t - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

t

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"t" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 6 sonuç

İngilizce Türkçe
General
t i. ton
t i. ingiliz alfabesinin yirminci harfi
Technical
t kuyumcu tartısının simgesi
t mutlak sıcaklığın simgesi
t yüzey geriliminin simgesi
t tonun simgesi

"t" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
Chemistry
t symbol of tritium

"t" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 306 sonuç

İngilizce Türkçe
General
take one's t-shirt off f. tişörtünü çıkarmak
take one's t-shirt off f. tişört çıkarmak
take one's t-shirt off f. tişört çıkartmak
take one's t-shirt off f. tişörtünü çıkartmak
t cell i. t hücresi
t piece i. t parçası
t square i. gönye
t junction i. bir yolun başka bir yola dik açıyla katılması
t junction i. t kavşak
t-square i. gönye
t-bar i. t-kolu
t-stop i. taksi durağı
t-bone steak i. t şeklinde kemiği olan biftek
t-shirt i. tişört
t.r identification number i. t.c.kimlik no
short sleeve t-shirt i. kısa kollu tişört
long sleeve t-shirt i. uzun kollu tişört
black t-shirt i. siyah tişört
skull t-shirt i. üzerinde kafatası çıkartması/işlemesi vb olan tişört
t-shirt collection i. tişört koleksiyonu
t-mobile compatible sim card i. t-mobile uyumlu sim kartı
t-rex i. büyük bir etobur dinozor
employee t-shirt i. görevli tişörtü
t cart i. t şeklinde, iki oturaklı bir tür yük arabası
to a t zf. tam olarak
to a t zf. bütünüyle
to a t zf. tam
to a t zf. tamamiyle
to a t zf. tam bir şekilde
to a t zf. tıpkısı bütünüyle
first time on T.V zf. televizyonda ilk kez
t-minus zf. belirtilen zamana
c. g. t. (confédération générale du travai) [french] fransız işçi sendikası konfederasyonu
t is it is in kısa kullanımı
t was it was ın kısa kullanımı
Phrases
t.g.i friday's (thank god it's friday) şükürler olsun bugün cuma
Colloquial
wear a t-shirt tişört giymek
don´t be so tight on me fazla üstüme gelme
don´t be so tight on me fazla yüklenme bana
Idioms
on the q.t el altından
fit someone to a t çok iyi uymak
fit someone to a t cuk oturmak
suit someone to a t cuk oturmak
fit someone to a t eldiven/çorap gibi uymak
suit someone to a t çok iyi uymak
suit someone to a t eldiven/çorap gibi uymak
to a t harfi harfine
to a t harfiyyen
Speaking
don´t make a scene! olay çıkarma!
don´t make a scene! hadise çıkarma!
don´t get me wrong! beni yanlış anlama!
you can´t achieve anything by doing/acting like that böyle yaparak bir yere varamazsın
you can´t get anywhere by doing/acting like that böyle yaparak bir yere varamazsın
the mosque wasn´t big enough cami yeterince büyük değildi
Slang
don´t give me that line/story/bullshit bana kelime yapma
t-jones mahkumun annesi/babası (genelde siyahi mahkumlar tarafından kullanılan bir ifade)
t (rap slang) polis arabası
t-girl dönme
t-girl doğumunda erkek olup da sonradan kadına dönen transseksüel
don´t give me that line/story/bullshit bana lagara lugara yapma
been there done that got the t-shirt daha önce yaşamak
been there done that got the t-shirt daha önce başına gelmek
t-boned araca yandan t şekli çıkacak şekilde çarpılması
t-bone araca yandan t şekli çıkacak şekilde çarpılması
Trade/Economic
t test t testi
rediscount for otherl t nnotes receivables diğer alacak senetleri reeskontu
t statistics t istatistiği
t account t hesabı
allowance for l t doubtful receivables şüpheli alacaklar karşılığı
s/t borrowing cost kısa vadeli borçlanma gideri
freight ton (f/t) navlun ton
student's t öğrenci t dağılımı
rediscount for l t notes receivable alacak senetleri reeskontu
t coefficient t katsayısı
reference t-bill auction referans bono ihalesi
t-bill hazine bonosu
Technical
bridged t network köprülü t devresi
t attenuator t tipi zayıflatıcı
bridged t filter köprülü t süzgeci
t square t cetveli
t beam t şeklinde kiriş
t bar t şeklinde profile olan kiriş
bridged t-filter köprülü t süzgeci
bridged t-network köprülü t devresi
double-t-iron ı’-profili
double-t-iron putrel
double-t wall panel çift’-t duvar panosu
equivalent t-networks eşdeğer t şebekeleri
t-profile t -profili
t-gear t -dişlisi
t-network t şebekesi
T-circuit T-devresi
t-beam tablalı kiriş
t-test t-sınaması
t-bar t -çubuğu
t-test t-ölçeri
t-square blade t cetveli ağzı
t-joint t’-bağlantı
t-beam floor tablalı kirişli döşeme
t-joint t’-eki
t-handle t şeklinde kol
t-s diagram t-s diyagramı
t-pipe t -borusu
t-cross section t-kesit
T-series recommendations T-serisi tavsiyeler
t-shirt tişört
t-junction t-kavşağı
t-stud t -saplaması
t-elbow t dirsek
t-slots t-kanalları
t-intersection t-kavşağı
t-nipple t -nipeli
t iron t demiri
t-beam t kiriş
t-bolt t başlı cıvata
t-beam floor panel t-kirişi döşeme öğesi
t-aerial t anten
t-bar t demiri
t-bevel t köşebendi
t-beam t-kirişi
t-bevel t gönyesi
t-bar t-profili
t-beam t profilli putrel
t-bolt t-başlı bulon
t-hinge kuyruklu menteşe
t-head bolt t başlı cıvata
t-headed t-başlı
t-girder t-kiriş
t-shape t-profıli
t-section t-profıli
t-shape t-biçimi
t-square te cetveli
t-shaped pier t-biçimi iskele
t-iron t-demiri
t-joist t-kirişi
t-junction t-kavşak
t-iron t-profili
dichloramine-t dikloramin-t
t-time t zamanı
t-head t başlı
t-joint t-bağlantı
t-beam t-profili
t-support t-destek
t-shirt yarım kollu fanila
t-x diagrammme s-b çizgesi
strength of welded corners and t-joints kaynaklı köşelerin ve t-bağlantıların mukavemeti
t-ring fillers t-halka dolgular
t-root turbine blade t-köklü türbin kanadı
inverted-t root blade ters t-köklü kanat
t-shaped blade root t-şekilli kanat kökü
t-shirt bag making machine poşet üretim makinesi
t-shirt bag making machine poşet imalat makinesi
t-coil t bobini
Computer
t text quality m metin kalitesi
boolean (t/f) boolean d/y
letter t t harfi
r t e font para r t e yazı tipi para
r t e font r t e yazı tipi
Informatics
t-network t-devresi
Telecom
t-connector T bağlayıcı
t carrier T taşıyıcısı
t-carrier system T-taşıyıcı sistem
T-span T aralığı
series T junction seri T bağlantısı
t-network T-şebekesi
Electric
t attenuator t tipi zayıflatıcı
bridged-t-filter köprülü t süzgeci
bridged-t-network köprülü t devresi
equivalent-t-networks eşdeğer t şebekeleri
t connection temel olarak transformatörlerde kullanılan, iki bobinin t şeklinde birleşimi
Mechanic
t-slot cutter t-kanalı açma bıçağı
t-slot t-oluğu
t-slot cutter yarık freze bıçağı
t-slot t-kanalı
t-nut ağaç somunu
Textile
heavyweight t-shirt dolgun sık dokunmuş t-shirt
long-sleeved t-shirt uzun kollu tişört
heavy weight t-shirt dolgun sık dokunmuş tişört
stripped t-shirt çizgili tişört
striped t-shirt çizgili tişört
striped t-shirt çi̇zgi̇li̇ t-shirt
stripe t-shirt çi̇zgi̇li̇ t-shirt
Construction
double-t beam betonarme çift-t kirişi
Automotive
t-belt t-kayışı
t-head engine t tipi motor
t-fitting t bağlantı parçası
ford model t ford'un 1908 ile 1927 yılları arasında ürettiği t model otomobil
t handle socket wrench with universal joint mafsallı t lokma kolu
t-bone yandan bindirme
t-handle hexdriver altıköşe t anahtar
t car antrenman otomobili
t-head bolt t başlı cıvata
t-joint t birleştirme
t-joint fillet weld t birleştirmeli köşe (dolgu) kaynağı
t-speed rating t hız sınıfı
t-head engine t kafalı motor
t-intersection t kavşak
t-bar t kol
t-connector t konnektör
t handle socket wrench t lokma kolu
t-bar roof t tavan
t-type lug wrench t tipi bijon anahtarı
t-handle shifter t vites kolu
t slot piston t yarık etekli piston
sliding t bar kayar t lokma kolu
t-bone ford model-t
t car yedek otomobil
Traffic
t-beam tablalı kiriş
don´t park here buraya park etmeyin
Aeronautic
t handle t şeklinde kol
Marine
t-shaped groin t mahmuzu
Medical
t cell t hücresi
t canals t kanalları
t wave t dalgası
inducer t cells indüser t hücreleri
human t cell leukemia erişkinde t hücreli lösemi htlv
chloramine t kloramin t
cd4+ helper t cell cd4+helper t hücre
covplane t covplane t
t number t sayısı
t lymphocyte t lenfosit
t systeme t sistemi
t distribution t dağılımı
adult t-cell leukemia adult t-hücreli lösemi
adult t-cell lymphoma adult t-hücreli lenfoma
angioimmunoblastic t-cell lymphoma anjiyoimmünoblastik t-hücreli lenfoma
cytotoxic t-lymphocytes sitotoksik t-lenfositleri
cutaneous t-cell lymphoma cildin t-hücreli lenfoması
t-cell t -hücresi
t-cell receptor t-hücre reseptörü
t-lymphocyte subsets t-lenfosit altgrupları
t-lymphocytes t-lenfositleri
t-lymphocytes t-lenfosit hücreleri
t-cell t-hücresi
t-cell lymphoma t-hücre lenfoması
t-cell-mediated autoimmune process t hücrelerinin aracılık ettiği otoimmün süreç
human t-lymphotropic virus insan t hücreli lösemi virüsü
adult t-cell lymphoma virus insan t hücreli lösemi virüsü
rat elevated t-maze test yükseltilmiş artı labirent sıçan testi
t-lymphocyte subgroups t-lenfosit alt grupları
t-cell apoptosis t hücre apoptozisi
rapid cardiac troponin-t test hızlı kardiyak troponin-t testi
q-t interval q-t aralığı
prolonged q-t interval uzamış q-t aralığı
t-cell-mediated t hücre aracılı
suppression on t cells lymphokine production t hücrelerinden lenfokin üretiminin baskılanması
t cell migration t hücre migrasyonu
t cell activation t hücre aktivasyonu
natural killer t-cell lymphoma doğal katil t-hücreli lenfoma
natural killer t-cell lymphoma natural killer t-hücreli lenfoma
nasal natural killer t-cell lymphoma nazal natural killer t-hücreli lenfoma
t-staging of laryngeal carcinoma larenks kanseri t-evrelemesi
t-staging t-evrelemesi
sinonasal extranodal natural killer/t-cell lymphoma sinonazal ekstranodal doğal katil/t-hücreli lenfoma
t cell and nk cell lymphoproliferative disorders t ve nk hücreli lenfoproliferatif hastalıklar
cytotoxic t hücre öldürücü t
t-spine torakal omurga
t bandage t şeklinde, kasık ve apış arası bölgelerinde kullanılan bir bandaj
Psychology
t-group t-grubu
t-maze t-labirenti
t-test t-testi
t distribution t-dağılımı
t-score t-puanı
Optics
t-thread adaptation t-dişli adaptasyonu
Food Engineering
student-t distribution student-t dağılımı
student t distribution student-t dağılımı
Math
t-distribution t-dağılımı
Statistics
student's t-distribution student t-dağılımı
t-test t-testi
t-score t-puanı
t-distribution t-dağılımı
t-test t-sınaması
t-ratio distribution t-oran dağılımı
non-central t-distribution merkezi olmayan t-dağılımı
substitute t-ratio ikame t-oranı
t-square test t-kare sınaması
hotelling's t hotelling t'si
closed sequential t-tests kapalı ardışık t-sınamaları
one-sample t test tek grup t testi
trimmed-t test ayıklanmış-t testi
unrelated samples t-test ilişkisiz örneklemler t-testi
independent samples t-test bağımsız grup t testi
unpaired t test bağımsız örneklem t testi
independent samples t-test ilişkisiz örneklemler t-testi
paired student t-test bağımlı örneklem t testi
Chemistry
chloramine-t kloramin-t
Biology
t-2 toxin t-2 toksin
t-2 toxin t-2 toksini
t cell regulator t hücresi düzenleyici
Marine Biology
sigma-t sigma-t
Agriculture
t budding t göz aşı tekniği
Linguistics
t-test t-sınavı
t-unit birimi
t-score t değeri
t-unit t-birimi
Meteorology
skew t-log p diagram skew t-log p diyagramı
t-showers gök gürültülü sağanak yağış
Military
internal t handle dahili t kolu
angle t t açısı
nato rapid deployable corps-turkey (nrdc-t) nato süratli intikal kolordusu-türkiye
Football
t formation ofansif futbolda bir tür saha dizilişi
t formation ofansif futbolda, oyun kurucu ve beklerin orta saha gerisinde dizilip orta saha oyuncularının onların iki yanında durmasıyla oluşan bir saha dizilişi
Music
t the sing işarete dönmek
Abbreviation
t/t telgraf havalesi
t/a ticari kabul
Medicine
upper respiratory tract infection (u.r.t.i) üst solunum yolu enfeksiyonu