name - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

name

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "name" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 41 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
name n. isim
name n. ad
General
name v. ismiyle çağırmak
name v. isim koymak
name v. adını koymak
name v. ad vermek
name v. tayin etmek
name v. ad koymak
name v. adını vermek
name v. adlandırılmak
name v. demek
name v. ismini koymak
name v. olarak seçmek
name v. ilan etmek
name v. söylemek
name v. ismini söylemek
name v. anmak
name v. adını söylemek
name v. -i aday göstermek
name v. atamak
name v. seçmek
name v. saymak
name v. tek tek söylemek
name n. nam
name n. ünlü kimse
name n. ün
name n. şöhret
name n. yerine
name n. ad
name n. isim
name n. ad isim
name n. ünlü kişi
Technical
name belirtmek
name isim
name adlandırmak
name isim vermek
Computer
name adı
name ad ısım
name girdi adları
name ada göre
name dosya adı

Bedeutungen von dem Begriff "name" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 3 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
name epistle n.
name letter n.
name love-letter n.

Bedeutungen, die der Begriff "name" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
last name n. soyadı
General
tarnish somebody's name v. adını kirletmek
name names v. isim vermek
tarnish somebody's name v. adını lekelemek
ask one's name v. adını sormak
call one's name offensively v. sen diye hitap etmek
give a name v. adını koymak
give a bad name v. ad takmak
sign one's name v. imzalamak
make a name for oneself v. ünlenmek
give name v. adlandırılmak
make a distinguished name for oneself v. adından söz ettirmek
make one's name v. adını duyurmak
go by a name v. adıyla tanınmak
give a name v. lakap takmak
call someone a name for short v. birine kısaca (lakap vb) demek
sign one's name v. imzasını atmak
give a name v. ad takmak
make one's name v. ismini duyurmak
tell one's name v. adını bağışlamak
make a name for oneself v. isim yapmak
go under the name of v. adıyla tanınmak
have one's name rather frequently mentioned v. adından sıkça söz ettirmek
give a name v. isim takmak
draw up in someone's name v. adına düzenlemek
give a name v. isim vermek
make a name for oneself v. adından söz ettirmek
give a name v. ad vermek
make one's name v. isim yapmak
make quite a name for oneself v. adını duyurmak
name somebody v. tesmiye etmek
not to mention someone's name v. adını ağzına almamak
give a name v. ad koymak
make a name for oneself v. ad yapmak
be given a name v. ad almak
make a name for oneself v. sükse yapmak
expunge someone's name from a register v. kaydını silmek
get someone's name announced v. anons ettirmek
merge under the name of v. adı altında birleşmek
register on ones name v. adına kaydetmek
register in the name of v. adına kaydetmek
act in one's own name v. birinin adına hareket etmek
have one's name written in letters of gold v. adını altın harflerle yazdırmak
have one's name written in gold letters v. adını altın harflerle yazdırmak
clip a name holder v. isimlik takmak
have a name tag on v. yaka kartı takmak
clip a name badge v. yaka kartı takmak
wear a name tag on v. isimlik takmak
wear a name tag on v. yaka kartı takmak
pin a name badge v. isimlik takmak
pin a name holder v. isimlik takmak
pin a name badge v. yaka kartı takmak
pin a name holder v. yaka kartı takmak
pin a name tag v. isimlik takmak
clip a name tag v. yaka kartı takmak
clip a name holder v. yaka kartı takmak
clip a name tag v. isimlik takmak
have a name tag on v. isimlik takmak
clip a name badge v. isimlik takmak
pin a name tag v. yaka kartı takmak
know somebody by name v. isim olarak tanımak
know somebody by name v. ismen bilmek
know somebody by name v. ismen tanımak
not to be on christian-name terms v. siz diye hitap etmek
name-drop v. konuşmasında veya yazısında ünlü isimlerden bahsedip kendine paye çıkarmak
name after v. ismini vermek
name after v. adını vermek
make a name for oneself v. ün kazanmak
quote a name v. bir isim zikretmek
have the title to the land (property) registered in one’s name v. tapuyu üzerine geçirmek
be registered under the name of v. adına kayıtlı olmak
have the title to the land (property) registered in one’s name v. tapuyu üzerine almak
bear the name v. ismini taşımak
bear the name v. adını taşımak
bring discredit to one's name v. adına leke sürmek
take the name of v. ismini almak
as is evident from its name v. adından anlaşılmak
know (someone) by name v. ismen tanımak
take the name of god in vain v. allah'ın adını boş yere ağzına almak
give a name v. sıfatlandırmak
stain somebody's name v. birinin adını lekelemek
spell one's name v. (ismini) şehir kodlaması yapmak
ask name v. isim sormak
name the baby after his/her dad v. bebeğe babasının adını vermek
die in the name of science v. bilim adına ölmek
keep the family name alive v. soyunu devam ettirmek
mention one's name in the discussion v. tartışmada adını zikretmek
take the name of god in vain v. tanrıya saygısızlık/hakaret etmek
issue an invoice in the name of v. adına fatura düzenlemek
remember someone's name v. adını hatırlamak
recall someone's name v. adını hatırlamak
recall someone's name v. ismini anımsamak
recall someone's name v. ismini hatırlamak
remember someone's name v. adını anımsamak
remember someone's name v. ismini hatırlamak
recall someone's name v. adını anımsamak
remember someone's name v. ismini anımsamak
launch under the brand name v. ..markası ile piyasaya sürmek
(one's name) appear in the press v. adı basında yer almak
bandy about someone's name v. dillere düşürmek
bandy about someone's name v. dedikodusunu yapmak
get one’s last name v. birinin soy adını almak
maiden name n. kızlık soyadı
family name n. soyadı
maiden name n. bekarlık soyadı
passenger name record n. yolcu isim kaydı
name given at birth n. göbek adı
author's name n. yazar ismi
christian name n. ilk ad
christian name n. ad
name badge n. yaka kartı
proper name n. özel isim
good name n. yüzakı
common name n. yerel ad
good name n. namus
place name n. yer ismi
family name n. aile adı
first name n. asıl isim
name and address n. isim ve adres
name tag n. isim kartı
name tag n. yaka kartı
the name of the game n. asıl sorun
brand name n. marka
father's name n. baba adı
name card n. isim kartı
proper name n. özel ad
writer's name n. yazar adı
collective name n. topluluk adı
one's name and reputation n. adı sanı
pen name n. mahlas
code name n. kod adı
given name n. isim
false name n. takma isim
christian name n. vaftiz adı
christian name n. hristiyanlara vaftizde verilen isim
brand name products n. markalı ürünler
first name n. küçük ad
maiden name n. kızlık adı
whole name n. tam isim
given name n. ad
christian name n. isim
name of the father n. babanın adı
brand name n. bir ürüne ait özel ad
pen name n. takma ad
given name n. küçük isim
in the name of human kindness n. insanlık namına
name plate n. tabela
brand name n. marka adı
mother's name n. ana adı
full name n. ad ve soyad
first name n. isim
name ticket n. isim fişi
wine name n. şarap adı
bank name n. banka adı
section name n. bölüm adı
baby's name n. bebeğin adı
employee name n. çalışan adı
section name n. kısım adı
last name n. soyad
company name n. firma adı
company name n. şirket adı
company name n. şirket
name surname n. ad soyad
name and prestige n. ad ve itibar
screen name n. ekran adı
nominee name n. adayın adı
account holder name n. hesap sahibinin adı
network name n. ağ ismi
postulant name n. aday adı
name of the game n. konunun özü
branch name n. şube adı
mother's name n. anne adı
name at birth n. doğum ismi
name at birth n. doğum adı
registered in the name of the company n. şirket adına kayıtlı
christian name n. ön ad
different name n. farklı isim
commercial name n. ticaret unvanı
second name n. soyadı
first name n. ad
name-calling n. alay etmek için isim takma
name-dropper n. ünlü insanları tanıyormuş gibi hava atan
name-dropper n. ünlü insanları tanıyormuş gibi yaparak çevresinde prim yapmaya çalışan kimse
to-name n. takma ad
name-dropping n. konuşmasında veya yazısında ünlü isimlerden bahsedip kendine paye çıkarma
name-plate n. isim levhası
manufacturer's name plate n. yapımcı firma plaketi
a person with the same name as another n. adaş
name plate n. isim levhası
pen name n. (yazar) takma ad
change of name n. adın değişmesi
bad name n. kötü şöhret
chemical name n. kimyasal isim
maiden name n. genç kızlık soyadı
violence in the name of honor n. namus adına şiddet
violence in the name of honour n. namus adına şiddet
name is too short n. isim çok kısa
descriptive name n. açıklayıcı ifade
name resemblance n. isim benzerliği
name tag n. isimlik
name similarity n. isim benzerliği
name badge n. isimlik
school's name n. okulun adı
name of the school n. okul adı
school's name n. okul adı
name of the school n. okulun adı
stage name n. sahne adı
name registration n. isim tescili
killing in the name of money n. para adına öldürme
mother's maiden name n. anne kızlık soyadı
name and surname n. ad soyad
name and surname n. ad ve soyad
name of first pet n. ilk evcil hayvanın adı
name of first pet n. ilk evcil hayvanın ismi
name of the official signing the form n. formu imzalayan yetkilinin ismi
name on card n. kart üstündeki isim
name of spouse n. eş adı
director's name n. yönetmenin adı
jewish name n. yahudi ismi
the name of the town n. kasabanın adı
double-barrelled name n. iki addan oluşan isim
a lucky name n. uğurlu bir isim
name and shame n. adını karalama
name and shame n. adını ve suçunu basında ilan ederek utandırma
the first name on the list n. listedeki ilk isim
stage name n. sahne ismi
someone's stage name n. sahne ismi
someone's stage name n. sahne adı
maiden name n. evlenmeden önceki soyadı
married name n. koca soyadı
married name n. evlendikten sonraki soyadı
(family) pet name n. (aile ve yakınlarının seslenirken kullandığı) takma isim
previous name n. önceki isim
collar name tag n. yaka kartı
name giving n. isim verme
name giving n. ad verme
vernacular name n. yerel isim
made-up name n. uydurma isim
leading name n. lider isim
leading name n. öncü isim
company name n. işletme adı
gold name bracelet n. altın künye
name of the account holder n. hesap sahibinin ismi
working name n. çalışma adı
working name n. çalışma ismi
name of shah ismail's horse n. kamertay
male name n. erkek ismi
male name n. erkek adı
collar name tag n. yaka isimliği
name of the region n. bölgenin adı
a turkish female name meaning my my heart n. sinem
a turkish female name meaning strong flowing water n. selin
reign name n. hükümdarlık ismi
regnal name n. hükümdarlık ismi
birth name n. doğum adı
name at birth n. doğum adı
designer name n. tasarımcı ismi
student's name n. öğrenci adı
name-dropping n. nam lakırtısı
name of passenger n. yolcunun adı
part name n. parça adı
assumed name n. mahlas
assumed name n. takma isim
assumed name n. takma ad
assumed name n. bir kuruluşun ana sözleşmesinde belirtilen yasal adının dışında kullandığı bir başka isim
name equivalence n. isim denkliği
name confusion n. isim karışıklığı
without a name and fame adj. adı sanı belirsiz
with identical name adj. aynı isimli
registered to his name adj. adına kayıtlı
true to his name adj. ismiyle müsemma
true to her name adj. ismiyle müsemma
by name adv. isminde
in the name of the law adv. kanun namına
by name adv. ismiyle
as befits the name adv. adı üstünde
by name adv. adında
by name adv. adıyla
in name adv. ismen
to one's name adv. kendine ait
by name only adv. gıyaben
in the name of god adv. bismillah
by name adv. isminde ismen adında
by name adv. ismen
in name adv. sözde
in (someone's) name adv. nama muharrer
regardless of the name under which adv. her ne nam altında olursa olsun
regardless of the name under which adv. ne nam altında olursa olsun
in the name of jesus adv. isa adına
in the name of prep. yerine
of the name of prep. ismiyle namında
of the name of prep. isminde
in the name of prep. başı için
in the name of prep. hakkı için
in the name of prep. adına
in the name of prep. namına
in the name of prep. aşkına
in the name of prep. onun adına
in the name of Allah, the compassionate, the merciful interj. bismillahirrahmanirrahim
in the name of Allah, the beneficent, the merciful interj. bismillahirrahmanirrahim
Phrasals
name after adını vermek
name after ismini vermek
clear someone's name adını aklamak/temizlemek
Phrases
trade name of which is written above (entity) n. yukarıda ticaret unvanı yazılı
under the name of namıyla
as the name implies adı üstünde
as the name suggests isminden de anlaşılacağı gibi
under the name of adı altında
in the name of the president başkan adına
irrespective of the name under which ne nam altında olursa olsun
irrespective of the name under which her ne nam altında olursa olsun
as is evident from its name adından anlaşılacağı üzere
in the name of the father and of the son and of the holy spirit baba oğul ve kutsal ruh adına
in the name of the father son and holy spirit baba oğul ve kutsal ruh adına
to name but a few birkaçını saymak gerekirse
to name a few birkaçını saymak gerekirse
to name a few birkaç isim vermek gerekirse
to name but a few birkaç isim vermek gerekirse
in the name of the turkish people türk milleti adına
hence the name adından da anlaşıldığı gibi
it goes by the name of x or y x ya da y olarak bilinir
it goes by the name of x or y x veya y olarak bilinir
i baptize you in the name of the father, and of the son and of the holy spirit seni baba, oğul ve kutsal ruh adına vaftiz ediyorum
as the name implies adı üzerinde
on a first name basis senli benli
with the name of allah allahın adıyla
the name doesn't ring any bells bu isim bende hiç bir şey çağrıştırmıyor
in the name of god the merciful and the compassionate esirgeyen ve bağışlayan allah'ın adıyla
it's all in the name isimden anlaşılıyor
in our name bizim adımıza
as its very name signifies adından da anlaşılacağı gibi
as its very name signifies adından da anlaşılacağı üzere
as its name signifies adından anlaşılacağı gibi
as its name signifies adından anlaşılacağı üzere
Proverb
rose by any other name would smell as sweet adına başka bir şey de deseydik gül yine aynı güzellikte kokacaktı
rose by any other name would smell as sweet latif kokusu gülün adında değil özundedir
rose by any other name would smell as sweet güzel kokusu gülün adında değil özündedir
give a dog a bad name and hang him adımız çıkmış dokuza inmez sekize
give a dog a bad name and hang him adımız çıkmış bir kere ne yapsak nafile
Colloquial
put a name isimlendirmek
put a name tanımlandırmak
put a name tanımlamak
put a name isim koymak
in the name of adına
someone's name is mud adı çamura batmış
someone's name is dirt adı çamura batmış
someone's name is mud adı kirlenmiş
in the name of namına
in the name of emrine
someone's name is dirt adı kirlenmiş
name after adıyla anılmak
worth the name adına layık
name as diye adlandırılmak
name after adını vermek
in the name of the law put your hands in the air kanun namına ellerini kaldır
a cool-sounding name kulağa çok hoş gelen isim
lie about one’s name ismi hakkında yalan söylemek
use my other name diğer adımı kullan
have somebody's name written all over it biçilmiş kaftan
name it söylemen yeter
in name only ismi var cismi yok
stop in the name of the law! kanun namına dur!
stop in the name of the law! kanun adına dur!
name names (polise vb) isim vermek
by the name (of) isminde/adında
anything you want to name daha başka aklınıza ne gelirse
Idioms
give a dog an ill name and hang him bir insanin adı çıkacağına canı çıksın.
give a dog bad name and hang him adamın adı çıkacağına canı çıksın
give a dog a bad name and hang him insanın adı çıkacağına canı çıksın
clear one's name adını temize çıkarmak
without a name and fame adı sanı belirsiz
go by the name of olarak tanınan
go by the name of olarak bilinen
go by the name of diye bilinen
name the day gününü açıklamak
name the day gün belirlemek
name the day (evlilik vb için) gün saptamak
name the day (evlilik vb için) tarih belirlemek
name the day tarih belirlemek
a household name bilinen
a household name ünlü
a household name tanınan
a household name yaygın
not have a penny to one's name beş kuruşsuz olmak
not have a penny to one's name beş parasız olmak
not have a penny to one's name meteliksiz olmak
lend one's name to adını kullandırmak
clear one's name suçsuzluğunu kanıtlamak
get a bad name adı çıkmak
win a name for oneself ün kazanmak
make a name for oneself ün kazanmak
give a bad name adını kötüye çıkarmak
a name to conjure with etkili isim
a name to conjure with önemli bir isim
win a name for oneself şöhret olmak
make a name for oneself şöhret olmak
win a name for oneself isim yapmak
lend one's name to adını vermek
win a name for oneself meşhur olmak
make a name for oneself isim yapmak
give a bad name adını karalamak
clear one's name adını arındırmak
win a name for oneself adını duyurmak
make a name for oneself meşhur olmak
get a bad name adı karalanmak
a name to conjure with güvenilecek isim
win a name for oneself ün yapmak
clear one's name adını temize çıkartmak
make a name for oneself adını duyurmak
make a name for oneself ün yapmak
have one's name inscribed in the book of life ölmek
have one's name inscribed in the book of life vefat etmek
have one's name inscribed in the book of life rahmetli olmak
have one's name inscribed in the book of life hakk'ın rahmetine kavuşmak
black mark beside someone's name adındaki kara leke
drag somebody's name through the mire adını lekelemek
drag somebody's name through the mud haysiyetini iki paralık etmek
drag somebody's name through the mud adını lekelemek
drag somebody's name through the mire adına leke sürmek
drag somebody's name through the mire haysiyetini iki paralık etmek
drag somebody's name through the mud adına leke sürmek
one's name is mud ayvayı yemek
one's name is mud başı belada olmak
one's name is mud hapı yutmak
one's name is mud adı lekelenmek
take somebody's name in vain birisinin arkasından konuşmak
take somebody's name in vain (ortamda olmayan) birisinin adını (özellikle eleştirerek) anmak
in all but name her şeyi var, bir tek ismi yok
give something a bad name adını lekelemek
give somebody a bad name adını lekelemek
have someone's name written all over biçilmiş kaftan
call someone by his/her first name birisine adıyla hitap etmek
clear someone's name (suçsuzluğunun kanıtlanması sonrası) adını temizlemek
drop someone's name ünlü insanların isimlerini kendi arkadaşıymış gibi zikretmek
drop someone's name ünlü insanların ismini sanki kendi arkadaşıymış gibi vermek
be on a first-name basis with someone birini çok iyi tanımak
get on a first-name basis with someone birisiyle iyi arkadaş olmak
get on a first-name basis with someone iyi arkadaşı olmak
get on a first-name basis with someone birini çok iyi tanımak
be on a first-name basis with someone iyi arkadaşı olmak
be on a first-name basis with someone birisiyle iyi arkadaş olmak
go by the name of olarak bilinmek
see one's name in lights ünlü olmak
have one's name in lights ünlü olmak
see one's name in lights şöhreti yakalamak
have one's name in lights şöhreti yakalamak
in all but name her şeyi tam, bir tek ismi eksik
in someone's name birini temsilen
in someone's name birinin adına
in name only sadece sözde/ lafta
in name only sadece ismen
get on a first-name basis with someone biriyle senli benli olmak
get on a first-name basis with someone senli benli olmak
soil one's name birinin adını/ismini kirletmek/lekelemek
a household name ünü herkesçe bilinen
answer to the name of something adına/ismine tepki vermek/dönüp bakmak
call someone by his/her first name bir kişiye ilk ismiyle hitap etmek
go under the name of (olarak/adıyla) bilinmek
worthy of the name adına yakışır
worthy of the name ismine yakışır
throw someone's name around tanımadığı halde ünlü birinin adını vererek prim yapmaya çalışmak
throw someone's name around ünlü birinin ismini vererek etiket yapmak
call someone every name in the book birisine demediğini bırakmamak
call someone every name in the book birine ağzına geleni söylemek
become a household name ünlenmek
be on first name terms with someone biriyle samimi olmak
be on first name terms with someone biriyle sıkı fıkı olmak
be on first name terms with someone biriyle senli benli olmak
give a dog a bad name and hang him adın çıkacağına canın çıksın
worthy of the name adı anılmaya değer
something is my middle name bir kişinin önemli bir özelliğinin tanımlaması ve karakterize etmesi
big name isim yapmış kimse
big name tanınmış kişi
big name çok ünlü kise
Speaking
my name benim ismim
he has a bad name kötü şöhreti var
what is your name? adın ne?
i seem to have heard his name ismini duydum gibime geliyor
name your price düşündüğünüz fiyatı söyleyin
what's your name? adın ne
what is your name? senin adın ne?
what's your name ismin ne
what is your name? adınız ne?
he has a bad name adı kötüye çıkmış
what's your name adın nedir
what is your name? adınız nedir?
I don't know anyone by that name o isimde kimseyi tanımıyorum
your name isminiz
my name is benim adım
what is your name? isminiz nedir?
what's your name ismin nedir
what is your name? ismin ne?
what is your name? senin ismin ne?
i haven't a penny to my name hiç param yok
i know him by name onu ismen tanıyorum
what did you say your name was ismin neydi
what did you say your name was isim neydi
what did you say your name was adın neydi
what is your name? adın neydi?
what is your name? ismin neydi?