güvenli - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

güvenliBedeutungen von dem Begriff "güvenli" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 15 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
güvenli delicate adj.
güvenli dreadless adj.
güvenli foolproof adj.
güvenli trustworthy adj.
güvenli dependable adj.
güvenli reliable adj.
güvenli snug adj.
güvenli confident adj.
güvenli safe adj.
güvenli secure adj.
güvenli clean adj.
güvenli safe from prep.
Technical
güvenli secure
Computer
güvenli secured
güvenli insured

Bedeutungen, die der Begriff "güvenli" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 265 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
güvenli hale getirmek make secure v.
güvenli bir yere gizlemek stash v.
güvenli hale getirmek make safe v.
güvenli bir yere kaçmak (kurşunlardan) run for cover v.
güvenli biçimde yaşamak live in safety v.
güvenli kılmak make something safe v.
güvenli kılmak render something safe v.
güvenli bir iniş yapmak make a safe landing v.
daha güvenli bir yer bulmak find a safer place v.
kendine daha fazla güvenli hale gelmek become more self-confident v.
güvenli besin secure food n.
geçici harekat güvenli prosedürü temporary operational safety procedure n.
güvenli bağ secured bond n.
güvenli dönem safe period n.
güvenli hale getirme işlemi render safe procedure n.
güvenli giriş profili trustpass profile n.
güvenli sürüş safe drive n.
güvenli erişim safe access n.
güvenli kullanım secure use n.
güvenli kullanım safe usage n.
güvenli kullanım safe use n.
güvenli erişim secure access n.
güvenli ısınma safe heating n.
güvenli cinsellik safe sexuality n.
güvenli cinsellik safe sex n.
güvenli olmayan su non-potable water n.
güvenli işlem secure transaction n.
güvenli alan safe area n.
güvenli yer safety place n.
güvenli hizmet secure service n.
güvenli geçiş safe passage n.
güvenli geçiş secure passage n.
güvenli vuruş safe shot n.
güvenli vuruş safety shot n.
güvenli giriş safe entry n.
güvenli seks safe sex n.
güvenli seks protected sex n.
güvenli seks safer sex n.
güvenli uçuş safe flight n.
güvenli çözüm trustworthy solution n.
güvenli bir mahalle a safe neighbourhood n.
güvenli yer beachhead n.
güvenli bir muhit a safe neighborhood n.
güvenli sürücü safe driver n.
güvenli kağıt security paper n.
güvenli gıda secure food n.
güvenli oda saferoom n.
güvenli oda safe room n.
güvenli elektronik işlem secure electronic transaction n.
güvenli bebek terketme bölgesi baby flap n.
güvenli olmayan unsafe adj.
kadar güvenli as secure as adj.
gibi güvenli as secure as adj.
kendine güvenli self-confident adj.
en güvenli safest adj.
göz için güvenli eye-safe adj.
insanlar için güvenli safe for people adj.
güvenli ve emin safe and secure adj.
yiyecek maddeleri için uygun veya güvenli food safe adj.
güvenli hale getirilebilir securability adj.
güvenli bir şekilde safely adv.
güvenli bir şekilde snugly adv.
güvenli bir şekilde luxuriously adv.
güvenli olarak confidently adv.
güvenli olarak crousely adv.
güvenli bir şeklide in a safe manner adv.
güvenli bir şeklide safely adv.
güvenli bir şeklide securely adv.
kendine güvenli bir şekilde self-confidently adv.
güvenli şekilde safely adv.
güvenli olmayan bir biçimde unsafely adv.
Phrases
güvenli bir durumda out of harm's way
tüm bilgiler güvenli bir bağlantı üzerinden iletilir all information is transmitted over a secure connection
Colloquial
güvenli bir yer a safe place
Idioms
mümkün olduğunca güvenli şekilde as safely as possible
son derece güvenli as safe as houses
son derece güvenli safe as houses
Speaking
bu hat güvenli mi? is this line secure?
burası güvenli değil it's not safe here
sokaklar güvenli değil the streets are not safe
parayı güvenli bir yere koy put the money someplace safe
güvenli bir yer somewhere safe
güvenli bir yer a sfae place
güvenli bir yer someplace safe
seni güvenli bir yere götüreceğim I'll take you someplace safe
sizi güvenli bir yere götüreceğim I'll take you someplace safe
Slang
hapishanede güvenli bölge sally port
hapishanede güvenli bölge sallyport
Trade/Economic
yolculuk için verilen güvenli geçiş izni safe conduct
güvenli stok safety stock
güvenli ürün safe product
piyasaya arzın kısıtlanması (güvenli olmayan ürünün) restriction of the unsafe product from placing on the market
piyasaya arzın kısıtlanması (güvenli olmayan ürünün) destruction of the product placed on the market
güvenli liman safe port
güvenli çalışma yöntemi beyanı safe work method statement
güvenli hesap escrow account
iş için güvenli değil not safe for work (nsfw)
güvenli liman safe harbour
güvenli çalışma koşulları safe working conditions
yüksekte güvenli çalışma safe working at heights
Law
güvenli menşe ülke olarak üçüncü ülkelerin asgari ortak listesi minimum common list of third countries as safe countries of origin
internetin güvenli kullanımına İlişkin usul ve esaslar procedures and principles regarding the safe use of the internet
Politics
güvenli ürün safe product
geri kazanımsız atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi safe disposal of non-recoverable waste and residues
güvenli geçiş belgesi letter of safe conduct
güvenli menşe ülke safe country of origin
güvenli üçüncü ülke safe third country
güvenli denizler ve gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi komitesi committee on safe seas and prevention of pollution from ships
güvenli bölge security zone
güvenli bölge safe zone
Industry
iso güvenli ışık şartları iso safelight conditions
Technical
güvenli yetkilendirme secure authentication
güvenli kazan safety boiler
güvenli bilgisayar sistemi secure computer system
güvenli kanal secure channel
kaymaya karşı güvenli safe against sliding
güvenli iş yükü safe working load
yangına karşı güvenli fire-proof
güvenli parola doğrulaması secure password authentication
güvenli cam safety glass
güvenli çalışma basıncı safe working pressure
güvenli cam levha safety glass panel
güvenli verim safe yield
güvenli çalışma yöntemleri safe working methods
güvenli sistem safety system
güvenli patlayıcılar safety explosives
güvenli kullanım safe use
güvenli bölge safety zone
güvenli çalıştırma koşulları safe operating conditions
güvenli bölge safe range
güvenli çalışma yöntemleri safe working procedures
güvenli yük safe load
güvenli işlevsellik safe functionality
güvenli gerilim safe stress
güvenli patlayıcı safety explosive
güvenli stok düzeyi safety stock level
güvenli temel secure foundation
güvenli katsayı safe coefficient
güvenli depolama birimi secure storage unit
tıbbi lazer donanımın güvenli kullanımı safe use of medical laser equipment
güvenli çıkarma/uzaklaştırma safety release
güvenli kapama depremi safe shutdown earthquake
i güvenli kapatma depremi safe shutdown earthquake
Computer
güvenli mod safe mode
güvenli silme security erase
güvenli dizi safe array
güvenli kurtarma safe recovery
güvenli elektronik posta secure email
güvenli okundu bilgileri secure receipts
güvenli iletişim yapılabilen merkezler secure sites
güvenli yuva katmanı secure sockets layer
güvenli ileti secure message
sadece güvenli kip komut istemi safe mode command prompt only
güvenli yazdırma secure print
güvenli ssl secure ssl
güvenli yol secure path
güvenli kip safe mode
güvenli alındı bilgisi secure receipt
güvenli etki alanı secure domain
güvenli oturum açma secure logon
güvenli posta secure mail
güvenli içerik secure content
güvenli devre approved circuit
arızada güvenli işletim failsafe operation
güvenli olmayan biçimde katıl join unsecure
yalnızca güvenli olmayan only unsecure
yalnızca güvenli only secure
güvenli platform modülü tpm (trusted platform module)
ağ desteği ile güvenli kip safe mode with network support
güvenli platform modülü trusted platform module
başarısız-güvenli önyükleme fail-safe boot
güvenli e-posta secure e-mail
güvenli elektronik posta secure e-mail
güvenli e-posta secure email
güvenli adresler listesi whitelist
güvenli bilgisayar sistemi trusted computer system
güvenli mesaj safe message
güvenli bağlantı secure connection
güvenli olarak işaretle mark as safe
güvenli işlem teknolojisi safe transaction technology
güvenli işlem teknolojisi secure transaction technology
ağ desteği ile güvenli mod safe mode with networking
hızlı güvenli kurulum quick secure setup
Informatics
güvenli http secure http
güvenli ortam secure medium
güvenli sunucu secured server
güvenli yol secure route
güvenli bilgisayar sistemi trusted computer system
güvenli alet safety apparatus
güvenli site secured site
güvenli yol trusted path
güvenli site secure site
güvenli kanal secure channel
güvenli elektronik hareket secure electronic transaction
güvenli ağ secure network
güvenli soket katmanı secure socket layer
güvenli oturum açma secure log-in
güvenli parola doğrulaması secure password authentication
güvenli bilgisayar sistemi secure computer system
güvenli veri nesneleri secure data objects
güvenli veri kanalları secure data channels
Telecom
denetimli güvenli çalışma controlled security operation
çok güvenli ağ robust security network
güvenli intranet protokolü intranet protocol security
güvenli ses kablo panosu secure voice cord board
internet sayfasına hızlı ama güvenli bir biçimde eklenebilen ürün ya da sistemler bolt-on
güvenli haberleşme secure communications
güvenli iletim secure transmission
güvenli kabuk secure shell
güvenli ağ secure network
güvenli sunucu secured server
güvenli ve hızlı şifreleme yordamı safe and fast encryption routine
otomatik güvenli ses haberleşme şebekesi automatic secure voice communications network
güvenli soket katmanı secure sockets layer
güvenli kapı trusted port
güvenli iletim birimi secure telephone unit
güvenli bağlantılı metin aktarım protokolü hypertext transfer protocol secure (HTTPS)
güvenli HTTP erişimi hypertext transfer protocol secure (HTTPS)
Textile
çevre açısından güvenli environmentally safe
Lighting
grizu güvenli ışıklık permissible luminaire
Automotive
arızaya karşı güvenli düzen fail-safe system
güvenli duruş alanı shut off area
güvenli duruş mesafesi safe stopping distance
güvenli hız safe speed
güvenli sürüş safe driving
güvenli ve akıllı hareketlilik safe and intelligent mobility
Railway
maksimum güvenli hız maximum safe speed
Aeronautic
uçuş esnasında uçağın güvenli seyrinden sorumlu sistem veya kuruluş air traffic control
güvenli kalkış hızı take-off safety speed
güvenli kargo binası secured cargo facility
uçakların güvenli şekilde uçmaya devam etmesi için uçuş parametrelerinin hangi aralıkta olması gerektiğini belirten grafik flight envelope
Marine
hasara yol açmayan güvenli gerilme safe stress
güvenli donanım safety equipment
güvenli liman safe port
güvenli ve sığınılacak bir yer harbor
asgari seviyede güvenli gemici tayin belgesi minimum safe manning certificate
güvenli demirleme yeri safe anchorage
güvenli liman beyanı safe harbor statement
güvenli liman beyanı safe harbour statement
güvenli ve sığınılacak bir yer harbour
Medical
güvenli olmayan düşük unsafe abortion
yaralının üzerindeki elbiseyi hızlı ve güvenli bir şekilde kesmeye yarayan makas tuff cuts
yaralının üzerindeki elbiseyi hızlı ve güvenli bir şekilde kesmeye yarayan makas trauma shears
güvenli ayrılma safe weaning
Psychology
güvenli bağlanma secure attachment
Marine Biology
güvenli biyolojik sınır safe biological limit
Environment
radyasyon güvenli alan host area
güvenli yeraltı suyu rezervi safe groundwater reserve
Geology
faya olan güvenli uzaklık safe distance from a fault
Military
yerel güvenli ağ local secure network
ticari gemilerin tehlikeye maruz kalan sulardan daha güvenli yerlere alınması evacuation of dangerously exposed waters
yarı güvenli harita semi-controlled map
otomatik güvenli ses haberleşme şebekesi automatic secure voice communications network
güvenli saha safe area
güvenli haberleşme cihazları communication security equipment
güvenli bölge safe zone
güvenli koridor secure corridor
güvenli yer safe house
güvenli bölge secure zone
güvenli koridor safe corridor
güvenli bölge safe haven
güvenli duruma getirme safing
Sport
güvenli tutuş fair catch
Abbreviation
güvenli uluslararası kara seyahati birliği asirt
British Slang
çok güvenli safe as houses