istek - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

istek



Bedeutungen von dem Begriff "istek" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 64 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
istek claim n.
istek wish n.
istek request n.
istek want n.
istek desire n.
General
istek rush n.
istek relish n.
istek ambition n.
istek fancy n.
istek calling n.
istek requisition n.
istek readiness n.
istek hunger n.
istek wish n.
istek pleasure n.
istek eagerness n.
istek disposition n.
istek enthusiasm n.
istek dream n.
istek zeal n.
istek market n.
istek alacrity n.
istek aspiration n.
istek stomach n.
istek instance n.
istek appetite n.
istek will n.
istek grace n.
istek desire n.
istek demand n.
istek itch n.
istek suit n.
istek urge n.
istek devoutness n.
istek device n.
istek intentness n.
istek studiousness n.
istek accord n.
istek pretension n.
istek requirement n.
istek avidity n.
istek thirst n.
istek mind n.
istek earnestness n.
istek wanting n.
istek inclination n.
istek adjuration n.
istek desiderative n.
istek propensity n.
istek drily adv.
Trade/Economic
istek claim
istek sale
istek motive
istek wants
istek motivation
istek will
Law
istek requisition
istek claim
istek demand
Politics
istek motion
Technical
istek demand
istek request
Computer
istek prompt
Archaic
istek mand

Bedeutungen, die der Begriff "istek" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 251 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
istek duymak desire v.
geçici istek whim n.
General
cinsel istek uyandırmak turn on v.
istek almak have request v.
istek duymak want v.
istek duymak crave v.
istek duymak hanker v.
istek duymak yearn v.
istek duymak wish v.
istek uyandırmak interest v.
istek uyandırmak build up passion v.
istek uyandırmak be desirable v.
istek yapmak make a request v.
acil istek urgent request n.
adam öldürmeye duyulan istek olarak görünen bir akıl hastalığı homicidal insanity n.
ani bir istek impulse n.
anlık istek sudden passion n.
artan istek increasing request n.
aşırı istek passionate desire n.
bir emir gibi yapılan istek demand n.
bir istek parçası a request song n.
budizme göre insanın aşırı istek ve tutkularından kurtularak eriştiği salt mutluluk durumu nirvana n.
cinsel istek pruriency n.
cinsel istek sexual drive n.
cinsel istek prurience n.
cinsel istek desire n.
cinsel istek passion n.
cinsel istek uyandıran ilaç aphrodisiac n.
değişken istek caprice n.
geçici istek whim n.
gerekçeli istek/talep reasoned request n.
güçlü istek itch n.
güçlü istek longing n.
hafif istek velleity n.
hayvanlara karşı cinsel istek duyan kişi zoophile n.
hayvanlara karşı cinsel istek duyma zoophilism n.
ısrarlı istek behest n.
istek değeri desired value n.
istek düzeyi level of aspiration n.
istek formatı/biçimi request format n.
istek gerçekleştirimi wish-fulfilment n.
istek gerçekleştirimi wish-fulfillment n.
istek kipi the optative mood n.
istek kutusu request box n.
istek listesi wish list n.
istek parça encore n.
istek sahibi requirer n.
istek sahibi requestor n.
istek şarkı a song request n.
istek uyandıran şey temptation n.
istek üzerine bilet veya başka bir dokümanın verilmesi surrender n.
istek ve ihtiyaçlar request and needs n.
kibar istek polite request n.
küçük bir istek a little request n.
nazik istek kind request n.
ölü bedene karşı gösterilen cinsel istek necrofetishism n.
ön istek presolicitation n.
özel istek special request n.
saçma istek vagary n.
sözlü istek verbal request n.
şiddetli cinsel istek concupiscence n.
şiddetli istek thirst n.
şiddetli istek urge n.
şiddetli istek anxiety n.
yanlış istek miswanting n.
yoğun/derin istek profound desire n.
cinsel istek uyandıran voluptuous adj.
cinsel istek uyandıran sexy adj.
cinsel istek uyandıran sex adj.
cinsel istek uyandıran erogenous adj.
cinsel istek uyandıran sultry adj.
cinsel istek uyandıran erogenic adj.
cinsel istek uyandıran aphrodisiac adj.
cinsel istek uyandıran erotic adj.
her iki cinse karşı erotik istek duyan bisexual adj.
insanda istek uyandırmayan uninspiring adj.
istek belirten optative adj.
istek niteliğinde requisitory adj.
istek uyandıran appetizing adj.
istek uyandıran appetising adj.
istek uyandıran desirable adj.
istek uyandıran aspirational adj.
istek uyandırmayan anodyne adj.
istek uyandırmayan uninspiring adj.
istek üzerine tekrar edilmiş parça encored adj.
istek üzerine yazardan temin edilebilir available upon request from the author adj.
seksüel anlamda istek uyandıran fanciable adj.
ani bir dürtü/istek/tepki ile on a sudden impulse adv.
genel istek üzerine by popular demand adv.
istek doğrultusunda in accordance with the request adv.
istek doğrultusunda on request adv.
istek doğrultusunda upon request adv.
istek olduğunda on application adv.
istek uyandırarak appetisingly adv.
istek uyandırarak appetizingly adv.
istek uyandırıcı bir şekilde desirably adv.
istek üzerine on request adv.
istek üzerine at the request of someone adv.
Phrasals
istek-arzu belirtmek purr over
Phrases
istek üzerine by request
Proverb
istek var ama derman yok the spirit is willing but the flesh is weak
Colloquial
abartılı istek a tall order
gerçekleştirilmesi zor istek a tall order
istek üzerine on order
Idioms
(genç erkekler için) istek ve cinsellik gibi duyguların şahlandığı bir dönemden geçmek sow one's wild oats
(genç erkekler için) istek ve cinsellik gibi duyguların şahlandığı bir dönemden geçmek sow your wild oats
büyük bir rica/istek a big ask
cinsel istek duymamak be dead from the waist down
istek göstermek lick one's lips
Informal
istek duymak itch for
istek duymak have a yen for
istek duymak be dying for
Speaking
bana istek gönder send me a request
bana neden istek gönderdin? why did you send me a request?
bana niye istek gönderdin? why did you send me a request?
Trade/Economic
acil istek urgent request
banka havalesi istek formu wire transfer request form
bilgi istek dokümanı request for information
bilgi istek formu information request form
bir kimseyi belli bir amaca ulaşmadan alıkoyan arzu ve istek yokluğu frustration
birincil istek primary want
ikincil istek secondary want
istek dışı çalıştırma mancipation
istek dışı çalıştırma involuntary servitude
istek esası demand principle
istek üzerine at the request
istek üzerine on request
istek veya telkinler moral suasion
işe duyulan istek job enthusiasm
kredi istek formu credit request form
müşteriyi yakından bilme ve bu doğrultuda müşterinin istek ve ihtiyaçlarını en hızlı ve en etkin şekilde karşılayabilme customer intimacy
satınalma emri değişiklik istek mesajı purchase order change request message
siyasi istek political will
tüketilecek mal ve hizmetlere duyulan istek need
yazılı istek written request
Law
istek belgesi requisition
Technical
ad kayıt istek paketi name registration request packet
ad sorgu istek paketi name query request packet
çevirme arayüzü birimi istek sihirbazı demand-dial interface wizard
en yüksek istek süreci peak period
istek güdümlü çoklu erişim dama
istek hattı desire line
istek kağıdı request slip
istek pusulası request slip
Computer
1 bekleyen istek 1 pending request
çoklu istek uç programı multirequester terminal program
geçersiz istek invalid request
geçersiz istek bad request
gönderilen istek sayısı requests sent
hatalı istek bad request
her yeni için istek prompt for each new
ikili istek binary request
istek başarısız oldu request failed
istek başlat demand start
istek değeri desired value
istek denetimi request control
istek dosyası request file
istek durumu request status
istek gönder send request to
istek gönderildi request sent
istek güdümlü çoklu erişim demand assignment multiple access
istek günlüğü request log
istek işlenirken bir hata oluştu there has been an error processing your request
istek kağıdı request slip
istek kimliği request id
istek olarak as request
istek oluştur create request
istek panosunu göster display request panel
istek programı requester
istek pusulası request slip
istek sahibi req by
istek sırasında bir hata oluştu there has been an error processing your request
istek türü request type
istek üzerine bağlantı dial on demand
istek üzerine yükle load on demand
istek/sn requests/sec
sertifika istek dosyası certificate request file
uygulama istek kartı application requesting card
yeni istek new request
Informatics
bilgi istek mesajı request message
istek güdümlü çok erişimli demand assignment multiple access
istek güdümlü paylaştırma demand assignment
istek güdümlü sayfa aktarımı demand paging
istek üzerine on-demand
Telecom
çağrı istek paketi call request packet
genel nesne istek alışveriş mimarisi common object request broker architecture
istek üzerine iletim transmission on demand
Psychology
cinsel istek bozuklukları sexual desire disorders
dayanılmaz bir istek compulsion
erkekte dizginlenemez cinsel istek satiriasis
istek irade arzu mental power
istek irade arzu mind power
kadında dizginlenemez cinsel istek nymphomania
ölülere karşı cinsel istek duyan necrophilic
ölülere karşı cinsel istek duyma necrophilia
Linguistics
istek kipi hortatory
istek kipi optative mood
istek kipi optative
istek kipi subjunctive mood
istek kipine ait subjunctive
Philosophy
gelgeç istek velleity
Military
ambar istek ret ihbarı warehouse refusal
ana istek sözleşmesi basic ordering agreement
bakım istek formu maintenance request form
bakım onarım istek formu maintenance request form
çok rakamlı istek bölgesi kalemi numarası multiple-line item number
denizaşırı intikal hazırlığı istek belgesi preparation for overseas movement requisition
denizaşırı istek belgesi tarihi overseas required date
denizaşırı istek numarası identification of separate shipments
denizaşırı istek tarihi overseas required date
dönemli istek recurring demand
esas istek numarası basic requisition number
garnizon istek numarası station requisition number
gaye istek seviyesi requisitioning objective
giyecek istek belgesi clothing slip
görev istek raporu mission request report
günlük vazife istek mesajı daily mission request message
hava sahası kontrol tedbirleri istek mesajı airspace control measures request message
havale istek extract requisition
istek atışı call fire
istek belgelerinin incelenmesi requisition editing
istek belgesi kalemi requisition line item
istek belgesi madde çeşidi requisition line item
istek belgesi madde satırı requisition line item
istek belgesi numarası requisition number
istek mektubu letter of request
istek talep formu requisition form
istek üzerine ikmal supply by requisition
istek üzerine yapılan (iş görev) on call
istek üzerine yapılan atış call for fire
istek üzerine yapılan atış call fire
istek ve gönderme müddeti order and shipping time
istek yapan daire requiring department
istek yapan kuvvet komutanlığı requiring department
istek yapılmayacak maddeler bildirisi notice of nonavailability
mahsuben ödeme istek formu request for pay action
noksan malzeme istek bildirimi advice of shortage
öncelikli istek at priority call
rasyon istek belgesi ration return
satın alma istek belgesi purchase request form
standart askeri istek ve dağıtım yöntemi military standard requisitioning and issue procedure
süreli istek recurring demand
talep/istek listesi requisition
tek kalem istek single line requisition
tek kalemli istek formu single line requisition form
üst kademeden istek extract requisition
yeniden istek dönemi reorder cycle
yeniden istek seviyesi reorder level
Hunting
çift namlulu silahlarda ikinci namlunun birinci namlunun patlaması ile istek dışı patlaması doubling
Librarianship
istek fişi call slip
British Slang
cinsel arzu/istek the hots