koku - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

koku



Bedeutungen von dem Begriff "koku" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 24 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
koku odor n.
koku odour n.
koku scent n.
koku smell n.
koku fragrance n.
General
koku perfumery n.
koku savor n.
koku touch n.
koku exhalation n.
koku flavour n.
koku flavor n.
koku stink n.
koku wind n.
koku smelling n.
koku aura n.
koku perfume n.
koku savour n.
koku whiff n.
koku pong n.
koku trail n.
koku relish n.
Technical
koku odor
koku odour
Tobacco
koku aroma

Bedeutungen, die der Begriff "koku" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 257 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
güzel ve hoş koku fragrance n.
General
bodrumdan tuhaf bir koku gelmek a strange smell to emanate from the basement v.
çıkarmak (koku) exhale v.
güzel koku saçmak scent v.
hafifçe havaya yayılmak (koku vs) tinge with v.
hoş bir koku vermek embalm v.
koku almak nose v.
koku almak smell v.
koku almak nose around v.
koku bırakmak leave scent on something v.
koku bırakmak leave smell v.
koku duymak detect a smell v.
koku duymak catch a scent v.
koku duymak catch a smell v.
koku duymak pick up a scent v.
koku saçmak scent v.
koku salmak give off odour v.
koku salmak give off smell v.
koku salmak emit odour v.
koku sıkmak dab on perfume v.
koku sıkmak spray on perfume v.
koku sıkmak put on perfume v.
koku sinmek reek v.
koku sinmek become permeated with a strong unpleasant odor v.
koku vb'ni yaymak give off v.
koku vermek emit odour v.
koku vermek give off odour v.
koku vermek smell v.
koku vermek give off smell v.
koku yapmak stink v.
koku yaymak give off odour v.
koku yaymak give off smell v.
koku yaymak emit odour v.
kötü koku vermek taint v.
kötü koku vermek effluviate v.
kötü koku yaymak reek of v.
yayılmak (koku) pervade v.
yaymak (fena koku) reek of v.
ağır/kötü koku foul smell n.
aroma (güzel) koku aroma n.
avını koku ile değil görerek yakalayan tazı gazehound n.
avını sadece gözlerini kullanarak avlayan yırtıcı (koku duyuları kullanmadan) gazehound n.
bir şaraba özgü koku bouquet n.
bir şeyin yaydığı koku aura n.
fena koku reek n.
güzel koku sweetness n.
güzel koku perfume n.
güzel koku fragrance n.
güzel koku sweet n.
güzel koku aroma n.
güzel koku scent n.
güzel koku balm n.
hafif koku whiffet n.
hafif koku waft n.
hoş koku redolence n.
hoş koku pleasant odor n.
hoş koku sweetness n.
istenmeyen koku effluvia n.
iyi koku alan burun sensitive nose n.
keskin koku tang n.
keskin koku redolence n.
keskin koku a strong odor n.
keskin koku alma duyusu keen sense of smell n.
keskin koku alma özelliği keen sense of smell n.
koku (av) drag n.
koku (güzel) scent n.
koku (kuvvetli ve hoş) aroma n.
koku alma olfaction n.
koku alma duyusu olfactory perception n.
koku alma duyusu smell n.
koku alma duyusu olfaction n.
koku alma duyusu sense of smell n.
koku alma organı organ of smell n.
koku alma organları olfactory organs n.
koku alma yeteneği sense of smell n.
koku alma yeteneği nose n.
koku bombası stink bomb n.
koku bombası stench bomb n.
koku dalgası whiff n.
koku duyusu sense of smell n.
koku gideren deodorant n.
koku giderici deodorant n.
koku giderici deodoriser n.
koku giderici deodorizer n.
koku giderici anti odor n.
koku giderme deodorising n.
koku giderme deodorizing n.
koku kesesi pomander n.
koku önleyici filtre odour filter n.
koku sinirindeki kist epitheliomata n.
koku verici aromatizer n.
koku verici aromatiser n.
kötü koku unpleasant smell n.
kötü koku effluvia n.
kötü koku stinker n.
kötü koku stink n.
kötü koku malodour n.
kötü koku malodor n.
kötü koku pong n.
kötü koku fetid odor n.
kötü koku effluvium n.
kötü koku stench n.
kötü koku reek n.
pis koku pong n.
pis koku stench n.
pis koku reek n.
pis koku taint n.
pis koku fetid odor n.
pis koku niff n.
pis koku stink n.
pis koku funk n.
pis koku smell n.
rahatsız edici koku offensive odour n.
rahatsız edici koku unpleasant odour n.
rahatsız edici koku foul odour n.
rahatsız edici koku offensive smell n.
rahatsız edici koku odour nuisance n.
rahatsız edici koku odor nuisance n.
rahatsız edici koku odious smell n.
rahatsız edici koku repugnant odor n.
rahatsız edici koku repugnant odour n.
rahatsız edici koku obnoxious odour n.
şarap koku bouquet n.
uçucu koku volatile smell n.
vajinal koku vaginal smell n.
yüksek koku önleyicili sifon deep-seal trap n.
zehirli pis koku mephitis n.
(koku/tat) kötü rank adj.
ağır (koku) strong adj.
bayıltıcı (koku) overpowering adj.
boğucu (koku) heavy adj.
çıkarılmış (duman/gaz/koku vb) exhaled adj.
hafif (koku/tat) delicate adj.
her tarafa nüfuz eden (koku, hata vb) permeative adj.
hoş bir acılığı olan (tat/koku) piquant adj.
keskin (tat/koku) tangy adj.
keskin (zeka/koku/ses) penetrating adj.
koku alma ile ilgili olfactory adj.
koku gideren deodorizing adj.
koku gideren deodorising adj.
koku giderici anti-odor adj.
koku giderici antiodor adj.
koku sinirindeki kist şeklinde epitheliomatous adj.
koku veren odourising adj.
kötü koku veren effluvial adj.
kuvvetli ve hoş (koku) aromatic adj.
(kötü) koku yayarak areek adv.
Colloquial
koku uzmanı odor specialist
zengin (koku) tangy
Idioms
(olaylar konusunda) burnu iyi koku almak have a nose for
köpeğin koku almasın önlemek put a dog off the scent
Speaking
bir koku alıyor musun? do you smell something?
Industry
koku veren odorizer
Technical
arıkovanı koku beehive coke
arıkovanı koku fırını beehive coke oven
boru sistemleriyle taşınan sudaki koku ve lezzet tayini determination of odor and flavor of water in piping systems
buharlaştırarak koku çıkarmak decoct
ceviz koku coke nut
döküm koku foundry coke
düşük sıcaklık koku low-temperature coke
gaz koku gas coke
güzel koku scent
istenmeyen koku effluvium
kalsine petrol koku calcined petroleum coke
keskin koku tang
koku birimi olf
koku duyma smell
koku giderici deodorant
koku giderici madde deodorant
koku giderme deodorisation
koku giderme deodorization
koku iletimi odour transmission
koku kontrolü ve havalandırma odour control and ventilation
koku önleyici filtre odour filter
koku şişesi scent bottle
koku şişesi perfume bottle
koku ve tat bulunmaması deneyi test for absence of odor and taste
koku verici madde odorizer
koku yayar odorant
kötü koku mephitis
kupol ocağı koku cupola coke
linyit koku lignite coke
sudaki koku odor in water
yatak koku bed coke
yüksek fırın koku blast furnace coke
yüksek fırın koku metallurgical coke
yüksek sıcaklık koku high-temperature coke
Telecom
elektronik koku algılayıcı electronic nose
Electric
elektriksel koku electric odor
Marine
kötü koku offensive odor
kötü koku yayan madde offensive odor substance
Petrol
kalsine edilmiş petrol koku calcined petroleum coke
petrol koku petroleum coke
Mining
döküm koku foundry coke
petrol koku petcoke
petrol koku petroleum coke
petrol koku pet coke
yeryağı koku petroleum coke
Medical
ağızda kötü koku oral malodor
koku alamama anosmia
koku alma smell
koku alma sense of smell
koku alma olfaction
koku alma olfactory modality
koku alma hücresi olfactory cell
koku alma ile ilgili olfactory
koku alma siniri olfactory nerve
koku almazlık anosmia
koku belirleme testi smell identification test
koku bezesi scent bag
koku bezesi scent gland
koku bilimi olfactronics
koku deneyi scent test
koku duyarlıkölçeri olfactometer
koku kontrolü odour control
koku kontrolü odor control
koku korkusu osmophobia
koku siniri first cranial nerve
koku siniri nervii olfactorii
koku siniri olfactory nerve
koku testi smell test
koku tomurcukları olfactory knobs
kötü koku foetor
kötü koku fetor
tat ve koku alma duyusunda azalma diminished taste and smell perception
tat ve koku testleri taste and smell tests
Psychology
koku siniri olfactory nerve
koku varsanısı olfactory hallucination
Food Engineering
istenmeyen koku off odour
istenmeyen koku off odor
koku giderme deodorization
koku giderme deodorisation
koku ve tat bulunmama deneyi test for absence of odour and taste
lezzet ve koku verici bileşikler flavouring and perfuming compounds
Gastronomy
pis koku dirty smell
Chemistry
hoş koku aroma
limon kabuğunun yapısında bulunan koku verici ve tatlandırıcı olarak kullanılan bir izomer neral
Biology
koku alma hücresi olfactory cell
koku duyusu eksikliği anosmia
koku siniri olfactory nerve
Zoology
(hayvanlarda) koku alma organı olfactory organ
Apiculture
koku bezi scent gland
koku yayma havalandırması fan
Tobacco
koku maddelerinin alkol veya uygun bir çözücüde çözünmüş durumu top flavour
tütüne koku ve tad vermek veya bazı özelliklerini düzeltmek amacıyla kullanılan maddeler additive
Environment
dinamik oflaktometre ile koku derişiminin belirlenmesi determination of odour concentration by dynamic olfactometry
koku emisyonu odor emission
koku giderme deodorisation
koku giderme deodorization
koku maddesi odorant
koku sayısı odour number
rahatsız edici koku odor nuisance
Military
koku arama sistemi olfactory detection system
British Slang
kötü koku honk
kötü koku niff
kötü koku pen and ink
pis/kötü koku ronk