instantaneous - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

instantaneous

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"instantaneous" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 13 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
instantaneous s. ani
instantaneous s. anlık
General
instantaneous s. şipşak
instantaneous s. enstantane
instantaneous s. ansızın
instantaneous s. birden
instantaneous s. hemen meydana gelen
instantaneous s. hemen
Technical
instantaneous ani
instantaneous anlık
Informatics
instantaneous anlık
instantaneous anında
Medical
instantaneous instantanöz

"instantaneous" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 96 sonuç

İngilizce Türkçe
General
instantaneous death i. ani ölüm
instantaneous water heater i. ani su ısıtıcısı
instantaneous water heater i. ani su ısıtıcı
Trade/Economic
instantaneous formation ani kuruluş
Law
instantaneous offence ani suç
Technical
instantaneous velocity bir cismin zamanda belirli noktadaki hızı
instantaneous rupture birden kırılma
instantaneous rupture birden kopma
instantaneous deformation birden biçim değiştirme
instantaneous current anı akım
instantaneous water heater geçişli su ısıtıcı
instantaneous voltage anı gerilim
instantaneous current anlık akım
instantaneous relay anı etkili röle
instantaneous rupture ani kopma
instantaneous strain birden biçim değiştirme
instantaneous deformation ani deformasyon
instantaneous automatic gain control anı otomatik kazanç kontrolü
instantaneous frequency anı frekans
instantaneous rupture ani kırılma
instantaneous strain ani deformasyon
instantaneous water heater çabuk su ısıtıcısı
instantaneous centre enstantane merkez
instantaneous power ani güç
instantaneous sound pressure anlık ses basıncı
instantaneous power anlık güç
instantaneous particle velocity anlık parçacık hızı
instantaneous value anlık değer
instantaneous loss function anlık yitim işlevi
instantaneous water heater anında su ısıtıcısı
instantaneous copolymerization anlık eşçoğuzlaşma
instantaneous elongation anlık uzama
total instantaneous discharge düzensiz bir kesitte paneller halinde hesaplanan debilerin toplanması ile elde edilen bir kesitten geçen toplam anlık debi
instantaneous rate of change anlık değişim oranı
instantaneous safety gear (asansör) ani frenlemeli güvenlik tertibatı
instantaneous safety gear buffered effect (asansör) ani frenlemeli tampon etkili güvenlik tertibatı
Computer
instantaneous loss function anlık yitim işlevi
instantaneous power anlık güç
instantaneous frequency anlık sıklık
instantaneous sound pressure anlık ses basıncı
instantaneous value anlık değer
instantaneous particle velocity anlık parçacık hızı
Informatics
instantaneous sampling anlık örnekleme
instantaneous availability anında yararlanırlık
instantaneous value anlık değer
instantaneous access anında erişim
Telecom
instantaneous power anlık güç
instantaneous speech power anlık konuşma sesi gücü
Electric
instantaneous power ani güç
instantaneous value ani değer
instantaneous current ani akım
instantaneous relay ani etkili röle
instantaneous automatic gain control ani otomatik kazanç kontrolü
instantaneous frequency anlık sıklık
instantaneous voltage ani gerilim
instantaneous frequency ani frekans
instantaneous current anlık akım
Construction
instantaneous optimal control ani optimal kontrol
Automotive
instantaneous braking power anlık frenleme gücü
instantaneous braking power anlık fren gücü
instantaneous center of rotation anlık dönüş merkezi
Aeronautic
instantaneous readout anında okuma
instantaneous vertical speed indicator anlık dikey hız göstergesi
Marine
maximum instantaneous wind speed maksimum anlık rüzgar hızı
Mining
instantaneous blasting cap birden patlamalı kapçık
instantaneous blasting cap ani patlamalı kapsül
Statistics
instantaneous rate of mortality anlık ölüm oranı
instantaneous state ani durum
instantaneous death rate ani ölüm hızı
Physics
instantaneous acceleration anlık ivme
instantaneous center of zero velocity ani dönme merkezi
instantaneous velocity anlık hız
Marine Biology
instantaneous rate of recruitment anlık içgöç oranı
instantaneous rate of fishing mortality anlık balıkçılık ölüm oranı
instantaneous rate of mortality anlık toplam ölüm oranı
instantaneous fishing mortality anlık balıkçılık ölümü
instantaneous rate of natural increase anlık doğal artış oranı
instantaneous rate of natural mortality anlık doğal ölüm oranı
instantaneous rate of growth anlık büyüme hızı
instantaneous rate of surplus production anlık artan üretim oranı
instantaneous rate of recruitment anlık stoğa katılma oranı
instantaneous mortality anlık ölüm
Astronomy
instantaneous latitude anlık enlem
Linguistics
instantaneous release gecikmesiz bırakım
Environment
instantaneous wind speed ani rüzgar hızı
instantaneous point exposure ani noktasal maruz kalma
instantaneous release sınai tesislerin çevreye zararı bağlamında acil durum oluşması halinde çevreye zararlı maddelerin çıkması
instantaneous release anlık atım
Geology
instantaneous drawdown ani azalım
Military
instantaneous power enstantane güç
instantaneous vertical speed indicator hassas düşey hız göstergesi
instantaneous bomb hassas tapalı bomba
instantaneous fuse hassas tapa
instantaneous fuze hassas tapa
instantaneous readout anında bildirme
instantaneous readout anında okuma