length - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

length

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"length" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 15 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
length i. boy
length i. uzunluk
General
length i. müddet
length i. uzunluk
length i. boy
length i. parça
length i. mesafe
length i. süre
Technical
length boy
length mesafe
Computer
length uzunluk
Linguistics
length uzunluk
length süre
British Slang
length çük
length penis

"length" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
(one's length) to increase f. boyu uzamak
deal at arm's length with somebody f. biriyle araya mesafe koyarak iş yapmak
deal at arm's length with someone f. biriyle araya mesafe koyarak iş yapmak
discuss at length f. uzun uzadıya tartışmak
discuss at length f. uzunca tartışmak
discuss at length f. enine boyuna tartışmak
go to any length f. her çareyi kullanmak
go to any length f. her çareye başvurmak
grow to length f. boyuna gelmek
keep somebody at arm’s length f. biriyle arasında mesafe bırakmak
keep somebody at arm's length f. yüz vermemek
keep someone at arm's length f. biriyle samimi olmamak için ona çok mesafeli davranmak
keep someone at arm's length f. birinin samimi olmasına izin vermemek
keep someone at arm's length f. birini pek yaklaştırmamak
keep something at arm's length f. el altında bulundurmak
lie at full length f. serilmek
measure length f. uzunluk ölçmek
measure the back length f. sırt uzunluğunu ölçmek
measure the back length f. sırt ölçüsünü almak
measure the length (of something) f. boyunu ölçmek
measure the length (of something) f. boy ölçmek
reach length f. boyuna gelmek
talk at length f. uzun uzadıya konuşmak
a butt's length i. ateş edilen yer ile hedef arasındaki normal mesafe
a length of piping i. belirli uzunlukta bir boru parçası
arm's length i. kol boyu
body length i. vücut uzunluğu
calf-length i. uzun çizme
coastal length i. kıyı uzunluğu
column length i. kolon uzunluğu
day length i. gün uzunluğu
deal at arm's length with someone i. bir işlemin tarafların birbirleriyle ilişkisi yokmuş gibi yürütülmesi
debye length i. debye uzunluğu
edge length i. kenar uzunluğu
free length i. serbest boy
full length portrait i. boy fotoğrafı
full-length body shot i. boy fotoğrafı
full-length film i. uzun metrajlı film
full-length mirror i. endam aynası
hair length i. saç uzunluğu
half length i. yarı uzunluk
half-length i. vücudun yukarı kısmını gösteren resim
increase in length i. boy uzaması
lap length i. bindirme boyu
length change i. boy değişimi
length counter i. uzunluk sayacı
length in metres i. metraj
length measurement i. uzunluk ölçümü
length measuring i. uzunluk ölçümü
length of a curve i. eğri uzunluğu
length of interview i. görüşme süresi
length of life i. yaşam süresi
length of life i. hayat uzunluğu
length of military service i. askerlik süresi
length of road i. karayolu uzunluğu
length of service i. kıdem
measurement of length i. uzunluk ölçüleri
migration length i. göç uzunluğu
shoulder length hair i. omuza gelen saç
shoulder length hair i. omuza düşen saç
shoulder length hair i. omuza kadar uzamış saç
side length i. kenar uzunluğu
step length i. adım uzunluğu
stride length i. adım uzunluğu
the arm's length nature of transactions i. işlemlerin emsallere uygunluk niteliği
the length of the second side i. ikinci kenarın uzunluğu
time length i. derinlik süresi
time length i. zamanca derinlik
time length i. geçiş müddeti
width-length-height i. en-boy-yükseklik
full length s. tam boy
full length s. boy büyüklüğünde
full-length s. tam boy
full-length s. tam boy (portre)
half-length s. yarım boy
hip-length s. kalça boyunda
shoulder-length s. omuza kadar
shoulder-length s. omuz hizasına kadar
shoulder-length s. omuz hizasında
along the whole length of zf. boylu boyunca
at arm's length zf. araya mesafe koyma
at arm's length zf. kol boyu
at arm's length zf. bağımsız biçimde hareket ederek
at arm's length zf. mesafe koyarak
at full length zf. bütünüyle
at full length zf. boylu boyunca
at full length zf. ayrıntılarıyla
at full length zf. ayrıntılı olarak
at full length zf. tafsilatıyla
at great length zf. ayrıntılarıyla
at great length zf. ayrıntılı olarak
at great length zf. detaylarıyla
at great length zf. uzun uzadıya
at length zf. boylu boyunca
at length zf. ayrıntılı olarak
at length zf. en nihayet
at length zf. nihayet
at length zf. en sonunda
at length zf. uzun uzadıya
at length zf. boylu boyunca en nihayet
at length zf. sonunda
at length zf. uzun uzun
at length zf. enine boyuna
at some length zf. uzun uzadıya
at some length zf. ayrıntılarıyla
for a length of time zf. belli bir süre
for a length of time zf. belirli bir süre
in length and breadth zf. enine boyuna
Phrases
at length it dawned on me that nihayet anladım ki
Colloquial
at some length uzun bir süre
measure one's length boylu boyunca uzanmak
measure one's length yere kapaklanmak
measure one's length boylu boyunca yatmak
Idioms
at full length ayrıntılarıyla
at full length bütünüyle
at full length boylu boyunca
at length uzun zaman sonra
at length uzun zaman için
at length uzun süre sonra
at length uzun uzadıya ayrıntısıyla
at length uzun uzadıya
at length uzun uzun
be at arm's length araya mesafe koymak
be at arm's length uzak durmak
explain at great length ayrıntılarıyla açıklamak
explain at great length uzun uzun açıklamak
go to any length her yola başvurmak
hold at arm's length soğuk davranmak
hold at arm's length araya mesafe koymak
hold at arm's length mesafeli davranmak
hold somebody at arm's length birisiyle arasına mesafe koymak
hold somebody at arm's length soğuk davranmak
hold somebody at arm's length araya mesafe koymak
hold somebody at arm's length mesafeli davranmak
keep at arm's length soğuk davranmak
keep at arm's length araya mesafe koymak
keep at arm's length mesafeli davranmak
keep at arm's length yüz vermemek
keep at arm's length from someone biriyle araya mesafe koymak
keep somebody at arm’s length biriyle arasına mesafe koymak
keep somebody at arm's length araya mesafe koymak
keep somebody at arm's length soğuk davranmak
keep somebody at arm's length birisiyle arasına mesafe koymak
keep somebody at arm's length mesafeli davranmak
keep someone at arm's length samimi olmamak
keep someone at arm's length arasına mesafe koymak
keep someone at arm's length samimiyet kurmamak
keep someone at arm's length biriyle araya mesafe koymak
measure out one's length boylu boyunca yere serilmek
on an arm's length basis içli dışlı/senli benli/sıkı fıkı olmadan/mesafeli
the length and breadth of somewhere bir yeri tepeden tırnağa
the length and breadth of somewhere bir yerin tamamını
the length and breadth of somewhere bir yeri baştan uca
the length and breadth of somewhere bir yerin bütünü
the length and breath of bir baştan bir başa
the length and breath of baştan başa
the length and breath of baydan boya
the length and breath of (bir yerin) bütünü
Speaking
how many of you have been in jail for any length of time? kaçınız belli bir süre hapiste yattınız?
Trade/Economic
arm’s length price emsal fiyat
arm’s length transaction yakın ölçülebilir işlem
arm’s length transaction piyasa şartlarında muvazaasız işlem
arm's length emsallerine uygun
arm's length market price ayrıntılı müzakerelerden önce söylenen fiyat
arm's length pricing serbest piyasa fiyatlandırması
arm's length pricing bağımsız taraf fiyatlandırması
arm's length principle birbiriyle iş yapan birbirine akrabalık ortaklık vb bağlarla bağlı bulunmayan kimselerin bağımsız biçimde hareket ederek yalnızca kendi çıkarlarını düşünecekleri kuralı
arm's length principle emsallerine uygunluk ilkesi
arm's length transaction piyasa koşullarında ve muvazaasız işlem
arm's length transaction piyasa koşullarına uygun işlem
arm's length transaction işlemin tarafların birbirleriyle ilişkisi yokmuş gibi yürütülmesi
arm's length transaction ebeveynin evini evladına bir başkasına kiralıyormuş gibi kiralaması
arm's length transaction işlemin tarafların birbirleriyle ilişkisi yokmuş gibi yürütülmesi (ebeveynin evini evladına bir başkasına kiralıyormuş gibi kiralaması
arm's length transactions işlemin tarafların birbirleriyle ilişkisi yokmuş gibi yürütülmesi
arm's length transactions iki taraf arasında birbirinden bağımsız yapılan ticari işlemler
arm's-length price piyasa fiyatı
arm's-length price kişisel olmayan fiyat
arm's-length price istekli bir alıcı ile ilgisiz fakat istekli bir satıcının serbest bir biçimde alım satım işlemi konusunda anlaşmaya varabilecekleri fiyat
arm's-length price gerçekte serbest piyasa fiyatı
at arm's length piyasa koşullarına uygun
average length of loss kaybın ortalama süresi
average length of win kazancın ortalama süresi
average length out piyasanın dışında kalmanın ortalama süresi
cycle length dönem uzunluğu
deal at arm's length her iki tarafın da bağımsız olduğu ve birbirlerine hakim durumda olmadıkları bir alışverişte bulunmak
deal at arm's length with somebody biriyle araya mesafe koyarak iş yapmak
deal at arm's length with somebody bir işlemin tarafların birbirleriyle ilişkisi yokmuş gibi yürütülmesi
ideal moving average length ideal ortalama süresi
length of interview (loi) görüşme süresi
length of term termin süresi
length of the operating cycle faaliyet çevrimi süresi
length overall geminin tam boyu
measure of length uzunluk ölçüsü
ordering cycle length sipariş verme süresi
ordering cycle length sipariş verme periyodu
standard length standart uzunluk
standard unit of length uzunluk standart birimleri
the arm’s length principle emsallerine uygunluk ilkesi
the arm's length nature of transactions işlemlerin emsallere uygunluk niteliği
Law
length of sentence mahkumiyet suresi
length of sentence mahkumiyet süresi
on an arm's length basis tarafların bağımsızlığı ve eşitliği prensibi çerçevesinde
Politics
arm's length principle emsallere uygunluk ilkesi
Technical
a length of bir parça
actual length gerçek uzunluk
adjustment of length uzunluk ayarı
anchorage length ankraj boyu
approximate length yaklaşık boy
arc length ark boyu
average length ortalama boy
back focal length arka odak uzaklığı
backwater length kabarma boyu
backwater length kabarma uzunluğu
barrage crest length baraj kret uzunluğu
basket length extension sepet uzunluk uzaması
billet length kütük boyu
blade length kanat uzunluğu
blade length ratio kanat uzunluk oranı
body length gövde uzunluğu
bolt length bulon boyu
bond length aderans boyu
bond length bağ boyu
bond length bağ uzunluğu
bond length bağ mesafesi
boom length bum uzunluğu
breaking length kopma uzunluğu
buckling length burkulma boyu
buckling length flambaj boyu
cable length kablo uzunluğu
cable's length kablo uzunluğu
calibrated focal length ayarlanmış odak uzunluğu
chain length zincir boyu
characteristic length karakteristik uzunluk
coherence length bağdaşım boyu
coil length buharlaştırıcı uzunluğu
column effective length kolon etkin boyu
column length kolon boyu
crack length yarılma uzunluğu
crack length çatlak boyu
crack length çatlama
crack length çatlak uzunluğu
creep length akma boyu
crest length tepe uzunluğu
crest length kret uzunluğu
critical crack length kritik çatlak boyu
critical fibre length kritik elyaf boyu
critical length kritik boy
cut to length boyuna biçme
cutting portion length kesme bölgesi uzunluğu
cut-to-length kesim boyu
cut-to-length boy'a kesme
cut-to-length boya makaslama
cut-to-length boy'a kesim
cut-to-length line boy kesme hattı
determination of fibre length by automated optical analysis otomatik optik analiz ile elyaf uzunluğunun belirlenmesi
diffusion length difüzyon uzunluğu
diffusion length yayınım uzunluğu
dimensions and masses per unit length boyutlar ve birim uzunluk kütleleri
double length çift uzunluk
double-length number çift uzunluktaki sayı
effective focal length etkin odak uzaklığı
effective length etkin boy
effective length etkin uzunluk
effective span length efektif açıklık
effective span length hesap açıklığı
electrical engagement length elektriksel birleşme uzunluğu
electrical length elektriksel uzunluk
embedded length of bar gömülü boy
embedded length of the pile kazığın gömülü boyu
equilibrium coupling length eşit bağlaşım uzunluğu
equilibrium coupling length denge bağlaşım uzunluğu
equivalent focal length eşdeğer odak uzaklığı
exact length gerçek boy
extended length uzatılmış
fiber length lif boyu
fiber length lif uzunluğu
fiber length effect lif boyu etkisi
fibre staple length ştapel uzunluğu
field length alan uzunluğu
fixed block length değişmez öbek uzunluğu
fixed tfjord length değişmez sözcük uzunluğu
fixed-length field değişmez uzunluklu alan
fixed-length operation değişmez uzunluk işlemi
fixed-length record değişmez uzunluklu kayıt
focal length odak uzaklığı
focal length odaksal boy
free length of a roll of plastics film or sheeting bir plastik film veya levha rulosunun serbest uzunluğu
free spring length yayın serbest boyu
front focal length ön odak uzaklığı
full-length grooved boydan boya yivli
full-length grooved boydan boya yarıklı
full-length parallel grooved uçlu uzunluğu boyunca yiv açılmış
full-length parallel grooved boydan boya paralel yivli
full-length parallel grooved uzunluğu boyunca yiv açılmış
full-length taper grooved uzunluğu boyunca konik yiv açılmış
gage length ölçüm boyu
gap length aralık uzunluğu
gauge length deney parçası boyu
half length reverse taper-grooved yarısına kadar konik yiv açılmış
half-length yarım boy
half-length yarıboy
half-length tam boyun yarısı
half-length centre grooved uzunluğun yarısı kadar ortada yiv açılmış
half-length reserve taper grooved pin uzunluğun yarısına kadar tersine konik yiv açılmış pim
half-length reserve-taper grooved uzunluğu yarısına kadar tersine konik yiv açılmış
half-length taper grooved uzunluğun yarısına kadar konik yiv açılmış
half-length taper grooved pin yarım boy konik yivli pim
hull length tekne boyu
immersion length daldırma boyu
instruction length komut uzunluğu
last-stage blade length son kademe kanat boyu
lateral resolution length yanal çözünürlük uzunluğu
laying length döşeme uzunluğu
length and inner diameter uzunluk ve iç çap
length change boy değişmesi
length counter uzunluk sayacı
length density uzunluk yoğunluğu
length measurement uzunluk ölçme
length measurement uzunluk ölçmesi
length measurements uzunluk ölçmeleri
length measures uzunluk ölçüleri
length measuring uzunluk ölçümü
length measuring machine uzunluk ölçme makinesi
length measuring system uzunluk ölçüm sistemi
length of a secret gizin uzunluğu
length of a tangent teğet uzunluğu
length of approach yaklaşma uzunluğu
length of body gövde uzunluğu
length of buttress payanda uzunluğu
length of calibre çap uzunluğu
length of contact değme uzunluğu
length of cut kesme uzunluğu
length of dam baraj uzunluğu
length of dam baraj kreti uzunluğu
length of hydraulic jump hidrolik camp uzunluğu
length of hydraulic jump yüzeysel sıçrama uzunluğu
length of hydraulic jump hidrolik sıçrama uzunluğu
length of overall tam boyu
length of overall tam uzunluğu
length of run akış uzunluğu
length of stator core stator sac paketi uzunluğu
length of throat boğaz uzunluğu
length of wave dalga uzunluğu
length over all tüm boy
length overall tam uzunluğu
length overall tam boyu
length standards uzunluk standartları
length, approximate yaklaşık boy
length-to-diameter ratio boy-çap oranı
length-to-width ratio uzunluk-genişlik oranı
length-to-width ratio uzunluk-en oranı
lloyd's length loyd'un saptadığı uzunluk ve boy
mass per unit length birim uzunluğa düşen kütle
mass per unit length birim uzunluk kütlesi
material measures of length uzunluğun maddi ölçümleri
mean chords length ortalama kiriş uzunluğu
medium length thread orta uzunlukta vida dişli
medium length thread orta uzunlukta vida dişi
medium-length thread orta uzunlukta dişli
multiple-length arithmetic katlı-uzunluk aritmetiği
multiple-length number katlı uzunlukta sayı
multiple-length working katlı uzunlukla çalışma
nominal length sanal uzunluk
nominal length nominal uzunluk
one-third-length centre grooved uzunluğun üçte biri kadar ortada yiv açılmış
optical path length ışık yolu uzunluğu
optical path length difference ışık yolu uzunluğu farkı
original length of the member öğenin orijinal boyu
overall length toplam uzunluk
overall length tüm boy
overall length tam uzunluk
overall length tam boy
overall length gabari
overlap length bindirme boyu
path length yol uzunluğu
path length difference yol uzunluğu farkı
peripheral length çevre uzunluğu
pipe length boru uzunluğu
precipitate length çökelti boyu
pre-crack length önçatlak uzunluğu
quantum type and length quantum türü ve uzunluğu
rail length ray uzunluğu
record length tutanak uzunluğu
record length kayıt uzunluğu
register length yazmaç uzunluğu
root mean-square length ortalama kare kök uzunluğu
scale length ölçek boyu
scale length ölçek uzunluğu
sediment mixing length sediment karışma uzaklığı
seepage length sızma uzunluğu
shear-to-length boy'a kesme
shear-to-length boya makaslama
shrinkage in length boyuna çekme
single length tek uzunluk
slab length yassı kütük boyu
span length mesafe boyu
standard gauge length standard mastar boyu
stick up length (kazıklarda) serbest boy
stick up length (kazıklarda) dik durma uzunluğu
straight length düzgün uzunluk
string length dizgi uzunluğu
stroke length kurs boyu
support length mesnet derinliği
support length mesnet boyu
temperature sensitive length termostat aktif uzunluğu
tension length gerilim uzunluğu
tension length gerilme uzunluğu
test length muayene uzunluğu
test length deneme uzunluğu
thread length diş boyu
threaded length dişli uzunluk
threaded length diş boyu
threshold wave length eşik dalga boyu
tolerances of length uzunluk toleransları
total length toplam uzunluk
total length toplam boy
transfer length aktarma boyu
transition distance on three equal length idler roller üç eşit uzunluktaki taşıyıcı makaranın geçiş mesafesi
transition distance on three equal length idler rollers üç eşit uzaklıktaki taşıyıcı makaralar ile uç tamburu arasındaki geçiş mesafesi
transition length geçiş boyu
transition length tranzisyon boyu
transition surface length tranzisyon yüzeyi uzunluğu
transition-curve length tranzisyon eğrisi uzunluğu
transmission length aderans boyu
tread length basamak boyu
triple-length working üç uzunlukla çalışma
tube length masura boyu
typical length standart boy
typical length değişmeyen boy
unit length birim uzunluk
unit length value birim uzunluk değeri
unit of length uzunluk birimi
unsupported length serbest boy
usable length faydalı uzunluk
usable length kullanılabilir boy
useful length kullanılır uzunluk
useful length yararlı uzunluk
variable field length değişken alan uzunluğu
variable length değişken uzunluk
variable length coding değişken uzunluklu kodlama
variable word length degişken sözcük uzunluğu
variable word length değişken sözcük uzunluğu
variable word length instruction değişken sözcük uzunluğu komutu
variable-length operation değişken uzunluklu işlem
variable-length record değişken uzunluklu kayıt
varying staple length değişken ştapel
vehicle length tam boy
wave length dalga boyu
wave length dalga uzunluğu
weaving length dağılma uzunluğu
weaving length girişim uzunluğu
word length sözcük uzunluğu
working length faydalı uzunluk
Computer
allow zero length sıfır uzunluk izni
bad length hatalı uzunluk
bit length bit uzunluğu
block length blok uzunluğu
block length öbek uzunluğu
burst length veri bloğu uzunluğu
character length karakter uzunluğu
content length içerik uzunluğu
data length veri uzunluğu
day length gün uzunluğu
double length çift uzunluk
field length alan uzunluğu
fixed block length değişmez öbek uzunluğu
fixed word length değişmez sözcük uzunluğu
fixed word length sabit sözcük uzunluğu
flexible length instruction extensions (flix) esnek uzunluktaki komut uzantıları
focal length odak uzaklığı
gap length aralık uzunluğu
head length uç uzunluğu
image length resim uzunluğu
instruction length komut uzunluğu
key length anah uzun
key length anahtar uzunluğu
label length etiket uzunluğu
length of lay adım
length required uzunluk gerekli
line length satır uzunluğu
mask length maske uzunluğu
max length en fazla uzunluk
max length en çok
maximum length en fazla uzunluk
maximum length uzunluk üst sınırı
media length ortam uzunluğu
message length ileti uzunluğu
min length en az uzunluk
min length en az
minimum windows password length en az windows parola uzunluğu
month length ay uzunluğu
move length taşıma uzunluğu
multiple-length working katlı uzunlukta çalışma
page length sayfa uzunluğu
paper length kağıdın uzunluğu
path length yol uzunluğu
path length difference yol uzunluğu farkı
play length çalma uzunluğu
print length baskı alanı uzuluğu
print length baskı alanı uzunluğu