prime - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

prime

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"prime" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 59 sonuç

İngilizce Türkçe
General
prime f. astar vurmak
prime f. kurmak
prime f. nasıl cevap vermesi gerektiğini önceden söylemek (birine)
prime f. ne söyleyeceğini öğretmek (tanığa)
prime f. astar sürmek
prime f. ağızotu koymak
prime f. astar çekmek
prime f. ağızotu koymak (topa/tüfeğe)
prime f. hazırlamak
prime f. tulumbaya su koymak
prime f. içirip sarhoş etmek
prime f. (boya) astar vurmak
prime f. suyla doldurarak kullanıma hazırlamak
prime f. astar sürmek
prime i. en parlak dönem (bir kimsenin/bir şeyin)
prime i. en başarılı dönemi (bir kimsenin)
prime i. en güzel zaman
prime i. ilk dönem
prime i. olgunluk çağı
prime i. kemal devresi
prime i. başlangıç
prime i. hayatın baharı
prime i. en güzel dönem (bir kimsenin/bir şeyin)
prime i. asal sayı
prime i. gençlik
prime i. verimli dönemi (bir kimsenin)
prime i. mükemmel şey
prime i. ana nota
prime i. formunun zirvesinde olduğu dönem
prime s. önemli
prime s. en önemli
prime s. birinci kalite
prime s. birincil
prime s. birinci
prime s. asal
prime s. başlıca
prime s. baş
prime s. en iyi
prime s. (sayı) asal
prime s. ilk
Trade/Economic
prime baş
prime ilk
prime en iyi
prime asıl
prime birinci
Technical
prime çalıştırmaya hazırlamak (pompa/makine vb)
prime suyla doldurarak kullanıma hazırlamak
prime esas
prime başlıca
Computer
prime asal
prime üssü
Automotive
prime astarlamak
prime astarlamak
prime doldurmak
Medical
prime kurmak
Math
prime asal
prime asal sayı
Hunting
prime tüfeğin ağız otu
prime dolmalı tüfeğe konulan ağız otu

"prime" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 231 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
prime minister i. başbakan
General
prime someone about f. birini bir konuda aydınlatmak
prime someone about f. birine bir şey hakkında bilgi vermek
prime a pump f. çalıştırmadan önce pompanın içine su akıtmak
prime the pump f. devlet çeşitli yatırımlarla ekonomiyi canlandırmaya çalışmak
be of prime importance f. çok önemli olmak
take something as a prime concern f. öncelikli tutmak
prime minister i. başvekil
prime beef i. en iyi sığır eti
prime ministers i. başbakanlar
prime ministry building i. başbakanlık binası
prime mover i. ana kuvvet
prime cost i. üretim maliyeti
the prime of life i. hayatın en verimli dönemi
prime factor i. asal çarpan
the prime minister's office i. başbakanlık
the prime of life i. hayatın en dinç ve güzel devresi
prime numbers i. asal sayılar
prime mover i. römork
prime of life i. hayatın en güzel devresi
deputy prime minister i. başbakan yardımcısı
prime time i. televizyonun en çok izlendiği saatler
prime meridian i. baş meridyen
prime time i. başlangıç zamanı
prime meridian i. başlangıç meridyeni
former prime minister i. eski başbakan
prime purpose i. ana amaç
prime purpose i. öncelikli amaç
prime suspect i. birinci derece şüpheli
prime ministry i. başbakanlık
prime quality i. birinci kalite
prime target i. asıl hedef
prime ministers' wives i. başbakan eşleri
prime ministers' wives i. başbakanların eşleri
prime ministers' spouses i. başbakanların eşleri
prime ministers' spouses i. başbakan eşleri
prime caretaker i. asıl bakım veren/bakıcı
prime mover i. tırın öndeki çekici kamyonu
prime minister's disaster relief agency i. başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı
prime evil i. baş iblis
the then prime minister i. zamanın başbakanı
prime minister at the time/during that time i. zamanın başbakanı
prime example i. tam örnek
prime example i. tam bir örneği
of prime importance s. birinci derecede önemli
prime mover originator s. fikir öncüsü
prime-age s. erişkin/çalışabilecek yaşta
non-prime s. alt kalite
non-prime s. önemli olmayan
in the early prime of one's life zf. gençliğin ateşli çağında
in the prime of life zf. hayatın en olgun döneminde
Phrasals
prime something with something -ile çalıştırmak
Colloquial
prime of life yaşamın en güzel devresi
prime of life hayatın en güzel dönemi
prime of life hayatın doruğu
prime of life hayatın en güzel devresi
prime of life hayatın altın çağı
Idioms
in the prime of life hayatının baharında
past one's prime saçı sakalı ağarmış
prime the pump önayak olmak
prime the pump canlandırmaya çalışmak
prime the pump teşvik etmek
in its prime hayatının en parlak evresinde
in one's prime hayatının en parlak evresinde
in one's prime hayatının baharında
in its prime hayatının baharında
a prime mover ana/asıl/esas/başlıca neden/başlangıç nedeni
past someone's prime gençliği/dinamizmi/hayatının başarılı/güçlü dönemi geride kalmış olmak
past someone's prime eski gücünü/dinçliğini yitirmiş olmak
past someone's prime zirvede olduğu günleri aratır (vaziyette) olmak
past someone's prime eski şaşaalı/heybetli/parlak günlerinden uzakta olmak
prime mover itici güç
a prime mover itici güç
Trade/Economic
prime banks piyasayı belirleyen bankalar
prime rate ana faiz oranı
prime cost temel maliyet
prime borrower birinci sınıf borçlu
prime bill risksiz poliçe
prime bill sağlam senet
prime bill sağlam poliçe
sub prime kredi notu iyi olmayan kişilerin birincil piyasa yerine faiz oranı diğerlerine göre daha yüksek bir imkandan ipotekli konut kredisi edinmesiyle ortaya çıkan kredi türü
prime interest rate temel faiz
prime cost malın üretimi için gerekli işçilik ve ham madde maliyeti
prime cost asıl maliyet
prime minister başbakan
prime location cooperating önemli yer işbirliği
prime bill güvenilir senet
at prime cost maliyet fiyatına
prime cost primer maliyet
prime distributor ana dağıtımcı
prime distributor ana distribütör
prime distributor baş distribütör
prime minister başvekil
prime cost maliyet bedeli
sub-prime credit history kötü kredi geçmişi
sub-prime yüksek faizli
near-prime düşük gelirlilere yüksek faizli kredi
near-prime kredi geçmişi olumsuz olan kişilere sağlanan yüksek vadeli krediler
prime cost direkt maliyet
prime interest rate en düşük faiz oranı
prime rate en düşük faiz oranı
prime quality olağanüstü iyi kalite
prime cost maliyet fiyatı
prime cost asıl fiyat
prime cost ön maliyet
prime quality birinci kalite
prime contract esas sözleşme
prime broker ana aracı
sub-prime mortgage geri ödeme gücü zayıf kredi geçmişi olumsuz olan kimselere verilen kredi
sub-prime mortagage düşük gelir grubuna yüksek faizle verilen mortgage kredisi
prime broker asıl aracı
prime costs temel maliyetler
prime brokerage account ana aracı/aracılık hesabı
promotion fund of the turkish prime ministry başbakanlık tanıtma fonu
prime banks önde gelen bankalar
non-prime birincil olmayan kredi
Law
prime suspect baş şüpheli
prime witness birinci görgü tanığı
prime suspect baş zanlı
Politics
vice prime minister başbakan yardımcısı
p.m. (prime minister) başbakan
prime ministerial government başbakanlık hükümeti
prime ministers başbakanlar
prime ministry başbakanlık
prime minister hükümet başkanı
prime minister başbakan
prime minister başvekil
prime the pump çeşitli yatırımlar yaparak ekonomiyi canlandırmaya çalışmak
undersecretary of prime ministry başbakanlık müsteşarlığı
prime ministry undersecretary başbakanlık müsteşarı
prime ministry undersecretariat başbakanlık müsteşarlığı
undersecretariat of prime ministry başbakanlık müsteşarlığı
undersecretariat of the prime ministry başbakanlık müsteşarlığı
undersecretary of the prime ministry başbakanlık müsteşarı
prime ministry inspector başbakanlık müfettişi
prime minister's residence başbakanlık konutu
prime ministerial-level visit başbakan düzeyinde gerçekleştirilen ziyaret
prime ministerial-level visit başbakanlık düzeyinde ziyaret
prime ministerial visit başbakanlık düzeyinde ziyaret
prime ministerial visit başbakan düzeyinde gerçekleştirilen ziyaret
prime ministry disaster and emergency management presidency başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı
the ottoman archives of the prime ministry başbakanlık osmanlı arşivleri
prime minister's office başbakanlık ofisi
foreign affairs advisor to the prime minister başbakanın dış ilişkiler danışmanı (ingiltere)
germany prime minister almanya başbakanı
Institutes
human rights directorate of the prime ministry başbakanlık insan hakları müdürlüğü
prime ministry state planning organization başbakanlık devlet planlama teşkilatı
prime ministry inspection board başbakanlık teftiş kurulu
prime ministry the secretariat general for european union affairs başbakanlık avrupa birliği genel sekreterliği
prime ministry undersecretariat of foreign trade başbakanlık dış ticaret müsteşarlığı
prime ministry state planning organization başbakanlık devlet planlama teşkilat müsteşarlığı
prime ministry undersecretariat of treasury başbakanlık hazine müsteşarlığı
prime ministry state institute of statistics başbakanlık devlet istatistik enstitüsü
prime ministry undersecretariat of customs başbakanlık gümrük müsteşarlığı
prime ministry t.c. başbakanlık
prime ministry directorate general of press and information basın-yayın enformasyon genel müdürlüğü
republic of turkey prime ministry privatization administration başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı
prime ministry undersecretariat for maritime affairs başbakanlık deniz müsteşarlığı
republic of turkey prime ministry privatization administration tc başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı
prime ministry department of the administration of the disabled başbakanlık özürlüler idaresi başkanlığı
prime ministry başbakanlık
prime ministry center for communications başbakanlık haberleşme merkezi
section for prime minister's residence başbakanlık konut müdürlüğü
Media
prime news ana haber
prime-time newscaster ana haber bülteni spikeri/sunucusu
Technical
prime power primer güç
prime contractor ana müteahhit
prime mover insan tarafından üretilen doğal kuvvet
steam prime movers buharlı güç üreteçleri
prime mover muharrik
prime contractor ana yüklenici
prime power birincil güç
prime power güvenilir güç
prime coat astar tabakası
prime paint astar boya
prime mover ana işletici
prime mover işletici makine
prime the bath banyoyu güçlendirmek
prime piler birincil istifleyici
prime coat alt kat (boya)
alpha double prime alfa iki üstü
alpha prime alfa üstü
prime western zinc prime western çinkosu
Computer
triple prime üç üssü
back prime ters üssü
double prime iki üssü
prime number asal sayı
prime height üssü işareti yüksekliği
Informatics
relatively prime numbers göreceli asal sayılar
prime number asal sayı
Telecom
prime time access rule yayının en çok izlendiği zaman aralığı erişim kuralı
Textile
prime the bath banyoyu güçlendirmek
Construction
prime contract ana sözleşme
asphalt prime coat asfaltlı astar tabakası
multiple prime contracts birçok ana sözleşme
prime contractor ana yüklenici
prime contractor ana müteahhit
prime contractor esas müteahhit
Automotive
prime mover ana işletici
Traffic
prime mover çekici
prime coat astar tabakası
Psychology
prime mover birincil hareket kası
Optics
prime focus asal odak
Food Engineering
prime rib sığırın orta kaburgasının etrafından alınan et
Math
relatively prime numbers aralarında asal sayılar
relatively prime numbers göreli asal sayılar
relatively prime polynomials göreli asal polinomlar
prime ideal asal ideal
prime field asal cisim
relatively prime polynomials aralarında asal polinomlar
relatively prime aralarında asal
prime number asal sayı
prime factorization asal çarpanlara ayırma
prime polynomial asal çokterimli
prime factor asal çarpan
union of prime ideals asal idealler kümesi
prime implicant birincil üye
relatively prime to -e göre asal (aralarında asal)
Statistics
beta prime distribution beta üssü dağılımı
Biology
five prime (5') beş üssü
three prime (3') üç üssü
Astronomy
prime meridian başlangıç öğleni
prime meridian başöğlen
prime meridian sıfır meridyen
Apiculture
prime swarm ilk oğul
prime swarm baş oğul
Geography
prime meridian greenwich'te 0°den geçen boylam
prime meridian esas meridyen
Military
prime target ana hedef
prime target asli hedef
prime meridian başlangıç meridyeni