size - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

size

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"size" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 47 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
size i. büyüklük
size i. ölçü
size i. boyut
General
size f. çirişlemek
size f. büyüklüğüne göre ayırmak
size f. tutkallamak
size f. boyutlandırmak
size i. çiriş
size i. boy (şişe/kutu için)
size i. ahar
size i. durum
size i. çap
size i. önemli miktar
size i. tutkal
size i. apre
size i. beden (elbise için)
size i. numara (ayakkabı için)
size i. uzam
size i. boy
size i. beden
size i. hacim
size i. oylum
size i. numara
Trade/Economic
size cesamet
size hacim
Technical
size sığa
size büyüklük
size numara
size beden
size ölçü
size boyut ölçü
size boy
size haşıl
size boyut
size ebat
Computer
size boyutu
size boyutlandır
size boyutlar
Textile
size beden
Automotive
size ebat
Medical
size cüsse
Food Engineering
size boyut
size ölçü
size irilik
Statistics
size büyüklük
Cinema
size format
Ottoman Turkish
size aharlamak

"size" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 3 sonuç

Türkçe İngilizce
General
size you zm.
Speaking
size for you
size to you

"size" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
grain size analysis i. tane büyüklüğü analizi
serving size i. porsiyon
General
size up f. tartmak
size up f. not vermek
size somebody up f. numarasını vermek
size up f. değer biçmek
size up f. eşit olmak
size up f. ölçüp biçmek
size up f. anlamaya çalışmak
change size f. büyüklüğü değiştirmek
size up f. -in nasıl bir biri olduğunu anlamak
size up f. -in nasıl bir şey olduğunu anlamak
size-up f. tartmak
cut down to size f. küçültüp gerçek boyutlarına döndürmek
reach a certain size f. (şirket vb.) belli bir büyüklüğe ulaşmak
reach a certain size f. (şirket vb.) belirli bir büyüklüğe gelmek
reach a certain size f. (şirket vb.) belli bir büyüklüğe gelmek
reach a certain size f. (şirket vb.) belirli bir büyüklüğe ulaşmak
enlarge the size of f. boyutunu büyütmek
try something on for size f. (üzerine olup olmadığını görmek için) giysi denemek
measure the size f. ölçü almak
measure the size of f. ölçüsünü almak
maximum size i. en büyük boy
newspaper size i. gazete firması
market size i. piyasa ebadı
lot size i. öbek büyüklüğü
unit size i. tane
grand size i. büyük boy
size constancy i. boyut sabitliği
grand size i. büyük beden
family size/scale farm i. aile çiftliği
nominal size i. nominal büyüklük
body size i. vücut ölçüsü
family size i. geniş aile
standard size i. normal boy
sample size i. numune büyüklük
book size i. kitap ebadı
size of assets i. aktif hacmi
type size i. punto
unit size i. birim büyüklüğü
shoe size i. ayakkabı numarası
grain size analysis i. tane büyüklüğü analizi
sample size i. örnek boyutu
king size i. battal boy
huge size i. battal boy
shoe size i. ayak numarası
medium size i. orta boy
step size i. adım boyu
company size i. şirket büyüklüğü
class size i. sınıf mevcudu
austenite grain size i. ostenit tane büyüklüğü
average size i. ortalama büyüklük
sample size i. örnek hacmi
sample size i. numune ölçüsü
word size i. sözcük uzunluğu
size 0 i. sıfır beden
size zero i. sıfır beden
ring size i. yüzük ölçüsü
5 gallon dispenser size bottled water i. damacana su
dispenser size bottled water i. damacana su
dispenser size water i. damacana su
picture size i. resim ölçüsü
picture size i. resim boyutu
shoe size i. ayakkabı ölçüsü
queen-size bed i. 153 x 203 cm boyutlarında iki kişilik yatak
king-size bed i. 198 x 203 cm boyutlarında iki kişilik yatak
foot size i. ayak numarası
bite size chocolate i. tek/bir lokmalık çikolata
bite size chocolate i. tek/bir ısırımlık çikolata
right size i. doğru boyut
correct size i. doğru boyut
ticket size i. bilet boyutu
body size i. vücut büyüklüğü
life-size dummy i. gerçek boyutlu manken/model/maket
national size i. ulusal boyut
real size i. gerçek boyut
leg size i. bacak boyu
leg size i. bacak boyutu
bigger size i. daha büyük beden
middle size s. orta boy
all of a size s. hepsi aynı büyüklükte
a size too big s. bir numara büyük
life size s. doğal boyutlarında
life size s. doğal ölçüsünde
king-size s. büyük boy
half size s. yarım boy
half size s. yarı ölçekli
half-size s. yarı boyut
life-size s. doğal büyüklükte (resim/heykel)
king-size s. aile boyu
one-size-fits-all s. herkese uyan
size-based s. büyüklüğe dayalı
middle-size s. orta boy
full-size s. gerçek boyutlu
life-size s. gerçek boyutlu
full-size s. gerçeğe uygun boyutta
life-size s. gerçeğe uygun boyutta
pint-size s. ufak tefek
in size zf. cismen
Phrasals
size somebody up notunu vermek
size somebody up değerlendirmek
Phrases
one-size-fits-all herkese uyacak bir kalıp
function matters, not size önemli olan boyu değil işlevi
in such a big size bu büyüklükte
Colloquial
pick on someone your own size! dişine göre birini bul
drop a size bir beden incelmek
drop a size or two bir iki beden incelmek
size someone up birini tartmak
kids twice my size iki katım olan çocuklar
guys twice my size iki katım olan herifler/adamlar
men twice my size iki katım olan adamlar
Idioms
size someone up birine puan vermek
cut someone down size yüzünü yere getirmek
cut down to size haddini bildirmek
cut down to size ne olduğunu ortaya dökmek
cut somebody down to size birine haddini bildirmek
knock someone down to size dersini vermek
knock someone down to size boyunun ölçüsünü almak
beat someone down to size boyunun ölçüsünü almak
beat someone down to size dersini vermek
cut down to size ağzının payını vermek
pick on someone your own size kendi dişine görene birine çatmak
pick on somebody your own size kendi dişine göre birine çatmak
cut to size istenilen ölçüde
try something for size (olup olmadığını görmek için) giysiyi üzerinde denemek
try something on for size (olup olmadığını görmek için) giysiyi üzerinde denemek
whittle someone down to size birini hizaya getirmek
whittle someone down to size birinin egosunu kırmak
one-size-fits-all solution her soruna uygun tek çözüm
Speaking
just my size tam benim ölçüme göre
which size hangi beden
which size hangi ebat
that's about the size of it! doğru duymuşsun
that's about the size of it! dediğin doğru
why don't you pick on someone your own size? neden boyuna göre birini seçmiyorsun?
why don't you pick on someone your own size? neden dişine göre birini seçmiyorsun?
the size of your success depends on the depth of your desire başarınızın büyüklüğü isteklerinizin derinliğine bağlıdır
what size do you wear? kaç numara giyiyorsun?
that's about the size of it! aynen öyle
what shoe size are you? ayakkabı numaran kaç?
what shoe size do you wear? ayakkabı numaran kaç?
what shoe size do you wear? kaç numara ayakkabı giyiyorsun?
what size are your shoes? (ayakkabı) kaç numara giyiyorsun?
what size do you wear? kaç beden giyiyorsunuz?
what size do you wear? kaç beden giyiyorsun?
what size does love wear? aşk kaç beden giyer?
how do we know what size she wears? kaç beden giydiğini nasıl/nereden bileceğiz?
how do we know what size she wears? kaç beden giydiğini nasıl anlayacağız?
how do we know what size she wears? kaç beden giydiğini nereden anlayacağız?
do you have this in another size? bunun başka bedeni var mı?
i don't think we have the same size foot ayak numaramızın aynı olduğunu sanmıyorum
what size? kaç beden?
Trade/Economic
size of the market piyasa hacmi
lot size sipariş miktarı
issue size ihraç edilen miktar (hisse senedi vb)
economic lot size üretim veya satış miktarını maliyeti en düşük olacak biçimde belirleme
size effect hacim etkisi
order size sipariş hacmi
probability proportional to size sampling büyüklükle orantılı olasılık örneklemesi
size of assets aktif büyüklük
market size pazar büyüklüğü
tick size tick genişliği
increase in size büyümek
most efficient size of plant en etkin üretim ölçeği
economies of size ölçek ekonomileri
size distribution of income gelir dağılımı
size of assets aktif hacmi
size of income gelir miktarı
optimum scale size optimum ölçek büyüklüğü
common-size percentage dikey yüzde analizi
large-size taxpayers büyük mükellefler
one-size-fits-all approach ortak yaklaşım
one-size-fits-all approach herkese tek beden elbise yaklaşımı
economic lot size ünitelerin birden aynı zaman zarfında üretimi
common size balance sheet yüzdelerle ifade edilen bilanço
common size income statement yüzdelerle beyan edilen kar zarar hesabı
common size balance sheet yüzdelerle hesaplanan bilanço
optimum plant size optimum tesis büyüklüğü
size of an enterprise işletme büyüklüğü
lot size parti büyüklüğü
balance sheet size bilanço büyüklüğü
size of the market pazar hacmi
trading size işlem hacmi
transaction size işlem hacmi
size of market piyasa büyüklüğü
size of market pazar büyüklüğü
market size piyasa büyüklüğü
trading size/volume işlem hacmi
mid size orta büyüklükte
middle size orta büyüklükte
the size of the order siparişin hacmi
size of order sipariş hacmi
size of order sipariş boyutu
size of the sector sektörün büyüklüğü
company size şirketin genişliği
size of the company şirketin genişliği
economic size ekonomik büyüklük
size of the organisation kurumun büyüklüğü
micro-size mikro ölçekli
total land size toplam arazi varlığı
fund size para hacmi
Politics
estimation size tahmin büyüklüğü
economic size unit ekonomik büyüklük birimi
small and medium size enterprise küçük ve orta boy işletme
standard market size standart piyasa büyüklüğü
Tourism
small-size facility küçük ölçekli tesis
tourism size turizm hacmi
Technical
austenite grain size ostenit tane büyüklüğü
particle size of powder toz tane büyüklüğü
size of the voids boşlukların boyutu
size enlargement büyütme
spot size benek çapı
full size 1:1 ölçekli
multiple size çok boyutlu
sample size örneklem büyüklüğü
effective size efektif boyut
horizontal size control genişlik ayarı
droplet size damlacık büyüklüğü
size of batch karışımın büyüklüğü
free of size haşılsız
coal size kömür boyutu
clay size kil ebadı
aperture size göz açıklığı
particle size partikül büyüklüğü
full size tam ölçekli
horizontal size control yatay uzunluk ayarı
tyre size lastik ebadı
size reduction ufaltma
viewport size görüş alanı boyutu
aperture size delik açıklığı
pore size gözenek büyüklüğü
screen size elek ebadı
variable size record değişken boylu tutanak
uniform grain size üniform tane boyutu
sample size numune boyutu
equivalent grain size eşdeğer tane boyu
horizontal size yatay uzunluk
folder size dizin boyutu
screen size ekran boyu
item size veri birimindeki karakter ya da rakam sayısı
critical size kritik büyüklük
maximum particle size maksimum tane büyüklüğü
horizontal size genişlik
average size ortalama büyüklük
duct size kanal boyutu
size of specimen numune boyutu
screen size ekran ebadı
size distribution tane dağılımı eğrisi
word size sözcük uzunluğu
allocation unit size ayırma birim sığası
size distribution granülometri
weighting size dolgunluk apresi
minimum size minimum boy
sample size correction factor numune boyutu düzeltme faktörü
variable size record değişken boylu kayıt
size of mixer mikser büyüklüğü
size of sample numune boyutu
size of soil particles zemin parçacıklarının boyutu
file size kütük boyutu
opening size boşluk büyüklüğü
grain size index gren büyüklüğü indisi
grain size index tane büyüklüğü sayısı
nominal size anma boyutu
rated size anma boyutu
actual size bitmiş boyut
actual size gerçek boyut
aggregate maximum size agreganın azami büyüklüğü
aggregate size agrega boyu
apparent size görünür büyüklük
basic size esas boy
basic size esas boyut
block size blok büyüklüğü
weld size kaynak büyüklüğü
reduced size küçültülmüş boyut
pearlite grain size perlit tane büyüklüğü
dressed size işlenmiş boyut
effective size etkin boy
pipe size boru büyüklüğü
ferrite grain size ferrit tanesi büyüklüğü
pipe size nominal boru çapı
full size doğal boy
fracture grain size kırılma tanesi büyüklüğü
grain size tane büyüklüğü
glass size cam boyutu
grain size structure tane düzeni
full size tam boyut
grain size granülometri
grain size structure tane yapısı
grain size tane boyutu
full size tam boy
grain-size diagram tane boyutu diyagramı
full-size tam boyut
grain-size distribution tane boyutlu dağılım
grain-size distribution granülometri
grain-size distribution tane boyu dağılım
grain-size classification tane boyu sınıflandırması
grain-size analysis by sieving eleme ile tane boyutu analizi
grain-size distribution curve tane boyutlu dağılım eğrisi
grain-size analysis by sieving elek analizi
full-size gerçek boyutunda
grain-size curve granülometri eğrisi
full-size drawing tam boy çizim
semi-logarithmic grain-size curve yarı logaritmik tane boyutu eğrisi
parabolic grain-size distribution parabolik tane boyutu dağılımı
single-size material tek boy malzeme
particle-size distribution curve granülometri eğrisi
particle-size distribution tane büyüklüğü dağılımı
particle-size analysis tane büyüklüğü analizi
size take-up haşıl alışı
natural size doğal boyut
duct size kanal büyüklüğü
free of size haşılı sökülmüş
size application haşıllama
size mixer haşıl karıştırıcı
size lubricant haşıl yağı
weighting size dolgu apresi ağırlaştırma apresi
maximum size en büyük boy
mesh size elek numarası
maximum size azami irilik
mesh size örgütel göz genişliği
mesh size göz büyüklüğü
nominal size lumber nominal boyutlu kereste
nominal size nominal büyüklük
overall size dıştan dışa boyut
overall size toplam büyüklük
particle size analysis tane büyüklüğü analizi
picture size resim boyu
particle size analysis granülometrik analiz
particle size tane büyüklüğü
particle size parçacık büyüklüğü
particle size analysis tanesel ayırım
picture size resim büyüklüğü
particle size distribution tane büyüklüğü dağılımı
quantizer step size nicemleyici basamak boyu
sample size numune büyüklüğü
uniform grain size tekçeşit tane boyutu
pellet size distribution pelet boyut dağılımı
sand size kum boyutu
type size yazı boyutu
spot size spot genişliği
grain-size measurement tane boyu ölçümü
engine size motor hacmi
particle size distribution parçacık büyüklüğü dağılımı
particle size analysis partikül büyüklüğü analizi
average particle size ortalama tane büyüklüğü
workpiece size iş parçası boyutu
particle size analysis tane boyu analizi
untrimmed size traşlanmamış boyut
determination of bubble test pore size kabarcık deneyiyle gözenek boyutu tayini
size numbers ölçü numaraları
particle size fraction partikül boyut fraksiyonu
form and size characteristics şekil ve boyut karakteristikleri
determination of the particle size distribution of aggregates by sieving analysis elek analizi ile agregaların tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi
particle size distribution in mineral soil material mineral topraklarda tane büyüklüğünün dağılımı
full size thermal insulating products tam boyut halindeki ısı yalıtım malzemeleri
nominal size anma ebadı
determination of particle size by dry sieving kuru eleme ile parça boyutu tayini
determining particle size distribution of metallic powders by dry sieving into size fractions metal tozlarının kuru eleme ile büyüklük yüzdelerine göre ayırma yoluyla parçacık büyüklüğü dağlımının belirlenmesi
determination of size content dolgu muhtevasının tayini
duplex grain size ikili tane büyüklüğü
size enlargement irileştirme
jernkontoret grain size standards jernkontoret tane büyüklüğü standartları
coarse size kaba büyüklük
pellet size topak büyüklüğü
ionic size iyon büyüklüğü
grain-size variation tane büyüklüğü değişimi
standard grain-size micrograph standart tane büyüklüğü fotoğrafı
grain size measurement tane büyüklüğü ölçümü
grain-size degradation tane büyüklüğü bozulması
scan size tarama büyüklüğü
half size yarım beden
grain size distribution tane büyüklüğü dağılımı
standard grain-size standart tane büyüklüğü
grain size control tane büyüklüğü denetimi
ionic size effect iyon büyüklüğü etkisi
spatial grain size üç boyutlu tane büyüklüğü
grain-size index tane büyüklüğü sayısı
grain-size strengthening tane büyüklüğü sertleşmesi
size exclusion chromatography büyüklük dışlanımlı kromatografi
off-size boyut kayması
size effect büyüklük etkisi
mixed grain size karışık tane boyu
size factor büyüklük etmeni
drill size burgu büyüklüğü
size distribution graph büyüklük dağılımı eğrisi
average grain size ortalama tane büyüklüğü
effective crack size etkin çatlak büyüklüğü
near-size particles elek delik boyutuna yakın parçacıklar
free-size rolling değişken boyutlu haddeleme
subsieve size elekaltı büyüklüğü
size of weld kaynak boyu
screen size elek büyüklüğü
size of weld dikiş boyu
fracture grain size kırılmada tane büyüklüğü
pore size distribution gözenek büyüklüğü dağılımı
micrographic determination of the ferrite or austenitic grain size ferrit veya ostenitik tane büyüklüğünün mikrografik tayini
unit load size birim yük büyüklüğü
abrasive grain size aşındırıcı tane büyüklüğü
abrasive grit size aşındırıcı tanecik büyüklüğü
billet size kütük büyüklüğü
precipitate size çökelti büyüklüğü
grit size aşındırıcı büyüklüğü
particle-size curve parçacık büyüklüğü eğrisi
particle size analysis parçacık büyüklüğü çözümlemesi
average particle size ortalama parçacık büyüklüğü
grit size kırma büyüklüğü
particle-size broadening parçacık büyüklüğü enlenmesi
burden size fırın dolgu büyüklüğü
ferrite grain size ferrit tane büyüklüğü
oxidation grain size oksitlenmiş tane büyüklüğü
furnace size ocak büyüklüğü
furnace size fırın büyüklüğü
particle size curve parçacık büyüklükleri eğrisi
size range büyüklük aralığı
original crack size özgün çatlak büyüklüğü
size exclusion chromatography büyüklük etmeni
ultrafine-grain-size çok küçük tane büyüklüğü
size distribution büyüklük dağılımı
astm grain size number astm tane büyüklüğü sayısı
astmaustenitic grain size astm östenit tane büyüklüğü
crack size çatlak büyüklüğü
astm grain size astm tane büyüklüğü
size dimensions büyüklük boyutları
a.s.t.m. grain size number astm tane büyüklüğü sayısı
natural size distribution doğal büyüklük dağılımı
lump size parça büyüklüğü
shot size saçma büyüklüğü
astm grain size index astm tane büyüklüğü imleci
ladle size pota büyüklüğü
nonferrous grain size standards demirdışı tane büyüklüğü standartları
recrystallized grain size kristalleşmiş tane büyüklüğü
spot size nokta büyüklüğü
mcquaid-ehn grain size mcquaid-ehn tane büyüklüğü
medium size orta büyüklük
prior austenite grain size önceki ostenit tane büyüklüğü
size reduction machine boyut azaltım makinesi
original crack size çatlağın ilk büyüklüğü
physical crack size fiziksel çatlak büyüklüğü
cell size hücre büyüklüğü
screen size ekran büyüklüğü
king size en büyük boy
size reduction küçültme
determination of the particle size distribution of fillers by mass tane büyüklüğü dağılımının kütleye göre tayini
opening size açma boyutu
fine grain size ince tane boyutu/boyu
results of particle size analysis tane büyüklüğü analizi sonuçları
size of threads dişlerin boyutu
effective focal spot size etkin odak nokta boyutu
conductor size iletken boyutu
determination of particle size distribution by sieving eleme ile tanecik boyutu dağılımının belirlenmesi
size reduction machine boyut küçültme makinesi
particle size analysis parçacık boyut analizi
entrance field size giriş alan büyüklüğü
size of industrial radiographic sources endüstriyel radyografik kaynakların boyutu
minimum size of the operating element çalıştırma elemanının en küçük boyutu
particle size distribution in mineral soil mineral toprakta parçacık büyüklüğü dağılımı
size series boyut serileri
high-performance size-exclusion chromatography yüksek performans boyut eleme kromatografisi
moisture and particle size analysis rutubet ve tane büyüklüğü dağılımı analizi
determination of particle size distribution by sieving tane büyüklüğü dağılımının eleme ile tayini
equivalent-sphere particle size distribution eşdeğer-küre parçacık büyüklüğü dağılımı
nominal size anma büyüklüğü
size range boyut aralığı
pocket-size cep tipi
pocket-size küçük boy
particle size analyst tane büyüklüğü analizcisi
grain size distribution test tane büyüklüğü dağılımı deneyi
quantity and size of defects kusurların boyut ve miktarı
minimum-size turbine mikro türbin
standard size standart ebat
standard size standart boyut
selection of nominal size anma ölçüsünün seçilmesi
bored-to-size ebadına/ölçüsüne göre delinmiş
determination of particle size distribution tanecik büyüklüğü dağılımının belirlenmesi
characteristic opening size karakteristik açıklık boyutu
micro-size küçük/ufak ölçekli
effect size etki büyüklüğü
selection of nominal size anma boyutunun seçimi
aperture size elek göz açıklığı
size reduction machine boyut ufaltma makinesi
actual focal spot size of mini and micro focus x-ray tubes mini ve mikro odaklı x-ışını tüplerinin gerçek odak noktası büyüklüğü
particle size distribution of ultra-fine powders aşırı ince toz numunelerin tane büyüklüğü dağılımı
size designation büyüklük gösterilişi
platform size platform büyüklüğü
platform size platform ebadı
platform size platform boyutu
regardless of feature size (rfs) karakteristiğin/özelliğin büyüklüğüne göre değişmeyen (tolerans)
regardless of feature size (rfs) karakteristik/özellik büyüklüğünden bağımsız (tolerans)
phase size faz boyutu
compact size kompakt boyut
Computer
size and position boyut ve yer
size to fit form form boyutuna uydur
size and fold boyut ve katlama
size to boyut
size and rotate boyutlandır ve döndür
size document belgeyi boyutlandır
specify size boyut belirt
size mode boyutlandırma kipi
size on server sunucudaki boyut
size assignment boyut ataması