prompt - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

prompt

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "prompt" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 64 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
prompt adj. çabuk
prompt adj. hızlı (cevap)
General
prompt v. unuttuğu sözleri sufle etmek
prompt v. kışkırtmak
prompt v. harekete geçirmek
prompt v. suflörlük yapmak
prompt v. teşvik etmek
prompt v. unuttuğu bir şeyi hatırlatmak
prompt v. hatırlatmak
prompt v. sufle etmek
prompt v. -e yol açmak
prompt v. -e sebep olmak
prompt v. sevk etmek
prompt n. acele
prompt n. harekete geçme
prompt n. tık para
prompt n. sahnede oyuncuya hatırlatılan söz
prompt n. vade
prompt adj. dakik
prompt adj. tam
prompt adj. tez
prompt adj. işlerini zamanında yapan
prompt adj. nakit
prompt adj. zamanında yapılan
prompt adj. gecikmeden yapılan
prompt adj. hemen yapılan
prompt adj. hazır
prompt adj. işlerini gecikmeden yapan
prompt adj. işlerini hemen yapan
prompt adj. seri
prompt adv. hemen
prompt adv. çabucak
Trade/Economic
prompt teslim tarihi
prompt teslim döneminin son günü
prompt amade
Technical
prompt yönlendirmek
prompt anımsatma çağrısı
prompt istemci
prompt çabuk
prompt hazır
prompt hemen olan
prompt istemde bulunmak
Computer
prompt istem
prompt komut istemi
prompt güdü
prompt istenen
prompt istek
prompt bilgi iste
prompt sor
prompt bilgi
prompt ileti
prompt bilgi istemi
prompt bilgi istemek
prompt komut istemek
prompt anımsatma çağrısı
prompt harekete geçirmek
prompt suflörlük yapmak
prompt istemde bulunmak
prompt teşvik etmek
Informatics
prompt bilgi istemi
prompt istemde bulunmak
Linguistics
prompt yönlendirici
Military
prompt bilgi isteği
Art
prompt suflörlük yapmak

Bedeutungen, die der Begriff "prompt" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 106 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
prompt to v. sevk etmek (bir kimseyi bir şey yapmaya)
prompt to v. yöneltmek (bir kimseyi bir şey yapmaya)
prompt to v. itmek (bir kimseyi bir şey yapmaya)
prompt to v. yol açmak (bir kimsenin bir şey yapmasına)
give prompt feedback v. hemen geri bildirim vermek
receive prompt feedback v. derhal geri bildirim almak
give prompt notice v. derhal ihbarda bulunmak
give prompt notice v. derhal bildirimde bulunmak
give prompt notice v. derhal bildirmek
prompt a revolt v. ayaklanma çıkarmak
prompt a revolt v. ayaklanmaya neden olmak
prompt someone to do v. birini bir şey yapmaya teşvik etmek/itmek
prompt concern v. endişe uyandırmak
prompt note n. vadeli senet
prompt note n. uyan notu
prompt decision n. çabuk karar
prompt delivery n. hızlı teslim
prompt payment n. hızlı ödeme
prompt action n. acil eylem
prompt action n. acil müdahale
prompt action n. hemen harekete geçilmesi
Phrases
your prompt reply will be appreciated hızlı cevabınız çok makbule geçecektir
thank you very much for your prompt response hızlı cevabınız için çok teşekkür ederim.
Colloquial
awaiting your (prompt) reply cevabınızı bekliyorum
Speaking
we are waiting for your prompt reply acele cevabınızı bekliyoruz
we are awaiting your prompt reply acil cevap bekliyoruz
your prompt reply will be greatly appreciated erken cevabınız çok takdir edilecektir
thank you very much for your prompt reply to my message mesajıma hızlı cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim
Trade/Economic
prompt cash kasadaki para
the prompt teslim döneminin son günü
net prompt cash hazır para
prompt cash hazır para
net prompt cash peşin para
prompt note ikaz notu
prompt shipment acele sevkiyat
prompt cash peşin para
sale for prompt delivery derhal teslim için satış
prompt delivery acele teslim
Politics
prompt alarm systems hızlı alarm sistemleri
Technical
prompt neutrons hızlı nötronlar
peripheral prompt çevresel birim çağrısı
system prompt sistemden gelen güdü
prompt neutron fraction ani nötron kesiri
prompt critical ani kritik
prompt gamma radiation ani gama ışınımı
prompt neutrons ani nötronlar
system prompt komut istemi
prompt industrial scrap işlemsel sanayi hurdası
prompt critical ivedi dönüşül
prompt neutrons ivedi nötronlar
Computer
startup prompt başlangıç komutu
os/2 prompt os/2 komut istemi
os/2 command prompt os/2 komut istemi
system prompt sistem uyarısı
system prompt sistem yanıt istemi
system prompt sistem komut yanıt istemi
wrap prompt kaydırma isteği
wrap prompt sarma isteği
script prompt kod komut istemi
safe mode command prompt only sadece güvenli kip komut istemi
system prompt sistem komut istemi
autosave prompt otomatik kaydetme yanıt istemi
command prompt komut istemi
command prompt only sadece komut istemi
command prompt komut bekleme işareti
dialing prompt çevirme bilgi isteği
dos prompt dos komut istemi
dos prompt dos yanıt istemi
prompt for each new her yeni için istek
prompt for paper kağıt isteği
prompt revert dönüştürme için sor
prompt for document properties belge özelliklerini sor
prompt text komut isteme ileti metni
prompt text komut
prompt for summary info özet bilgi iste
prompt for file properties dosya özelliği bilgisi iste
prompt to save normal template normal şablonu kaydetmeden önce sor
prompt for save kaydetmek için sor
prompt for file properties özet bilgi sor
prompt text bilgi isteme ileti metni
peripheral prompt çevresel birim çağrısı
disable ms-dos prompt ms-dos komut istemini devreden çıkar
ms-dos prompt ms-dos komut istemi
prompt list pop-up bilgi istemi penceresi
system prompt komut istemi
login prompt giriş komutu
Informatics
command prompt komut istemi
dos prompt dos komut istemi
dos prompt dos istem işareti
voice prompt sesli mesaj
system prompt sistem komut istemi
voice prompt sesli güdü
system prompt sistemden bilgi isteği
Telecom
voice prompt sesli uyarı
Marine
prompt ship alesta gemi
Medical
prompt consultation acil konsültasyon
prompt diagnosis ivedi teşhis
prompt treatment hemen tedavi
prompt intervention hemen tedavi
Education
system of least prompt ipucunun giderek arttırılmasıyla öğretim
antecedent prompt and test davranış öncesi ipucu ve sınama yöntemi
system of most prompt ipucunu giderek azaltma yöntemi
Environment
prompt radiation ani radyasyon
prompt-gamma neutron activation çabuk gamma nötron aktivasyonu
Military
prompt radiation ani radyasyon
Art
prompt corner suflör köşesi