yunan - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

yunan"yunan" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 14 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
yunan greek s.
General
yunan grecian i.
yunan hellene i.
yunan greco i.
yunan greek i.
yunan hellenic s.
yunan greek s.
yunan hellenian s.
yunan gk (greek) kısalt.
yunan gk. (greek) kısalt.
Literature
yunan argive s.
History
yunan danaan i.
Archaic
yunan griffon i.
yunan greekish s.

"yunan" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
General
yunan epik şiiri greek epic poetry i.
yunan mitolojisinde truva kralı laomedon i.
yunan edebiyatı greek literature i.
yunan alfabesinin on dokuzuncu harfi tau i.
eski yunan şiirinde kısa bir beytin uzun bir beyti takip ettiği manzume şekli epode i.
yunan mitolojisi greek mythology i.
yunan diyalogları greek dialogues i.
yunan mimarisi greek architecture i.
yunan alfabesinin 11. harfi lamda i.
yunan ordusunda piyade evzone i.
yunan etkisi greek influence i.
eski yunan alfabesinde bir harf digamma i.
eski yunan ancient greek i.
epik şiir okuyan kimse (yunan) rhapsodist i.
çağdaş yunan modern greek i.
eski yunan dili hellenic language i.
yunan etkileri greek influences i.
yunan mitolojisinde bir ırk lapith i.
yunan ve latin vezni dactyl i.
yunan başkenti greek capital i.
yunan alfabesinin dokuzuncu harfi iota i.
yunan alfabesinin altıncı harfi zeta i.
yunan mitolojisinde bir apollo rahibi laocoon i.
yunan alfabesinin dördüncü harfi deltic i.
antik yunan ancient greece i.
yunan alfabesinin dördüncü harfi deltaic i.
yunan sanatı greek art i.
yunan draması greek drama i.
yunan basım greek printing i.
tatlı yunan şarabı malmsey i.
yunan alfabesinin son harfi omega i.
yunan şiiri greek poetry i.
yunan alfabesinin 11 harfi lamda i.
(eski yunan) egzersiz/spor salonu xystus i.
yunan drahmisi greek drachma i.
yunan latincesi greek latin i.
yunan harfleri greek characters i.
truva savaşında yunan başkanlarından her biri nestor i.
antik yunan yasası greek law i.
antik yunan'da 18-20 yaş arası gençler için kullanılan terim ephebe i.
yunan-türk savaşı greco-turkish war i.
eski yunan ve latin yazını humanities i.
yunan uygarlığını benimseme hellenization i.
yunan vatandaşı greek citizen i.
el dokuması kalın yün yunan halısı flokati i.
yunan biberi greek pepper i.
yunan adaları greek islands i.
yunan trajedileri greek tragedies i.
geleneksel bir yunan şarabı retsina i.
eski yunan ve roma'da uyku tanrısı hypnos i.
eski yunan ancient greece i.
antik yunan'da bir kahraman phidippides i.
antik yunan'da bir kahraman pheidippides i.
eski yunan ve roma'da hamamda kullanılan, ciltten ter ve kiri kazımaya yarayan kıvrımlı ve keskin olmayan bir bıçak türü strigil i.
antik bir yunan şehri mycenae i.
antik yunan ve roma'daki zenginlerin malvarlıklarını topluma bağışlamaları euergetism i.
antik yunan ve roma'daki zenginlerin malvarlıklarını topluma bağışlamaları evergetism i.
yunan tanrıları greek gods i.
antik yunan'da 26 kg'a eşit bir ölçü birimi talent i.
yunan mitolojisinde poyraz boreas i.
(eski yunan) kabile şefi phylarch i.
(eski yunan) aşiret reisi phylarch i.
koyu patlıcan renkli yunan zeytini calamata olive i.
antik yunan, roma ve orta doğu'da kullanılan bir ağırlık ve para birimi talent i.
antik bir yunan şehri tanagra i.
yunan ortodoks kilisesinde keşiş ya da rahip caloyer i.
antik yunan'da bir boğa oyunu taurokathapsia i.
yunan restoranı taverna i.
antik yunan'da bir boğa oyunu taurokathapsia i.
yunan restoranı taverna i.
antik yunan'da bir boğa oyunu taurokathapsia i.
yunan restoranı taverna i.
yunan stenografisiyle yazılmış eser tachygraph i.
yunan stenografisi tachygraphy i.
eski yunan dönemindeki klasik üslup ve formların yeniden canlanması neoclassicism i.
eski yunan dönemindeki klasik üslup ve formların yeniden canlanması neo-classicism i.
eski yunan dönemindeki klasik üslubu canlandırma akımından yana olan kimse neoclassicist i.
(antik yunan'da) atina'da festivallere, tanrılara ve eğlenceye harcanan kamusal fon theorica i.
(antik yunan'da) atina'da festivallere, tanrılara ve eğlenceye harcanan kamusal fon theoric fund i.
çeşitli büyük antik yunan veya eski roma sikkelerine verilen ad medallion i.
özellikle klasik yunan oyunlarında görülen, sahne dışında gerçekleşmiş bir olayı iletmek üzere sahneye gelen karakter messenger i.
müzikal ses ilişkilerinin matematiksel temelini araştıran antik yunan teorisyenlerin bulunduğu ekolün üyesi olan kimse harmonist i.
yunan kimse hellenian i.
helenistik dönemde yunan dili ve kültürünü benimsemiş kimse hellenist i.
yunan uygarlığı, dili veya edebiyatına düşkün kimse hellenist i.
eski yunan ve romalıların insan bedeninin yapısını ve çalışmasını dört ana vücut sıvısının varlığına dayandırdığı teori humoralism [obsolete] i.
antik yunan'da kadınların taktığı saç bandı miter i.
antik yunan'da kadınların taktığı bir saç bandı mitre i.
gramın onda birine eşit olan modern bir yunan ağırlık birimi obolus i.
yunan ve latin vezniyle şiir yazan kimse dactylist i.
(yunan mitolojisinde) insanların hayatlarını yöneten ve ne zaman öleceklerini belirleyen üç tanrıça the destinies i.
yunan mitolojisinde güzelliği temsil eden üç kardeş tanrıçadan biri grace i.
yunan mitolojisinde güzelliği temsil eden üç kardeş tanrıçadan birine benzeyen kimse grace i.
yunan hayranı graecophile i.
klasik yunan oyunlarında ahlaki sorunlarla ilgili bir koro greek chorus i.
yunan ve roma panteonu tanrıları immortals i.
yunan makedonyası aegean macedonia i.
antik yunan şehir devleti city i.
antik yunan'da gelini evinden alan arkadaş paranymph i.
(antik yunan siyasi sisteminde) koalisyon parataxis i.
(antik yunan siyasi sisteminde) partizan kampı parataxis i.
yunan şehir devleti polis i.
antik yunan güreş ve boks yarışması pancratium i.
antik yunan tiyatrosunda prosenyumun önünde koronun kullandığı dairesel boş alan orchestra i.
yunan falanksı phalanx i.
antik yunan'da kullanılan bir uzunluk birimi plethron i.
(yahudi tarihinin pers ve erken yunan dönemlerinde) hukukçu erkek sınıfı scribe i.
(yahudi tarihinin pers ve erken yunan dönemlerinde) hukuk eğitimi alan erkekler grubu scribe i.
(yahudi tarihinin pers ve erken yunan dönemlerinde) hukukçu erkek sınıfı sopher i.
(yahudi tarihinin pers ve erken yunan dönemlerinde) hukuk eğitimi alan erkekler grubu sopher i.
(antik yunan'da) mabet sekos i.
antik yunan ya da roma tapınaklarında ayinlerin yapıldığı orta kısım sekos i.
yunan tanrısı pan ile ilişkilendirilen orman ruhlarına verilen ad silvanus i.
yunan tanrısı pan ile ilişkilendirilen orman ruhlarına verilen ad sylvanus i.
yunan alfabesinde lamda harfi şeklinde olan lambdoidal s.
antik yunan dönemine ait helladic s.
yunan kültürü ile ilgili olan panhellenic s.
yunan alfabesindeki lambda harfinin şeklinde olan lambdoid s.
sanat, edebiyat, müzik veya mimaride klasik eski yunan üslubunu yeniden canlandıran ya da uyarlayan neoclassic s.
sanat, edebiyat, müzik veya mimaride klasik eski yunan üslubunu yeniden canlandıran ya da uyarlayan neoclassical s.
eski yunan dönemindeki klasik üslubu canlandıran nitelikte neoclassicistic s.
eski yunan hellenian s.
yunanistan ve/veya yunan kültürünü seven hellenophile s.
geometrik yunan çömlekçiliğine ait geometrical s.
geometrik yunan çömlekçiliğiyle ilgili geometrical s.
antik yunan dillerinde uzmanlaşan classical s.
antik yunan edebiyatında uzmanlaşan classical s.
antik yunan kültürüne yoğunlaşan classical s.
yunan hayranlığıyla nitelenen graecophile s.
yunan hayranlığıyla nitelenen graecophilic s.
ismi genellikle birkaç yunan harfinden oluşturulan bir kardeşlik birliğine ait veya ilgili greek-letter s.
yunan ithaka adası'na veya sakinlerine ait ithacan s.
yunan ithaka adası'na veya sakinleri ithacan s.
antik yunan güreş ve boks yarışmasına ait veya ilgili pancratian s.
antik yunan spor müsabakasına ait veya ilgili pancratian s.
antik yunan güreş ve boks yarışmasına ait veya ilgili pancratic s.
antik yunan spor müsabakasına ait veya ilgili pancratic s.
tüm yunan halklarına ait veya ilgili panhellenic s.
tüm yunan halklarının birleşmesi hareketine ait veya ilgili panhellenic s.
yunan kardeşlik cemiyetlerine ait veya ilgili panhellenic s.
tüm yunan halklarına ait veya ilgili pan-hellenic s.
tüm yunan halklarının birleşmesi hareketine ait veya ilgili pan-hellenic s.
yunan kardeşlik cemiyetlerine ait veya ilgili pan-hellenic s.
klasik antik yunan ve roma dönemi sonrasına ait veya ilgili postclassical s.
(antik yunan) sicani halkına ait veya ilgili sicanian s.
yunan anlamı veren ön ek graeco- ök.
yunan ve anlamı veren ön ek graeco- ök.
Colloquial
yunan salatası greek salad i.
yunan heykeli gibi kimse greek i.
Trade/Economic
dört yunan drahmisi değerindeki eski bir sikke tetradrachma i.
yunan iktisadi mucizesi greek economic miracle i.
yunan alfabesinin ikinci harfi beta i.
yunan mucizesi greek miracle i.
yunan para birimi greek monetary unit i.
Law
modern yunan yasama meclisinin alt kanadı boule i.
antik yunan devletlerinde yasama meclisi boule i.
Politics
yunan yönetim sisteminde vali nomarch i.
yunan idari eyaletlerinin her biri nomarchy i.
yunan hükümetinin alt birim veya departmanlarından biri nomoi i.
antik yunan'da ana meclis ekklēsia i.
antik yunan'da ana meclis ekklesia i.
antik yunan'da yaşamış olan halklardan biri pelasgians i.
antik yunan'da yaşamış olan halklardan biri pelasgian i.
yunan hayranı philhellenism i.
yunan bağımsızlığı savunucusu philhellenism i.
yunan büyükelçiliği greek embassy i.
yunan konsolosluğu greek consulate i.
(antik yunan politik düşüncesinde) kanaat doxa i.
yunan kültürü savunucusu philhellenism i.
antik yunan meclisi üyesi ecclesiast i.
Technical
1 grama eşit bir yunan ölçü birimi drachm i.
Computer
yunan/simge greek/symbol i.
Textile
süslü bir yunan perdesi aligreek i.
yunan sateni greek satin i.
direktuvar döneminde yaygın olup yunan ve roma kıyafetlerini andıran bir stil directoire style i.
Architecture
(antik yunan) hisar, kale, sığınak veya iç kale acropolis i.
antik yunan ya da roma tapınaklarında ayinlerin yapıldığı, orta kısımda yer alan bölüm cella i.
(antik yunan ve roma mimarisinde) dor düzeninde frizi baştabandan ayıran şerit tenia i.
antik yunan'da sunak thymele i.
antik roma ya da yunan kültüründe banyodan sonra kutsal bir yağın vücuda meshedildiği küçük oda. elæothesium i.
(yunan ve roma mimarisinde) erkekler için ayrılmış daire andron i.
yaklaşık olarak m.ö. 1000 ile 700 yılları arasına tarihlenen geometrik sanat döneminde kullanılan yunan sanatına özgü bir süsleme motifi meander i.
antik yunan ya da roma tapınaklarında ayinlerin yapıldığı, orta kısımda yer alan bölüm megara i.
antik yunan ya da roma tapınaklarında ayinlerin yapıldığı, orta kısımda yer alan bölüm megaron i.
(antik yunan veya roma'da) at ve araba yarışları için kullanılan açık hava pisti hippodrome i.
bazı yunan yapılarında dorik sütun başının altındaki içbükey eğrilik hypophyge i.
kapalı yunan haçı cross-in-square i.
yunan-roma mimarisi greco-roman architecture i.
(eski yunan'da) dört yanı çift sıra sütunla çevrili yapı dipteros i.
yunan kökenli bir kenar süsü grecque i.
(mimaride) yunan canlandırmacılığı greek revival i.
yunan mimari tarzının benimsendiği bir amerikan mimari tarzı greek revivalism i.
eski yunan tapınağında en arka oda opisthodome i.
eski yunan tapınağında naosun girişe en uzak bölümü opisthodome i.
eski yunan tapınağında en arka oda opisthodomos i.
eski yunan tapınağında naosun girişe en uzak bölümü opisthodomos i.
mimaride, tasarım veya süs olarak kullanılan bir yunan haçı crosslet i.
m.ö. 3. yüzyılın sonlarından 1. yüzyıla kadar olan yunanistan ve yunan toprakları mimarisiyle ilgili hellenistic s.
klasik yunan mimarisine ait greek s.
klasik yunan mimarisiyle ilgili greek s.
klasik yunan mimarisini taklit eden greek s.
(yunan tapınaklarında) girişin ön cephesinde sekiz sütun bulunan octastyle s.
(bazı yunan tapınaklarında) ante duvarları arasında tek sıra sütunlu gömme revaklı in antis s.
(yunan tapınağı) üstü çatıyla kapalı cleithral s.
Furniture
antik yunan'da kullanılan, kıvrımlı dışa doğru yayvan bacakları ve çukur bir arkalığı olan iskemle klismos i.
antik yunan mobilyası greek ancient furniture i.
(mobilya süslemede) yunan tarzını canlandırma greek revival i.
Marine
yunan kadırga komutanı trierarch i.
sivil görevlerinin yanı sıra günlük hayatta da yunan kadırga komutanı gibi giyinen atinalı trierarch i.
yunan kadırga komutanlığı makamı trierarchy i.
antik yunan veya roma gemilerinde süslü kıç bölümü aplustre i.
Psychology
yunan terimlerine duyulan nefret hellenologophobia i.
antik yunanistan veya yunan takıntısı graecomania i.
Gastronomy
yunan peynirli böreği tyropitta i.
ekmek kırıntıları, balık yumurtası, zeytinyağı ve limonla yapılan bir yunan yemeği taramasalata i.
koyu patlıcan renkli yunan zeytini kalamata olive i.
(yunan mutfağı) yılbaşı çöreği vasilopitta i.
yunan peyniri feta cheese i.
yunan peyniri greek cheese i.
yunan mutfağı greek cuisine i.
yunan döneri gyro i.
yunan döneri gyros i.
yunan usulü limonlu tavuk çorbası avgolemono i.
çeşitli otlar ve soğanla pişirilen bir yunan köftesi keftedes i.
una bulanıp kızartılan, limon suyu ile lezzetlendirilen ve pişirildiği tavada servis edilen bir yunan mezesi saganaki i.
genellikle bir aperitif ile veya alkolün yanında servis edilen, yunan ve orta doğu mutfaklarına özgü iştah açıcı yiyecek meze i.
yunan ve orta doğu mutfaklarına özgü iştah açıcı yiyecek mezze i.
türk, arap veya yunan tarzı kahve yapmak için kullanılan cezve cezve i.
yunan salatası horiatiki i.
yunan rakısı ouzo i.
yunan ve orta doğu mutfağına özgü, pişirilince gevrekleşen ince açılmış hamur filo pastry i.
Math
yunan matematikçi diyofantus'a ait diophantine s.
yunan matematikçi diyofantus ile ilişkili diophantine s.
Zoology
antik yunan ve roma'da molossia'dan geldiği düşünülen büyük bir köpek molossus i.
Botanic
yunan ipek otu periploca i.
yunan ipekotu virginia silk (periploca græca) i.
yaprakları hint, yunan ve orta doğu mutfağında tüketilen, sarı çiçekli tırmanıcı bir ot pussly i.
Social Sciences
yunan kültür vakfı hellenic culture foundation i.
antik yunan uygarlığı ve kültürü hellenism i.
bir yunan deyiminin yazılı olarak başka dilde kullanılması hellenism i.
yunanistan veya yunan kültürü veya idealleri sevgisi hellenism i.
eski yunan ve roma dilleri ve edebiyatı humanities i.
eski yunan ve roma medeniyetlerine ait dil ve edebiyat gibi kültür unsurlarının çalışıldığı disiplin humanity i.
yunan cenazelerinde merhuma adanmış doğaçlama şarkıyı besteleyen veya söyleyen kimse myriologist i.
(özellikle antik dönemlerde) yunan sanatı veya kültürünün özü grecism i.
yunan sanatı, edebiyatı, heykeli veya mimarisinin taklit edilmesi grecism i.
yunan fikir veya geleneklerine uyum sağlamak hellenize f.
yunan fikir veya geleneklerini benimsemek hellenize f.
yunan fikir veya geleneklerine uyum sağlamak hellenise f.
yunan fikir veya geleneklerini benimsemek hellenise f.
büyük iskender'in ölümünden augustus'un tahta çıkışına kadar süren klasik dönem sonrası yunan tarihi ve kültürüyle ilgili hellenistic s.
hem yunan hem de yunan olmayan soylardan gelen bir halka ait mixobarbaric s.
hem yunan hem de yunan olmayan soylardan gelen bir halkla ilgili mixobarbaric s.
Education
ingilizcede antik yunan ve antik roma dönemlerinde yazılmış, eski yunanca ve latince dillerindeki eserleri inceleyen filoloji dalı classics i.
ingilizcede antik yunan ve antik roma dönemlerinde yazılmış, eski yunanca ve latince dillerindeki eserleri inceleyen filoloji dalı classical philology i.
yunan ve roma tiyatrosu the drama of greece and rome i.
antik yunan ve latince alanlarında eğitim gören öğrenci classical scholar i.
antik yunan ve latince alanlarında eğitim görme classicalism i.
antik yunan ve latince alanlarında eğitim görme classicism i.
antik yunan ve latince alanlarında eğitim gören öğrenci classicalist i.
antik yunan ve latin dilleri the classics i.
(oxford üniversitesi'nde) yunan ve roma tarihi, edebiyatı ve felsefesini inceleyen bir program greats i.
(oxford üniversitesi'nde) yunan ve roma tarihi, edebiyatı ve felsefesini inceleyen bir programın final sınavları greats i.
(yunan kültüründe) üniversitede kızlar birliğine katılma rush i.
antik yunan okullarına ait gymnastic s.
Literature
koro halinde söylenen eski yunan lirik şiiri tragedy i.
iskenderiye'deki yunan yazarlarının üslubu ve teorileri alexandrianism i.
yunan ve latin şiirinde kullanılan vezin ölçüsünde yazılmış şiir alcaic i.
yunan ve latin şiirinde kullanılan vezin ölçüsünde yazılmış şiir alcaic verse i.
16. yüzyıl fransız edebiyatında yunan ve roma modelli yeni bir fransız edebiyatı oluşturmaya çalışmış yedi şairden oluşan edebi grup pleiade i.
yunan mitolojisi greek mythology i.
antik yunan veya romalı yazar ancient i.
antik yunan ve romalı yazarlar ancients i.
antik yunan edebiyatında koro halinde okunan kasidenin ikinci bölümü antistrophe i.
yunan tragedyasında iki koro şarkısının arasındaki her bir bölüm episode i.
(antik yunan tragedyasında) iki koro şarkısının arasındaki bölüm episode i.
klasik yunan dramasında ilk ve ikinci bölüm arasındaki koro bölümü epode i.
yunan ve latin destanlarında kullanılan altı ayaklı dize ölçüsü hexameter i.
(antik yunan'da) profesyonel olarak destan gibi bir şiiri ezbere okuyan kimse rhapsode i.
epik şiir okuyan kimse (yunan) rhapsode i.
epik şiir okuyan kimse (yunan) rhapsoder i.
antik yunan epik şiiri rhapsody i.
kesintisiz olarak ezberden okunabilecek antik yunan epik şiiri bölümü rhapsody i.
(yunan edebiyatında) dafnis'in sevgilisi chloe i.
(yunan edebiyatında) dafnis ve hloi daphnis and chloe i.
(antik yunan'da bir grup dansçı tarafından söylenen) lirik şiir chorus i.
yunan veya roma klasiği classic i.
edebi antik yunan yapıtı classic i.
antik yunan ve latince alanlarında eğitim görme classicality i.
yunan ve latin vezni dactylet i.
yunan ve latin vezniyle yazılmış şiir dactylic i.
(klasik yunan ve latin şiirinde) 2 veya 3 hecelik vezinden iki adet içeren bürünsel birim dipody i.
antik yunan yazarlarınca betimlenen efsanevi cüce ırklarından biri pigmy i.
antik yunan yazarlarınca betimlenen efsanevi cüce ırklarından biri pygmy i.
antik yunan şairi pindaros'un üslubuyla yazılmış şiir pindaric i.
antik yunan şairi pindaros'un üslubuna benzer şekilde yazılmış katı kuralları olmayan düzensiz dizeler pindarics i.
antik yunan şairi pindaros'un üslubuyla yazılmış şiir pindaric ode i.
antik yunan şairi pindaros'un taklidi pindarism i.
antik yunan şairi pindaros'un üslubunu taklit eden kimse pindarist i.
yunan ve latin vezninde kullanılan beşli yarım ölçü grubu penthemimer i.
(eski yunan ve latin şiirinde) üçlü ölçü senarius i.
(eski yunan ve latin şiirinde) üçlü ölçü senarian i.
yunan ve latin şiirinde kullanılan vezin ölçüsünden alcaic s.
yunan ve latin şiirinde kullanılan vezin ölçüsüyle ilgili alcaic s.
yunan ve latin şiirinde kullanılan vezin ölçüsünde yazılmış alcaic s.
antik yunan edebiyatında koro halinde okunan kasidenin ikinci bölümüne ait veya ilgili antistrophic s.
m.ö. 7. yüzyılda yaşamış yunan şair archilochus veya onun vezin ölçüsüyle ilgili archilochian s.
eski yunan şiiri ile ilgili epodic s.
(eski yunan lirik şiirleri) şarkı olarak okunmak üzere yazılmış melic s.
antik yunan şairi pindaros'a ait pindaric s.
antik yunan şairi pindaros'un üslubuyla yazılmış pindaric s.
antik yunan şairi pindaros'un yazdığına inanılan pindaric s.
Linguistics
yunan alfabesinin on birinci harfi lambda i.
yunan alfabesinin 13. harfi nu i.
yunan alfabesinin 8. harfi theta [brit] i.
yunanistan'ın belirli bölgelerinde konuşulan modern bir yunan lehçesi tsakonian i.
yunan alfabesinde ilk harf alpha i.
antik yunan substratı/alt katman dili pre-greek substrate i.
yunan gramer uzmanı ve deipnosophistai adlı kitabın yazarı athenaeus i.
atina'da konuşulan ve yazılan antik yunan lehçesi attic i.
antik yunan lehçelerinin oluşturduğu grup eolic i.
yunan alfabesinde altıncı harf zeta i.
yunan alfabesindeki beşinci harf epsilon i.
yunan alfabesinin yedinci harfi eta i.
yunan alfabesinin onuncu harfi kappa i.
modern yunan edebiyatında antik yunanca'ya özgü birtakım özellikleri barındıran bir tarz katharevusa i.
yunan alfabesinin 22. harfi khi i.
yunan alfabesinin 22. harfi chi i.
yunan alfabesinin 20. harfi upsilon i.
yunan alfabesinin yirmi ikinci harfi chi i.
septuaginta'nın yahudi-yunan lehçesi veya dili hellenistic language i.
yunan alfabesi'nin 17. harfi rho i.
yunan alfabesinde j harfi yot i.
yunan alfabesinin üçüncü harfi gamma i.
yunan alfabesinde bulunan dördüncü harf delta i.
yunan alfabesinin 15. harfi omicron i.
bir antik yunan lehçesi doric i.
bir antik yunan lehçesi doric dialect i.
antik yunan'da iyonya'da konuşulup edebi önemi olan bir lehçe ionic i.
yunan alfabesinin dokuzuncu harfinin temsil ettiği ses iota i.
yunan alfabesinin telaffuz edilmeyen dokuzuncu harfi iota subscript i.
yunan alfabesinin on altıncı harfi pi i.
kıbrıs'ta konuşulan yunan lehçesi cypriot i.
antik yunan alfabesinde bir harf sampi i.
orijinal yunan alfabesinde bulunan bir ünsüz harf san i.
yunan alfabesinde sigma harfi sigma i.
yunan alfabesindeki beşinci harf ile ilgili epsilonic s.
antik veya modern yunan diline ait hellenic s.
antik veya modern yunan diliyle ilgili hellenic s.
yunan harfine benzeyen hypsiloid s.
yunan harfini andıran hypsiloid s.
kıbrıs'ta konuşulan yunan lehçesine özgü cypriot s.
kıbrıs'ta konuşulan yunan lehçesine ait veya ilgili cypriot s.
kıbrıs'ta konuşulan yunan lehçesine özgü cypriote s.
kıbrıs'ta konuşulan yunan lehçesine ait veya ilgili cypriote s.
History
antik yunan'da bölük komutanı taxiarch i.
antik yunan'da bölük komutanı taxiarch i.
antik yunan'da bölük komutanı taxiarch i.
(antik yunan) hisar, kale, sığınak veya iç kale acropolis i.
antik yunan'da lakonya bölgesinde yaşayan kimse laconian i.
antik yunan'da yarışçıların ışıklı el feneri taşıyarak yaptığı bir bayrak yarışı lampadedromy i.
antik yunan'da yarışçıların ışıklı el feneri taşıyarak yaptığı bir bayrak yarışı lampadephoria i.
(antik yunan'da) ışıklı el feneri taşıyarak bayrak yarışı yapan kimse lampadist i.
antik yunan'da yarışçıların ışıklı el feneri taşıyarak yaptığı bir bayrak yarışı lampadrome i.
atina'da ve antik yunan'da birkaç ufak devlette basılan küçük bir madeni para tetartemorion i.
atina'da ve antik yunan'da birkaç ufak devlette basılan küçük bir madeni para tartemorion i.
dört yunan drahmisi değerindeki eski bir sikke tetradrachm i.
antik yunan kenti thebes veya sakinlerine ait theban i.
antik yunan kenti thebes veya sakinleri ile ilgili theban i.
böotya'da yer alan antik yunan kenti thebes i.
antik yunan'da hamam thermae i.
yunanistan'ı fethetmeye çalışan persler ile yunan ordusu arasında geçen, m.ö. 480'de gerçekleşen meşhur bir savaş thermopylae i.
yunanistan'ı fethetmeye çalışan persler ile yunan ordusu arasında geçen, m.ö. 480'de gerçekleşen meşhur bir savaş battle of thermopylae i.
antik yunan'da atina’da kıdemsiz sulh yargıcı thesmothete i.
(antik yunan'da) atina’da yaşayan hür kimseler arasında en alt tabakada yer alan kimse thete i.
antik yunan ve roma halkı the ancients i.
antik yunan'da kendini dionysos'a ibadete adamış kadın thyiad i.
antik yunan'da tiyatroda sunak etrafında dans eden koro thymelici i.
geçmişte karadeniz'de yer alan bir yunan imparatorluğu trebizond i.
otuz kürekle çekilen yunan kadırgası triaconter i.
antik yunan'da aşiret tribe i.
antik roma ve yunan'da çalınan üçgen lir veya arp trigon i.
antik roma ve yunan'da çalınan üçgen lir veya arp sabbeka i.
antik roma ve yunan'da çalınan üçgen lir veya arp sambuca i.
antik roma ve yunan'da çalınan üçgen lir veya arp sackbut i.
antik yunan'da kullanılan üç dirhem değerindeki gümüş sikke tridrachm i.
antik yunan'da kullanılan üç dirhem değerindeki gümüş sikke tridrachma i.
antik yunan'da kullanılan üç dirhem değerindeki gümüş sikke tridrachmon i.
antik yunan'da kullanılan üç dirhem değerinde bir sikke triobol i.
antik yunan'da kullanılan üç dirhem değerinde bir sikke triobolon i.
antik yunan'da apollon tapınağındaki rahibenin oturduğu koltuk tripod i.
(antik yunan ve roma'da) oyun veya egzersiz amacıyla kullanılan çember trochus i.
(antik yunan ve roma'da) oyun veya egzersiz amacıyla kullanılan çemberler trochi i.
antik yunan veya roma'da askeri bir zafer anısına dikilen anıt tropaion i.
antik yunan veya roma'da askeri bir zafer anısına dikilen anıt trophaeum i.
antik yunan ve roma'da giyilen bol bir elbise tunic i.
eski yunan'da güreş okulu palaestra i.
eski yunan'da spor salonu palaestra i.
antik yunan'da yaşamış bir trajedi yazarı sophocles i.
antik yunan'da piyade hoplite i.
antik yunan vatandaşlık yemini ephebic oath i.
antik yunan vatandaşlık yemini athenian oath i.
bir dirhemin altıda biri değerindeki antik yunan parası obol i.
eskiden yunan erkeklerinin giydiği kısa pelerin chlamys i.
eski yunan achaian i.
eski yunan para birimi minae i.
mö 1300'den ms 558'e kadar süren eski yunan medeniyeti hellenic i.
ortaçağ yunan kültürü late greek i.
seçkin ve zırhlı yunan mızraklı piyadeleri hoplites i.
(antik yunan) bin askerden oluşan bir bölüğün komutanı chiliarch i.
yunan filozof, matematikçi ve astronom hypatia i.
ortak bir dini merkezi veya türbeyi paylaşan komşu antik yunan devletlerin kurduğu konseyde bir delege amphictyon i.
ortak bir dini merkezi veya türbeyi paylaşan komşu antik yunan devletlerin kurduğu konseyde delegeler amphictyons i.
(antik yunan'da) kadınların başa taktığı bandana ampyx i.
mö 401 yılında paralı yunan askerlerinin anadolu'ya düzenlediği büyük bir askeri sefer anabasis i.
antik dünyada özellikle yunan, roma veya yahudi uygarlıklarından uluslar ancients i.
antik yunan veya roma stili antique i.
yunan tanrıçası artemis'e adanmış, m.ö. 262 yılında gotlar tarafından yıkılan büyük tapınak artemision at ephesus i.
antik yunan devletinde halk meclisi ecclesia i.
antik yunan makamından türemiş ilahi makamı ecclesiastical mode i.
güney italya'da yer alan eski bir yunan kolonisi elea i.
(antik yunan'da) yeminli askerlerin komutanı enomotarch i.
(antik yunan'da) yeminli askerlerden oluşan birlik enomoty i.
(antik yunan'da) ergenliğe girmiş erkek ephebe i.
(antik yunan'da) ergenliğe girmiş erkek ephebus i.
genç kyros'un kunaksa'da ölümü üzerine paralı yunan askerlerinin fırat nehri'nden karadeniz'e çekilmesi katabasis i.
antik yunan'da erkeklerin giydiği bir tür kemer zoster i.
antik yunan şehri sakinleri ethnic i.
antik atina ve diğer yunan şehirlerindeki aristokrat soylulara verilen ad eupatrid i.
(antik yunan'da) içki partilerinde oynanan, genç erkekler arasında popüler bir oyun kottabos i.
antik yunan ve roma'da misafire veya yabancı bir diplomata verilen hediye xenium i.
antik yunan hanı xenodocheum i.
antik yunan pansiyonu xenodocheum i.
antik yunan hanı xenodochy i.
antik yunan pansiyonu xenodochy i.
antik yunan'da bir tür subay xystarch i.
yedi yunan bilgeden biri bias i.
babil, ibrani, yunan gibi antik medeniyetlerde kullanılmış eski bir ağırlık birimi mina i.
direktuvar dönemi'nde şatafatlı giyinen ve antik yunan kıyafetlerine olan ilgiyi yeniden canlandıran fransız züppeleri ve süslü hanımlarına günümüzde verilen ad merveilleux i.
bazı sivil ayrıcalıklara sahip eski bir yunan şehrinin yabancı sakini metic i.
(antik yunan'da) bir koloninin anavatanı metropolis i.
(antik yunan'da) bir koloninin ana şehri metropolis i.
antik yunan'da mahkeme yargıcı heliast i.
antik yunan'da bir erkek adı heraclitus i.
babil, ibrani, yunan gibi antik medeniyetlerde kullanılmış eski bir ağırlık birimi minae i.
eşlerin erkeğe halk etkinliklerinde eşlik etmesini yasaklayan antik yunan geleneği hetaerism i.
bazı antik yunan tapınaklarında papazlar kurulu hierarch i.
(antik yunan'da) tapınak fahişesi hierodule i.
(antik yunan'da) süvari komutanı hipparch i.
antik yunan'da bir erkek adı hippocrates i.
(antik yunan'da) büyük yük gemisi holcad i.
(antik yunan'da) olayların açıklandığı yerel tarih horography i.
(antik yunan'da) özellikle homeros'un şiirlerini ezbere okuyan kimse rhapsodist i.
(antik yunan'da) epik şiir rhapsody i.
(antik yunan'da) epik şiirin halk önünde ezbere okunan kısmı rhapsody i.
(antik yunan'da) hatip rhetor i.
antik yunan ordusunda on bin askeri komuta eden kimse myriarch i.
attika standartlarına göre 0.71 grama eşdeğer olan eski bir yunan ağırlık birimi obol i.
(antik yunan tiyatrosunda) koro şefi choragus i.
(antik yunan tiyatrosunda) koro şefi choregus i.
yunan halkından olan kimse danaan i.
yunan halkının üyesi danaan i.
(iran'a karşı) antik yunan devletleri ittifakı delian league i.
(iran'a karşı) antik yunan devletleri ittifakı delian confederacy i.
(antik yunan'da) demokrasiyle yönetilen kentlerin halkları demos i.
(eski yunan'da) iki obolosa eşdeğer bir sikke diobol i.
antik yunan takvimi greek calendar i.
yunan ve roma kiliselerinin birbirinden ayrılması greek schism i.
(eski yunan ve roma medeniyetlerinde) değerli taş oyma sanatında çeşitli hayvanlara dair biçimleri içeren veya insan ile hayvan unsurlarını bir arada kullanan kombinasyon gryllus i.
antik yunan veya roma evlerinde kadın dairesi gynaeceum i.
(antik yunan'da) nesir yazarı logographer i.
(antik yunan uygarlığında) dünya'nın merkezini simgeleyen çeşitli kutsal taşlar omphalos i.
yunan ve roma panteonu tanrıları immortal i.
yunan-roma kültürüne entegre olmamış kimse barbarian i.
antik yunan'da tiyatro korosu şefi corypheus i.
antik yunan'da tiyatro korosu lideri corypheus i.
antik yunan'da bardaklara şarap doldurmak için kullanılan uzun saplı bir tür çömlek cyathus i.
antik yunan'da bardaklara şarap doldurmak için kullanılan uzun saplı bir tür çömlek kyathos i.
(antik yunan'da) dionysus anısına dans eşliğinde söylenen ditiramp korosu cyclic chorus i.
iki drahmi değerindeki eski bir gümüş yunan sikkesi didrachm i.
iki drahmi değerindeki eski bir gümüş yunan sikkesi didrachma i.
iki drahmi değerindeki eski bir gümüş yunan sikkesi didrachmon i.
(antik yunan savaş gemilerinde) seren cundasından sarkan metal kütlesi dolphin i.
eski bir gümüş yunan parası drachm i.
eski yunan'da yarış parkuru dromos i.
(özellikle apollo'ya) şükran veya yakarış bildiren antik yunan ilahisi paean i.
(antik yunan'da) cimnastik eğitmeni paedotribe i.
(antik yunan'da) kurban kesildikten sonra rahip ile akşam yemeği yiyen yardımcı grubu parasite i.
(özellikle antik yunan'da) yağcılık yaparak bedava yemek alan kimse parasite i.
(antik yunan'da) sivil memur polemarch i.
(antik yunan) orgeneral polemarch i.
(antik yunan) bürokrat polemarch i.
(antik yunan) eşit uzunluktaki yekpare bloklardan oluşan duvar isodomon i.
(antik yunan'da) güreş ve boks yarışmasına katılan kimse pancratiast i.
güreş ve boks yarışması katılımcısı (antik yunan'da) güreş ve boksu kapsayan spor müsabakasına katılan kimse pancratiast i.
(antik yunan'da) güreş ve boks yarışmasına katılan kimse pancratist i.
antik yunan güreş ve boks yarışması pancration i.
(antik yunan'da) halk oluşumu panegyris [obsolete] i.
(antik yunan'da) halka açık etkinlik panegyris [obsolete] i.
(antik yunan'da) halk oluşumu panegyry i.