seri - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

seriBedeutungen von dem Begriff "seri" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 39 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
seri series n.
seri serial n.
seri serial adj.
General
seri string n.
seri line n.
seri battery n.
seri crash n.
seri cycle n.
seri detritus n.
seri set n.
seri course n.
seri mass n.
seri block n.
seri streak n.
seri chain adj.
seri fleet adj.
seri quick adj.
seri speedy adj.
seri summary adj.
seri rapid adj.
seri sharp adj.
seri swift adj.
seri fast adj.
seri seriate adj.
seri high speed adj.
seri prompt adj.
seri high-speed adj.
seri pungent adj.
seri crashing adj.
Technical
seri sequence
seri serial
Computer
seri serialized
seri range
seri serialised
Automotive
seri aspect ratio
seri series
Medical
seri batch
Math
seri infinite series
seri series

Bedeutungen, die der Begriff "seri" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
seri (ürün vb) range n.
General
seri üretimini yapmak serialize v.
seri hale getirmek serialize v.
seri üretim yapmak churn out v.
seri üretimini yapmak serialise v.
bir malın seri üretimine geçmek commence mass production of v.
seri üretime geçmek commence mass production v.
seri bağlamak connect in series v.
seri üretime geçmek start mass production v.
seri üretime geçmek go into mass production v.
seri olarak üretmek mass-produce v.
seri sürüm imkanı bulmak find a quick market v.
seri sürüm imkanı bulmak find a rapid market v.
seri hale getirmek serialise v.
seri operasyon serial operation n.
geometrik seri geometric series n.
seri işleme serial processing n.
ıso 14000 seri standartları iso 14000 series standards n.
seri numarası serial no n.
seri yazıcı serial printer n.
seri yayın serial publication n.
motorola 68000 seri mikroişlemciler motorola 68000 series microprocessors n.
ıso 9000 seri standartları iso 9000 series standards n.
seri numarası tally n.
üçlü seri tierce n.
seri olma kalitesi sequentiality n.
seri üretimini yapma serializing n.
seri olarak radyogram yapan cihaz serialograph n.
seri olarak basma serializing n.
seri numarası serial number n.
seri katil spree killer n.
seri no serial number n.
iso 9000 seri standartları iso 9000 series standards n.
seri cinayet serial murder n.
seri katiller serial murderers n.
seri katil serial murderer n.
seri katil serial killer n.
zincirleme seri catena n.
seri galibiyet a streak of winnings n.
seri galibiyet winning streak n.
seri galibiyet a streak of wins n.
seri üretim duplicate production n.
seri no serial no n.
seri tacizci serial molester n.
100'ün üzerindeki skor/sayı/100'lük seri century n.
seri katiller serial killers n.
seri üretimi yapma serializing n.
seri olarak basma serialising n.
seri üretimini yapma serialising n.
seri virgül harvard comma n.
seri virgül serial comma n.
seri virgül oxford comma n.
seri halinde olan serial adj.
seri olarak yayınlanmış serialised adj.
en seri sharpest adj.
seri üretimini yapılmış serialised adj.
seri üretilmiş cookie-cutter adj.
seri üretimini yapılmış serialized adj.
seri olarak yayınlanmış serialized adj.
seri halinde in series adv.
seri olarak in series adv.
seri olarak serially adv.
seri bir şekilde swiftly adv.
seri bir şekilde serially adv.
seri halde in series adv.
seri olarak seriatim adv.
ile seri halinde in series with prep.
ile seri şekilde in series with prep.
Phrasals
seri üretim yapmak churn out
Colloquial
sahte seri numarası a phony serial number
Idioms
seri tutturmak be on the crest of a wave
seri yakalamak be on a tear
çok seri as slick as a whistle
çok seri slick as a whistle
Speaking
çok seri hell for leather
Slang
seri aylak serial chiller
makineli tüfek gibi seri mesaj yazma/gönderme typerventilating
Trade/Economic
seri numaralı tahviller serial bonds
seri halinde serial
seri üretim serial production
çek seri numarası check serial number
seri üretim multiple production
seri tahvil serial bond
seri üretim quantity production
seri tahvil ihracı serial bond issue
seri imalat bandı production line
seri üretim repetition work
seri üretim mass production
seri imalat mass production
seri sürüm imkanı bulmak find a large sale
seri satış imkanı bulmak find a rapid sale
seri sürüm imkanı bulmak find a quick sale
seri sonu mağazası clearance sale shop
seri halinde imalat mass production
seri numaralar running numbers
seri ilanlar classified advertisements
seri halinde çıkarılan tercihli hisse senedi preferred stock in series
tam seri a complete range
ödenek payı seri numarası allotment serial number
seri sonu mallar closeouts
seri sonu ürünler end of line products
seri sonu mallar end of line products
seri sonu ürünler closeouts
seri sonu mallar clearance sale
seri sonu ürünler clearance sale
seri üretim batch production
seri imalat serial production
seri imalat bulk production
seri olarak üretilen serially produced
seri üretim araba mass-production car
seri üretim süreci bulk manufacturing process
Law
seri katillerin ceset üzerinde veya olay mahallinde yaptıkları kişisel değişiklikler modus operandi
seri usulü muhakeme accelerated procedure of trial
seri suç crime spree
seri tahkim expedited arbitration
Politics
art arda yapılan seri toplantılar consecutive meetings
seri mahkemeler ecclesiastics courts
seri kanun ecclesiastics law
Media
seri ilan classified ad
seri ilan classified advert
seri ilan classified advertisement
Technical
yarım vites/yavaş seri vites split/range
seri regülatör series regulator
seri basıcı serial printer
seri iskele serial port
seri bağlantılı fare bus mouse
seri erişim serial access
şerit seri numarası tape serial number
seri bağlama connection in series
seri çınlamalı devre series resonant circuit
seri ateş eden bir silah revolver
seri gönderme serial transmission
seri dirençler series resistors
seri bağlantı series connection
seri yükleyici serial loader
Belirli bir zaman ya da seri numarasından oluşan blok kitlenin tüm kalemleri üzerinde denetim işlemlerinin yapılması block sampling
seri bağlantılı dirençler resistors in series
seri bağlama series
yavaş / hızlı seri ayarı adjusting high and low gear
seri motoru series motor
hızlı seri high range
seri motor series motor
bit düzeyinde seri bit serial
seri kol series arm
seri çıkış uçları serial port
seri arayüzey serial interface
seri büs esyahat edici serial bus traveler
seri bağlama series connection
seri üretim duplicate production
etkin seri direnç effective series resistance
seri bağlanmış coupled in series
seri kararlılık series stabilization
seri ilinti serial correlation
seri devre series circuit
otomatik tüfeğin seri olarak ateş etmesi burst
bir elektron tüpünün ızgara devresi ile seri bağlı bir kondensatör veya kapasitans grid condenser
seri rezonans series resonance
seri bağlama coupling in series
seri çalıştırma serial operation
seri bağlantı connection in series
alterne seri alternating serie
eşdeğer seri direnç equivalent series resistance
seri depolama yeri serial storage
seri modülatörü series modulator
seri direnç series resistance
birim seri numarası volume serial number
seri arabirim serial interface
seri numarası serial number
logaritmik seri logarithmic serie
seri bağlı kondansatörler series capacitors
seri aktarım serial transfer
seri programlama serial programming
seri bilgisayar serial computer
seri iletişim serial communication
seri toplayıcı serial adder
osilatör seri kondansatörü oscillator padder
seri işletim serial operation
seri denkleştirme series compensation
seri lastik hard rubber
seri bağlanmış kapasitörler series capacitances
seri işlem serial processing
seri üretim hattı assembly line
yavaş seri low range
seri transfer serial transfer
seri odiometri serial audiometry
seri fren için direkt bağlama ventili direct admission valve
ayrık seri discrete series
yavaş-hızlı seri ayarı adjusting high and low gear
seri-paralel uyartım compound excitation
seri paralel dirençler series-parallel resistors
seri-paralel serial-parallel
seri ve paralel bağlı direnç series-parallel resistor
seri jeneratör series-wound generator
yarım vites-yavaş/seri vites splitter/range
paralel seri dirençler resistors in parallel-series
paralel seri devre parallel-series circuit
paralel-seri kondansatörler parallel-series capacitors
seri sarılmış jeneratör series-wound generator
seri paralel dirençler resistors in series-parallel
paralel-seri indüktörler parallel-series inductors
bir silahı seri olarak ateş edecek şekilde yapma quick-fire
seri-paralel devre series-parallel network
seri paralel kondansatörler series-parallel capacitors
seri rezonans devresi series-resonant circuit
seri sarılmış motor series-wound motor
seri sargı series-winding
seri tipi the range-change type
seri-paralel devre series-parallel circuit
seri paralel indüktörler series-parallel inductors
sonsuz seri infinite series
seri imalat mass manufacturing
seri üretim mass production
seri imalat mass production
sıkıştırılmış seri hat ınternet iletişim kuralı compressed serial line internet protocol
seri oluşturan sequential
seri çalıştırma series operation
seri üretim flow shop manufacturing
seri regülatör quick acting regulator
seri dönüşlü quick return
seri yazıcı serial printer
yüksek hızlı seri arayüzü high-speed serial interface
seri sütun grafiği range column chart
seri sütunlu grafik range column chart
seri nivelman flying levels
seri tono snap roll
kompakt seri compact series
ilave seri gösterimi supplementary range designation
seri kopya yönetim sistemi serial copy management system
doğru seri numarası correct serial number
basit alev almayan seri olarak üretilen tank simple unfired serially made pressure vessel
seri üretim delgi makineleri mass-production boring machines
motor seri numarası engine serial number
inç esaslı seri inch-based series
seri kondansatörler series capacitors
sabit akım seri devrelerinin bakımı maintenance of constant current series circuits
seri arayüz serial interface
seri ateşlenme akımı series firing current
seri numarası yakalama serial number capture
seri kesitler serial sections
seri numarası plakası serial number plate
Computer
seri bağlanan sürücü serial driver
standart seri fare standard serial mouse
paralel/seri yazıcı parallel/serial printer
seri giriş çıkış serial input/output
y etiketi: seri adı y label: series name
seri tuş aygıtlarını kullan use serial keys
evrensel seri veriyolu universal serial bus
seri hat ınternet protokolü serial line internet protocol
seri 10fd serial 10fd
seri 10hd serial 10hd
seri veri serial data
seri ses serial volume
seri bağlantı noktası serialport
y seri ekseni series y axis
seri giriş serial in
seri ayarları serial settings
seri grupları series groups
seri sırası series order
seri çizgileri series lines
seri bağlantı noktası serial port
seri port serial port
seri yeri series in
seri alanı series area
seri bağlantı noktası serial ports
seri y ekseni series y axis
seri kodlama serial encoding
seri kızılötesi serial infrared
seri hız serial speed
seri bağlantı noktası ayrıntıları serial port details
seri ekseni series axis
seri numarası series number
seri seç select series
seri bağlantı noktaları serial ports
seri bağlantı noktası özellik sayfaları serial port property pages
seri sayısı series number
seri kızıl ötesi serial infrared
seri veya veri noktası series or data point
seri arayüz serial interface
seri adları y etiketleri ilk sütunda series names y labels in first column
seri adları y etiketleri ilk satırda series names y labels in first row
seri y series y
seri adları series names
seri bağlantılı fare serial mouse
seri adları ilk sütunda series names in first column
seri başlıkları series titles
seri kapı serial port
dizisel seri serial
seri tuş aygıtları serialkey devices
seri sürücü serial driver
seri adları ilk satırda series names in first row
seri fare serial mouse
seri adı series name
2 seri 2nd series
3 seri 3rd series
seri dizisel bağlantılı fare bus mouse
almaşık seri alternating series
boş seri blank series
veri seri data series
doğrudan seri hat üzerinden aramalı direct serial dialup
ayrık seri discrete series
seri bağlantı noktası açılışında hata error opening serial port
düzenle seri edit series
seri bağlantı noktasına yazımda hata error writing to serial port
ilk yardımcı seri first overlay series
seri başlıkları için for series titles
geçersiz seri no invalid serial#
geçersiz seri# invalid serial#
sonsuz seri infinite series
microsoft seri ballpoint microsoft serial ballpoint
microsoft seri easyball microsoft serial easyball
microsoft seri fare microsoft serial mouse
yeni seri new series
yeni seri olarak new series
seri çizim yeri plot series on
ppp seri ppp serial
seri sayısı number of series
seri numarası product id
seri halinde nonparallel
bit düzeyinde seri bit serial
şerit seri numarası tape serial number
seri çınlamalı devre series-resonant circuit
seri giriş-çıkış serial i/o
bilgisayar kontrollü sistemlerde seri hatlar üzerindeki bilgi akış hızı birimi boud rate
girdiğiniz seri numarası yanlış serial number you entered is not valid
girmiş olduğunuz seri numarası geçerli değil the serial number you entered is not valid
girilen seri numarası bulunamıyor serial entered could not be found
Informatics
ayrık seri discrete series
sıkıştırılmış seri hat internet iletişim kuralı compressed serial line internet protocol
almaşık seri alternating series
aritmetik seri arithmetic series
seri kapı serial port
seri numarası serial number
seri denkleştirici series equalizer
seri devreler series circuits
seri çıkarıcı serial subtractor
seri yazıcı serial printer
kılıflı seri kablo shielded serial cable
seri toplayıcı serial adder
seri model series model
seri iletim serial transmission
seri giriş-çıkış serial input-output
harmonik seri harmonic series
seri bağlantı series connection
seri çınlamalı devre series-resonant circuit
seri dengeleme series compensation
seri arayüz serial interface
seri düzenleyici series regulator
seri çevre birimi serial device
ekranlı seri kablo shielded serial cable
işlevin seri açılımı series expansion of a function
seri paralel anahtar series parallel switch
seri toplama serial addition
seri giriş-çıkış serial i/o
seri programlama serial programming
seri bilgisayar serial computer
seri veri iletimi serial data transmission
seri direnç series resistance
seri link kartı serial link adapter
seri aktarım serial transfer
seri iletişim serial communication
seri sığaç series capacitor
seri paralel devre series parallel network
seri süzgeç series filter
yüksek hızlı seri veri high speed serial data
Telecom
elektronik seri numarası electronic serial number
seri iletişim serial communication
seri veri serial data
seri bağlantılı fare serial mouse
yüksek hızlı seri veri arayüzü high speed serial interface
seri üretim mass production
otomatik-seri işlem auto-series operation
seri bağlantılı internet protokolü serial line internet protocol
seri numarası serial number
seri bağlantılı series connection
seri bağlantı bağdaştırıcısı serial link adapter
seri T bağlantısı series T junction
seri denkleştirici series equalizer
seri veri iletimi serial data transmission
senkronsuz seri arayüz asynchronous serial interface
evrensel seri veri yolu universal serial bus
seri bağlantı arayüzü serial interface
seri yönsüz çok aktarmalı noktadan noktaya hat üzerinden örneklenen değerler sampled values over serial unidirectional multi-drop point to point link
Electric
etkin seri direnç effective series resistance
eşdeğer seri direnç equivalent series resistance
osilatör seri kondansatörü oscillator padder
seri bağlantılı dirençler resistors in series
seri kondansatör series capacitor
seri bağlı series
seri bağlama series connection
agl seri transformatörleri agl series transformers
Mechanic
seri üretim flow shop manufacturing
seri üretim mass production
Textile
seri çözgü direct warping
Automotive
kalorifer üfleyicisi seri resistörü heater blower series resistor
kalorifer fanı seri rezistörü heater blower series resistor
düşük seri low aspect ratio
düşük seri low section
standart seri normal section
araç seri numarası vehicle sequence number
standart seri standard section
motor seri numarası engine serial number
yüksek ve alçak seri high and low-series
seri bağlantı series connection
seri devre series circuit
seri iletişim arabirimi serial communications interface
seri hibrit araç series hybrid vehicle
seri numarası serial number
seri-paralel hibrit araç series-parallel hybrid vehicle
seri sonu araç end of series vehicle
seri üretim mass production
seri üretim otomobil mass produced car
seri üretim otomobil yarışları production car racing
lastik seri numarası tire serial number
imalatçı seri numarası manufacturer's code
üniversal seri veriyolu universal serial bus
ürün seri numarası product identification number
Aeronautic
seri tono flick roll
seri basınç pulsasyonları buzz
Marine
seri taşıma kap kodu serial shipping container code
Petrol
mekanik hava akımlı seri ıslak soğutma kulesi mechanical draught series wet cooling tower
Medical
lot veya seri üretim kayıtları lot or batch production records
seri numaralandırma sistemi batch numbering system
endüstriyel seri industrial batch
granülositer seri granulocytic series
safra kanallarının bir seri röntgeni. cholangiography
seri üretim işlemi batch production procedure
seri kayıtları batch records
biyo seri bio-batch
seri üretim mass-production
seri sayısı serial number
seri endoskopik takipler serial endoscopies
seri amniyodrenaj tedavisi serial amniodrainage treatment
seri negatif elektrokardiyogramlar negative serial electrocardiograms
seri c-reaktif protein düzeyleri serial c-reactive protein levels
seri alçılama serial casting
Psychology
seri tekeşlilik serial monogamy
seri pekiştirme serial reinforcement
seri davranış serial behavior
seri arama serial search
seri konum serial position
seri yorum serial interpretation
seri konum eğrisi serial position curve
seri konum etkisi serial position effect
seri hatırlama serial recall
seri öğrenme serial learning
seri ilişkilendirme serial association
Math
ıraksak seri divergent series
mutlak yakınsak seri absolutely convergent séries
harmonik seri harmonic series
eşçarpanlı seri geometric series
eşartanlı seri arithmetique series
aritmetik seri arithmetic series
pozitif seri positive series
alterne seri alternating series
seri aritmetik serial arithmetic
üstel seri exponential series
yakınsak seri convergent séries
yinelgen seri recurring series
sonsuz seri infinite series
almaşık seri alternating series
tam seri entire series
seri açılımı expansion in a series
geometrik seri geometric series
trigonometrik seri trigonometric series
yakınsamaz seri non-convergent series
rekursif seri recurring series
rekurrent seri recurring series
ıraksak seri non-convergent series
Statistics
seri korelasyon serial correlation
tesadüfi seri random series
alt-seri seriola
üç seri teoremi three-series theorem
seri işaretler yöntemi method of collective marks
seri küme compact cluster
seri kuyruklar series queues
dairesel seri korelasyon sayısı circular serial correlation coefficient
düzensiz seri irreguler kollectiv
Physics
temel seri fundamental series
seri bağlama connection in series
seri bağlantı connection in series
ana seri principal series
Chemistry
homolog seri homologous series
homosiklik seri homocyclic series
Agriculture
tarihi seri historical series
çift seri halinde diş two series
Education
küçük seri ilan classified ad
küçük seri ilan classified advertisement
Literature
seri baskı halinde yayınlama serialization
seri baskı halinde yayınlama serialisation
Environment
radyoaktif seri radioactive series
Geology
kalsik seri calcic series
k.amerika misisipiyen’inde bir seri chestarian
kuzey amerika orta kambriyen’inde bir seri albertian
ordovisyen’de bir seri ashgill
alkali seri alkalic series
k. amerika alt siluriyen’inde bir seri alexandrian
alkali-kalsik seri alkali-calcic series
Military
tek tek ve seri ateş edebilme kabiliyeti selective fire capability
yürürlükteki seri current series
seri ateşli silah rapid fire weapon