kutsal - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

kutsalBedeutungen von dem Begriff "kutsal" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 31 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
kutsal divine adj.
kutsal sacred adj.
kutsal blessed adj.
kutsal holy adj.
kutsal numinous adj.
General
kutsal sanctus n.
kutsal sanctified adj.
kutsal consecrated adj.
kutsal divino adj.
kutsal hallowed adj.
kutsal saintly adj.
kutsal heavenly adj.
kutsal sainted adj.
kutsal inviolate adj.
kutsal solemn adj.
kutsal venerable adj.
kutsal sacramental adj.
kutsal celestial adj.
kutsal blessed adj.
kutsal sacrosanct adj.
kutsal semidivine adj.
kutsal holy adj.
kutsal enshrined adj.
kutsal blest adj.
kutsal tapu adj.
kutsal sacral adj.
Psychology
kutsal sacred
Religious
kutsal tersanctus n.
Philosophy
kutsal holy
kutsal saint
Music
kutsal hymm

Bedeutungen, die der Begriff "kutsal" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 392 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
kutsal bir yeri dini sebeplerle ziyaret eden kimse pilgrim n.
bazı kutsal kişilerin başı etrafında gösterilen ışık çemberi halo n.
General
kutsal bir yere koymak enshrine v.
kutsal saymamak desecrate v.
kutsal sayılmak consecrate v.
kutsal yağ sürmek anoint v.
kutsal birşeye saygısızlık etmek defile v.
saygısızlık etmek (kutsal bir şeye) desecrate v.
kutsal saymak bless v.
kutsal saymak venerate v.
kutsal olarak kabul etmek enshrine v.
kutsal saymak hallow v.
kutsal bir yere koymak inshrine v.
kutsal yağ sürmek inunct v.
kutsal yağ sürmek embrocate v.
kutsal yağ sürmek anele v.
kutsal kabul etmek enshrine v.
kutsal metinden alıntılar yapmak quote scriptures v.
kutsal saymak regard [obsolete] v.
kutsal nesnelere veya kişilere saygısız olma durumu sacrilegiousness n.
kutsal yağ unction n.
kutsal ülke promised land n.
kutsal kitap bible n.
kiliselerde üzerine kutsal objelerin konduğu raf veya bölme credenza n.
kutsal ruh the holy spirit n.
kutsal yazılar scripture n.
kutsal hak divine right n.
kutsal yer sanctuary n.
kutsal yer holy n.
hristiyanlarda kutsal hafta boyunca sadece belirli gıdaların alınması xerophagy n.
kutsal bir şeye karşı saygısızlık sacrilege n.
en kutsal ve mukaddes olma durumu veya seviyesi sacrosanctity n.
kilisede ibadet sırasında kutsal kitaptan okunan bölüm lection n.
kutsal olma durumu veya seviyesi sacredness n.
kutsal şeye saygısızlık sacrilege n.
kutsal kitap scripture n.
en kutsal veya mukaddes olma hali sacrosanctness n.
kutsal şeylere hürmetsizlik sacrilege n.
kutsal şeylere saygısızlık profanity n.
kutsal kitaplar canon n.
kutsal kitap holy scripture n.
kutsal mekan sacred space n.
kutsal su chrism n.
kutsal emanetlerin saklandığı sandık reliquary n.
kutsal emanet relic n.
kutsal şehir holy city n.
kutsal eşya sandığına koyma enshrining n.
kutsal diyar holy land n.
kutsal ruh the holy ghost n.
kutsal gün holy day n.
kilisede ibadet sırasında kutsal kitaptan okunan paragrafların derlemesi lectionary n.
kutsal bir şeye karşı saygısızlık desecration n.
kutsal şeye saygısızlık desecration n.
kutsal vücut yağı chrism n.
kutsal görev religion n.
kutsal kitap the bible n.
musevilerce cumartesileri uygulanan kutsal dinlenme günü sabbath n.
kutsal saymayan desecrator n.
kutsal kişi sadhu n.
kutsal şeylere saygısızlık eden desecrater n.
kutsal su kabı stoup n.
kutsal şeye saygısızlık profanity n.
kutsal eşya sandığına koyma enshrinement n.
kutsal su serpme aspersion n.
kutsal yer sanctum n.
kutsal varlık sacrament n.
kutsal kitap holy writ n.
kutsal cuma good friday n.
kutsal perşembe holy thursday n.
sürekli tekrarlandığında ruhani güçlerin uyandırılmasını sağlayan kutsal söz mantra n.
dokunulmazlık (kutsal birşey vb) inviolability n.
kilisede ibadet sırasında kutsal kitaptan bölümler okuyan kişi lector n.
kutsal kitaplar sacred books n.
kutsal nesnelere kötü davranma ve kullanma durumu sacrilegiousness n.
kutsal şeylerin saklandığı oda sacristy n.
kutsal şeye saygısızlık profanation n.
kutsal nesnelere veya kişilere saygısızlık yapan kimse sacrilegist n.
kutsal topraklar (israil ve ürdün'deki) the holy land n.
kutsal bağlaşma holy alliance n.
kutsal kabul etme shrining n.
ibrani takvime göre dokuzuncu ayın altısında kutlanan kutsal gün shabuoth n.
kutsal bir yere koyma shrining n.
kutsal üçleme the eternal triangle n.
baba oğul ve kutsal ruh the eternal triangle n.
kilisede kutsal ekmek kutusu pyx n.
zerdüştlüğün kutsal kitabı avesta n.
kutsal kitapları saklama yeri (yahudilerde) genizah n.
kutsal olma godhood n.
kutsal şey halidome n.
kutsal şey halidom n.
kutsal hazineler holy treasures n.
kutsal hazineler sacred treasures n.
kutsal hazineler enshrined treasures n.
kutsal roma imparatoru holy roman emperor n.
hindu inanışına göre tanrının kutsal şarkısı gita n.
kutsal emanetler relics n.
kendi hayatını kurtarmak için kutsal yazıtları veya kiliseye ait malları düşmana teslim eden kimse traditor n.
kutsal ruh holy spirit n.
kutsal ruh holy ghost n.
tanrıya ve kutsal şeylere sövme blasphemy n.
hinduizmin kutsal metinleri olan veda'ların bir bölümü sama-veda n.
kutsal kişilerin resmi icon n.
kutsal şeylere sövme blasphemy n.
kutsal şeylere saygısızlık blaspheme n.
kutsal kitabın orjinalı codex n.
kutsal nesnelerin tutulduğu kilisenin içindeki veya bitişiğindeki küçük oda sacristry n.
kutsal şeylere karşı saygısız profane n.
kutsal şeylere karşı saygısızlık profanity n.
kutsal kişi ya da şeylere saygısızlık sacrilege n.
kutsal şeylere küfür sacrilege n.
kutsal şeylere küfür blasphemy n.
kutsal sayılan yer a mecca n.
kutsal tapınak holy shrine n.
kutsal mabet holy shrine n.
kutsal bir amaç a divine goal n.
kutsal ekmek kabı monstrance n.
baba oğul ve kutsal ruh trinity n.
kutsal yolculuk religious journey n.
baba oğul kutsal ruh trinity n.
baba oğul kutsal ruh holy trinity n.
kutsal yolculuk pilgrimage n.
baba oğul ve kutsal ruh holy trinity n.
baba oğul ve kutsal ruh blessed trinity n.
baba oğul kutsal ruh father the son and the holy spirit n.
baba oğul ve kutsal ruh father the son and the holy spirit n.
baba oğul kutsal ruh blessed trinity n.
kutsal aşk divine love n.
kutsal değerler sacred values n.
kutsal kap holy grail n.
kutsal kase holy grail n.
kutsal bir yerin çevresi precinct n.
ölmekte olan bir kimsenin vücuduna rahip tarafından kutsal bir yağın sürüldüğü katolik kilisesi ayini extreme unction n.
kutsal güven holy trust n.
kutsal döngü sacred circle n.
kutsal üçlü the holy trinity n.
kutsal varlık sacred being n.
kutsal oda sacred room n.
kutsal dil sacred language n.
kutsal metinlerin yeni dünya tercümesi new world translation of the holy scriptures n.
kutsal kitap kanonu biblical canon n.
herhangi bir dinin kutsal kabul edilen yazıtlarını meydana getiren kitapların tümü biblical canon n.
kutsal kitap kanonu canon of scripture n.
herhangi bir dinin kutsal kabul edilen yazıtlarını meydana getiren kitapların tümü canon of scripture n.
kutsal yer holy place n.
kutsal metinler/yazılar holy writings n.
(sanskritçe) song of god - tanrı'nın şarkısı isimli kutsal şiir bhagavadgita n.
kutsal sandık holy ark n.
kutsal ahit sandığı holy ark n.
kutsal yağ şişesi ampulla n.
yüce/kutsal amaç apotheosis n.
kutsal su kabı aspergill n.
kutsal su kabı aspergillum n.
kutsal yer bethel n.
kutsal kudüs celestial city n.
kutsal savaş holy war n.
kutsal savaş sacred war n.
kilisede kutsal eşyaların tutulduğu yer sacristy n.
kilisede kutsal eşyaların tutulduğu yer vestry n.
kutsal olmama profaneness n.
kutsal olmama unsanctification n.
kutsal bir nesnenin çevresinde dönme circumambulation n.
hıristiyan bazilikalarında kutsal yönü belirleyen (doğu) apsisin önünde yer alan, yalnızca ruhban sınıfının kullanabildiği kutsal mekan bema n.
hinduizmin kutsal kitapları upanishads n.
kutsal incil holy bible n.
kutsal amaç sacred cause n.
kutsal toprak holy land n.
kutsal toprak holy ground n.
kutsal insan holy man n.
kutsal adam holy man n.
kutsal emanetler sacred relics n.
kutsal emanetler holy relics n.
kutsal alan sanctuary n.
(katolik kilisesinde) kutsal ekmek kabı ciborium n.
kutsal bağ sacred bond n.
kutsal su holy water n.
kutsal kimse hallow n.
kutsal obje hallow n.
kutsal topraklara yolculuk journey to the holy land n.
7 ve 17. yüzyıllar arasında yazılmış, şiva ve karısı arasındaki diyaloglardan oluşan kutsal kitap tantra n.
7. ve 17. yüzyıllar arasında, özellikle siva ve karısı arasındaki diyalog şeklinde yazılmış, kutsal tantizm kitapları tantra n.
heykel ya da kutsal emanetler için yapılan niş tabernacle n.
kutsal kitaplarla ilgili olma canonicity n.
kutsal kitaba göre uygunluk canonicalness n.
kutsal meslek sacred profession n.
kutsal metin religious writing n.
kutsal emanet relik [obsolete] n.
kutsal emanetlerin saklandığı kutu reliquary n.
kutsal emanetlerin saklandığı sandık reliquaire n.
ağır ve kutsal görev remorse [obsolete] n.
kutsal parmak holy finger n.
kutsal gün holy day n.
kutsal evlilik bağı the bonds of holy matrimony n.
kutsal kitapta geçen canonical adj.
kutsal olmayan unholy adj.
kutsal bir şeye karşı saygısız sacrilegious adj.
kutsal sayılmayan desecrated adj.
kutsal şeyleri tutmaya layık olmayan unworthy to handle holy things adj.
kutsal olarak kabul edilen enshrined adj.
çok kutsal sacrosanct adj.
en kutsal olanı divinest adj.
saygısızlığa uğramış (kutsal bir şey) desecrated adj.
kutsal kitaba göre scriptural adj.
kutsal olmayan unhallowed adj.
ağza alınmaz (kutsal) ineffable adj.
kutsal şeye saygısız sacrilegious adj.
kısmen kutsal semisacred adj.
kutsal bir yere koyulmuş shrined adj.
kutsal kabul edilmiş shrined adj.
kutsal olmayan noncelestial adj.
kutsal bir yerde saklanan enshrined adj.
kutsal metinlerin tinsel yorumu anagogical adj.
kutsal metinlerin tinsel yorumu anagogic adj.
(kutsal yağ) yağ sürülmüş anointed adj.
(kutsal yağ ile) yağlanmış anointed adj.
yarı-kutsal quasi-sacramental adj.
kutsal olmayan nonsacred adj.
kutsal nesnelere kötü davranarak sacrilegiously adv.
kutsal bir şekilde celestially adv.
kutsal bir şekilde venerably adv.
kutsal bir şekilde inviolately adv.
kutsal bir biçimde blessedly adv.
kutsal nesnelere saygısızlık ederek sacrilegiously adv.
kutsal bir şekilde blessedly adv.
kutsal bir şekilde solemnly adv.
kutsal bir şekilde holily adv.
kutsal bir biçimde divinely adv.
kutsal nesnelere veya kişilere saygısızlık yaparak sacrilegiously adv.
kutsal olarak sacredly adv.
kutsal kitaplara ilişkin scripturally adv.
kutsal bir şekilde sacredly adv.
kutsal emanetler şeklinde relicly [obsolete] adv.
Phrases
baba oğul ve kutsal ruh adına in the name of the father and of the son and of the holy spirit
baba oğul ve kutsal ruh adına in the name of the father son and holy spirit
seni baba, oğul ve kutsal ruh adına vaftiz ediyorum i baptize you in the name of the father, and of the son and of the holy spirit
Colloquial
kutsal meslek sacred job n.
kutsal inek a sacred cow
Idioms
kutsal siyah karakter saintly black character n.
kutsal hava odor of sanctity
kutsal hava odour of sanctity
(kutsal bir amaç uğruna) hayatını kaybetmek pay the ultimate price
(kutsal bir amaç uğruna) ölmek pay the ultimate price
Law
kutsal şeylere karşı işlenen suç sacrilege
kutsal bir şeye el basarak yapılan yemin corporal oath
kutsal bir şey üzerine yapılan yemin promissory oath
kutsal şeylere küfür profanity
kutsal kitap testament
Politics
kutsal roma imparatorluğu holy roman empire
kutsal ittifak holy alliance
Architecture
tapınak çevresindeki kutsal alan temenos n.
antik roma ya da yunan kültüründe banyodan sonra kutsal bir yağın vücuda meshedildiği küçük oda. elæothesium
Construction
kutsal yapıları araştıran bilim dalı naology n.
Psychology
kutsal ve dünyevi sacred vs. profane
kutsal sevgi agape
kutsal hastalık sacred disease
kutsal eşyalara duyulan korku hagiophobia
Zoology
kutsal mavi holly blue
kutsal mısır böceği scarab beetle
Botanic
eski mısır'da kutsal kabul edilen mavi bir nilüfer çiçeği blue lotus (nymphaea caerulea) n.
eski mısır'da kutsal kabul edilen beyaz nilüfer white lotus (nymphaea lotus) n.
eski mısır'da kutsal kabul edilen beyaz nilüfer egyptian water lily n.
eski mısır'da kutsal kabul edilen beyaz nilüfer white lily n.
eski mısır'da kutsal kabul edilen beyaz nilüfer lotus n.
Literature
kutsal kitap yeni dünya çevirisi new world translation of the holy scriptures
rüzgarın kutsal yarası kaze no stigma
History
kutsal roma imparatorluğu reich n.
eski ve kutsal metinlerde düdük, gayda veya flüt gibi delikli ve üflemeli çalgıları ifade eden terim nehiloth n.
bir tapınak veya özel evde kutsal nesnelerin bulunduğu roma mihrabı veya tapınma yeri sacrarium
kutsal roma-germen imparatorluğu holy roman empire
kutsal roma cermen imparatorluğu'nun kurucusu charlemagne
Religious
kutsal bir metinde yer almak canonize v.
kutsal bir metinde yer almak canonise v.
yeniden kutsal yağ sürmek re-anoint v.
kutsal ruh'u ve tanrı'nın sözünü rehber edinmek walk after the spirit v.
kutsal şarap veya kutsal yağ koyulan kase ampulla n.
yahudilerin kutsal kitaplarından biri talmud n.
büyülü ve mistik elementleri kutsal yazınlarla birleştiren hinduizm hareketi tantrism n.
büyülü ve mistik elementleri kutsal yazınlarla birleştiren budizm hareketi tantrism n.
(protestan) kutsal metinlerde yasaklanmamış inanış ve eylemleri hoş görme adiaphorism n.
kutsal kitapta ne yasaklanmış ne şart koşulmuş şey adiaphoron n.
gnostisizmde kutsal güç aeon n.
kutsal ışık tanrıları aditya n.
kilise tarafından gerçek olduğu kabul edilen kutsal metinler canon n.
kutsal ruh'un rehberliğinin incil'i anlamak için yeterli olduğunu savunan, okuma yazmayı reddeden anabaptist mezhebi üyesi abecedarian n.
isa'nın kutsal kitaplara girmemiş deyişleri agrapha n.
hıristiyanlıkta kutsal ruh'la bireysel olarak bağ kurmaya dayanan, resmi ibadetlere itibar etmeyen radikal 17. yüzyıl doktrini ranterism n.
hıristiyanlıkta kutsal ruh'la bireysel olarak bağ kurmaya dayanan, resmi ibadetlere itibar etmeyen radikal 17. yüzyıl doktrini rantism n.
kilisede ibadet sırasında kutsal kitaptan bölümler okuyan kişi reader n.
kutsal kudüs celestial city n.
kur'an'ın indirilmeye başlandığı gece olarak müslümanlarca kutsal sayılan dua gecesi lailat-ul-qadr n.
(doğu kilisesinde) kutsal ekmekten kesilerek kutsanan parça lamb n.
ilahinin ardından kutsal kitaptan okunan kısa bölüm chapter n.
kutsal ruh tarafından verilen olağanüstü güç charism n.
kutsal ruh tarafından verilen olağanüstü güç charisma n.
tanrı’nın, insanların gereksinimlerine hizmet etmek için, kilise aracılığıyla mucizevi bir şekilde çalıştığını kabul eden Kutsal Ruh’la ilgili teoloji charismatic n.
tanrı’nın, insanların gereksinimlerine hizmet etmek için, kilise aracılığıyla mucizevi bir şekilde çalıştığını kabul eden Kutsal Ruh’la ilgili teoloji charismatic movement n.
bir azizin kutsal eşyalarının saklandığı kutu veya tapınak chassé n.
tanrının kutsal adı name n.
burma kültürü ve yerli dinine ait bir kutsal ruh sınıfı nat n.
şinto kutsal kitabı nihon skoki n.
baba, oğul ve kutsal ruh'un ayrı varlıklar oluşunu reddeden noetus'un takipçilerinden her biri noetian n.
yahudi takviminin ilk ayının 22 ve 23. günü kutlanan kutsal yahudi bayramı rejoicing in the law n.
yahudi takviminin ilk ayının 22 ve 23. günü kutlanan kutsal yahudi bayramı rejoicing of the law n.
yahudi takviminin ilk ayının 22 ve 23. günü kutlanan kutsal yahudi bayramı rejoicing over the law n.
kutsal metin religious text n.
kutsal metin religious writing n.
kutsal emanetlere tapma reliquism n.
kutsal emanetlere sahip çıkma reliquism n.
(kiliselerde) kutsal ekmek kabı remonstrance n.
kutsal emanetlerin sergilendiği kap remonstrance n.
eski ahit'te yer alan bir kutsal metin nehemiah n.
eski ahit'te betimlenen, asa üzerine dolanmış pirinçten yılan biçimindeki kutsal nesne nehushtan n.
kutsal metinlerin yeniden yorumlanması neologianism n.
isa'nın ilahi ve insani olmak üzere iki farklı varlığının birbirinden bağımsız olduğunu ve isa'nın tek kutsal bir kişiliği olduğunu iddia eden dini akım nestorianism n.
yeni ve kutsal amaçlarla yönelebilmesi için tanrı'nın gücüyle değişmiş kalp veya karakter new heart n.
hristiyan kutsal kitabı new testament n.
kutsal haftanın (paskalyadan önceki haftanın) son üç günü kilisede sabah ibadetinde söylenen ilahi tenebrae n.
israiloğulları tarafından kutsal sayılan bir tapınak tent of meeting n.
kutsal kitapta geçen yedi saatten üçüncüsü terce n.
kutsal kitapta geçen yedi saatten üçüncüsü tierce n.
kutsal metinlerden veya güvenilir bir dini kaynaktan alınan bölüm text n.
yahudi tapınağının en kutsal kısmı the holy of holies n.
kutsal ruh the spirit n.
baba, oğul ve kutsal ruh arasındaki ilişki perichoresis n.
baba, oğul ve kutsal ruh arasındaki ilişki circumincession n.
baba, oğul ve kutsal ruh üçlüsü three in one n.
kutsal gün tide n.
hopi yerlilerinin taktığı kutsal rozet tiponi n.
incilin kutsal sayılan kısımlarına ilişkin canonical adj.
incilin kutsal sayılan kısımlarından beliren canonical adj.
kutsal kitapta geçen canonic adj.
incilin kutsal sayılan kısımlarına ilişkin canonic adj.
incilin kutsal sayılan kısımlarından çıkan canonic adj.
kutsal metinlerin yeniden yorumuna dayalı neological adj.
kutsal metinlerin yeniden yorumuna dayalı neologistic adj.
isa'nın ilahi ve insani olmak üzere iki farklı varlığının birbirinden bağımsız olduğuna inanan ve isa'nın tek kutsal bir kişiliği olduğunu kabul etmeyen nestorian adj.
kutsal bir biçimde mutlak olan thearchic adj.
kutsal bir biçimde yüce olan thearchic adj.
incilin kutsal sayılan kısımlarına ilişkin bir şekilde canonically adv.
incilin kutsal sayılan kısımlarında belirdiği gibi canonically adv.
kutsal olarak religiously adv.
kutsal bir şekilde religiously adv.
kutsal metinleri yeniden yorumlayarak neologically adv.
kutsal ekmek kutusu (kilise) pyx
hz isa´dan kaynaklanan ve papaz aracılığıyla yapılan kutsal bir işlem sacrament
kutsal ekmek kutusu pyx
budizm'e göre 8 aşamalı kutsal yol aryashtanga-marga
budizm'e göre 8 aşamalı kutsal yol the noble eightfold path
budizm'e göre 8 aşamalı kutsal yol arya-ashta-anga-marga
kudüs'te içinde hz.isa'nın mezarının bulunduğuna inanılan kutsal mezar kilisesi church of the holy sepulchre
etiyopya'yı kutsal yer olarak kabul eden ve ras tafari'nin mesih olduğuna inananların inancı rastafarianism
isa'nın kutsal yüreği the sacred heart of jesus
altı kanatlı kutsal varlıklar seraphim (burning ones)
kutsal hac holy pilgrimage
kutsal meryem our lady
kutsal emir divine command
kutsal makam holy see
kutsal ruhun vücut ile birleşmesi sacred marriage
kutsal ruhun vücut ile birleşmesi coniunctio
kutsal ruhun vücut ile birleşmesi coitus
kutsal ruh'un armağanlarının günümüze kadar sürdüğüne inanan hıristiyan inancı continuationism
kilisede hz isa'nın etinin ve kanının temsil edildiği kutsal ekmek ve şarabın içinde saklandığı süslü ve gösterişli kutu tabernacle
hz. isa ile kutsal ruhun aynı özden olmadığını savunan akım racovianism
kutsal ruhun ortaya çıkması procession
kutsal üçleme blessed trinity
Philosophy
kutsal emir kuramı divine command theory
Geography
hindistan'ın merkezinde yer alan ve hinduların kutsal olduğuna inandığı nehir narmada n.
hindistan'ın merkezinde yer alan ve hinduların kutsal olduğuna inandığı nehir narbada n.
hindistan'ın merkezinde yer alan ve hinduların kutsal olduğuna inandığı nehir narmada n.
Places
ırak'ta fırat nehri yakınında bulunan ve şii islam'ın merkezi olan kutsal şehir najaf n.
Art
papazların ellerini yıkadıkları kutsal suyu içeren tunç veya pirinçten yapılmış sembol hayvan biçimli kap aquamanile
Mythology
çift yüzlü kutsal balta labrys n.
orta avustralya'nın çeşitli yerli kabileleri tarafından kutsal kabul edilen ahşap veya taş nesne tjurunga n.
orta avustralya'nın çeşitli yerli kabileleri tarafından kutsal kabul edilen ahşap veya taş nesne tjuringa n.
orta avustralya'nın çeşitli yerli kabileleri tarafından kutsal kabul edilen ahşap veya taş nesne churinga n.
afrodit'in kutsal kıbrıs şehriyle ilgili olan paphian
Printery
kutsal kitap kağıdı bible paper
Abbreviation
eski ahit'te yer alan bir kutsal metin neh. n.
hristiyan kutsal kitabı new test. n.
kutsal kitap test. n.
Latin
en kutsal yer sanctum sanctorum
kutsal yer sanctorum
baba oğul ve kutsal ruh adına in nomine patris et filii et spiritus sancti
Archaic
kutsal ayin religion n.
kutsal tören religion n.
kutsal ritüelleri gözetme religion n.
kutsal emanet relique n.
kutsal yağ sürmek oint
kutsal kitapda sık kullanılan, say fiilinin, geniş zaman "simple present tense" kipi saith
Ornithology
kutsal aynak sacred ibis (threskiornis aethiopica) n.
antik mısırlılar tarafından kutsal sayılan bir afrika kelaynağı sacred ibis (threskiornis aethiopica) n.
Anthropology
(polinezya'da) aynı anda hem kutsal hem de yasak olan taboo adj.
(polinezya'da) aynı anda hem kutsal hem de yasak olan tabu adj.