information - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

information

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"information" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 29 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
information i. bilgi
General
information i. ilmi vukuf
information i. iddia
information i. malumat
information i. bilgi edinme
information i. maruzat
information i. bildirişim
information i. danışma
information i. istihbarat
information i. bilgi
information i. haber
information i. bili
information i. enformasyon
Trade/Economic
information istihbarat
Politics
information enformasyon
Technical
information haber
information bildirme
Computer
information bili
information enformasyon
information danışma
information etiket ayrıntıları
Telecom
information bilgi
information bilişim
Medical
information bilgileme
Statistics
information bilgi
Linguistics
information bilgi
Philosophy
information bilisi
Military
information haber
information istihbarat

"information" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
gather information f. bilgi toplamak
get information f. bilgi edinmek
submit for somebody's information f. bilgisine sunmak
have the wrong information about something f. yanlış bilmek
get information f. malumat almak
get information f. bilgi almak
supply information f. malumat vermek
obtain information f. bilgi edinmek
give information f. açıklamalarda bulunmak
receive information f. haber almak
give information f. malumat vermek
have information about something f. bilgi sahibi olmak
obtain information f. bilgi almak
leak information f. haber sızdırmak
submit for one's information f. bilgisine sunmak
draw information f. bilgi almak
give information f. bilgi vermek
be disclosed (previously unknown or secret information) f. açığı çıkmak
dig up further information f. daha fazla bilgiye ulaşmak
receive further information f. daha fazla bilgiye ulaşmak
leak information f. bilgi sızdırmak
not to let any information leak out f. haber sızdırmamak
be intended merely for information purposes f. bilgi mahiyetinde olmak
disseminate information f. bilgi yaymak
exchange information f. bilgi alışverişinde bulunmak
present information f. bilgi sunmak
share information f. bilgi paylaşmak
provide information f. bilgi sağlamak
supply information f. bilgi sağlamak
give information f. bilgi sağlamak
hide information f. bilgi saklamak
give inside information to f. gammazlık etmek
submit for one's information f. bilgilerine arz etmek
submit for one's information f. bilgilerine sunmak
submit for somebody's information f. bilgilerine sunmak
submit for somebody's information f. bilgilerine arz etmek
use other people's personal information f. özele girmek
use other people's personal information f. (birinin) özeline girmek
give exact information f. doğru bilgi vermek
give exact information f. tam bilgi vermek
produce information f. bilgi üretmek
exchange information f. bilgi alışverişi yapmak
give information f. bilgi geçmek
pass information to f. bilgi geçmek
transmit information f. bilgi iletmek
reach the information f. bilgisine ulaşmak
reach the information f. bilgiye ulaşmak
get information about someone f. birisini hakkında bilgi almak
ask for information from someone f. bilgisine başvurmak
collect information f. bilgi toplamak
make information accessible f. bilgiyi erişir kılmak
share technical information f. teknik bilgi paylaşmak
ask for information from someone f. bilgisine danışmak
produce map information f. harita bilgisi üretmek
extract the information f. bilgiyi edinmek
obtain/get the information f. bilgiyi edinmek
collect personal information about people f. insanlarla ilgili kişisel bilgiler toplamak
collect personal information about people f. insanların kişisel bilgilerini toplamak
collect personal information about people f. insanlar hakkında kişisel bilgiler toplamak
leak information out f. dışarıya bilgi sızdırmak
let information out f. dışarıya bilgi sızdırmak
leak information to someone f. birine bilgi sızdırmak
make information accessible f. bilgiyi erişilir kılmak
swap information f. bilgi alışverişinde bulunmak
gather information about f. hakkında bilgi toplamak
relay information f. bilgi aktarmak
wait for information f. bilgi beklemek
give information f. bilgilendirmek
condense information f. bilgiyi yoğunlaştırmak
provide missing information f. bilgi eksikliğini gidermek
provide missing information f. eksik bilgiyi tamamlamak
provide missing information f. bilgi eksiğini gidermek
provide missing information f. eksik olan bilgiyi vermek
emergency information i. acil durum malumatı
information management i. danışmalı yönetim
other contact information i. sair irtibat bilgileri
full information i. ayrıntılı bilgi
information center i. haber merkezi
Proprietary information i. özel bilgi
information technologies i. bilgi teknolojileri
information booth i. müracaat
ministry of information i. haber alma bakanlığı
joint information center i. ortak bilgilendirme merkezi
government information i. devlet bilgisi
information exchange i. bilgi alışverişi
public information officer i. kamu bilgilendirme görevlisi
information age i. bilgi çağı
information report i. durum raporu
information resources management i. bilgi kaynakları yönetimi
information file i. tanıtım dosyası
disclosure of information i. bilginin ifşası
public information center i. kamu bilgilendirme merkezi
geographic information systems i. coğrafi bilgi sistemleri
wrong information i. hatalı bilgi
information storage and retrieval systems i. bilgi saklama ve geri alma sistemleri
information interchange i. bilgi alışverişi
national security information i. milli güvenlik bilgisi
geographical information system i. coğrafi bilgi sistemi
inside information i. içeriden sızan haberler
export controlled information i. ihraç kontrol bilgisi
library information networks i. kütüphane bilgi ağları
information desk i. danışılan yer
further information i. daha fazla bilgi
american standard code for information interchange i. bilgi değişimi için amerikan standart kodu
management information systems i. yönetim bilişim sistemleri
freedom of information i. haberleşme özgürlüğü
information gathering i. bilgi toplama
information networks i. bilgi ağları
information retrival i. bilgi geri alma
information services i. bilgi hizmetleri
demographic information i. demografik bilgiler
shoring information i. iksa bilgileri
machine readable information i. makinece okunur bilgi
information office i. bilgi bürosu
geographical information system i. coğrafik bilgi sistemi
proprietary information i. özel mülkiyetteki bilgi
geographic information systems i. coğrafik enformasyon sistemleri
information resources management i. enformasyon kaynakları yönetimi
disaster information i. afet bilgisi
information desk i. danışma
information theory in economics i. ekonomide enformasyon teorisi
confidential and privileged information i. gizli ve kişiye özel bilgiler
proprietary information i. sahibine özel bilgi
information superhighway i. bilgi otobanı
information overload i. aşırı bilgilenme
information booth i. danışma yeri
joint information system i. ortak bilgilendirme sistemi
specification information sheet i. şartname bilgi föyü
distributed information system i. dağıtımlı bilişim dizgesi
information center i. bilgi merkezi
human information processing i. insan bilgisinin işlenmesi
information theory i. bilgisayım
confidential information i. gizli bilgi
information booth i. danışma
information warfare i. bilgi mücadelesi
dissemination of information i. bilginin dağıtılması
information to be recorded i. kaydedilmesi gereken bilgiler
information is power i. bilgi güçtür
information office i. danışma bürosu
information warfare i. bilgi savaşı
information consumers i. bilgi tüketicileri
a body of information i. bir miktar bilgi
lack of information i. bilgi eksikliği
cadastre information i. kadastro bilgisi
turkish land registry and cadastre information system i. tapu ve kadastro bilgi sistemi
world summit on the information society i. enformasyon toplumu dünya zirvesi
world summit on the information society i. bilgi toplumu dünya zirvesi
source of information i. istihbarat kaynağı
information bureau i. istihbarat bürosu
full information i. tam bilgi
marital information i. aile bilgisi
price and support information i. ücret ve destek bilgisi
calibration information i. ayar bilgisi
american standard code for information interchange i. bilgi alışverişi için amerikan standart kodu
information retrieval i. bilgi geri alma
information society i. bilgi toplumu
geographic information systems i. coğrafik bilgi sistemleri
personal information management i. kişisel bilgi yönetimi
management information systems i. yönetim  bilişim sistemleri
knowledge representation (information theory) i. bilgi temsili
introductory information i. tanıtıcı bilgi
private information i. özel bilgi
information desk i. karşılama bankosu
signalling information i. sinyalleme bilgisi
reference information i. referans bilgi
bank record information i. banka kayıt bilgisi
information report i. bilgi raporu
theoretical information i. teorik bilgi
company information i. şirket bilgisi
geological information i. jeolojik bilgi
information network directorate i. bilişim ağları müdürlüğü
optical information storage i. optik bilgi saklatımı
explanatory information i. açıklayıcı bilgiler
information sharing i. bilgi paylaşımı
basic information technology i. temel bilgi teknolojisi
information societies i. bilgi toplumları
confidential business information i. ticari sır
contact information i. iletişim bilgileri
information production i. bilgi üretimi
useful information i. yararlı bilgi
raw information i. ham bilgi
information update i. bilgi güncellemesi
information update i. bilgi güncelleme
information technology i. bilişim teknolojisi
information technologies i. bilişim teknolojileri
information systems i. bilişim sistemleri
information sector i. bilişim sektörü
applicable information i. uygulamaya dönük bilgi
applicable information i. uygulamaya yönelik bilgi
information solutions i. bilişim çözümleri
privacy of personal information i. kişisel bilgilerin gizliliği
confidentiality of personal information i. kişisel bilgilerin gizliliği
information dissemination i. bilgi yayma
information technology infrastructure i. bilgi teknolojisi
financial information i. finansal bilgi
financial information i. mali bilgi
short product information i. kısa ürün bilgisi
biometric information i. biyometrik bilgi
classified information i. tasnifli bilgi
variable information i. değişken bilgi
syllable information i. hece bilgisi
mine of information i. ayaklı kütüphane
my personal information i. kişisel bilgilerim
integrity of information i. bilginin tamlığı
theoretical information i. teorik bilgiler
application-oriented information i. uygulamaya dönük bilgi
application-oriented information i. uygulamaya yönelik bilgi
cross-language information retrival i. dillerarası bilgi geri alma
information-center for old persons i. yaşlı danışma merkezleri
knowledge-information road i. bilgi karayolu
information-knowledge poverty i. bilgi fakirliği
up-to-date information i. güncel bilgi
hospital information system i. hastane bilişim sistemi
information overload i. aşırı enformasyon
information content i. bilgi içeriği
information kiosk i. bilgi büfesi
information day i. bilgilendirme günü
information overload i. bilgi bombardımanı
information exchange i. bilgi alış-verişi
request for information i. istihbarat talebi
public information i. halkı uyarı
information processing management i. bilgi işlem yönetimi
scientific information i. bilimsel bilgi
classified information i. mahrem bilgi
classified information i. gizli bilgi
undisclosed information i. açıklanmamış bilgi
information technology i. bilgi teknolojisi
american national standard code for information interchange i. bilgi alış verişinde kullanılan amerikan ulusal standart kodu
information request i. bilgi talebi
source of information i. bilgi kaynağı
segmented information i. bölümlere ayrılmış bilgi
flow of information i. bilgi akışı
information note i. bilgilendirme notu
segmented information i. kısımlara ayrılmış bilgi
segmented information i. bölümlenmiş bilgi
information explosion i. bilgi patlaması
usage information i. kullanım bilgisi
information pollution i. bilgi kirliliği
exact information i. kesin bilgi
payment information i. ödeme bilgisi
operative information i. uygulamaya dönük bilgi
practical information i. uygulamaya dönük bilgi
reliable information i. güvenilir bilgi
information and document management i. bilgi ve belge yönetimi
certain information i. bazı bilgiler
certain information i. kesin bilgi
freedom of information i. bilgi edinme özgürlüğü
freedom of information i. haber alma özgürlüğü
address information i. adres bilgileri
information mentioned above i. yukarıda bahsedilen bilgiler
additional information i. ilave bilgiler
information design i. bilgi tasarımı
contact information i. kontak bilgileri
performance information i. performans bilgileri
the latest information received i. edinilen son bilgi
the latest information received i. alınan son bilgiler
the latest information received i. edinilen son bilgiler
the latest information received i. alınan son bilgi
perceptible information i. somut bilgi
perceptible information i. algılanabilir bilgi
perceptible information i. kavranabilir bilgi
factual information i. olaylara/gerçeklere dayanan bilgi
written information i. yazılı bilgi
information science i. bilişim bilimi
catholic information center i. katolik bilgi merkezi
preliminary information i. ön bilgi/bilgiler
drug information association i. ilaç bilgi derneği
sports-information program i. spor-bilgi programı
detailed information i. ayrıntılı bilgi
inside information i. içeriden alınan bilgiler
valuable information i. değerli bilgi
useless information i. gereksiz bilgi
information worker i. bilgi çalışanı
general information gathering system i. genel bilgi toplama sistemi
precise information i. kesin bilgi
reliable information i. sağlıklı bilgi
tangible information i. somut bilgi
city information system i. kent bilgi sistemi
city information system i. şehir bilgi sistemi
urban information system i. şehir bilgi sistemi
urban information system i. kent bilgi sistemi
descriptive information i. açıklayıcı bilgi
explanatory information i. açıklayıcı bilgi
information exchange i. bilgi değişimi
bit of information i. bilgi kırıntısı
a small piece of information i. bilgi kırıntısı
crumb of information i. bilgi kırıntısı
true information i. gerçek bilgi
diagnostic information i. diagnostik bilgi
information platform i. bilgi platformu
digital information platform i. dijital bilgi platformu
wrong information i. yanlış bilgi
classified information i. gizli bilgiler
in-depth information i. derinlemesine bilgi
ordering information i. sipariş bilgileri
order information i. sipariş bilgileri
information policy i. bilgilendirme politikası
information letter i. bilgilendirme yazısı/mektubu
third party information i. üçüncü şahıs bilgileri
regulatory information i. düzenleyici bilgi
relevant information i. ilgili bilgi
relevant information i. ilgili bilgiler
insufficient/inadequate information i. yetersiz bilgi
breakthrough information i. çığır açıcı bilgi
important information i. önemli bilgiler
important information i. önemli bilgi
predictive information i. tahmini bilgi
address information i. adres bilgisi
personally identifiable information i. kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgiler
information rights and obligations i. bilgi hakları ve yükümlülükleri
useful information i. faydalı bilgiler
useful information i. yararlı bilgiler
adequate information i. yeterli bilgi
bed information i. yatak bilgisi
notary information system i. noter bilgi sistemi
comprehensive information i. ayrıntılı bilgi
student information i. öğrenci bilgileri
information age i. bilişim çağı
warranty information i. garanti bilgisi
student information i. öğrenci bilgileri
registration information i. tescil bilgisi
registration information i. kayıt bilgisi
key information i. anahtar bilgi
clinical information i. klinik bilgi
iwar (information warfare) i. bilgi/istihbarat savaşı
late-breaking information i. son dakika bilgileri
late-breaking information i. son bilgiler
late-breaking information i. son bilgi
statistical information i. istatistiksel bilgi
fyi (for your information) zf. bilgilerinize
in the light of such information zf. bu bilgilerin ışığında
without giving information zf. bilgi vermeksizin
in the view of such information zf. bu bilgilerin ışığında
in the light of information zf. bilginin ışığında
in the light of information zf. bilgiler ışığında
for information purposes zf. bilgilendirme amaçlı
in the light of this information zf. bu bilgiler ışığında
in light of this information zf. bu bilgiler ışığında
for more information zf. daha fazla bilgi için
for information purposes (only) zf. (sadece) bilgi amaçlı
in the light of the new information zf. yeni bilgiler ışığında
Phrases
for your information ilginize
for your information haberin olsun
all information provided herein is private and confidential burada verilen tüm bilgiler kisiye özel ve gizlidir
fyi (for your information) bilginize
kindly submitted for your information bilgilerinize arz ederim
for your information bilgilerinize
for your information bilginize sunulur
according to the information gathered toplanan bilgilere göre
according to the information received alınan bilgiye göre
according to the information gathered toplanan bilgiye göre
according to the information received alınan bilgilere göre
upon review of the above information yukarıdaki bilgilerin gözden geçirilmesi üzerine
for your information bilgilerinize sunarım
for your information bilginize sunarız
for your information bilginize sunarım
for your information bilgilerinize sunarız
according to the latest information edinilen son bilgilere göre
according to the latest information ilk belirlemelere göre
for your information bilginiz için
for your information bilginize
this document is for information purpose only bu belge yalnızca bilgi amaçlıdır
further information to follow daha fazla bilgi az sonra
kindly submitted for your information bilgilerinizi rica ederim
kindly submitted for your information bilgilerinizi rica ederiz
too much information! (tmi) bu kadar detaya girmene gerek yoktu
a wealth of information bol miktarda bilgi
all information is transmitted over a secure connection tüm bilgiler güvenli bir bağlantı üzerinden iletilir
for further information daha detaylı bilgi için
for further information daha fazla bilgi için
for your information bilgin olsun
Colloquial
was this information helpful bu bilgi yararlı oldu mu
parents are advised to call their child's school for more information ebeveynlere daha fazla bilgi için çocuklarının okullarını aramaları tavsiye ediliyor
Idioms
mine of information ayaklı kütüphane
draw information out of someone birinden bilgi almak
a gold mine of information tam bir bilgi hazinesi
a gold mine of information tam bir bilgi deposu
hound the information out of someone birinden zorla bilgi almak
a mine of information bilgi hazinesi
mine of information bilgi hazinesi
inside information içeriden alınan bilgi
too much information (mahremiyetin ifşa edilmesi durumunda söylenen) duyulmak istenmeyen bilgiler (duymak istemiyorum/ bana anlatma)
too much information fazla ayrıntıya girmek
a rich seam of information bilgi damarı
a rich seam of information zengin bilgi kaynağı
a smattering of information about kulak dolgunluğu
nugget of information birisi tarafından özellikle belli bir konuda yazılmış bilgilendirici ve işe yarayan bilgi
nugget of information yararlı bilgi
worm information out of someone birini bir konuda konuşturmak
worm information out of someone birisinden zorla bir bilgi almak
a mine of information ayaklı kütüphane
Speaking
according to the information i have aldığım bilgilere göre
thanks for the information bilgi için teşekkürler
thanks for information bilgi için teşekkürler
thank you for the information bilgi verdiğiniz için teşekkür ederiz
thank you for the information bilgi için teşekkür ederiz
thank you for the information bilgi için teşekkürler
Trade/Economic
information overload aşırı bilgi yükü
background information arka plan bilgi
chief information officer işletmenin baş haber alma görevlisi
compensation and liability information system tazminat ve sorumluluk bilgi sistemi
information about changes in accounting estimates and their monetary effects, those which have materially effect to gross profit ratios işletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri
expected value of perfect information tam bilginin beklenen değeri
marketing information system pazarlama bilgi sistemi
asymmetric information iki tarafın aynı konu hakkında bilgi sahibi olması ama bu bilgilerin farklı değer taşıması durumu
business information system iş bilişim sistemi
information board bilgi panosu
chief information officer bilişim kurulu başkanı
binding tariff information bağlayıcı tarife bilgisi
information management bilişim yönetimi
asymmetric information asimetrik bilgi
insider information halka açık olmayan fakat şirket sırlarına ulaşabilen personelin o şirket hakkında bildikleri bilgiler
asymmetric information simetrik olmayan bilgi
consumer information tüketicinin dikkatine
information technologies governance specialist bilgi teknolojileri yönetim destek uzmanı
information technologies manager bilgi teknolojileri müdürü
additional comparative information karşılaştırmalı ek bilgi
additional comparative information ek karşılaştırmalı bilgi
secondary segment information ikincil bölüm bilgisi
allocation of technical information teknik bilgilerin verilmesi
management information system yönetim bilgi sistemi
insider information şirketin içindeki kişilerden elde edilen ve o şirketin hisse değerini etkileyebilecek bilgi
comparative information karşılaştırmalı bilgi
information flow bilgi akışı
information technologies specialist bilgi teknolojileri uzmanı
information return bilgi beyannamesi
information role of price fiyatın bilgi fonksiyonu
failure to furnish information bilgi vermekten kaçınma
inside information içerdekilerin edindiği gizli bilgiler
information memorandum bilgi paketi
information technology bilgi teknolojisi
technical information teknik bilgiler
confidential information gizli bilgiler
confidential information gizli bilgi
reasonably required confidential information makul nedenlerle istenilen gizli bilgiler
european proficiency testing information system avrupa yeterlilik testi bilgi sistemi
external financing information system dış finansman bilgi sistemi
full information ayrıntılı bilgi
statistical information istatistiki bilgi
central information merkezi enformasyon
imperfect information eksik enformasyon
further information daha fazla bilgi
decision-useful information karar için yararlı bilgi
imperfect-information model eksik bilgi modeli
pre-contractual information sheet sözleşme öncesi bilgi formu
real-time information gerçek zaman bilgileri
right to demand information bilgi alma hakkı
bill of information hükümet namına açılan davaya ait dava dilekçesi
information system of regulations mevzuat bilgi sistemi
information clerk istihbarat memuru
full information geniş bilgi
full information tam bilgi
unofficial sources of tax information resmi olmayan vergi bilgisi kayıtları
unofficial tax information sources resmi olmayan vergi bilgisi kayıtları
hidden information gizli bilgi
undisclosed information ifşa edilmemiş bilgi
undisclosed information açıklanmamış bilgi
undisclosed information gizli bilgi
introductory information tanıtıcı bilgi
introductory information tanıtım bilgisi
personnel information özlük bilgileri
employee's personal information personel özlük bilgileri
price information fiyat bilgisi
please find attached the information you have requested istediğiniz bilgi ekte sunulmuştur
please find enclosed the information you have requested istediğiniz bilgi ekte sunulmuştur
commercial information infrastructure ticari bilgi alt yapısı
information form bilgi formu
audit information system denetim bilgi sistemi
bank account information banka hesap bilgileri
bank account information banka hesap bilgisi
consumer information tüketici bilgileri
information subject to change without notice bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır
chief information officer bilişim daire başkanı
availability information message mevcudiyet bilgisi mesajı
party information message parti bilgi mesajı
disclosure of information bilgilerin ifşa edilmesi
decision- useful information karar için yararlı bilgi
information or document that are no more confidential gizliliği kalmamış bilgi veya belgeler
product information for consumers tüketiciler için ürün bilgisi
information documentation management bilgi dokümantasyon yönetimi
procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations teknik mevzuatın ve standartların türkiye ile avrupa birliği arasında bildirimi
consumerization of information bilginin tüketiciye uyarlanması
information silo iletişimsiz (bilgi sistemi)
information silo içe dönük/kapanık (bilgi sistemi)
information silo dışarıya/iletişime kapalı (bilgi sistemi)
information provided by the manufacturer imalatçı tarafından sağlanan bilgi
information supplied by the manufacturer imalatçı tarafından sağlanan bilgiler
stockholder information hissedar bilgileri
stockholder information hissedar bilgisi
obligation to give information bilgi verme yükümlülüğü
duty to give information bilgi verme yükümlülüğü
duty to give information beyan yükümlülüğü
information request form bilgi istek formu
information request form bilgi talep formu
importer information form ithalatçı bilgi formu
exporter information form ihracatçı bilgi formu
product information ürün bilgileri
product information ürün bilgisi
business information management işletme bilgi yönetimi
information management systems bilgi yönetimi sistemleri