ikaz - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

ikazBedeutungen von dem Begriff "ikaz" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 21 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
ikaz warning n.
General
ikaz alarm n.
ikaz awakening n.
ikaz monition n.
ikaz talking n.
ikaz caveat n.
ikaz notice n.
ikaz commination n.
ikaz warning n.
ikaz excitation n.
Law
ikaz denunciation
ikaz denouncement
ikaz admonition
ikaz warning
ikaz caveat
Technical
ikaz exciter
ikaz annunciation
ikaz warning
ikaz caution
ikaz excitation
Military
ikaz caveat

Bedeutungen, die der Begriff "ikaz" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 290 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
ikaz etmek warn v.
General
hakem tarafından ikaz edilmek be cautioned by the referee v.
ikaz almak receive a warning v.
ikaz edilmek be warned v.
ikaz etmek alert v.
ikaz etmek warn v.
ikaz etmek waken v.
ikaz etmek awaken v.
ikaz etmek give warning v.
ikaz etmek previse v.
ikaz etmek caution v.
ikaz etmek awarn v.
ikaz etmek forewarn v.
ikaz vermek give warning v.
ikaz yapmak warn v.
karşı ikaz etmek advise against v.
önceden ikaz etmek forewarn v.
şiddetle ikaz etmek intimidate v.
acil ikaz urgent warning n.
acil ikaz immediate warning n.
acil ikaz emergency warning n.
araç ikaz levhası vehicle warning placard n.
ikaz bandı warning tape n.
ikaz bandı caution tape n.
ikaz bobini exciter coil n.
ikaz eden exhorter n.
ikaz etme expostulating n.
ikaz etme exhorting n.
ikaz etme warning n.
ikaz fişi warning contact n.
ikaz işareti warning signal n.
ikaz mektubu warning letter n.
ikaz sigortası excitation fuse n.
ikaz şeridi caution strip n.
ikaz yazısı warning letter n.
önceden ikaz etme forewarning n.
son ikaz last warning n.
sözlü ikaz verbal warning n.
ikaz eden premonitory adj.
ikaz edici cautionary adj.
ikaz edilmiş exhorted adj.
ikaz edilmiş expostulated adj.
ikaz içeren expostulatory adj.
uyarı/ikaz olarak as a warning adv.
Idioms
uyarı ikaz a wake-up call
Speaking
beni ikaz ettiğiniz için teşekkür ederim thank you for warning me
Slang
ikaz işareti red flag
Trade/Economic
ikaz grevi token strike
ikaz notu prompt note
Law
ikaz etmek caution
önceden ikaz due notice
Politics
dikilebilir ikaz tabelası self standing warning signs
Media
şiddet vb. içerikli programlardan önce seyircilere verilen bir çeşit ikaz viewer discretion is advised
Technical
alarm/ikaz mekanizması alarming mechanism
alternatif akım ana ikaz jeneratörü a.c. main exciter
ana ikaz main exciter
ana ikaz lambası action lamp
ana ikaz lambası master caution light
bağımsız ikaz separate excitation
bileşik ikaz compound excitation
çok önemli arızaları ikaz eden lamba master warning light
darbeli ikaz impulse excitation
dinamo ikaz devresi sigortası fuse for dynamo excitation circuit
dinamo ikaz regülatörü dynamo excitation regulator
dumanı hissederek ikaz veren cihaz smoke detector
düşük basınçlı ikaz lambası low pressure light
fark edilebilir ikaz/uyarı yüzeyi detectable warning surface
fırçasız ikaz jeneratörü brushless exciter
görsel ikaz optic warning
harici ikaz external excitation
hırsız ikaz istemi theft warning system
ışıklı ikaz flashing
ışıklı ikaz light
ışıklı ikaz göstergesi warning lamp
ikaz akımı excitation current
ikaz akımı kablosu exciter current cable
ikaz bandı hazard tape
ikaz bandı warning tape
ikaz barası exciter bus
ikaz bobini trip coil
ikaz dinamosu exciter
ikaz etme warning
ikaz etmek warn
ikaz gerilimi excitation voltage
ikaz gücü exciter output
ikaz işareti warning sign
ikaz işareti caution sign
ikaz işareti warning signal
ikaz işaretleri warning signs
ikaz jeneratörü exciter
ikaz jeneratörü mili exciter shaft
ikaz jeneratörü rotoru exciter rotor
ikaz kaldırma donanımı de-excitation equipment
ikaz kaldırma kesicisi de-excitation breaker
ikaz kaplini exciter coupling
ikaz kayıpları exciter losses
ikaz kornası warning horn
ikaz küresi warning sphere
ikaz lambaları alarm
ikaz lambası warning light
ikaz lambası caution lamp
ikaz lambası warning lamp
ikaz lambası sigortası warning light fuse
ikaz levhası caution plate
ikaz mesajı warning message
ikaz modülü display module
ikaz rölesi annunciator relay
ikaz sargısı excitation winding
ikaz sistemi warning system
ikaz şeridi warning strip
ikaz tarafı exciter end
ikaz üretici pulse generator
ikaz ve alarm warning and alarm
ikaz yatağı exciter bearing
ikaz/uyarı mekanizması warning mechanism
işaret/ikaz/uyarı cihazı signalling device
jeneratör ikaz tarafı generator front end
kabin açık ikaz lambası warning light for cab
karşı ikaz counter excitation
kilit ikaz lambası lock
makinenin ön ve arkasına monteli işitilebilir ikaz cihazları ses deney yöntemi machine-mounted forward and reverse audible warning alarm sound test method
makineye monteli ön ve arka tarafından işitilebilir ikaz cihazlarının ses deneyleri yöntemi machine-mounted forward and reverse audible warning alarm sound test method
minimum ikaz sınırı minimum excitation limit
negatif ikaz negative excitation
nominal ikaz rated excitation
ön far ikaz göstergesi beam indicator
önemli arızaları ikaz eden lamba master caution light
pilot ikaz pilot exciter
piston kontrolü uyarı lambası ve ikaz sesi piston control warning light and buzzer
sesli ikaz aural warning
sesli ikaz buzzer
sesli ikaz cihazı buzzer
sesli ikaz cihazı sound signaling device
sesli ikaz cihazı sound signalling device
sofaj ve havalandırma ikaz lambası heating and ventilation warning light
statik ikaz sistemi static excitation system
statik ikaz ünitesi solid-state excitation unit
şafta akuple ikaz jeneratörü shaft-mounted exciter
şönt ikaz shunt excitation
tanıtma ve ikaz levhası identification and caution plate
tehlike sembolleri ve ikaz yazıları hazard symbols and texts
ters ikaz counter excitation
trifaze ikaz jeneratörü three-phase exciter
uyarı veya ikaz cihazı warning device
uzay ikaz sistemi spacewarn
yavaşlatıcı çalışma ikaz ışığı indicator lamp for activated retarder
Telecom
esnek ikaz flexible alerting
ikaz değeri alert value
ikaz evresi alert phase
kapalı güçte ikaz işareti switch off power warning sign
kısa ikaz abbreviated alert
titreşimli uyarı/ikaz vibrating alert
Electric
ikaz bobini exciting coil
ikaz cereyanı induction current
ikaz cihazı exciter
ikaz devresi exciting circuit
ikaz reostası excitation rheostat
ikaz sargısı exciting winding
Automotive
anahtar kontakta ikaz lambası ignition warning light
arıza ikaz lambası malfunction indicator lamp
basınç ikaz sivici pressure warning switch
bilgi, gösterge ve ikaz cihazı sistemi information, gauge, and warning device system
diskli fren balata aşınma ikaz lambası brake pad wear warning light
el freni ikaz lambası handbrake warning light
el freni ikaz lambası handbrake indicator
el freni ikaz şalteri handbrake indicator switch
elektrik güç kaynağı gösterge/ikaz lambası electrical power supply gauge/warning light
emniyet kemeri sesli ikaz buzzer for beet warning
fren basıncı ikaz lambası brake pressure warning light
fren hidrolik seviye ikaz lambası brake fluid level warning light
fren sistemi ikaz lambası brake system warning light
geri vites ikaz kornası audible reversing device
gösterge ve ikaz cihazı sistemi gauge and warning device system
gösterge ve ikaz cihazı sistemine takılı information attached to the gauge and warning device system
hava yastığı ikaz lambası airbag warning light
hava yastığı ikaz lambası air bag warning light
ikaz akımı exciting current
ikaz işareti indicator mark
ikaz kademesi driver stage
ikaz lambaları warning lights
ikaz lambaları yanıp sönüyor warning lights flashing
ikaz lambaları yanıyor warning lights illuminated
ikaz sargısı exciting winding
iki veya üç tekerlekli motorlu araçların sesli ikaz cihazları audible warning devices for two-or three-wheel motor vehicles
iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar için sesli ikaz cihazları audible warning devices for two-or three-wheel motor vehicles
kapı açık ikaz lambası door ajar warning light
motor yağ basıncı gösterge/ikaz ışığı ve vericisi/sensörü engine oil pressure gauge/warning light and sender/sensor
motor yağ seviyesi ikaz lambası engine oil level warning light
motorlu araçların sesli ikaz cihazları audible warning devices for motor vehicles
ön ısıtma bujileri için ikaz lambası direnci heater plug control
özel ikaz lambaları special warning lights
römork ikaz lambası trailer warning light
servis ikaz lambası service indicator lamp
sesli ikaz cihazı audible warning device
soğutma suyu düşük seviye ikaz lambası low coolant level warning light
soğutma suyu seviye ikaz müşiri coolant level warning sensor
sürücü ikaz sistemi driver warning system
sürücü kapısı ikaz lambası driver's door security indicator
şanzıman kontrolü ikaz lambası transmission control indicator lamp
tehlike ikaz anahtarları hazard warning switches
tehlike ikaz/ağıryük flaşörleri hazard warning/heavy duty flashers
vakum ikaz sivici vacuum warning switch
yağ basıncı ikaz lambası oil pressure warning light
yakıt kesme ikaz lambası fuel cut-out warning light
yardımcı ikaz lambası auxiliary warning light
yardımcı ikaz modülü auxiliary warning module
yardımcı ikaz sistem modülü auxiliary warning system module
yardımcı ikaz sistemi auxiliary warning system
yön gösterge ikaz lambası direction indicator warning light
Traffic
sesli ikaz cihazlarının kullanılması yasaktır no horn
Railway
hemzemin geçit ikaz işareti level crossing sign
hemzemin geçit ikaz işareti crossbuck
ikaz şeridi warning line
Aeronautic
çarpışma ikaz radarı collision warning radar
hava personelini ikaz yayını notices to airmen publication
hava personelini ikaz yayını notice to airmen publication
ikaz flaşörü warning flasher
ikaz hizmeti alerting service
ikaz lambası doll's eye
trafik ikaz ve çarpışma kaçınma sistemi traffic collusion avoidance system (tcas)
yer yakınlık ikaz sistemi ground proximity warning system
Psychology
ikaz davranışı flagging behavior
Physics
ikaz edilmiş excited
Environment
ikaz edici etiket warning label
radyasyon ikaz işareti radiation warning symbol
Military
ana ikaz işareti master warning signal
asgari ikaz zamanı minimum warning time
belirtiler ve ikaz indications and warning
çoklu ikaz fenomenolojisi multiple warning phenomenology
dikkat ikaz işareti master caution signal
engel ikaz sistemi terrain avoidance system
erken ikaz early warning
erken ikaz sistemi yarı otomatik bilgi işlem teçhizatı semi-automatic data-handling equipment for the early warning system
erken ikaz tesisleri early warning installations
erken ikaz ve komuta kontrol sistemi early warning and command and control system
esas ikaz ışığı master caution light
füze ikaz sistemi missile warning system
füze ikaz sistemleri missile warning systems
haber verme ve ikaz warning
haber verme ve ikaz çevrimi warning net
haber verme ve ikaz hizmeti warning service
haber verme ve ikaz sistemi warning system
hafif ikaz radarı seti light warning radar set
halk hava taarruzu haber verme ve ikaz subayı civil air raid officer
hava akını haber verme ve ikaz durumu air raid warning condition
hava akını haber verme ve ikaz mıntıkası warning district
hava akını ikaz mıntıkası air raid warning district
hava akını ikaz sistemi air raid warning system
hava haber verme ve ikaz air warning
hava haber verme ve ikaz habercisi aircraft warning teller
hava ikaz bölgesi airspace warning area
hava savunma erken ikaz air defence early warning
hava savunma ikaz çevrimi air defence warning net
hava savunma ikaz durumları air defence warning conditions
hava savunma ikaz durumları warning red
havadan ikaz radarı airborne early warning set
hedef ikaz target alert data display set
ikaz bölgesi warning area
ikaz çevrimi warning net
ikaz edilmemiş ve açıkta unwarned exposed
ikaz edilmiş açıkta warned exposed
ikaz edilmiş korunmuş warned protected
ikaz emri warning order
ikaz etme excitation
ikaz istihbarat raporu warning intelligence report
ikaz işareti warning signal
ikaz lambası warning light
ikaz sistemi warning system
ikaz tırmanma kademesi warning escalation ladder
ileri bölge ikaz radarı forward area alerting radar
ilk ikaz sistemi primary alerting system
kuyruk ikaz radarı tail warning radar
nato ikaz zamanı nato warning time
nükleer ikaz mesajı nuclear warning message
radar ikaz alıcısı radar warning receiver
radar yön ve ikaz radar homing and warning
stratejik ikaz strategic warning
taktik ikaz çevrimi tactical alert net
tank haber verme ve ikaz çevrimi tank warning net
uçağa monte edilmiş ikaz ve kontrol sistemi airborne warning and control system
uçak ikaz hizmeti aircraft warning service
uçak ikaz hizmeti süzme bölgesi aircraft warning service filter area
uçak ikaz işaretleyicisi aircraft warning plotter
uçak ikaz kıymetlendirmesi aircraft warning filterer
uçak ikaz subayı aircraft warning officer
uçak kontrol ve ikaz sistemi aircraft control and warning system
uzaktan erken haber verme ve ikaz hattı distant early warning line
yangın ve aşırı ısınma ikaz sistemi fire and overheat warning system
yer mesafesi ikaz göstergesi terrain clearance warning indicator
Latin
uyarı/ikaz olarak in terrorem