appeal - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

appeal

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "appeal" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 60 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
appeal v. başvurmak
appeal n. çağrı
appeal n. cazibe
appeal n. başvuru
appeal n. çekicilik
appeal n. temyiz
General
appeal v. başvurmak
appeal v. cezbetmek
appeal v. rica etmek
appeal v. seslenmek
appeal v. hoşuna gitmek
appeal v. müracaat etmek
appeal v. temyize gitmek
appeal v. yalvarmak
appeal v. ilgisini çekmek
appeal v. temyiz etmek
appeal v. başvuruda bulunmak
appeal v. davayı bir üst mahkemeye götürmek
appeal v. çekmek
appeal v. kendine çekmek
appeal v. cazip gelmek
appeal v. davayı temyiz etmek
appeal v. davayı temyize götürmek
appeal v. üst mahkemeye başvurmak
appeal n. yalvarma
appeal n. münacat
appeal n. başvurma
appeal n. albeni
appeal n. ilgi çekme
appeal n. yalvarış
appeal n. müracaatta bulunma
appeal n. rica
appeal n. yakarış
appeal n. müracaat
appeal n. daha yüksek bir mahkemeye başvuru
appeal n. çekim
appeal n. söylem
Trade/Economic
appeal temyiz
appeal istinaf
appeal karşı durma
appeal temyiz etme
appeal itiraz etme
appeal itiraz
appeal istinaf etmek
appeal başvurmak
appeal müracaat etmek
Law
appeal takip etmek
appeal temyiz etmek (kararı)
appeal daha yüksek bir mahkemeye götürmek
appeal temyiz etmek
appeal temyiz
appeal itiraz
appeal istinaf
appeal temyize başvurmak
appeal başvurma
appeal karşı durma
appeal temyiz etme
appeal müracaat
appeal hitap
Politics
appeal itiraz

Bedeutungen, die der Begriff "appeal" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 177 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
make an appeal v. başvurmak
go for an appeal v. temyize gitmek
appeal to somebody for his/her testimony v. ifadesine başvurmak
appeal to v. sarmak
appeal to v. hitap etmek (bir eğilime/duyguya)
appeal for mercy v. af dilemek
appeal to somebody v. hoşuna gitmek
appeal to v. başvurmak
appeal for help v. yardım istemek
appeal to taste buds v. damak zevkine hitap etmek
appeal to v. -e çekici gelmek
appeal to v. -e çağrıda bulunmak
appeal to v. -e başvurmak
appeal to v. destek aramak
appeal to v. yardımına başvurmak
appeal to v. medet ummak
appeal to v. hitap etmek
appeal to v. hoş görünmek
appeal to v. çekici gelmek
appeal for aid v. yardım başvurusunda bulunmak
appeal for aid v. yardım istemek
appeal for aid v. yardım dilemek
lodge an appeal v. itiraz etmek
take an appeal v. temyiz etmek
appeal to the eye v. göze hitap etmek
make something appeal v. birşeyi çekici kılmak
make something appeal v. birşeyi istenir hale getirmek
make something appeal v. birşeyi çekici hale getirmek
make something appeal v. birşeyi istenir kılmak
appeal to the taste buds v. damak zevkine hitap etmek
appeal to the taste buds v. damak tadına hitap etmek
appeal to the eye v. göz zevkine hitap etmek
appeal to both eye and ear v. hem göze hem kulağa hitap etmek
lodge an appeal with the supreme court v. temyize başvurmak
lodge an appeal with the supreme court v. temyiz mahkemesine başvurmak
lodge an appeal with the supreme court v. temyize gitmek
cease to appeal v. artık hoşuna gitmemek
court of appeal n. temyiz mahkemesi
sales appeal n. albeni
sex appeal n. seksilik
sex appeal n. cinsel cazibe
sex appeal n. cinsel çekicilik
sex appeal n. çekicilik
personal appeal n. şahsi rica
appeal for mercy n. af için yalvarma
sex appeal n. seksapel
papers on appeal n. davetiye
papers on appeal n. celp
stage of appeal n. hiyerarşi
petition of appeal n. temyiz dilekçesi
appeal for donation n. bağış istemek
provincial high court and court of appeal n. bölge istinaf mahkemesi
appeal for aid n. yardım başvurusu
visual appeal n. görsel çekicilik
appeal to mockery n. savunulan görüşün mantıksız bir temele dayandırılması
appeal to ridicule n. mantıksal safsata
appeal to ridicule n. savunulan görüşün mantıksız bir temele dayandırılması
appeal to mockery n. mantıksal safsata
exotic appeal n. egzotik cazibe
magnetic appeal n. manyetik çekicilik
Phrases
it doesn't appeal to me bana hitap etmiyor
Trade/Economic
court of appeal temyiz veya istinaf mahkemesi
court of appeal yargıtay
appeal bond temyiz depozitosu
appeal bond temyiz parası
appeal against an assessment takdir edilen vergiye itiraz etme
sales appeal satış çekiciliği
tax appeal vergi itirazı
appeal for re-appraisement yeniden değer takdiri isteme
right of appeal temyiz etme hakkı
investment appeal yatırım çekme gücü
global appeal küresel cazibe
funding appeal fon başvurusu
funding appeal fon çağrısı
Law
appeal against temyize başvurmak
appeal to arbitration tahkime başvuru
high court of appeal yargıtay
right to appeal temyiz hakkı
board of appeal temyiz kurulu
file an appeal üst mahkemeye başvurmak
the right of appeal temyiz hakkı
waive from appeal temyizden feragat
appeal to the court for the stay of execution yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmak
court of appeal istinaf mahkemesi
intermediate courts of appeal istinaf mahkemeleri
file an appeal itiraz etmek
appeal court temyiz mahkemesi
appeal for correction temyiz etmek
court of appeal temyiz mahkemesi
court of appeal yargıtay
supreme court of appeal yargıtay
military court of appeal askeri temyiz mahkemesi
circuit court of appeal temyiz mahkemesi
high court of appeal yüksek temyiz mahkemesi
supreme court of appeal temyiz mahkemesi, yargıtay
court of appeal judge temyiz hakimi
supreme court of appeal (of errors) nihai temyiz mahkemesi
defendant in court of appeal temyiz mahkemesinde davalı olma
to lodge an appeal with the supreme court temyiz mahkemesine başvurmak
federal court of appeal federal temyiz mahkemesi
appeal with (to) the supreme court temyiz etme
supreme court of appeal nihai temyiz mahkemesi
appeal with (to) the supreme court yargıtaya gitme
circuit court of appeal gezici temyiz mahkemeleri
appeal hearing temyiz duruşması
appeal for the sake of law kanun yararına temyiz
appeal on behalf of accused sanık lehine temyiz
appeal against ruling karara karşı temyiz
waiving the right to appeal kanun yoluna müracaat hakkından vazgeçme
filing an appeal temyize gitme
arbitration appeal tahkim temyizi
ground of appeal temyiz gerekçesi
impossible to appeal temyiz edilemez
intervenor's application to appeal müdahilin kanun yoluna başvurusu
time for appeal temyiz süresi
time for appeal temyiz müddeti
petition of appeal temyiz dilekçesi
period for appeal temyiz süresi
reason for appeal temyiz sebebi
right to appeal kanun yolu
intervener's application to appeal müdahilin kanun yoluna başvurusu
waiver of right appeal temyiz hakkından vazgeçme
means of appeal itiraz (temyize gitme) yolları
means of appeal temyiz yolları
appeal to temyize başvurmak
lord justice of appeal yüksek mahkeme istinaf dairesi hakimi
lord of appeal in ordinary yüksek mahkeme istinaf dairesi hakimi
circuit courts of appeal (abd) bölge istinaf mahkemeleri
limited appeal üst mahkemeye tahditli başvuru
limited appeal tahditli temyiz başvuru
cross appeal mukabil temyiz talebi
cross appeal mukabil itiraz
cross appeal mukabil temyiz isteği
cross appeal karşı temyiz talebi
cross appeal karşı itiraz
court of criminal appeal ceza istinaf mahkemesi
the right to appeal temyiz hakkı
file an appeal itirazda bulunmak
file an appeal temyiz başvurusunda bulunmak
appeal for annulment fesih için başvurma
appeal bond temyiz depozitosu
appeal for reconsideration tekrar inceleme amacıyla temyiz etme
appeal for reversal kararın iptali istemiyle temyiz
respite of appeal temyizin ertelenmesi
appeal for reconsideration tekrar inceleme istemiyle temyize başvurma
right of appeal temyiz hakkı
appeal for reversal kararın bozulması istemiyle temyize başvurma
appeal bond temyiz başvuru ücreti
appeal for annulment iptal için temyiz etme
appeal for amendment ıslah başvurusu
appeal for annulment fesih istemiyle temyiz
pending appeal istinaf yoluna henüz başvurulmamış dava
withdraw a appeal şikayetten vazgeçmek
waiver of appeal temyizden feragat
waiver of appeal temyiz haklarından feragat
waiver of appeal rights temyizden feragat
waiver of appeal rights temyiz haklarından feragat
judicial appeal adli temyiz
appeal for stay infazın ertelenmesi talebi
appeal for stay infazın ertelenmesi istemi
courts-martial appeal court askeri mahkemeler temyiz mahkemesi
interim appeal ara temyiz
interlocutory appeal ara temyiz
withdrawal of appeal itirazın iptali
leave to appeal görülebilirlik izni
petition of appeal süre tutum dilekçesi
request of appeal istinaf başvurusu
appeal court istinaf mahkemesi
request of appeal temyiz başvurusu
circuit courts of appeal bölge adliye mahkemesi
subject to appeal temyiz yolu açık
Politics
emergency appeal acil durum yardım talebi
supreme court of appeal yargıtay
Construction
curb appeal çekici ev planı
Psychology
short-circuit appeal kısa devreli hitap
Military
military supreme court of appeal askeri temyiz mahkemesi
poppy appeal ingiltere'de ordu mensuplarına yardım etmek amacıyla kurulmuş fon