satisfaction - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

satisfaction

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"satisfaction" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 18 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
satisfaction i. memnuniyet
satisfaction i. tatmin
General
satisfaction i. kefaretin ödenmesi
satisfaction i. doygunluk
satisfaction i. memnunluk
satisfaction i. kanaat
satisfaction i. tarziye
satisfaction i. ifa
satisfaction i. tazmin
satisfaction i. ödeme
satisfaction i. memnun etme
satisfaction i. tatmin
satisfaction i. hoşnutluk
satisfaction i. ikna
satisfaction i. (bir talebi) yerine getirme
Trade/Economic
satisfaction yasal bir sorumluluktan kurtulma
Politics
satisfaction tatmin
Psychology
satisfaction doyum

"satisfaction" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 119 sonuç

İngilizce Türkçe
General
achieve satisfaction f. doyuma ulaşmak
ensure absolute customer satisfaction f. tam müşteri memnuniyeti sağlamak
ensure complete customer satisfaction f. tam müşteri memnuniyeti sağlamak
express one's satisfaction f. memnuniyetini ifade etmek
meet the customer satisfaction f. müşteri memnuniyetini sağlamak
give full satisfaction f. tamamen memnun bırakmak
give full satisfaction f. tam anlamıyla memnun etmek
give satisfaction to f. memnuniyet vermek
have complete customer satisfaction f. müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmak
maximize the customer satisfaction f. müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmak
look back on one's accomplishments with satisfaction f. geriye dönüp baktığında başarılarından memnun olmak
get satisfaction f. memnun olmak
get satisfaction f. tatmin olmak
job satisfaction i. iş doyumu
customer satisfaction i. müşteri tatmini
job satisfaction i. iş memnuniyeti
consumer satisfaction i. tüketici memnuniyeti
complete satisfaction i. mutlak memnuniyet
absolute satisfaction i. mutlak memnuniyet
job satisfaction i. iş tatmini
tactual satisfaction i. dokunsal tatmin
personal satisfaction i. kişisel tatmin
salary satisfaction i. maaş tatmini
work satisfaction i. iş tatmini
work satisfaction i. iş memnuniyeti
unconditional satisfaction i. koşulsuz memnuniyet
unconditional customer satisfaction i. koşulsuz müşteri memnuniyeti
self-satisfaction i. kendi kendini memnun etme
self-satisfaction i. kendinden memnun olma
mutual satisfaction i. karşılıklı memnuniyet
self-satisfaction i. kişisel tatmin
sense of satisfaction i. tatmin duygusu
spiritual satisfaction i. manevi doygunluk/tatmin
task satisfaction i. görev tatmini
sexual satisfaction i. cinsel doyum
satisfaction guarantee i. memnuniyet garantisi
marital satisfaction i. evlilik memnuniyeti
lack of satisfaction i. memnuniyetsizlik
lack of satisfaction i. tatminsizlik
lack of satisfaction i. tatmin olmama
lack of satisfaction i. tatmin eksikliği
Idioms
feel a glow of satisfaction içi huzurla dolmak
feel a glow of satisfaction içini sevinç kaplamak
feel a glow of satisfaction içi neşeyle dolmak
feel a glow of satisfaction içi huzurla dolu olmak
Speaking
i won't give you the satisfaction o zevki size tattırmayacağım
i won't give you the satisfaction bu zevki sana tattırmayacağım
i won't give you the satisfaction o zevki sana tattırmayacağım
Slang
demand satisfaction düelloya davet etmek
demand satisfaction düello teklif etmek
Trade/Economic
accord and satisfaction zarar ve ziyanın anlaşmayla giderilmesi
job satisfaction survey iş tatmini anketi
marginal satisfaction marjinal fayda
satisfaction of conditions şartların yerine getirilmesi
need satisfaction selling ihtiyaçları karşılamaya yönelik satış yöntemi
customer satisfaction measure müşteri memnuniyeti ölçütü
establish to the satisfaction of tatmin edecek şekilde kanıtlamak
marginal satisfaction marjinal tatmin
customer satisfaction müşteri memnuniyeti
accord and satisfaction zararın ödenmesi için zararı yapan ile zarara uğrayan arasında varılan anlaşma
satisfaction survey memnuniyet araştırması
job satisfaction işten hoşnutluk
job satisfaction iş tatmini
complete customer satisfaction mutlak müşteri memnuniyeti
complete customer satisfaction tam müşteri memnuniyeti
absolute customer satisfaction mutlak müşteri memnuniyeti
absolute customer satisfaction tam müşteri memnuniyeti
consumer satisfaction tüketici memnuniyeti
employee satisfaction çalışan memnuniyeti
performance-satisfaction-effort loop uygulama tatmin çaba ilmiği
satisfaction level tatmin düzeyi
job satisfaction işten tatmin olma
demand satisfaction talep karşılaması
internal customer satisfaction iç müşteri memnuniyeti
satisfaction survey memnuniyet anketi
satisfaction questionnaire memnuniyet anketi
customer satisfaction questionnaire müşteri memnuniyeti anketi
customer satisfaction survey müşteri memnuniyeti anketi
employee satisfaction survey çalışan memnuniyeti anketi
measurement of customer satisfaction müşteri memnuniyetinin ölçülmesi
customer satisfaction analysis müşteri memnuniyeti analizi
satisfaction analysis memnuniyet analizi
employee satisfaction çalışanın memnuniyeti
satisfaction of employee çalışanın memnuniyeti
customer satisfaction müşteri tatmini
job satisfaction mesleki tatmin
occupational satisfaction mesleki tatmin
customer satisfaction survey müşteri memnuniyet anketi
economic satisfaction ekonomik tatmin
job satisfaction mesleki doyum
worker satisfaction işçi memnuniyeti
Law
accord and satisfaction zararın tazmini için yapılan mutabakat
accord and satisfaction mahkeme dışı anlaşma
accord and satisfaction haksız fiilden doğan tazminat hakkı ile ilgili taraflar arasında varılan anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesi
just satisfaction hakkaniyete uygun biçimde zarar gören tarafın tatmini
just satisfaction adilane tazmin
just satisfaction adil tatmin
just satisfaction adil tazmin
Institutes
turkish national customer satisfaction index türkiye müşteri memnuniyeti endeksi (tmme)
Technical
performance and satisfaction measurement performans ve memnuniyet ölçümü
Medical
patient satisfaction hasta memnuniyeti
treatment satisfaction tedavi memnuniyeti
satisfaction of patient hasta memnuniyeti
personal satisfaction birey memnuniyeti
patient's satisfaction scores hastanın memnuniyet skorları
parents’ satisfaction ebeveyn memnuniyeti
Psychology
vicarious satisfaction temsili doyum
intrinsic satisfaction duygusal yönden tatmin
intrinsic satisfaction öz tatmin
emotional satisfaction duygusal doyum
intrinsic satisfaction içsel tatmin
intrinsic satisfaction duygusal yönden doyum
intrinsic satisfaction içsel doyum
ego satisfaction ego tatmini
satisfaction of ego ego tatmini
satisfaction with life scale yaşam doyumu ölçeği
satisfaction with life yaşam doyumu
Social Sciences
life satisfaction level yaşam doyum seviyesi
life satisfaction level yaşam doyum düzeyi