonoperating expense
esas faaliyetlerden diğer gelirler other real operating income
esas fiyat basic price
esas fiyat basic rate
esas fiyat basis price
esas fon basic fund
esas hamule essential cargo
esas hamule essential supply
esas inceleme substantial examination
esas iş core business
esas kıymet basis value
esas kopya original copy
esas kur central rate
esas maaş base pay
esas maaş basic salary
esas madde essential item
esas maliyet base cost
esas maliyet primary cost
esas maliyet basic cost
esas maliyet direct cost
esas marka master brand
esas meblağ principal amount
esas metin (normatif/hüküm ifade eden dokümanın) body (of a normative document)
esas mevduat primary deposit
esas mukavelename articles of association
esas olarak substantially
esas ortak senior partner
esas ölçek principal scale
esas piyasa primary market
esas sahip principal owner
esas sebep main reason
esas sermaye principal capital
esas sermaye authorized capital
esas sermaye original capital
esas sermaye declared capital
esas sermaye joint stock
esas sermaye registered capital
esas sermaye hisse senedi capital stock
esas sermayeye yapılan ilave capital formation
esas sicile kaydedilecek nitelikte olmayan markaların tescil edildikleri federal sicil supplementary register
esas sicile kaydedilmeyen markaların tescil edildikleri federal sicil supplementary register
esas sigortacı original insurer
esas sözleşme articles of incorporation
esas sözleşme articles of association (aoa)
esas sözleşme prime contract
esas tarife basic rate
esas ticari fatura actual commercial invoice
esas tutar principal amount
esas ücret fundamental wage
esas ücret base pay
esas ürün primary product
esas ürünler staple commodities
esas veya tali mevzuat primary or secondary legislation
esas yetiştirme örneği basic training pattern
esas yükümlülük principal obligation
fiyat indeksleri hazırlanırken diğer yılların fiyatlarını karşılaştırmada esas alınan yıl base year
gerçek ya da esas değer intrinsic value
gözetime esas veri kümesi enhanced monitoring activity data set
hisselerin esas çoğunluğu principal class of shares
iki tarafın ödemelerini bazı esas ve kurallar çerçevesinde karşılıklı olarak değiştirmeleri swap
indirime esas tutar amount on which the rebate is based
indirime esas tutar amount subject to discount
işlemlerin kaydedilmesinde esas alınan yöntem basis of accounting
kabulü gerekli olan esas postulate
kayıtlara esas oluşturan belge posting medium
konsolide esas consolidated basis
maaşa esas hizmet süresi pay service creditable
maliyet veya pazar cari fiyatı arasında en uygununun esas kabul edilmesi yöntemi cost or market whichever is lower
merrick'in parça üretimini esas alan prim planı merrick's differential bonus plan
müfettişin çalışma ve raporuna esas olan belgeler working papers
net esas net basis
net esas faaliyet karı-zararı net real operating profit/loss
nosyonal esas notional principal
orana esas sermaye toplamı total capital base to ratio
oransal esas pro rata basis
ödeyememe riski esas alınarak şirketlere verilen not credit scoring
para değerine altını esas tutma kuramı gold standard
para hareketine esas olan belgeler (çek, senet vb) cash items
patent esas sicil defteri principal register
şirket esas sözleşmesi articles of partnership
taşıma ücretinde esas alınan ana nokta basing point
teknik esas technical element
vergi hesaplamasına esas olan matrah basis of assessment
vergi tutarının hesaplanmasında esas alınan miktar basis of tax assessment
vergiye esas değer tax base
vergiye esas maaş tutarı total taxable pay
vergiye esas meblağda indirimi tax break
vergiye esas miktar tax assessment
vergiye esas olan değer ratable value
Law
bu beyan ve taahhütlerin doğruluğunu esas alarak in reliance on the truth of these representations and warranties
chancery mahkemesi esas kalemi chancery petty bag office
davanın özü (esas gerekçesi, sebebi) cause of action
esas amaç final cause
esas davanın reddine dair defi peremptory plea
esas delil original evidence
esas fiyat base price
esas hakkında savunma defense as to the accusations
esas hakkındaki mütalaa opinion as to the accusations
esas hata fundamental error
esas kanıt original evidence
esas kararın alınacağı duruşmadan önceki her bir duruşma interlocutory hearing
esas maaş base salary
esas no merits no
esas olarak temerrüt veya fesih ihbarlarını içeren consisting principally of notices of default, rescission or termination
esas patent basic patent
esas patent base patent
esas poliçe master policy
esas tanık principal witness
esas tanık material witness
esas teşkilat kanunu organic law
esas ücret base pay
esas vasiyetname authentic will
esas yetiştirme örneği base training pattern
hesaba esas basis of calculation
hukukun esas kaynakları primary sources of law
karara esas olan justifying the decision
şirket esas mukavelesi charter
şirket esas mukavelesi articles of association
şirket esas mukavelesi certificate of incorporation
Politics
esas hakkındaki as to the accusations
esas haklar fundamental rights
esas no. docket no.
esas sermaye principal capital
esas sözleşme core contract
esas taahhüt süresi period of actual contract
esas yangın sahası conflagration area
içtimai esas social basis
Insurance
esas sigortacı leading insurer
gözetime esas veri kümesi enhanced monitoring activity data set
kurtarma ücretine esas alınan kurtarılan değer salved value
nisbi esas pro rata
sigorta primine esas olmayan kazançlar income that is independent on social security contributions
Tourism
taşıtın kiralandığı süre ve sürülen mesafe esas alınarak hesaplanan araba kiralama tarifesi time and mileage
Advertising
esas ilan metni running text
esas reklam metni running text
esas reklam metni body copy
Technical
alaşımda esas teşkil eden metal base metal
delikler ve miller için esas tolerans nitelikleri ve sınır sapmalarına ait çizelgeler tables of standard tolerance grades and limit deviations for holes and shafts
esas alarak with respect
esas boru main pipe
esas boy basic size
esas boyut basic size
esas cam parent glass
esas cam base glass
esas devir algılayıcısı main engine speed sensor
esas donatı main reinforcement
esas drenaj main drainage
esas düşey hat principal vertical
esas düzlem principal plane
esas eğri basic curve
esas eksen principal axis
esas elemanlar primary elements
esas formül basic formula
esas harita kopyası copy plot
esas kademe main stage
esas kademe düzeltmesi calibration correction
esas kafes kiriş main truss
esas kenar working edge
esas kısım body
esas kiriş main beam
esas kiriş principal beam
esas kiriş main girder
esas kontrolör master controller
esas kule main tower
esas nokta directing point
esas nokta reference point
esas nokta etkisi cardinal point effect
esas olarak basically
esas olarak mainly
esas olarak principally
esas olarak bir yansıtma düzlemi boyunca açık bir alanda kullanılan mühendislik metodu engineering method in an essentially free field over a reflecting plane
esas öğe main unit
esas ölçüler principal dimensions
esas paralel principal parallel
esas referans yöntemi basic reference method
esas sistem main system
esas teçhizat main reinforcement
esas yağ asitleri essential fatty acids
esas yayın istasyonu key station
esas yol principal road
esas yönler cardinal points
etkin genişliği esas olan sistem system based on effective width
gerekli esas essential
imalat öncesi kaynak deneyini esas alan vasıflandırma qualification based on pre-production welding test
kızaran telin esas alındığı deney metodu glowing wire based test method
kızaran/sıcak telin esas alındığı deney metodu glowing/hot-wire based test method
önceki kaynak tecrübesini esas alan vasıflandırma qualification based on previous welding experience
referans değerini esas alarak ayar yapmak adjust to the reference
sıcak telin esas alındığı deney metodu hot-wire based test method
uçağın esas yönü heading
uçuşta esas baş ile yol arasında rüzgarın neden olduğu fark drift
Telecom
esas fiyat base price
Construction
esas donatı main bars
esas duvar common wall
esas duvar fundamental wall
esas kiriş girder
esas kiriş main beam
esas müteahhit prime contractor
esas olarak cazibe ile çalışan operating essentially under gravity
Automotive
esas biyel master connecting rod
lastiğin esas gövdesine ilave koruma sağlamak üzere dişlerin altına yerleştirilen kauçuk veya dokuma iplikler breaker
Aeronautic
bir destinasyona iki dönüş yolculuğu toplamının yarısını esas alan tarife half round trip
esas ağırlık basic weight
esas bacak base leg
esas dönüş base turn
esas giriş akımı datum intake flow
esas nokta datum point
esas seviye datum level
Marine
ana anlaşmaya esas olan ön anlaşma berth note
esas liman primary port
esas mağaranin duvarındaki küçük mağaralara veya delik grotto
Mining
esas maden base metal
esas maden essential mineral
Medical
esas hücre chief cell
esas hücreler essential cells
esas semptomlar cardinal symptoms
hastalığın esas tedavisi principal therapy of the disease
Food Engineering
esas çizgi baseline
esas tutulan datum
Math
esas dal principal branch
esas ideal principal ideal
esas köşegen main diagonal
esas minör principal minor
esas normal principal normal
esas sayılar cardinal numbers
esas tekillikler essential singularities
esas yöneltiler principal directions
Physics
esas odak principal focus
Chemistry
esas olarak/temelde çözünür practically soluble
Biology
hücre çekirdeğinin boyanabilen biyolojik esas maddesi içinde olan proteinlerin (histone) niteliğinde olmayan nonhistone
Botanic
esas düzeni placentation
Agriculture
esas göz base bud
Apiculture
esas bal akımı main honey flow
esas membran basement membrane
esas nektar akımı main nectar flow
Education
esas teklif full proposal
Environment
dizayna esas teşkil eden deprem operating basis earthquake
dizayna esas teşkil eden olaylar design-basis phenomena
esas harita base map
tasarıma esas kaza design-basis accident
Geography
esas hat baseline
esas meridyen prime meridian
güneşin hareketi esas alınarak hesaplanan gün süresi solar day
Geology
esas alınan hat profili baseline profile
esas mineral essential mineral
Military
depolama ve dağıtma esas sorumluluğu sole storage and issue responsibility
dokümanter esas bilgi documentary database
esas askeri meslek ihtisası primary mos
esas ateş bölgesi normal zone of fire
esas ateş mevzii primary position
esas atış istikameti primary fire direction
esas atış mevzii primary fire position
esas atış sahası primary fire sector
esas bilgi unsurları essential elements of information
esas birlik base unit
esas çıkar primary interest
esas doküman basic communication
esas duruş attention
esas duruşunu göster stand at attention
esas duruşunu göstermek stand at attention
esas gayeyi saklayan perdeleme taarruzu spoiling attack
esas görev primary mission
esas görev functional duty
esas görev araçları task vehicles
esas görev yeri permanent station
esas gözetleme yeri primary station
esas harita base map
esas harita sembolü base map symbol
esas harita sembolü base symbol
esas harp planı basic war plan
esas hava fotoğrafı basic over
esas havan base mortar
esas hedef actual target
esas hedef bölgesi primary target area
esas ikaz ışığı master caution light
esas ikmal maddesi essential cargo
esas ikmal maddesi essential supply
esas imla hakkı main explosive filling
esas infilak hakkı main charge
esas iniş sahası effective landing area
esas istek numarası basic requisition number
esas istihkak çizelgeleri table of basic allowances
esas kademe atışı calibration fire
esas kademe silahı reference piece
esas kademe top reference piece
esas kaydına geçirme posting
esas kayıtlar basic records
esas komuta yeri main command post
esas kontrol subayı primary control officer
esas malzemeler principal items
esas mevzii primary position
esas paralama hakkı main charge
esas planlama kılavuzu basic planning guide
esas radar primary radar
esas rapor basic report
esas rütbe permanent rank
esas rütbe permanent grade
esas sansür base examiner
esas sansür primary censorship
esas sansür base censorship
esas sansürcü base examiner
esas savunma makineli tüfeği first defence gun
esas seviye datum level
esas sınıf basic branch
esas silah primary weapon
esas silah primary gun
esas silah primary armament
esas sivil ikmal malzemeleri essential civilian supplies
esas sivil meslek main civilian occupation
esas şahıs base stake
esas taktik birlik basic tactical unit
esas top base piece
esas top directing gun
esas top-hedef hattı battery-target line
esas toptan ayırma divergence difference
esas uçak envanteri primary aircraft inventory
esas uçak müsaadesi primary aircraft authorization
esas unsur base element
esas varış noktası original destination
esas vasati ağırlık anlaşması master average weight agreement
esas vasati sürastarya anlaşması master average demurrage agreement
esas vazife primary mission
esas vaziyet attention
esas ve ilave barut hakkı base and increment charge
esas yan açısı base deflection
esas yazı basic communication
esas yedek ikmal maddeleri base reserves
esas yemek listesi master menu
onaylı esas askeri meslek uzmanlığı verified primary military occupational specialty
tesis işletme ve bakım esas maliyeti hesabı operation and maintenance of facilities primary cost account
yemleme veya esas tahrip maddesi secondary explosive
Hunting
silahın tasarımına esas olan ateşleme sırasındaki fişek yatağı tazyiği chamber pressure
Music
esas tempoya, ritme dönüş a tempo s.
esas temaya ait thematic
Photography
fotoğraf esas hattı principal line