impairment - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

impairment

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"impairment" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 22 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
impairment i. bozulma
General
impairment i. noksan
impairment i. özürlülük
impairment i. azalma
impairment i. bozma
impairment i. sakatlık
impairment i. bozukluk
impairment i. zayıflatma
impairment i. zarar
Trade/Economic
impairment bozmak
impairment eksiltmek
impairment azaltmak
impairment değer düşüklüğü
impairment stok değer düşüşü
impairment değer düşüklüğü
Law
impairment noksanlaşma
impairment zarar
Politics
impairment zarar görme
Telecom
impairment bozulma
Medical
impairment imperman
Environment
impairment bir doğal kaynağın kirlenmesi süreci
impairment bozulma

"impairment" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 67 sonuç

İngilizce Türkçe
General
health impairment i. sağlık bozukluğu
hearing impairment i. işitmenin zayıflaması
impairment capital of health i. sağlığın bozulması
impairment of health i. sağlığın bozulması
impairment pension i. sakatlık aylığı
impairment risk i. özürlülük riski
visual impairment i. görme bozukluğu
Trade/Economic
asset impairment şirket varlıklarının değer kaybetmesi
asset impairment şirketin varlıklarındaki beklenmedik değer kaybı
impairment loss değer düşüklüğü zararı
impairment losses bozulmadan kaynaklanan kayıplar
impairment losses değer düşüklüğü kayıpları
impairment of assets varlıklarda değer düşüklüğü
impairment of capital sermayenin azalması
impairment of capital sermayenin zedelenmesi
impairment of trade interests ticari menfaatlerin zarar görmesi
impairment test değer düşüklüğü testi
provision for securities impairment menkul değerler değer azalma provizyonu
tests goodwill for impairment şerefiye değer kaybı analizleri
Politics
memory impairment unutkanlık
sight impairment görme kaybı
sight impairment görme bozukluğu
Telecom
noise transmission impairment gürültü iletim zaafiyeti
Medical
cerebral movement impairment serebral hareket bozukluğu
circulatory impairment dolaşım bozukluğu
concentration impairment konsantrasyon bozukluğu
disproportionate frontal-subcortical impairment orantısız frontal-subkortikal bozukluklar
fibrin polymerization impairment fibrin polimerizasyon bozukluğu
functional impairment fonksiyonel bozukluk
hearing impairment işitme sorunu
hepatic impairment karaciğer bozukluğu
impairment charges değer azalışları
impairment charges değer düşüklüğü zararı
impairment in gas transfer gaz değişiminde bozulma
impairment of concentration konsantrasyon bozukluğu
impairment of consciousness şuur bozukluğu
isolated memory impairment izole bellek bozukluğu
mild cognitive impairment hafif bilişsel bozukluk
noise-induced hearing impairment gürültü kaynaklı işitme kaybı
noise-induced hearing impairment gürültünün sebep olduğu işitme kaybı
peripheral vascular impairment periferik damar bozukluğu
permanent impairment kalıcı sakatlık
phagocytosis impairment hücre yutumu kötüleşmesi
physical impairment fiziksel rahatsızlık/bozukluk
platelet function impairment platelet fonksiyon bozukluğu
renal impairment böbrek yetmezliği
respiratory impairment solunum bozukluğu
serious health impairment ciddi rahatsızlık
serious health impairment ciddi sağlık problemi
severe visual impairment ileri düzeyde görsel kayıp
severe visual impairment ileri derecede görme bozukluğu
specific language impairment özel dil bozukluğu
subacute visual impairment görsel kaybın subakut gelişmesi
vascular cognitive impairment vasküler bilişsel bozukluk
visual and hearing impairment görme ve işitme kusuru
visual impairment göz bozukluğu
visual impairment görme kaybı
visual impairment görme bozukluğu
Psychology
age-associated memory impairment yaşla ilişkili bellek zayıflığı
cognitive impairment kognitif yetersizlik
deep sensory impairment derin duyu bozukluğu
mild cognitive impairment hafif kognitif bozukluk
psychiatric impairment psikiyatrik bozukluk
visual impairment görme kusuru
Optics
visual impairment görme bozukluğu
Environment
environmental impairment liability çevresel bozulmanın sorumluluğu
Geology
environmental impairment liability çevre bozulmasına karşı sorumluluk